Murupolku

Palveluverkkosuunnitelman tausta

Palveluverkkosuunnitelma

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenteita esitetään muutettavaksi Kanta-Hämeessä lähivuosina. Palvelurakenteiden muutosta viedään eteenpäin rinnakkain palveluverkkomuutosten kanssa. Luonnos palveluverkkosuunnitelmasta julkaistiin tammikuun lopussa. Helmikuussa luonnos on ollut lausuntokierroksella ja siitä on käyty aktiivista keskustelua asukkaiden, sidosryhmien ja henkilöstön kanssa. Aluevaltuusto päättää palveluverkon muutoksista 26. maaliskuuta.

Tälle sivulle kootaan tietoa palveluverkkosuunnitelmasta. Lue tästä tiedote suunnitelmaluonnoksesta

Lue tästä tiedotteesta asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien osallistumismahdollisuuksista palveluverkkosuunnitelmaan liittyen. 

Alla on kooste palveluverkkosuunnitelman luonnoksesta Prezi-alustalla. Sen kautta palveluverkosuunnitelmaan voi tutustua helposti seutukunnittain tai toimialoittain.

 

Muutosten lisäksi tehdään uudistuksia

Maaliskuun päätöksen jälkeen palveluverkon muutokset toteutuvat vaiheittain lähivuosina. Ratkaisuja on kehitetty hyvinvointialueella toiminnan alusta saakka ja sitä ennen pitkään muun muassa erilaisissa sote-kehittämishankkeissa. Palveluverkkomuutoksia on suunniteltu viime syksystä lähtien ja syksyllä tehtiin myös palveluverkkoselvitys.

Oma Hämeen palveluverkkoon suunnitellaan muutoksia, jotka koskevat hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelumuotoja, saatavuutta ja toimipisteitä. Sosiaali- ja terveyspalveluita sekä niiden rakenteita uudistetaan rinnakkain palveluverkkomuutosten kanssa.  Alla olevassa animaatiossa kuvataan muutoksen suuntaa.

UKK palveluverkkoselvitys

Usein kysytyt kysymykset UKK

Lähetä oma kysymyksesi viestinta(at)omahame.fi

Palveluverkkoselvitystä koskeva päätöksenteko alkoi Oma Hämeessä joulukuussa 2023, kun aluevaltuusto käsitteli palveluverkon määritysperiaatteita, palveluverkkoselvityksen pohjalta laadittuja tulevaisuuskuvia sekä päätti palveluverkon suunnittelua ohjaavista periaatteista.

Lue aluevaltuuston joulukuun 2023 päätöksistä tarkemmin

Maaliskuun 26. päivä aluevaltuusto päättää palveluverkon muutoksista. Tällöin on tarkoitus linjata Oma Hämeen toimipisteiden ja terveysasemien sijainti vuodesta 2026 eteenpäin. Kokousta voi seurata suorana Oma Hämeen Youtube-kanavalta. Striimilinkki löytyy lähempänä ajankohtaa Tapahtumista.

Maaliskuun alussa hyvinvointialuejohtaja tekee oman esityksensä palveluverkon muutoksista, joista aluehallitus alkaa käsitellä osaltaan 11. maaliskuuta.

Hyvinvointialueella asioista päättää 59-henkinen, vaaleilla valittu aluevaltuusto. Aluehallitus voi ottaa kantaa asioihin ja ohjaa valmisteluprosessia. Esimerkiksi marraskuussa 2023 aluehallitus päätti, mitä lisäselvityksiä on tehtävä varsinaisen palveluverkkoselvityksen lisäksi.

Hyvinvointialueen virkajohto valmistelee asioita ja tekee esityksiä aluehallitukselle ja aluevaltuustolla, jotka päättävät muutoksista.

Hyvinvointialueen lautakunnat ja vaikuttamiselimet antavat lausuntoja valmisteltaviin asiakokonaisuuksiin.

Muutoksia tarvitaan, jotta yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut pystytään turvaamaan nykyisellä rahoituksella. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu valtionrahoitukseen ja hyvin pieneltä osin asiakasmaksuihin. Hyvinvointialueella ei ole verotusoikeutta. 

Valtion myöntämässä rahoituksessa ei ole huomioitu mitenkään niitä muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi rahoitustilanteeseen. Ukrainan sota, inflaatio ja henkilöstön, valtakunnallisten työehtosopimusten palkankorotukset ovat muun muassa sellaisia asioita. Kanta-Hämeen hyvinvointialue tulee tänä vuonna ottamaan 90 miljoonaa velkaa palvelujen tuottamiseksi. Velkaa kertyy 250 000 euroa joka päivä. Näin emme voi jatkaa, vaan meidän on tehtävä muutoksia palvelurakenteeseen.

Palvelupisteisiin ja palvelumuotoihin on tehtävä muutoksia myös siksi, että henkilöstö riittäisi palvelujen tuottamiseen. Lisäksi  muutoksilla halutaan myös vastata ikäihmisten määrän kasvun ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja palvelutarpeiden muutoksiin. 

Kaikkea suunnittelua ohjaavat neljä reunaehtoa: palveluiden tarve, henkilöstön saatavuus, kiinteistöjen kunto ja hyvinvointialueen rahoitus.

Maaliskuun päätöksen jälkeen palveluverkon muutokset toteutuvat vaiheittain lähivuosina, ei yhdellä kertaa. Isoin osa muutoksista alkaa näkyä asiakkaiden palveluissa vasta vuoden 2026 jälkeen. Käytännön muutoksia ryhdytään valmistelemaan päätösten jälkeen yhdessä henkilöstö kanssa. Myös asukkaiden osallistuminen jatkuu kevään aikana.

Palveluverkkomuutoksia on suunniteltu viime syksystä lähtien ja syksyllä tehtiin myös palveluverkkoselvitys. Ratkaisuja asukkaiden palvelutarpeiden muutoksiin on kehitetty hyvinvointialueella toiminnan alusta saakka ja sitä ennen pitkään muun muassa erilaisissa sote-kehittämishankkeissa.

Tavoitteena on ollut alusta saakka, että muutoksista käydään avointa keskustelua ennen päätöksentekoa. Vaikutuksia arvioidaan monin eri tavoin ja eri näkökulmista. Palveluverkkosuunnitelmalle on tehty myös oma osallistamissuunnitelmansa. 

Asukkaille, asiakkaille ja henkilöstölle tiedotetaan säännöllisesti siitä, missä vaiheessa prosessi on. Esimerkiksi palveluverkkoon ehdotuksista muutoksista on kerrottu tiedotteissa, podcasteissa, seutukuntakierroksella ja infotilaisuuksissa. Asukkailla on ollut mahdollisuus käydä keskustelua verkkoalustoilla ja livetilaisuuksissa. Sidosryhmille on lisäksi pidetty omia tilaisuuksia.

Lautakunnat tekevät vaikutusten arviointia muutosesityksistä. Lisäksi vaikuttamistoimielimiltä ja sidosryhmiltä on pyydetty lausunnot. 

Kaikki lausunnot ja saadut näkemykset toimitetaan valtuutetuille päätöksenteon tueksi.

Yhteinen suunnittelu jatkuu myös maaliskuun päätöksenteon jälkeen.

Nykyiset sote-palvelut perustuvat kuntapohjaiseen rakenteeseen. Muutossuunnitelmat on taas  tehty hyvinvointialueen näkökulmasta, jossa kuntarajoilla ei ole merkitystä. 

Palvelujen saavutettavuudessa on otettava huomioon paitsi väestön asumiskeskittymät, palvelupisteiden maantieteellinen etäisyys, myös ajallinen ulottuvuus: kuinka usein palvelua on asiakkaiden saatavilla ja missä laajuudessa. Kanta-Häme on maantieteellisesti suhteellisen tiivis alue, ja etäisyydet ovat maltillisia.

Myös henkilöstön saatavuus vaikuttaa siihen, missä palveluja kannattaa tarjota asiakkaille. Samoin kiinteistöjen kunto ja tilatehokkus, kun rahaa on niukasti, ei voida maksaa turhista seinistä.

Suunnitelma perustuu palvelukeskusten ja palvelupisteiden muodostamaan palveluverkostoon. Palvelupisteen palvelut voidaan tuottaa eri tavoin: liikkuvina, siirrettävinä, digitaalisina tai kivijalkapalveluina. Palveluita koottaisiin yhteisiin toimipisteisiin. 

Aluevaltuuston joulukuussa 2023 hyväksymien määritysperiaatteiden mukaan palvelut tuotetaan pääsääntöisesti hyvinvointialueen omissa toimipisteissä. Vuokratiloja hyödynnetään tarvittaessa. 

Tavoitteena on lisätä merkittävästi digitaalisesti ja etänä tapahtuvan asioinnin määrää. Asiakas- ja palveluohjausta yhtenäistetään niin, että asiakas ohjautuu kerralla oikean palvelun piiriin. Oma Hämeen tärkeimmät palvelukanavat ovat puhelinasiointi ja chat-palvelut. Syksyllä käyttöön otettu Oma Häme -sovellus myös helpottaa ja nopeuttaa asiointia. 

Digitaaliset palvelut eivät varsinaisesti korvaa mitään, täydentävät olemassa olevia palveluja. Kaikki asiakkaat eivät voi esimerkiksi chat-palvelua käyttää, eikä se sovi kaikkien asioiden hoitamiseen. Mutta osalle asiakkaista mobiilisovellus ja chat-asiointi helpottaa ja nopeuttaa asioiden hoitamista, esimerkiksi pitkäaikaissairaiden kontrolleissa ja yhteydenpidossa. 

Lue lisää chat-palvelustamme

Palveluverkkoselvitys osa1

Palveluverkkoselvitys

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella tehtiin syksyllä 2023 palveluverkkoselvitys, joka toteutettiin yhteistyössä kuntien ja valittujen kumppanien kanssa. Selvityksellä kartoitettiin hyvinvointialueen palveluverkon nykytilannetta, henkilöstön saatavuutta, toimitilojen kuntoa sekä väestön tulevia palvelutarpeita päätöksenteon pohjaksi.  

Hyvinvointialueen rahoitus tai henkilöstö riitä nykyisten palveluiden ylläpitämiseen. Siksi palvelurakenteeseen on tehtävä merkittäviä muutoksia. Palveluverkkoselvitykseen on koottu tietoa Oma Hämeen palveluista ja tiloista. 

Asukkaita, henkilöstöä ja sidosryhmiä kuultiin vuoden 2023 lopussa selvitykseen liittyen. Lue lisää tästä tiedotteesta: Asukaskyselyiden tulokset ja lausunnot ovat päättäjien tukena 

Lue tästä laajemmin asukkaiden keskustelusta Polis-alustalla

palveluverkkoselvityksen tiedostot

Sisältöjulkaisija

Oma Hämeen logo ja teksti osallistu ja vaikuta.

Palveluverkkosuunnitelmaa esitellään asukastilaisuuksissa helmikuussa

UUTINEN / 06.02.2024

Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä järjestettäviä tilaisuuksia voi seurata verkon kautta.

Oma Hämeen logo ja teksti osallistu ja vaikuta.

Palveluverkkosuunnitelmaa esitellään asukastilaisuuksissa helmikuussa

UUTINEN / 06.02.2024

Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä järjestettäviä tilaisuuksia voi seurata verkon kautta.

Oma Hämeen logo ja teksti osallistu ja vaikuta.

UUTINEN / 06.02.2024

Palveluverkkosuunnitelmaa esitellään asukastilaisuuksissa helmikuussa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenteita esitetään muutettavaksi Kanta-Hämeessä lähivuosina. Tammikuun lopussa julkaistiin luonnos palveluverkkosuunnitelmasta, jossa esitetään muutoksia Oma Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelumuotoihin, saatavuuteen ja toimipisteisiin. Ennen päätöksentekoa luonnoksesta käydään keskustelua eri foorumeilla. Suunnitelmaluonnos on myös lähetetty lausuntokierrokselle.

Aluevaltuusto tekee päätöksen palveluverkon muutoksista 26. maaliskuuta. Helmikuun aikana asukkaiden kanssa käydään suunnitelmasta aktiivista keskustelua. Asukkailla on useita tapoja ja mahdollisuuksia osallistua keskusteluun ja vaikuttaa tuleviin päätöksiin.

Oma Häme järjestää neljä asukastilaisuutta, joihin ei tarvitse ilmoittautua. Tilaisuuksien sisältö on samanlainen jokaisella paikkakunnalla. Teams-infon sisältöä muokataan etukäteiskysymysten perusteella.

Keskustelu jatkuu maaliskuussa aluevaltuuston päätöksen jälkeen, kun palveluverkkomuutosten toteuttamisen suunnittelu alkaa. Muutokset näkyvät palveluissa isommin vasta vuodesta 2026 alkaen.

Tietoa keskustelun tueksi

Palveluverkkosuunnitelman luonnokseen voi tutustua Oma Hämeen verkkosivuilla. Sivuilla on  koostettuna asiaan liittyvää tietoa, jota päivitetään. 

Asukkaat pääsevät keskustelemaan suunnitelmaluonnoksesta verkossa, Otakantaa.fi-sivustolla 16. helmikuuta alkaen. Toivomme, että asukkaat tuovat siellä esille näkemyksiään monipuolisesti. 

Lisäksi 19. helmikuuta avautuu nuorille oma sähköinen keskustelualusta. Maaliskuussa on luvassa ikäihmisten kyselytunti, joka toteutetaan etätapahtumana. Aluevaltuuston maaliskuisen päätöksen jälkeen eri asukasryhmien kanssa käydään arviointikeskusteluja ja suunnitellaan palvelujen järjestämistä muuttuneessa palveluverkossa.  

Tarkemmat tiedot ja osallistumislinkit päivitetään Osallistu ja vaikuta -sivulle

Mitä on osallisuus? Lue lisää asiantuntijamme blogista

Lausunnot, kannanotot, ideat ja ehdotukset


Lausuntoja, ehdotuksia, ideoita ja kannanottoja voi lähettää sähköpostiosoitteeseen omahame@omahame.fi tai postittaa osoitteeseen Sibeliuksenkatu 2, 13100 Hämeenlinna. Kantaa voi ottaa joko palveluverkkosuunnitelman luonnokseen ennen 23.2. tai päätökseen palveluverkosta 26.3. jälkeen. Lausunnoissa voi ottaa kantaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

  • Yleiset havainnot ja kommentit palveluverkon muutosesityksestä tai päätöksestä
  • Esitettyjen toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset edustamanne tahon palveluihin?
  • Mitä hyötyjä tunnistatte muutosesityksessä tai päätöksessä?
  • Mitä haittavaikutuksia tunnistatte muutosesityksessä tai päätöksessä ja miten haittavaikutuksia voidaan pienentää?
  • Mihin käytännön asioihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota palveluverkkosuunnitelman toimeenpanossa?

Aloitteen lähettäminen kirjaamoon

Hyvinvointialueen asukkaat voivat milloin tahansa tehdä aloitteen hyvinvointialuetta koskevasta asiasta ja toimittaa sen hyvinvointialueelle. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan, mihin toimiin aloite on johtanut.

Näin teet aloitteen:  
1.    Kirjoita alkuun selkeästi “Aloite”. 
2.    Ilmaise, mitä asiaa aloitteesi koskee. 
3.    Liitä mukaan nimesi ja yhteystietosi sisältäen myös osoitetietosi. 
4.    Toimita aloite hyvinvointialeen kirjaamoon omahame(at)omahame.fi tai postita osoitteeseen Sibeliuksenkatu 2, 5. kerros, 13100 Hämeenlinna.

Toimielimet ja vaikuttamistoimielimet

Asukkaat voivat ottaa yhteyttä luottamushenkilöihin ja vaikuttamistoimielimien jäseniin. He käsittelevät palveluverkkoon liittyviä asioita seminaareissa ja kokouksissa.

Aluevaltuuston yhteystiedot

Lisätietoa vaikuttamistoimielimistä

Kokousten esityslistat

 

Keskustelu palveluverkkosuunnitelmasta on nyt vilkkaimmillaan

UUTINEN / 19.02.2024

Asukastilaisuudet käynnistyvät maanantaina ja verkkokeskustelut on avattu.

Keskustelu palveluverkkosuunnitelmasta on nyt vilkkaimmillaan

UUTINEN / 19.02.2024

Asukastilaisuudet käynnistyvät maanantaina ja verkkokeskustelut on avattu.

UUTINEN / 19.02.2024

Keskustelu palveluverkkosuunnitelmasta on nyt vilkkaimmillaan

Aluevaltuusto tekee päätöksen palveluverkon muutoksista 26. maaliskuuta. Helmikuun aikana asukkaiden kanssa käydään suunnitelmasta aktiivista keskustelua. Asukkailla on useita tapoja ja mahdollisuuksia osallistua keskusteluun ja vaikuttaa tuleviin päätöksiin.

Nyt keskustelu on vilkkaimmillaan, kun Oma Hämeen asukastilaisuudet käynnistyvät ja verkkokeskustelut on avattu. Asukkailla on myös mahdollisuus saada monella tapaa tietoa palveluverkkosuunnitelmasta.

Palveluverkkoon suunniteltuja muutoksia ja palvelurakenteiden uudistuksia avataan Muutospodi-sarjassa, jota voi kuunnella Youtubesta. Podcast-sarjassa on useita, noin 10 minuutin mittaisia äänitteitä, joissa hyvinvointialueen asiantuntijat selittävät muutoksia, niiden taustoja ja muutosprosessia. Myös Oma Hämeen johtavat päättäjät ovat mukana podcasteissa. Kuuntele Muutospodi-sarjaa

Helmikuussa Oma Häme järjestää neljä asukastilaisuutta, joihin voi osallistua myös verkon kautta. Tilaisuuksien sisältö on samanlainen jokaisella paikkakunnalla. Etäkatsojat voivat myös lähettää kysymyksiä lähetystä katsoessaan.

Lisäksi asukkaita varten on tehty kooste palveluverkkosuunnitelman luonnoksesta Prezi-alustalla. Sen kautta palveluverkosuunnitelmaan voi tutustua helposti seutukunnittain tai toimialoittain.

Tutustu koosteeseen Prezissä

Toimialakohtaiset muutokset tarkoittavat esimerkiksi muutoksia ikäihmisten palveluissa, sosiaalipalveluissa tai terveydenhuollon palveluissa. Prezi-alustalla kerrotaan myös asukkaiden mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa palveluverkkosuunnitteluun ja muutoksen läpiviemiseen. 
 
Asukkaat pääsevät antamaan omia näkemyksiään palveluverkkosuunnitelmasta Otakantaa.fi -palvelussa. Keskustelualusta on käytössä 25. helmikuuta saakka. Keskustelusta tehdään kooste, joka viedään päätöksenteon tueksi. Tästä pääset osallistumaan keskusteluun 
 

Aluevaltuutettuja ja hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen Hämeenlinnan Raatihuoneella.

Aluevaltuusto pohjusti palveluverkkopäätöksiä seminaarissaan

UUTINEN / 15.02.2024

Palveluverkkosuunnitelma etenee päätöksentekoon maaliskuussa.

Aluevaltuutettuja ja hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen Hämeenlinnan Raatihuoneella.

Aluevaltuusto pohjusti palveluverkkopäätöksiä seminaarissaan

UUTINEN / 15.02.2024

Palveluverkkosuunnitelma etenee päätöksentekoon maaliskuussa.

Aluevaltuutettuja ja hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen Hämeenlinnan Raatihuoneella.

UUTINEN / 15.02.2024

Aluevaltuusto pohjusti palveluverkkopäätöksiä seminaarissaan

Aluevaltuutettuja ja hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen koolla seminaarissa Hämeenlinnan Raatihuoneella.

Aluevaltuusto oli keskiviikkona Hämeenlinnassa seminaarissa pohtimassa hyvinvointialueen palveluverkon muutoksia, joista päätetään maaliskuun lopussa. Sosiaali- ja terveyspalveluita sekä niiden rakenteita uudistetaan rinnakkain palveluverkkomuutosten kanssa.  

Valtuusto sai seminaarissa ajankohtaiskatsauksen Oma Hämeen taloustilanteesta ja muutospaineista. Tammikuun lopussa julkaistua palveluverkkosuunnitelman luonnosta esiteltiin päättäjille monista eri kulmista. Lisäksi toimialajohtajat esittelivät muutossuunnitelmia toimialansa kautta.

Valtuustoseminaarin tarkoitus oli antaa valtuutetuille taustatietoa muutossuunnitelmista sekä mahdollisuuden pohtia yhdessä tulevia päätöksiä. 

– Päivä oli antoisa. Valtuutetut saivat tuhdin tietopaketin palveluverkon muutosesityksistä ja niiden taustatekijöistä, toteaa aluevaltuuston puheenjohtaja Juha Isosuo (kok.).

Aluevaltuutetut pohtivat päivän aikana työpajoissaan palveluverkon muutostarpeita ja suunnitelmaluonnoksen ehdotuksia asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmista. Lisäksi pohdinnassa oli suunnitelmien talousvaikutukset ja yhteys hyvinvointialueen strategiaan. 

Sekä henkilöstön että asiakkaiden kohdalla valtuutetut nostivat esiin huolensa kulkuyhteyksistä ja julkisen liikenteen sujuvuudesta Kanta-Hämeessä. Aluevaltuutetut pitivät tärkeänä, että henkilöstö pääsee osallistumaan jatkovalmisteluun tiiviisti. Myös henkilöstön työhyvinvoinnin ja työn joustavuuden turvaaminen nähtiin tärkeänä.

Asiakkaiden näkökulmasta valtuutetut keskustelivat palveluiden saatavuudesta sekä digitalisaation hyödyistä ja haitoista. Digipalveluiden nähdään parantavan palveluiden saatavuutta, mutta sen koetaan myös voivan lisätä yksinäisyyttä ja passiivisuutta. Myös yhteisöllisen asumisen merkitys ikäihmisten palveluiden kehittämisessä nousi keskusteluun. Aluevaltuutetut toivoivat vielä lisää tietoa muutosten taloudellisista vaikutuksista sekä yksityiskohtaisista säästökohteista. 

Hyvinvointialuejohtaja tekee esityksensä palveluverkkomuutoksista maaliskuun alussa helmikuussa käydyn keskustelun, ennakkovaikutusten arviointien ja saatujen lausuntojen pohjalta. Aluehallitus käsittelee sitä 11. maaliskuuta ja aluevaltuusto päättää palveluverkkomuutoksista 26. maaliskuuta. Kokousta voi seurata suorana Oma Hämeen Youtube-kanavalta. 

Lue lisää palveluverkkosuunnitelmasta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista

Ihmisten käsiä yhdessä päällekkäin.

Blogi: Osallisuusohjelma ohjaa hyvinvointialueen osallisuustyötä

ARTIKKELI / 06.02.2024

Osallisuuden edistäminen on tärkeää Oma Hämeessä juuri nyt, kirjoittaa Jaana Hymmi.

Ihmisten käsiä yhdessä päällekkäin.

Blogi: Osallisuusohjelma ohjaa hyvinvointialueen osallisuustyötä

ARTIKKELI / 06.02.2024

Osallisuuden edistäminen on tärkeää Oma Hämeessä juuri nyt, kirjoittaa Jaana Hymmi.

Ihmisten käsiä yhdessä päällekkäin.

ARTIKKELI / 06.02.2024

Blogi: Osallisuusohjelma ohjaa hyvinvointialueen osallisuustyötä

Oma Hämeen osallisuusohjelma sai aluehallituksen hyväksynnän ja etenee aluevaltuustonm käsittelyyn. Tällä viikolla vietetään myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) osallisuusviikkoa. Osallisuusviikon kunniaksi haluan nostaa esiin osallisuuden merkityksen ihmisille sekä osallisuustyön tarpeen meillä Oma Hämeessä. Nyt juuri osallisuus on hyvä nostaa esiin, kun käynnistymässä on keskustelu asiakkaiden, asukkaiden, henkilöstön ja sidoryhmien kanssa hyvinvointialueen palveluverkkoon liittyvistä muutoksista. 

Lue lisää palveluverkkosuunnitelmasta ja mahdollisuuksista vaikuttaa siihen

Osallisuusohjelman taustalla on ymmärrys osallisuudesta

Osallisuus tarkoittaa osallistumista, vaikuttamismahdollisuuksia ja tunnekokemusta. Osallisuuden tunnekokemus taas liittyy olennaisesti hyvinvointiin. Kun ihminen tuntee osallisuutta, se tuo hyvän mielen ja hän innostuu helpommin tekemään omaa hyvinvointiaan edistäviä tekoja.  

Osallisuuden tunteen synnyttää muun muassa se, että ihminen tuntee elämänsä ja ympäristönsä ennakoitavaksi, kokee kuuluvansa joukkoon, pystyy osallistumaan itselleen kiinnostaviin asioihin ja huomaa olevansa merkityksellinen muille. Esimerkiksi palveluissa asiakas voi osallistua omien palvelujensa suunnitteluun. Asukkaat taas voivat osallistua ja vaikuttaa Oma Hämeen päätöksentekoon ja palvelujen järjestämiseen. 

Tiedon tuomalla ymmärryksellä on valtava merkitys osallisuustyössä. Osallisuustyö tuo jokaisen ammattilaisen ja päätöksentekijän työhön ulottuvuuden, joka on monelle uusi. Osallisuuden rooli ihmisten hyvinvoinnissa tuodaan esille uusin tutkimustuloksin, kokemuksin ja koulutuksin. Monitasoinen osallisuuden käsite tarvitsee siis jatkuvaa avaamista. Syvempi ymmärrys aiheesta vahvistaa osallisuuden tunnetta meidän kaikkien elämässä, varsinkin muutosten aikoina. 

Osallisuusohjelma ohjaa osallisuustyötä

Oma Hämeen osallisuusohjelma tehtiin helpottamaan ja ohjaamaan osallisuustyötä. Se tehtiin vastaamaan kysymykseen, miten voimme lisätä asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden tunnetta ja vaikuttamisen tilaisuuksia? Ohjelma nimi, Jokaisen Oma Häme, johdattelee ajatukset jokaisen oikeuteen kuulua Oma Hämeen palvelujen piiriin, vaikuttaa palvelujen järjestämiseen ja olla keskiössä omien palvelujen suunnittelussa. 

Osallisuusohjelma on rakennettu niin, että asukas, asiakas, henkilökunta ja sidosryhmän edustaja voi löytää itselleen osallistumisen ja vaikuttamisen väylät ja tavat. Työ on vielä osittain kesken. Esimerkiksi osallisuusohjelmassa mainitut avoimet foorumit ja asiakasraadit ovat toimintakulttuuria, joka on käynnistymässä tänä vuonna.

Osallisuusohjelma edesauttaa arvojen ja strategian toteutumista

Maaliskuussa Oma Hämeessä tehdään palveluverkkoon liittyviä välttämättömiä päätöksiä, joiden syihin, kuten esimerkiksi hyvinvointialueen taloustilanteeseen, ei kukaan voi vaikuttaa. Jäljelle kuitenkin jää paljon ratkaistavia asioita, joihin voi vaikuttaa. 

Tässä vaikeassa tilanteessa muutosta ohjaavat Oma Hämeen arvot ja strategian painopistealueet. Niiden mukaan yhteistyössä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa Oma Häme voi toteuttaa vaikuttavat palvelut, saavuttaa strategiset tavoitteet ja toimia valitsemiensa arvojen mukaisesti. Jokaisen Oma Häme -osallisuusohjelma kuvaa rakenteita, jossa tämä yhteistyö voi toteutua.

Jaana Hymmi, osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö

Tutustu Jokaisen Oma Häme -osallisuusohjelmaan