Murupolku

Hyvinvointialueen antamat selvitykset

Tälle sivulle kootaan arviointeja ja selvityksiä, joita hyvinvointialueen kuuluu tehdä ja toimittaa sosiaali- ja terveysministeriöön (STM) sekä muille tahoille, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). 

Sote-järjestämislaki edellyttää, että hyvinvointialue seuraa alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä , palvelutarvetta väestöryhmittäin sekä palveluidensa saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi on seurattava palvelujen yhteensovittamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja tuottavuutta. 

Toukokuussa Oma Häme on antanut muiden hyvinvointialueiden tavoin sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen talouden tilasta. Selvitys tarvitaan syksyn 2023 hyvinvointialueneuvotteluja, THL:n asiantuntija-arvioita, sekä STM:n vuosittaista selvitystä varten. Selvityksellä halutaan tietoa hyvinvointialueen palvelujen laadusta sekä toiminnan vaikuttavuudesta.

Voit lukea selvityksen kokonaisuudessaan tästä: § 198 Järjestämislain 29 §:n 2 momentin mukainen selvitys

Huomio!! Selvityksen kysymyksessä 4. "Lastensuojelun ammatillista perhehoitoa järjestetään omana palvelutuotantona" vastaus on 0 % (lomakkeessa lukee "ei vastauksia" ja pitäisi olla 0 %).