Terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityö / Terveydenhuollon sosiaalityö – potilaan ja läheisten tukena 

Sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa monella tavalla arkeesi ja elämäntilanteeseesi. Terveyssosiaalityö turvaa arkielämäsi jatkuvuutta osallistumalla sinun kokonaisvaltaisen hoidon- ja kuntoutuksen suunnitteluun.

Terveyssosiaalityön palvelualueen työntekijät työskentelevät sisällä terveydenhuollossa. Toimimme sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa tehden yhteistyötä potilaan, omaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Olemme työssä arkisin virka-aikana ja palvelumme ovat potilaalle maksuttomia. Tehtävämme on ohjaava ja neuvova, emme tee sosiaalihuoltolain mukaista viranhaltijatyötä.

Mitä terveyssosiaalityöntekijä / terveyssosiaaliohjaaja tekee? 

* Antaa tietoa sosiaaliturvaan liittyvissä etuuksissa, kuten sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset, eläkkeet sekä vammaisetuudet 

* Auttaa työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä  

* Ohjaa perhe- ja sosiaalipalveluissa, kuten vammaispalvelut, päihdepalvelut, kotipalvelu, lastensuojelu, omaishoidon tuki 

* Antaa tukea kriisitilanteissa 

* Tekee sosiaalisen tilanteen arviointeja, osallistuu perhearvioinnin tekemiseen

* Neuvoo potilasta muutoksenhakuun liittyvissä tilanteissa 

* Tekee yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten ja järjestöjen kanssa 

Toimi näin

Meihin saat yhteyden hoitotahon kautta tai voit olla yhteydessä myös itse. Lähetettä ei tarvita. Yhteystiedot saat vaihteilta tai asioimanne hoitotahon kautta.

Virka-ajan jälkeen ja viikonloppuisin voit akuuteissa tilanteissa ottaa tarvittaessa yhteyttä Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 03 629 6560 (24/7).