Yksityiset palveluntuottajat

Palveluntuottajille

Sote-palvelutuottajien rekisteröinti on Aluehallintovirastojen ja Valviran vastuulla 1.1.2024 alkaen.

Palveluntuottajarekisteri Soteri - Aluehallintovirasto (avi.fi)

Palvelusetelit

Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonta

Ajankohtaista

Ohjauksen, valvonnan ja omavalvonnan info- ja keskustelutilaisuus yksityisille sote-palveluntuottajille

Ohjaus- ja valvontayksikkö piti info- ja keskustelutilaisuudet yksityisille sote-palveluntuottajille 20.11.2023 ja 30.11.2023. Info- ja keskustelutilaisuuden diaesitys.

Palse.fi-portaalin käyttöönotto

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on siirtymässä Effector-järjestelmän käyttöön palvelusetelien hallinnoinnissa vuoden 2024 aikana. Muutos palvelusetelijärjestelmässä koskee kaikkia Kanta-Hämeen hyvinvointialueella palvelusetelillä sosiaalipalveluita tuottavia palveluntuottajia. Effector-järjestelmä toimii yhdessä palse.fi-portaalin kanssa.

Lisätietoa palvelusetelituottajille näillä sivuilla

Sisältöjulkaisija

Oma Hämeen sydänlogo.
UUTINEN
03.06.2024

Palvelusetelisääntökirjan yleinen osa päivitetty

Palvelusetelisääntökirjasta löydät hyväksymiskriteerit ja palvelusetelipalvelun ehdot palveluntuottajille.

Oma Hämeen sydänlogo.

Palvelusetelisääntökirjan yleinen osa päivitetty

UUTINEN / 03.06.2024

Palvelusetelisääntökirjasta löydät hyväksymiskriteerit ja palvelusetelipalvelun ehdot palveluntuottajille.

Oma Hämeen sydänlogo.

UUTINEN / 03.06.2024

Palvelusetelisääntökirjan yleinen osa päivitetty

Palvelusetelisääntökirjassa Kanta-Hämeen hyvinvointialue asettaa hyväksymiskriteerit ja palvelusetelipalvelun ehdot palveluntuottajille. Palvelusetelisääntökirja koostuu kahdesta osasta: yleisestä osasta ja palvelukohtaisesta osasta. Yleinen osa koskee kaikkia palvelusetelituottajaksi hakeutuvia palveluntuottajia, kun taas palvelukohtainen osa sisältää yksityiskohtaisempia vaatimuksia kyseisellä palvelusetelillä tuotettavalle palvelulle. Palvelusetelituottaja ja hyvinvointialue sitoutuvat noudattamaan molempien sääntökirjojen vaatimuksia.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi 13.5.2024 palvelusetelisääntökirjan yleisen osan päivityksen. Uusi sääntökirja astuu voimaan 1.6.2024. Päivityksen keskeisin muutos koskee palveluntuottajien velvollisuutta hakeutua palvelusetelituottajaksi Effector-järjestelmään palse.fi-portaalin kautta. Muutoksen tarkoituksena on helpottaa ja yhdenmukaistaa palveluseteleiden hallinnointia. Palvelusetelijärjestelmä on otettu käyttöön koko hyvinvointialueella 1.5.2024 ja palveluntuottajia kehotetaan hakeutumaan palvelusetelituottajaksi palse.fi-portaalissa mahdollisimman pian.

Kaikilta palveluseteliä käyttäviltä palveluntuottajilta edellytetään 1.1.2025 alkaen liittymistä Luotettava Kumppani -palveluun tilaajavastuulain mukaisten viranomaisrekisteritarkistusten helpottamiseksi. Lisäksi palvelustelisääntökirjan yleisen osan ehtoja on selkiytetty ja päivitetty vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä.

Palvelusetelisääntökirjan yleisen osan päivityksen merkittävimmät muutokset koskevat sosiaalipalveluita tuottavia palvelusetelituottajia, sillä terveyspalveluiden palvelusetelituottajilla on jo ennestään ollut käytössä Effector-palvelusetelijärjestelmä ja velvoite liittyä Luotettava Kumppani-palveluun. Sääntökirjan yleinen osa koskee kuitenkin yhtä lailla sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusetelituottajia. 

Nykyisille palvelusetelipalveluntuottajille on lähetetty ilmoitus palvelusetelisääntökirjan yleisen osan päivityksestä. Lisätietoa yleisen palvelusetelisääntökirjan muutoksista saa osoitteesta valvonta(at)omahame.fi.

Katso tästä palvelusetelisääntökirja

Oma Hämeen sydänlogo.
UUTINEN
19.03.2024

Oma Häme keskittää palveluseteleiden hallinnoinnin yhteen järjestelmään

Asiakkaille muutos tarkoittaa mahdollisuutta vertailla palveluntuottajia kätevästi yhdessä palvelussa.

Oma Hämeen sydänlogo.

Oma Häme keskittää palveluseteleiden hallinnoinnin yhteen järjestelmään

UUTINEN / 19.03.2024

Asiakkaille muutos tarkoittaa mahdollisuutta vertailla palveluntuottajia kätevästi yhdessä palvelussa.

Oma Hämeen sydänlogo.

UUTINEN / 19.03.2024

Oma Häme keskittää palveluseteleiden hallinnoinnin yhteen järjestelmään

Oma Häme on siirtymässä yhden järjestelmän käyttöön palvelusetelien hallinnoinnissa vuoden 2024 aikana. Tällä hetkellä terveydenhuollon palveluseteleitä hallinnoidaan Effector-järjestelmässä, Hämeenlinnan ja Janakkalan sosiaalihuollon palveluseteleitä Vaana-järjestelmässä ja muiden Kanta-Hämeen alueiden sosiaalihuollon palveluseteleitä hallinnoidaan manuaalisesti. Palvelusetelijärjestelmäksi on kilpailutuksessa valittu Polycon Oy:n Effector Palvelusetelit -järjestelmä.

Mikä muutos tarkoittaa?

Asiakkaille muutos tarkoittaa mahdollisuutta vertailla eri palveluntuottajia entistä kätevämmin yhdessä palvelussa. Palvelusetelipalvelun tuottajan näkökulmasta muutos helpottaa palveluseteleiden hallinnointia, kun eri kuntien alueilla toimivat tuottajat voivat hoitaa palveluseteleihin liittyvät asiat yhdessä järjestelmässä. Oma Hämeen sosiaalipalveluissa muutos mahdollistaa toimintatapojen yhtenäistämisen ja tehostamisen.

Uuteen palvelusetelijärjestelmään siirtymisen yhteydessä päivitetään myös palvelusetelisääntökirjan yleinen osa sekä yhtenäistetään sosiaalihuollon palvelukohtaiset sääntökirjat. Merkittävimmät muutokset sosiaalihuollon palvelusetelituottajien näkökulmasta liittyvät ilmoittautumiseen palvelusetelituottajaksi uudessa järjestelmässä sekä velvollisuuteen liittyä Luotettava Kumppani -ohjelmaan tilaajavastuulain edellyttämän valvonnan helpottamiseksi. Terveydenhuollon palvelusetelituottajille järjestelmämuutos ei aiheuta toimenpiteitä.

Sosiaalihuollon palvelusetelituottajien ilmoittautuminen uuteen palvelusetelijärjestelmään alkaa toukokuussa. Sosiaalihuollon palvelusetelituottajille järjestetään infotilaisuus uuteen palvelusetelijärjestelmään siirtymisestä 5.4.2023.

Lue lisää infotilaisuudesta

Lisätietoa: 
Valvonta-assistentti Petri Malinen, petri.malinen@omahame.fi, p. 040 182 5386
Hankinta- ja laadunhallintajohtaja Jouni Sakomaa, jouni.sakomaa@omahame.fi, p. 040 330 4202

Uutiseen lisätty 20.3. klo 12.15 tieto "Palvelusetelijärjestelmäksi on kilpailutuksessa valittu Polycon Oy:n Effector Palvelusetelit -järjestelmä."

Näppäimistö ja keltaisia post-it-lappuja.
UUTINEN
08.02.2024

Epäkohtien ilmoituskanava yksityisten sote-palveluntuottajien henkilöstölle on julkaistu

Lomakkeella yksityisten palveluntuottajien henkilöstö voi ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista.

Näppäimistö ja keltaisia post-it-lappuja.

Epäkohtien ilmoituskanava yksityisten sote-palveluntuottajien henkilöstölle on julkaistu

UUTINEN / 08.02.2024

Lomakkeella yksityisten palveluntuottajien henkilöstö voi ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista.

Näppäimistö ja keltaisia post-it-lappuja.

UUTINEN / 08.02.2024

Epäkohtien ilmoituskanava yksityisten sote-palveluntuottajien henkilöstölle on julkaistu

Oma Hämeen verkkosivuilla on otettu käyttöön verkkolomake, jolla yksityisten palveluntuottajien henkilöstö voi ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista asiakkaiden sosiaali- tai terveydenhuollon toteuttamisessa. Vastaava ilmoitusmahdollisuus on ollut käytössä Oma Hämeen omissa palveluissa toukokuusta 2023 lähtien.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain (2023/741) mukaan palveluntuottajan henkilöstöön kuuluvan on viipymättä ilmoitettava palveluyksikön vastuuhenkilölle tai muulle toiminnan valvonnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan tai potilaan sosiaali- tai terveydenhuollon toteuttamisessa, tai muun lainvastaisuuden. Ensisijaisesti henkilöstön tulisi aina käyttää palveluntuottajien omia kanavia ilmoituksen tekemiseen. Mikäli ilmoituksen tekeminen oman palveluyksikön sisällä ei kuitenkaan syystä tai toisesta onnistu, tai ilmoitus ei ole johtanut toimenpiteisiin, henkilöstöllä on mahdollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista myös suoraan hyvinvointialueelle. Ilmoitusmahdollisuus koskee niitä yksiköitä, joissa on Oma Hämeen asiakkaita sekä lisäksi Kanta-Hämeen alueella sijaitsevia lastensuojeluyksiköitä. 

Ilmoituskanavaan on mahdollista jättää ilmoitus joko omalla nimellä tai nimettömänä. Ilmoitukset käsitellään Oma Hämeen ohjaus- ja valvontayksikössä.

Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan henkilöstön käyttöön. Asiakkaat voivat ilmoittaa palvelun tai kohtelun epäkohdista antamalla suoraan palautetta kyseessä olevaan palveluyksikköön tai laatimalla muistutuksen. 

Henkilöstön ilmoitus epäkohdasta sosiaali- ja terveydenhuollon toteutuksessa

Lisätietoa: valvontapäällikkö Sofia Suvanto, sofia.suvanto(at)omahame.fi