Murupolku

Meille töihin-etusivun haitari

Usein kysyttyä Oma Hämeestä

Hae avoinna oleviin työpaikkoihin ensisijaisesti digitaalisella hakemuslomakkeella Kuntarekry- ohjelman kautta. Pääset täyttämään hakemuksesi avoinna olevaan tehtävään kyseisen työpaikkailmoituksen kohdalta. Täytä digitaaliseen järjestelmään huolellisesti hakemasi tehtävän kannalta olennaiset koulutus- ja työkokemustietosi.

Jos et voi hakea paikkaa digitaalisen järjestelmän kautta, voit vaihtoehtoisesti toimittaa hakemuksen postitse osoitteeseen:


Kanta-Hämeen hyvinvointialueen pääkirjaamo
Kirjaamo
Sibeliuksenkatu 2
13100 Hämeenlinna


Hakemukseen tulee merkitä selkeästi, mitä tehtävää haet. Paperihakemuksen tulee olla perillä kirjaamossa hakuajan päättyessä. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. 

Emme vastaanota sähköpostilla tai muulla, kuin yllämainituilla tavoilla saapuvia hakemuksia, ellei työpaikkailmoituksessa toisin mainita. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta haussa huomioon.

Työhakemusasiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja heti siitä lähtien, kun ne saapuvat viranomaiselle. Jokaisella on oikeus saada tietoonsa hakemusten julkiset tiedot, joita ovat hakijan nimi, ikä, työkokemus ja muu kelpoisuus.

Voit halutessasi esittää toivomuksen, ettei nimeäsi julkaista. Kirjaa tällöin tieto sähköiseen hakemukseen oman etunimesi perään muodossa (ei julkisuuteen). Tällöin hakemuksen tiedot ovat edelleen julkisia ja tiedotusvälineen harkittavaksi jää, julkaiseeko se tällaisen hakijan nimeä.

Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että virkasuhteeseen otettava toimittaa tehtävän hoidon edellytyksiä koskevat terveydentilatiedot päättävälle viranomaiselle. Jos olet aloittamassa virkasuhteen, sinun tulee toimittaa lääkärintodistus pääsääntöisesti viimeistään 30 päivää sen jälkeen, kun sait tiedon valinnastasi. T-todistus on lääkärin kirjoittama todistus sen hetkisestä terveydentilasta.

Lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten kanssa työskentelevien tehtävään valittujen tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2 mom. edellyttämä rikosrekisteriote mahdollisimman pian valinnan jälkeen.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta tulee voimaan 1.1.2024. Työnantaja voi pyytää esittämään rikosrekisteriotteen, kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimitetään sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden avustamista, tukemista, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa iäkkään tai vammaisen henkilön kanssa.

Virka- ja työsuhteen ehdot sekä palkkaus määräytyvät HYVTES:n, SOTE -sopimuksen, lääkärisopimuksen tai kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Osaan tehtävistä hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksen. Meillä on käytössä koeaika.

Oma Hämeellä noudatetaan tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta. Eri yksiköissä ja tehtävissä vaatimukset rokotussuojan osalta ovat erilaiset, kuulet tarkemmin tarvittavasta rokotussuojasta rekrytointiprosessin edetessä. Halutessasi voit jo tehtävään hakuvaiheessa tiedustella esimieheltä tarvittavasta rokotussuojasta.

Oma Hämeessä tehdään viranhaltijapäätökset julkisessa haussa olleista vakituisista ja määräaikaisista viroista. Työsuhteisten henkilöiden rekrytoinneissa ei viranhaltijapäätöstä tehdä.

Rekrytointiprosessimme etenee seuraavasti: hakuaika tehtäviin on pääsääntöisesti vähintään kaksi viikkoa, ensin käymme läpi kaikki saapuneet hakemukset, minkä jälkeen valitsemme sopivimmat ehdokkaat haastatteluun. Tämä prosessi voi viedä hieman aikaa, mutta pyrimme ilmoittamaan sinulle mahdollisimman pian seuraavista vaiheista.

Pyrimme luomaan joustavan ja hakijaystävällisen rekrytointiprosessin. Pyydämme sinua ystävällisesti vastaamaan rekrytointiprosessin lopussa saatavaan palautekyselyymme. Saamiemme vastausten avulla arvioimme suoriutumistamme ja kehitämme toimintaamme, palautteesi on meille tärkeä!

Oma Häme huolehtii hyvinvoinnistasi

  • Epassi 200e/vuosi liikuntaan, kulttuuriin ja hyvinvointiin
  • Julkisen liikenteen työmatkakulujen tukeminen 300€/vuosi
  • Lounasetu
  • Merkkipäivämuistamiset. Henkilöstöä muistetaan 20-, 30-, 40-, 50- ja 60-vuotispäivänä 50 €:n arvoisella lahjalla
  • Työterveys Terveystalossa
  • Työkokemuksen perusteella jopa 38 päivää lomaa vuodessa (lauantaita ei huomioida)
  • Monipuoliset kouluttautumismahdollisuudet koko henkilöstölle

Oma Häme tukee työntekijöidensä tieteellistä tutkimusta sekä tutkimuksen tekemisen yhdistämistä omaan työhön. Hyvinvointialueen työntekijöillä on mahdollisuus saada palkallista koulutusvapaata väitöskirjan tai muun tieteellisen tutkimuksen, tieteellisen artikkelin sekä pro gradu - tai yamk-lopputyön tekemistä varten. Etuus koskee kaikkia henkilöstöryhmiä. Sosiaalityöntekijöiden palkallinen pro gradu -vapaa on ollut käytössä hyvinvointialueella jo aiemmin.

Oma Häme tukee työntekijöidensä tieteellistä tutkimusta sekä tutkimuksen tekemisen yhdistämistä omaan työhön. Hyvinvointialueen työntekijöillä on mahdollisuus saada palkallista koulutusvapaata väitöskirjan tai muun tieteellisen tutkimuksen, tieteellisen artikkelin sekä pro gradu - tai yamk-lopputyön tekemistä varten. Etuus koskee kaikkia henkilöstöryhmiä. Sosiaalityöntekijöiden palkallinen pro gradu -vapaa on ollut käytössä hyvinvointialueella jo aiemmin.

Työntekijöiden tieteellistä toimintaa tuetaan muutoinkin Oma Hämeessä. Tutkijoiden apuna ovat esimerkiksi lupahakuprosesseissa tutkimuskoordinaattori sekä kirjasto- ja tietopalveluissa informaatikko.

Lisäksi Oma Hämeellä on oma Tutkijakoulu, jonka toiminta käynnistyi viime syksynä. Tutkijakoulu toimii sparraus- ja tukiryhmänä työntekijöille, jotka tekevät tutkimusta tai ovat siitä kiinnostuneita. Tutkijakoulu toimii yli tieteenala- ja ammattiryhmärajojen, koska tarkoituksena on edistää moniammatillista asiantuntijuutta myös hyvinvointialueen sisällä.

Rekryvideoita


Meille töihin-linkki