Murupolku

Hyvinvointialueen antamat selvitykset

Hyvinvointialueen antamat selvitykset

Tämä sivu sisältää arviointeja ja selvityksiä, joita hyvinvointialueen kuuluu tehdä ja toimittaa sosiaali- ja terveysministeriöön (STM) sekä muille tahoille, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). 

Sote-järjestämislaki edellyttää, että hyvinvointialue seuraa alueensa

  • väestön hyvinvointia ja terveyttä
  • palvelutarvetta väestöryhmittäin
  • palveluidensa saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja yhdenvertaisuutta
  • palvelujen yhteensovittamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja tuottavuutta. 

Oma Häme antaa muiden hyvinvointialueiden tavoin sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen taloutensa tilasta kerran vuodessa. Selvityksellä tuodaan esille hyvinvointialueen palvelujen laatua sekä toiminnan vaikuttavuutta.
 
Katso vuoden 2023 selvitys Oma Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ja talouden tilasta (pdf)*

*Huom! Selvityksen kysymyksessä 4 "Lastensuojelun ammatillista perhehoitoa järjestetään omana palvelutuotantona" vastaus on 0 % (lomakkeessa lukee "ei vastauksia" ja pitäisi olla 0 %).

Katso vuoden 2024 selvitys Oma Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ja talouden tilasta (pdf)