Lautakunnat

Oma Hämeen lautakunnat 

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueella on oltava aluevaltuusto, aluehallitus, tarkastuslautakunta sekä vaalilautakunta. Tämän lisäksi hyvinvointialueella voi olla lautakuntia ja jaostoja. 

Oma Hämeellä on Kanta-Hämeen aluevaltuuston maalikuussa 2022 hyväksymän toimielinmallin mukaan kolme 13-jäsenistä lautakuntaa turvallisuuslautakunta, lasten, nuorten ja perheiden lautakunta sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta. Joulukuussa 2022 aluevaltuusto päätti muuttaa lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan nimen elämänkaarilautakunnaksi. Lisäksi Oma Hämeellä on yhdeksänhenkinen yksilöjaosto. 

Tarkastuslautakunta valmistelee aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan keskeisimpinä tehtävinä on arvioida, toteutuvatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista. Tarkastuslautakunnan tehtävät on säädetty hyvinvointialuelaissa.

Lautakuntien rooli on määritelty hyvinvointialueen hallintosäännössä. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan tehtävänä on käsitellä, päättää ja linjata terveydenhuollon toimialan asioista. Elämänkaarilautakunnan tehtävänä on puolestaan käsitellä, päättää ja linjata ikäihmisten palveluiden sekä perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden asioita. Lautakunnat käsittelevät myös valtuustoaloitteita.

Elämänkaarilautakunnan puheenjohtajisto: Riku Bitter (kok.), 1. varapuheenjohtaja Eveliina Hostila (sd.) ja 2. varapuheenjohtaja Kylli Kylliäinen (kd.)

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajistopuheenjohtaja Sari Rautio (kok.)
varapuheenjohtaja Mia Heinonen (sd.)    

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan puheenjohtajisto: puheenjohtaja Piia Olkinuora (sd.) 1. varapuheenjohtaja Päivi Kankaanmäki (kok.) ja 2. varapuheenjohtaja Kirsi Mäkilaine (ps.)

Turvallisuuslautakunnan puheenjohtajisto: puheenjohtaja, Heini Ristavaara (kesk.), 1. varapuheenjohtaja Emmi Lintonen (sd.) sekä 2. puheenjohtaja Mika Penttilä (kok.)

Aluevaalilautakunnan puheenjohtajisto: puheenjohtaja, Ulla Pullola (sd.) ja 1. varapuheenjohtaja Pekka Romo (kok.)

Lautakuntien kokoonpanot varajäsenineen on listattu sivun loppuun.
 

Lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat

Luottamushenkilön korvaushakemus (ansionmenetys ja muut kulut)

Luottamushenkilön matkakorvaushakemus


Kokousaikataulut


Elämänkaarilautakunta
15.2.
22.2.
20.3. peruttu
24.4.
5.6.
28.8.
9.10.
27.11.

Tarkastuslautakunta
18.1.
22.2.
21.3.
2.4.
18.4.
23.5.
13.6.

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta
23.1.
20.2.
12.3.
17.4.
21.5.
12.6.
27.8.
17.9.
15.10.
19.11.

Turvallisuuslautakunta
25.1.
15.2.
7.3.
25.4.
6.6.
29.8.
10.10.
21.11.

Aluevaalilautakunta

 

Lautakuntien kokoonpanot

Luottamushenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@luottamus.omahame.fi.

Emme suosittele asiakas- tai muiden luottamuksellisien tietojen lähettämistä tavallisesta sähköpostista. Tavallista sähköpostia voi käyttää normaaliin sähköpostiviestintään, joka ei sisällä luottamuksellisia tietoja. Voit aloittaa turvasähköpostin lähettämisen Oma Hämeelle osoitteessa https://secure.omahame.fi/

Elämänkaarilautakunta

varsinaiset jäsenet     varajäsenet
Bitter Riku (KOK)      Mikkola Antti (KOK)
Hostila Eveliina (SDP)  Taavela Irma (SDP)
Kylliäinen Kylli (KD)  Olsen Sini (KD)
Ranjith Kumar Prabhakaran (SDP) Raitanen Kimmo (SDP)
Heinonen Mia (SDP) Lehtonen Terhi
Mattila Petri (SDP)      Mustiala Marko (SDP)
Ahonen Antti (KOK) Siukola Lauri (KOK)
Kontturi Maija (KOK)    Hyvärinen Elisa (KOK)
Saarenmaa Lotta (KOK)  Sipola Johanna (KOK)
Ruuskanen Kristiina (KESK) Peltomäki Marja (KESK)
Hakamäki Petri (KESK)    Lahtinen Petri (KESK)
Laine Petri (PS)    Niemi Pasi (PS)
Hänninen Hanna (VAS)    Juurus Pirkko (VAS)

Aluehallituksen nimeämä edustaja Lauri Jormanainen, varaedustaja Hannele Saari

Nuorisovaltuuston nimeämä edustaja Tuukka Marjanen, varaedustaja Juho Rintakoski


Tarkastuslautakunta

varsinaiset jäsenet varajäsenet
Sari Rautio  (kok.)    Veli-Antti Silpola (kok.)
Mia Heinonen (sd.)  Leila Ahlqvist (sd.)
Kari Masalin (sd.) Jari Mäkinen (sd.)
Reijo Löytynoja (sd.)  Timo Nikkanen (sd.)
Lauri Siukola (kok.)  Pirjo Kilpeläinen (kok.)
Marianne Mänki (kesk.)    Marjatta Rahkio (kesk.)
Markku Leppälahti (kesk.)      Heikki Koskela (kesk.)
Harri Aaltonen (ps.)  Marjut Lehtinen (ps.)
Tarja Kirkkola-Helenius (vas.)  Seppo Vuorio (vas.)
Anne Lindgren (vihr.)  Päivi Sieppi (vihr.)
Elise Oikari (kd.)  Nina Aitola (kd.)
    Jari Laurell (liik.)
Sannamaria Oja (vkk)      Tiina Metsäranta (vkk)

 

Aluevaltuuston puheenjohtaja Juha Isosuolla ja hyvinvointialueen tilintarkastaja Minna Ainasvuorella on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa. Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii tarkastuspäällikkö Kirsi Pelvola, p. 040 654 1974.

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta

varsinaiset jäsenet    varajäsenet
Olkinuora Piia (SDP)  Lax Minna (SDP)
Kankaanmäki Päivi (KOK)    Kilpeläinen Pirjo (KOK)
Mäkilaine Kirsi (PS)      Jaakkola Tea (PS)
Hirvioja Alpo (SDP)  Arminen Mikko (SDP)
Räsänen Mikko (SDP)  Mäkinen Timo (SDP)
Ylitalo Sami (SDP) Nurmi Jari (SDP)
Antin Miia (KOK)  Dahlberg Eija-Liisa (KOK)
Saastamoinen Markku (KOK)  Koskelainen Juha (KOK)
Virtanen Kalle (KOK) Vekka Tapio (KOK)
Wiisak Johanna (KESK)  Mattila Pirkko (KESK)
Innamaa Tapio (KESK)  Silván Timo (KESK)
Ylikerälä Sirpa (VAS)    Auvinen Sari (VAS)
Kranni Maija (VIHR) Autio Minna (VIHR)

Aluehallituksen nimeämä edustaja Eija Aittola, varaedustaja Aapo Reima

Nuorisovaltuuston nimeämä edustaja Minni Kattelus, varaedustaja Jakob-Patrick Puupus

                          
Turvallisuuslautakunta

varsinaiset jäsenet    varajäsenet
Ristavaara Heini (KESK) Suojala Leena (KESK)
Lintonen Emmi (SDP)    Piipponen Irene (SDP)
Penttilä Mika (KOK)  Alasentie Antti (KOK)
Järvinen Piritta (SDP)  Nurmi Silja (SDP)
Tila Jarno (SDP)  Uutela Matti (SDP)
Silpola Veli-Antti (KOK) Rintakoski Timo (KOK)
Lähteenkorva Jaana (KOK) Hervala Tiia (KOK)
Yli-Pirilä Pia (KOK)  Lapikisto Sari (KOK)
Pura Eero (KESK) Tokeensuu Osmo (KESK)
Jämsén Sanna (PS)  Jaakkola Tea (PS)
Koskinen Timo (VAS) Lehto Juhani (VAS)
Aitto-oja Piia (KD)    Saarinen Marja-Liisa (KD)
Vanttaja Karri (VIHR)  Löfstedt Jan (VIHR)

Aluehallituksen edustaja Johanna Häggman, varaedustaja Vesa Mäkinen

Nuorisovaltuuston nimeämä edustaja Samuel Aaltonen, varaedustaja Onni Englund

 

Aluevaalilautakunta

varsinaiset jäsenet varajäsenet
Pullola Ulla (SDP) Suojanen Eeva (VIHR)
Romo Pekka (KOK) Pohjanvuori Jones (KD)
Veteläinen Aulis (KESK) Kukkohovi Markku (LIIK)
Anttila Sauli (PS) Oja Sannamaria (VKK)
Hurme Arja (VAS) Appelroth Irja (SDP)