Palvelusetelit

Palvelusetelit palveluntuottajille

Palveluseteli on hyvinvointialueen myöntämä maksusitoumus, jonka avulla asiakas voi ostaa sosiaali- ja terveyspalveluja yksityisiltä palveluntarjoajilta. 

Palveluseteleiden tarkoituksena on lisätä asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia ja parantaa palvelujen saatavuutta. Palvelusetelin saamisen edellytyksenä on Oma Hämeen sosiaali- tai terveysalan ammattilaisen tekemä palvelutarpeen arvio.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on käytössä seuraavat palvelusetelit:

 • Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen
 • ikäihmisten tilapäinen kotihoito
 • ikäihmisten palveluasuminen (31.12.2023 asti)
 • ikäihmisten säännöllinen kotihoito
 • vammaisten henkilökohtainen apu ja omaishoidon tuki
 • vammaisten päivätoiminta
 • kehitysvammaisten asumispalvelu
 • kuntouttava työtoiminta
 • sosiaalinen kuntoutus
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • lääkinnällinen kuntoutus, lymfaterapia ja jalkaterapia
 • peruukkipalvelu
 • tukipohjallispalvelu
 • rintamaveteraanien kuntoutus

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Terveyspalveluiden palvelusetelituottajaksi hakeudutaan sähköisen palvelusetelijärjestelmän (palse.fi) kautta. Sosiaalipalveluiden palvelusetelituottajaksi hakeudutaan täyttämällä hakulomake ja lähettämällä se Oma Hämeen kirjaamoon.

1.1.2024 alkaen Aluehallintovirastot ja Valvira ylläpitävät valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja palveluyksikköjen rekisteriä (Soteri). Palveluntuottajan tulee olla merkittynä Soteriin palvelusetelillä tuotettavien palveluiden osalta. Kolmen vuoden siirtymäaikana (Valvontalaki 741/2023 55 §) sosiaalihuoltolain mukaisten tukipalvelujen ja henkilökohtaisen avun tuottajat voivat hakea palvelusetelituottajiksi myös hyvinvointialueen rekisteröinnin mukaisesti. Rekisteröinnin tulee olla voimassa niiden kuntien alueilla, joilla palvelusetelituottaja aikoo toimia.

Palvelusetelituottajan tulee tehdä uusi hakemus palvelusetelituottajaksi, mikäli hän haluaa laajentaa toiminta-aluettaan hyvinvointialueella.

Palvelusetelijärjestelmät, laskutus ja yhteystiedot

Tällä hetkellä käytössä olevien palvelusetelijärjestelmien käyttö jatkuu pääosin ennallaan vuodenvaihteen yli. Terveyspalveluiden palveluseteleissä on käytössä palvelusetelijärjestelmä Effector (palse.fi). Hämeenlinnan ja Janakkalan alueiden sosiaalipalveluissa on käytössä palvelusetelijärjestelmä Vaana (omavaana.fi). Muualla Kanta-Hämeessä sosiaalipalveluiden palveluseteleillä ei ole käytössä erillistä järjestelmää, vaan hyväksytyt palvelusetelituottajat on listattu sivulla Palvelusetelit ja yksityiset palvelut.

Sosiaalipalveluiden palveluseteleiden laskutusohje

Terveyspalveluiden laskutus on ohjeistettu palvelukohtaisissa sääntökirjoissa. Hakuohjeet palvelusetelituottajaksi, hyvinvointialueen palveluseteliasioiden yhteyshenkilöt sekä tarkemmat asiakastietojen käsittelyn ehdot julkaistaan myöhemmin erikseen ja ne voidaan lisätä liitteiksi palveluseteleiden sääntökirjoihin.

Palvelusetelisääntökirjat

Palvelusetelituottajien hyväksymiskriteerit ja palveluseteleiden arvot määritellään Oma Hämeen palvelusetelisääntökirjoissa. Sääntökirjat löytyvät alta aihepiireittäin:

Palvelusetelisääntökirjan yleinen osa

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Tilapäinen kotihoito

Henkilökohtainen apu ja omaishoidon tuki

Vammaisten päivätoiminta

Kehitysvammaisten asumispalvelut

Kuntouttava työtoiminta

Sosiaalinen kuntoutus

Lapsiperheiden kotipalvelu

Peruukkipalvelu

Tukipohjallispalvelu

Palveluasuminen 31.12.2023 asti

Säännöllinen kotihoito 31.12.2023 asti

Säännöllinen kotihoito 1.1.2024 alkaen

Lääkinnällisen kuntoutuksen sääntökirja

Rintamaveteraanien kuntoutus 1.1.2024 alkaen

Hakemus Oma Hämeen palvelusetelituottajaksi