Opiskeluhuollon koulukuraattoripalvelu

Opiskeluhuollon koulukuraattoripalvelu

Esi- ja perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelija saa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta saa opiskeluhuollon kuraattorilta. Hän tarjoaa tukea esimerkiksi perhetilanteeseen, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin palveluja on tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa.

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä. Opiskeluhuollon Kuraattori osallistuu myös koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Hän ohjaa opiskelijan tarvittaessa myös muiden opiskeluhuollon palveluiden piiriin.

Opiskeluhuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen sekä tasapainoisen kasvun ja kehityksen edistäminen, varmistaen kaikille tasavertaisen oppimisen mahdollisuus. Tavoitteena on ongelmien huomioiminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Koulukuraattorit tukevat ja auttavat oppilasta koulunkäynnissä ja sosiaalisessa kasvussa keskustelemalla, antamalla neuvontaa ja ohjaamalla heitä erilaisiin tukitoimiin. Teemme yhteistyötä oppilaiden, perheiden, koulun henkilökunnan ja viranomaisten kanssa.

Edistämme koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä oppilaiden perheiden ja muiden läheisten kanssa sekä tuemme oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Toimi näin

Ota yhteyttä koulusi kuraattoriin, mikäli sinulla on mielessäsi asioita, jotka painavat sinua, ja joista haluaisit jutella jonkun aikuisen kanssa. Huoltajana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos sinulla on huoli lapsestasi tai perheesi tilanteesta.

Opiskeluhuollon kuraattorit, Hattula

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse. Mikäli puheluusi ei pystytä vastaamaan, soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian.

Tavoitat koulukuraattorin myös Wilman kautta.

 • Kuraattori Juteinin, Lepaan, Nihattulan ja Parolan koulu sekä Hamk Lepaa puh. +358 504639340
 • Kuraattori Parolan yhteiskoulu, Parolan lukio ja Pekola koulu puh. +358 504431845

Kunnat:

Loppi, Riihimäki, Ypäjä, Tammela, Jokioinen, Janakkala, Hämeenlinna, Forssa, Humppila, Hausjärvi, Hattula

Opiskeluhuollon kuraattori, Loppi

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse. Mikäli puheluusi ei pystytä vastaamaan, soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian.

Tavoitat koulukuraattorin myös Wilman kautta.

 • Kuraattori Joentaan, Kormun, Launosten, Lopen yhtenäiskoulun, Länsi-Lopen, Läyliäisten ja Pilpalan koulun puh. +358 403306276

Kunnat:

Loppi, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Forssa, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Tammela, Ypäjä, Riihimäki

Opiskeluhuollon kuraattorit, Hausjärvi

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse. Mikäli puheluusi ei pystytä vastaamaan, soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian.

Tavoitat koulukuraattorin myös Wilman kautta.

 • Kuraattori Eskon, Monnin ja Ryttylän koulu puh. +358 401319348
 • Kuraattori Hausjärven yläkoulun, Hausjärven lukion ja Oitin koulu puh. +358 403306712

Kunnat:

Jokioinen, Loppi, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Forssa, Hämeenlinna, Janakkala, Tammela, Ypäjä, Riihimäki

Opiskeluhuollon kuraattorit, Riihimäki

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse. Mikäli puheluusi ei pystytä vastaamaan, soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian.

Tavoitat koulukuraattorin myös Wilman kautta.

 • Kuraattori Eteläisen ja Patastenmäen koulu puh. +358 503026513
 • Kuraattori Haapahuhdan, Peltosaaren, Pohjoisen koulu puh. +358 504547312
 • Kuraattori Herajoen ja Harjunrinteen koulu puh. +358 403304457
 • Kuraattori Lasitehtaan ja Karan koulu puh. +358 403304458
 • Kuraattori Uramon ja Pohjolanrinteen koulu puh. +358 503807299
 • Kuraattori Riihimäen lukio puh. +358 505910053
 • Hyrian koulutus Oy kuraattori: media-ala ja kuvallinen ilmaisu, sähköala, tekniikan ja liikenteen ala, tieto- ja viestintätekniikka puh. +358 406651043
 • Hyria koulutus Oy kuraattori: hius- ja kauneudenhoitoala, rakennusala, tuva-koulutus, terveys- ja hyvinvointiala puh. +358 406885610

Kunnat:

Loppi, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Forssa, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Tammela, Ypäjä, Riihimäki

Opiskeluhuollon kuraattorit, Janakkala

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse. Mikäli puheluusi ei pystytä vastaamaan, soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian.

Tavoitat koulukuraattorin myös Wilman kautta.

 • Kuraattori Heinäjoen koulu, Turengin koulu, Turengin yhteiskoulu, Janakkalan lukion Turengin toimipiste puh. +358 505274349
 • Kuraattori esiopetuksen ryhmät Janakkala, Aavan, Harvialan, Tanttalan, Tarinmaan, Viralan koulu, Tervakosken ja Turengin koulu 1.-4. lk puh. +358 469235030
 • Kuraattori Haukankallion, Leppäkosken, Varatien, Vähikkälän koulu, Tervakosken koulu 5.-6. lk, Tervakosken yhteiskoulu, Janakkalan lukio Tervakoski puh. +358 505910668

Kunnat:

Humppila, Forssa, Hattula, Hausjärvi, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Opiskeluhuollon kuraattori, Jokioinen

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse. Mikäli puheluusi ei pystytä vastaamaan, soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian.

Tavoitat koulukuraattorin myös Wilman kautta.


Kunnat:

Humppila, Ypäjä, Tammela, Riihimäki, Loppi, Jokioinen, Janakkala, Hämeenlinna, Hausjärvi, Hattula, Forssa

Opiskeluhuollon kuraattorit, Tammela

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse. Mikäli puheluusi ei pystytä vastaamaan, soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian.

Tavoitat koulukuraattorin myös Wilman kautta.


Kunnat:

Ypäjä, Forssa, Hattula, Hausjärvi, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Humppila

Opiskeluhuollon kuraattorit, Ypäjä

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse. Mikäli puheluusi ei pystytä vastaamaan, soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian.

Tavoitat koulukuraattorin myös Wilman kautta.


Kunnat:

Forssa, Humppila, Ypäjä, Tammela, Riihimäki, Loppi, Jokioinen, Janakkala, Hämeenlinna, Hausjärvi, Hattula

Opiskeluhuollon kuraattori, Humppila

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse. Mikäli puheluusi ei pystytä vastaamaan, soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian.

Tavoitat koulukuraattorin myös Wilman kautta.


Kunnat:

Loppi, Hattula, Hausjärvi, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Riihimäki, Tammela, Ypäjä, Humppila, Forssa

Opiskeluhuollon kuraattorit, Forssa

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse. Mikäli puheluusi ei pystytä vastaamaan, soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian.

Tavoitat koulukuraattorin myös Wilman kautta.


Kunnat:

Humppila, Hattula, Hausjärvi, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä, Forssa

Opiskeluhuollon kuraattorit, Hämeenlinna

Voit olla yhteydessä koulukuraattoriin puhelimitse. Mikäli puheluusi ei pystytä vastaamaan, soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian.

Tavoitat koulukuraattorin myös Wilman kautta.


Kunnat:

Ypäjä, Riihimäki, Tammela, Jokioinen, Janakkala, Hämeenlinna, Forssa, Humppila, Hausjärvi, Hattula, Loppi

Tausta

Esi- ja perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelija saa tukea ja ohjausta opiskeluhuollon kuraattorilta. Hän tarjoaa tukea esimerkiksi perhetilanteeseen, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin palveluja on tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa. Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä. Kuraattori osallistuu myös koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Hän ohjaa opiskelijan tarvittaessa myös muiden opiskeluhuollon palveluiden piiriin.


Lainsäädäntö


Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki


http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2013/20131287