Lautakunnat

Oma Hämeen lautakunnat 

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueella on oltava aluevaltuusto, aluehallitus, tarkastuslautakunta sekä vaalilautakunta. Tämän lisäksi hyvinvointialueella voi olla lautakuntia ja jaostoja. 

Oma Hämeellä on Kanta-Hämeen aluevaltuuston maalikuussa 2022 hyväksymän toimielinmallin mukaan kolme 13-jäsenistä lautakuntaa turvallisuuslautakunta, lasten, nuorten ja perheiden lautakunta sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta. Joulukuussa 2022 aluevaltuusto päätti muuttaa lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan nimen elämänkaarilautakunnaksi. Lisäksi Oma Hämeellä on yhdeksänhenkinen yksilöjaosto. 

Tarkastuslautakunta valmistelee aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan keskeisimpinä tehtävinä on arvioida, toteutuvatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista. Tarkastuslautakunnan tehtävät on säädetty hyvinvointialuelaissa.

Lautakuntien rooli on määritelty hyvinvointialueen hallintosäännössä. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan tehtävänä on käsitellä, päättää ja linjata terveydenhuollon toimialan asioista. Elämänkaarilautakunnan tehtävänä on puolestaan käsitellä, päättää ja linjata ikäihmisten palveluiden sekä perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden asioita. Lautakunnat käsittelevät myös valtuustoaloitteita.

Elämänkaarilautakunnan puheenjohtajisto: Riku Bitter (kok.), 1. varapuheenjohtaja Eveliina Hostila (sd.) ja 2. varapuheenjohtaja Kylli Kylliäinen (kd.)

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajistopuheenjohtaja Marko Ahtiainen (kok.)
varapuheenjohtaja Noora Tammilehto (sd.)    

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan puheenjohtajisto: puheenjohtaja Piia Olkinuora (sd.) 1. varapuheenjohtaja Päivi Kankaanmäki (kok.) ja 2. varapuheenjohtaja Kirsi Mäkilaine (ps.)

Turvallisuuslautakunnan puheenjohtajisto: puheenjohtaja, Heini Ristavaara (kesk.), 1. varapuheenjohtaja Emmi Lintonen (sd.) sekä 2. puheenjohtaja Mika Penttilä (kok.)

Aluevaalilautakunnan puheenjohtajisto: puheenjohtaja, Ulla Pullola (sd.) ja 1. varapuheenjohtaja Pekka Romo (kok.)

Lautakuntien kokoonpanot varajäsenineen on listattu sivun loppuun.
 

Lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat

Luottamushenkilön korvaushakemus (ansionmenetys ja muut kulut)

Luottamushenkilön matkakorvaushakemus


Kokousaikataulut


Elämänkaarilautakunta
15.8. 
20.9. 
31.10.
7.11. 
7.12. 

Tarkastuslautakunta
17.8.
21.9.
12.10.
16.11.
14.12.

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta
16.8. 
19.9. 
17.10.
2.11.
21.11. 

Turvallisuuslautakunta
17.8.
27.9.
2.11.

Aluevaalilautakunta

1.11.

Lautakuntien kokoonpanot

Luottamushenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@luottamus.omahame.fi.

Emme suosittele asiakas- tai muiden luottamuksellisien tietojen lähettämistä tavallisesta sähköpostista. Tavallista sähköpostia voi käyttää normaaliin sähköpostiviestintään, joka ei sisällä luottamuksellisia tietoja. Voit aloittaa turvasähköpostin lähettämisen Oma Hämeelle osoitteessa https://secure.omahame.fi/

Elämänkaarilautakunta

varsinaiset jäsenet     varajäsenet
Bitter Riku (KOK)      Mikkola Antti (KOK)
Hostila Eveliina (SDP)  Taavela Irma (SDP)
Kylliäinen Kylli (KD)  Olsen Sini (KD)
Prabhakaran Ranjith Kumar (SDP) Raitanen Kimmo (SDP)
Heinonen Mia (SDP) Lehtonen Terhi
Mattila Petri (SDP)      Mustiala Marko (SDP)
Ahonen Antti (KOK) Siukola Lauri (KOK)
Kontturi Maija (KOK)    Hyvärinen Elisa (KOK)
Saarenmaa Lotta (KOK)  Sipola Johanna (KOK)
Ruuskanen Kristiina (KESK) Peltomäki Marja (KESK)
Hakamäki Petri (KESK)    Lahtinen Petri (KESK)
Laine Petri (PS)    Heikkinen Jari (PS)
Hänninen Hanna (VAS)    Juurus Pirkko (VAS)

Aluehallituksen nimeämä edustaja Lauri Jormanainen, varaedustaja Hannele Saari


Tarkastuslautakunta

varsinaiset jäsenet varajäsenet
Marko Ahtiainen (kok.)    Veli-Antti Silpola (kok.)
Noora Tammilehto (sd.)   Leila Ahlqvist (sd.)
Kari Masalin (sd.)  Jari Mäkinen (sd.)
Reijo Löytynoja (sd.)  Timo Nikkanen (sd.)
Sari Kortepohja (kok.)  Pirjo Kilpeläinen (kok.)
Marianne Mänki (kesk.)    Marjatta Rahkio (kesk.)
Markku Leppälahti (kesk.)      Heikki Koskela (kesk.)
Harri Aaltonen (ps.)   Marjut Lehtinen (ps.)
Tarja Kirkkola-Helenius (vas.)  Seppo Vuorio (vas.)
Anne Lindgren (vihr.)  Päivi Sieppi (vihr.)
Elise Oikari (kd.)  Nina Aitola (kd.)
Rafael Hellsten (liik.)      Jari Laurell (liik.)
Sannamaria Oja (vkk)      Tiina Metsäranta (vkk)

 

Aluevaltuuston puheenjohtaja Juha Isosuolla (kok.) ja hyvinvointialueen tilintarkastaja Jukka Vuoriolla on puhe- ja osallistumisoikeus kokouksissa. Tarkastuslautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii tarkastuspäällikkö Kirsi Pelvola, p. 040 654 1974.

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta

varsinaiset jäsenet    varajäsenet
Olkinuora Piia (SDP)  Lax Minna (SDP)
Kankaanmäki Päivi (KOK)    Antin Miia (KOK)
Mäkilaine Kirsi (PS)      Jaakkola Tea (PS)
Hirvioja Alpo (SDP)  Arminen Mikko (SDP)
Räsänen Mikko (SDP)  Mäkinen Timo (SDP)
Ylitalo Sami (SDP) Nyholm Pentti (SDP)
Närkki Aino (KOK)  Dahlberg Eija-Liisa (KOK)
Saastamoinen Markku (KOK)  Koskelainen Juha (KOK)
Virtanen Kalle (KOK) Vekka Tapio (KOK)
Wiisak Johanna (KESK)  Mattila Pirkko (KESK)
Innamaa Tapio (KESK)  Silván Timo (KESK)
Ylikerälä Sirpa (VAS)    Auvinen Sari (VAS)
Kranni Maija (VIHR) Autio Minna (VIHR)

Aluehallituksen nimeämä edustaja Eija Aittola, varaedustaja Aapo Reima

                          
Turvallisuuslautakunta

varsinaiset jäsenet    varajäsenet
Ristavaara Heini (KESK) Suojala Leena (KESK)
Lintonen Emmi (SDP)    Piipponen Irene (SDP)
Penttilä Mika (KOK)  Alasentie Antti (KOK)
Järvinen Piritta (SDP)  Nurmi Silja (SDP)
Tila Jarno (SDP)  Uutela Matti (SDP)
Silpola Veli-Antti (KOK) Tuomi Juhani (KOK)
Lähteenkorva Jaana (KOK) Hervala Tiia (KOK)
Yli-Pirilä Pia (KOK)  Lapikisto Sari (KOK)
Pura Eero (KESK) Tokeensuu Osmo (KESK)
Jämsén Sanna (PS)  Jaakkola Tea (PS)
Hiltunen Juha (VAS) Koskinen Timo (VAS)
Aitto-oja Piia (KD)    Saarinen Marja-Liisa (KD)
Vanttaja Karri (VIHR)  Löfstedt Jan (VIHR)

Aluehallituksen edustaja Johanna Häggman, varaedustaja Vesa Mäkinen

Aluevaalilautakunta

varsinaiset jäsenet varajäsenet
Pullola Ulla (SDP) Suojanen Eeva (VIHR)
Romo Pekka (KOK) Pohjanvuori Jones (KD)
Veteläinen Aulis (KESK) Kukkohovi Markku (LIIK)
Anttila Sauli (PS) Oja Sannamaria (VKK)
Hurme Arja (VAS) Appelroth Irja (SDP)