Yksityiset palveluntuottajat

Palveluntuottajille

 

Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n mukaisia sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa. Yksityisillä terveyspalveluilla tarkoitetaan yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) §2 mukaisia terveydenhuollon palveluja. Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat joko ilmoituksenvaraisia, luvanvaraisia tai sosiaalipalveluna tuotettavia tukipalveluita.

 

Yksityiseksi sosiaalipalvelutuottajaksi hakeutuminen ja muutosten ilmoittaminen

Palvelusetelit

Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonta