Murupolku

Oma Hame -asiointialustan saavutettavuusseloste

Oma Häme -asiointialustan saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivustoa https://asiointi.omahame.fi ja se on laadittu 28.3.2024.

Palvelua koskee laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkosivustojen on oltava saavutettavia.  

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Verkkosivustoa kehitetään edelleen ja saavutettavuusvirheitä korjataan kehittämisen yhteydessä. Vuoden 2024 aikana on suunnitteilla saavutettavuutta parantavia visuaalisia ja teknisiä muutoksia.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden mahdolliset saavutettavuuspuutteet syntyvät alkuperäisessä järjestelmässä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue ei vastaa verkkosivulla olevien ulkopuolisten tahojen sisällöstä ja niiden saavutettavuudesta.

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Havaittava

Selausjärjestys etenee sivustolla paikoin epäloogisesti näppäimistö- ja ruudunlukijalla käyttäjälle. Esimerkiksi eri palvelupolkujen osiot tulevat näille käyttäjille epäloogisessa järjestyksessä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
2.4.3 Kohdistusjärjestys

Havaittava

Verkkosivustolla on paikoin käytetty kieltä, jossa kuvaillaan elementtien sijaintia sivulla suuntaan perustuen.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet

Havaittava

Verkkosivustolla käytetyt henkilötietoja pyytävät lomakkeet eivät tue automaattista täydennystä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus

Havaittava

Verkkosivustolla tekstikappaleiden, rivivälien, sanojen ja kirjainten välisen etäisyyden kasvattaminen ei onnistu.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
1.4.12 Tekstin välistys

Havaittava

Verkkosivustolla tekstikoon suurentaminen nipistäen zoomaamalla (pinch to zoom) ei toimi.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
1.4.4 Tekstin suurentaminen

Hallittava

Palvelupolkujen osioiden merkkaaminen tehdyksi pelkällä näppäimistöllä tai ruudunlukijaa käyttäen ei ole mahdollista.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
2.1.1 Näppäimistö

Hallittava

Lääkkeen poiston jälkeen näppäimistökäyttäjän fokus siirtyy sivun ylälaitaan ja eteenpäin navigoidessa fokus jää jumiin siirry sivuston sisältöön -painikkeeseen.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
2.1.2 Ei näppäimistöansaa

Hallittava

Otsikoissa, sivuotsikoissa ja nimilapuissa on puutteita läpi verkkosivuston. Sivuotsikoita ei aina ilmaista ruudunlukijalle ja otsikkohierarkiassa on puutteita.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
2.4.2 Sivuotsikot
2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Hallittava

Sivustolla on linkkejä, jotka ohjaavat ilmoittamatta sivuston ulkopuolelle.

Saavutettavuusvaatimus, joka ei täyty
2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Hallittava

Näppäimistökäyttäjän fokusindikaattori katoaa välillä sivustoa selatessa esimerkiksi yksittäisen tapahtuman avaamisen jälkeen. Osalta toiminnallisista elementeistä, kuten lomakkeiden alasvetovalikoista, puuttuu kokonaan näkyvä näppäimistöfokus.

Saavutettavuusvaatimus, joka ei täyty
2.4.7 Näkyvä kohdistus

Ymmärrettävä

Lääkkeen muokkauksessa kalenterin avaavan painikkeen ohjelmallinen nimilappu puuttuu.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Lujatekoinen

Osa linkeistä ilmaistaan ruudunlukijalle painikkeina tai ryhminä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
4.1.2 Tila, rooli, arvo

Lujatekoinen

Verkkosivuston elementtien tilanmuutoksista ei aina anneta ruudunlukijalle muutoksesta kertovaa vastinetta.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
4.1.2 Tila, rooli, arvo

Lujatekoinen

Verkkosivustolla on useilla sivuilla käytössä latausindikaattori, jonka etenemistä ei ilmaista ruudunlukijalle.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:
4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Saavutettavuuspalaute

Anna saavutettavuuspalautetta lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen viestinta(at)omahame.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero: vaihde 0295 016 000