Murupolku

Oma Hämeen strategia ja arvot

Askeleen edellä elämäsi polulla

 

Oma Hämeen arvot kuvattuna elämän polkuna.

 

Oma Hämeen arvot
 

Yhdenvertaisuus

Hyvinvointialueella järjestetään kaikille kantahämäläisille asukkaiden palvelutarpeen mukaan rakennetut palvelut siten, että asiakasryhmien väliset palveluerot minimoidaan.

Asiakaslähtöisyys

Asiakas on keskipiste ja palvelut ovat asiakasta varten. Asiakaslähtöisyys merkitsee asiakkaan voimavaroista lähtevää osallisuutta ja kumppanuutta. Asiakas otetaan mukaan palvelujen kehittämiseen, suunnitteluun ja toimeenpanoon. Asiakkaan hyvinvointi tehdään yhdessä.

Vaikuttavuus

Hyvinvointialueella käytetään näyttöön perustuvia vaikuttavimpia toimintatapoja, jotka luovat lisäarvoa asiakkaalle. Vaikuttavuus on toiminnan tai palvelun aikaansaama muutos asiakkaan tilassa.

Rohkeus

Hyvinvointialueella on kyky muutokseen sekä kyky kokeilla erilaisia toimintatapoja ja valita niistä toimivat. Se on myös kykyä päättää ja toimia.

Eri ikäisiä ihmisiä liikkumassa.

 

Strategian painopistealueet
​​​

Järjestämme vaikuttavat palvelut

Suunnittelemme ja järjestämme palvelumme niin, että ne vastaavat asiakasryhmien kokoa ja tarpeita. Vaikuttavuus saavutetaan oikein mitoitettujen palvelujen tehokkaalla tuottamisella ja systemaattisella kehittämisellä.

Autamme sopivalle polulle

Sopivan palvelupolun löytyminen vaatii asiakasymmärrystä ja näkemystä - syliä, johon voi tukeutua. 

Osaamme ennakoida

Toimimme aidon ennakoivasti ja varaudumme ympäristön muutoksiin niin, että kaikki kantahämäläiset voivat paremmin. 

Onnistumme toisiimme luottaen

Pyrimme johtamisessamme selkeyteen ja johdonmukaisuuteen. Hyvä johtaminen ja luottamus ovat avaimia työhyvinvointiin ja yhteiseen onnistumiseen. 

Eri ikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa.

Oma Hämeen strategiatiedostot

Strategian toimeenpanosuunnitelma

Strategian toimeenpanosuunnitelma sisältää Oma Hämeen strategian painopistealueet sekä strategiatiekartan. 

Lue lisää strategian toimeenpanosuunnitelmasta (pdf)
 

Palvelustrategia

Palvelustrategia on osa Oma Hämeen strategiaa ja se toimii talouden ja toiminnan suunnittelun sekä johtamisen välineenä. Palvelustrategiassa määritellään keskeiset tavoitteet ja periaatteet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiselle kantahämäläisten palvelutarpeet huomioiden.

Lue lisää palvelustrategiasta (pdf)