Lapsiperheiden perhetyö

Lapsiperheiden perhetyö

Perheellänne voi olla erilaisia elämäntilanteita, jolloin voitte tarvita perheen ulkopuolista tukea. Perhetyöstä voi olla tukea perheellesi

  • odotus- ja vauva-aikana
  • lasten kasvatuksen ja kehityksen kysymyksissä (uhmaikä, tunnesäätely)
  • parisuhteen haasteissa
  • perheen sisäiseen vuorovaikutukseen

Perhetyötä tehdään perheenne tarpeista käsin, pääasiassa kotonanne ja arkisin. Palvelun vastaanottaminen on vapaaehtoista ja edellyttää perheeltänne sitoutumista. Työskentely pohjautuu yhdessä tehtyyn suunnitelmaan, jonka tavoitteet tarkistetaan säännöllisesti. Työskentelemme muun muassa keskustelemalla, ohjaamalla arjen tilanteita, mallintamalla sekä erilaisia menetelmiä käyttäen erilaisissa perheen pulmatilanteissa. Työ sisältää verkostotyötä perheesi läheisten ja viranomaisten kanssa teidän luvallanne.

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua. Tarkoituksena on perheenne elämänhallinnan ja omien voimavarojen tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen ennaltaehkäisevästi. Perheenne saa oikein mitoitetun tuen riittävän varhaisessa vaiheessa.

Toimi näin

Asiakkuuteen ohjaudut soittamalla lapsiperheiden palveluohjaukseen.

Mikäli olet jo asiakkaana palvelussa, ota ensisijaisesti yhteyttä omaan työntekijääsi.

Lapsiperheiden palveluohjauksen ja neuvonnan puhelinasiointi

Lapsiperheiden palveluohjauksen puhelinasiointi tarjoaa ohjausta ja neuvontaa lapsille, nuorille ja perheille suunnattuihin sosiaalipalveluihin liittyen.

Palveluohjaukseen voivat soittaa sekä yksityiset henkilöt että ammattilaiset. Palvelu on tarkoitettu kaikille Kanta-Hämeen hyvinvointialueen perheille, joissa on ainakin yksi alaikäinen. Palveluohjaus on maksutonta ja vapaaehtoista.

Mikäli puheluusi ei ehditä vastata puhelinajalla, jää numerosi meille talteen ja soitamme sinulle takaisin.

Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä Sosiaali- ja kriisipäivystykseen puh 03 6296560. Henkeä uhkaavassa tilanteessa on aina otettava yhteyttä yleiseen hätänumeroon 112. Hätäkeskuspäivystäjä arvioi päivystyksellisen sosiaalityön tarpeen.

Normaalit aukioloajat

Palveluohjaaja tavoitettavissa:
  • Maanantai - Torstai 09:00 - 12:00

Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Lapsiperheiden perhetyö, Hämeenlinna

Lapsiperheiden perhetyön palvelee hämeenlinnalaisia lapsiperheitä.

Osoite

Birger Jaarlin katu 33, 13100 HÄMEENLINNA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Hämeenlinna

Lastensuojeluilmoitus ja lapsiperheiden tuen tarpeen ilmoitus

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa huolesta, joka liittyy alaikäiseen lapseen tai lapsiperheeseen. Yhteydenottolomakkeen perusteella kartoitamme henkilön sosiaalihuollon tuen ja palvelujen tarvetta.

Sosiaalisen raportoinnin lomake

Sosiaalisen raportoinnin lomakkeella voit ilmoittaa hyvinvointialueella ilmenevistä sosiaalisista ilmiöistä ja asioista, joihin tulisi puuttua.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Sinulla on herännyt huoli jostain asiasta ja haluaisit tuoda sen viranomaisten tietoon.
  • Olet havainnut jonkin ajankohtaisen tai toistuvan ilmiön tai ongelman, joka olisi hyvä saattaa viranomaisten tietoon ja ratkaistavaksi.
  • Olet huomannut jotain ilahduttavaa ja positiivista kehitystä.

Kerätyn tiedon avulla voimme vaikuttaa palveluihin ja pääsemme kiinni ongelmiin jo silloin kun ne ovat vasta aluillaan. Saatamme tiedon poliittisten päättäjien ja viranomaisten tietoon, jotta he voivat vaikuttaa palveluihin ja niiden parantamiseen ja kehittämiseen.

Tausta

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa perheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta. Perhetyö voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä. Perhetyötä voidaan tehdä myös perheen kotona. Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Lainsäädäntö

Sosiaalihuoltolaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141301