Yksityiset palveluntuottajat

Palveluntuottajille

Sote-palvelutuottajien rekisteröinti on Aluehallintovirastojen ja Valviran vastuulla 1.1.2024 alkaen.

Palveluntuottajarekisteri Soteri - Aluehallintovirasto (avi.fi)

Palvelusetelit

Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonta

Ajankohtaista

Ohjauksen, valvonnan ja omavalvonnan info- ja keskustelutilaisuus yksityisille sote-palveluntuottajille

Ohjaus- ja valvontayksikkö piti info- ja keskustelutilaisuudet yksityisille sote-palveluntuottajille 20.11.2023 ja 30.11.2023. Info- ja keskustelutilaisuuden diaesitys.

Koulutusta omavalvontasuunnitelmien laadintaan sote-palveluntuottajille

to 15.2.2024 klo 12.30-14.30
ke 13.3.2024 klo 10-12

Koulutus järjestetään Teams-yhteydellä. Kouluttajana toimii valvontakoordinaattori Jenna Syrjälä.

Yksityiset palveluntuottajat voivat osallistua koulutukseen ilmoittautumalla Oma Hämeen koulutuskalenterin kautta. Etsi koulutus päivämäärän perusteella ja aloita klikkaamalla punaista kalenterinappia koulutuskalenteri-sivun oikeassa yläkulmassa.
 

Sisältöjulkaisija

Näppäimistö ja keltaisia post-it-lappuja.

Epäkohtien ilmoituskanava yksityisten sote-palveluntuottajien henkilöstölle on julkaistu

UUTINEN / 08.02.2024

Lomakkeella yksityisten palveluntuottajien henkilöstö voi ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista.

Näppäimistö ja keltaisia post-it-lappuja.

Epäkohtien ilmoituskanava yksityisten sote-palveluntuottajien henkilöstölle on julkaistu

UUTINEN / 08.02.2024

Lomakkeella yksityisten palveluntuottajien henkilöstö voi ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista.

Näppäimistö ja keltaisia post-it-lappuja.

UUTINEN / 08.02.2024

Epäkohtien ilmoituskanava yksityisten sote-palveluntuottajien henkilöstölle on julkaistu

Oma Hämeen verkkosivuilla on otettu käyttöön verkkolomake, jolla yksityisten palveluntuottajien henkilöstö voi ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista asiakkaiden sosiaali- tai terveydenhuollon toteuttamisessa. Vastaava ilmoitusmahdollisuus on ollut käytössä Oma Hämeen omissa palveluissa toukokuusta 2023 lähtien.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain (2023/741) mukaan palveluntuottajan henkilöstöön kuuluvan on viipymättä ilmoitettava palveluyksikön vastuuhenkilölle tai muulle toiminnan valvonnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan tai potilaan sosiaali- tai terveydenhuollon toteuttamisessa, tai muun lainvastaisuuden. Ensisijaisesti henkilöstön tulisi aina käyttää palveluntuottajien omia kanavia ilmoituksen tekemiseen. Mikäli ilmoituksen tekeminen oman palveluyksikön sisällä ei kuitenkaan syystä tai toisesta onnistu, tai ilmoitus ei ole johtanut toimenpiteisiin, henkilöstöllä on mahdollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista myös suoraan hyvinvointialueelle. Ilmoitusmahdollisuus koskee niitä yksiköitä, joissa on Oma Hämeen asiakkaita sekä lisäksi Kanta-Hämeen alueella sijaitsevia lastensuojeluyksiköitä. 

Ilmoituskanavaan on mahdollista jättää ilmoitus joko omalla nimellä tai nimettömänä. Ilmoitukset käsitellään Oma Hämeen ohjaus- ja valvontayksikössä.

Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan henkilöstön käyttöön. Asiakkaat voivat ilmoittaa palvelun tai kohtelun epäkohdista antamalla suoraan palautetta kyseessä olevaan palveluyksikköön tai laatimalla muistutuksen. 

Henkilöstön ilmoitus epäkohdasta sosiaali- ja terveydenhuollon toteutuksessa

Lisätietoa: valvontapäällikkö Sofia Suvanto, sofia.suvanto(at)omahame.fi

Stetoskooppi ja puhelin pöydällä.

Terveystalo ja Pihlajalinna vastaavat kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen lääkäripalveluista

UUTINEN / 05.02.2024

Kilpailutuksen myötä etäkonsultaatio- ja vastuulääkärijärjestelmä on yhtenäinen hyvinvointialueella.

Stetoskooppi ja puhelin pöydällä.

Terveystalo ja Pihlajalinna vastaavat kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen lääkäripalveluista

UUTINEN / 05.02.2024

Kilpailutuksen myötä etäkonsultaatio- ja vastuulääkärijärjestelmä on yhtenäinen hyvinvointialueella.

Stetoskooppi ja puhelin pöydällä.

UUTINEN / 05.02.2024

Terveystalo ja Pihlajalinna vastaavat kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen lääkäripalveluista

Oma Häme on kilpailuttanut lääkäripalvelut, joilla tuetaan ikäihmisten kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaiden hoivaa. Kilpailutuksen tuloksena lääkäripalveluita tuottavat jatkossa Pihlajalinna ja Terveystalo. Aiemmin palveluja tuotettiin maakunnassa monella eri tavalla, osin sairaalapalveluiden ja vastaanoton lääkäreiden kautta. Forssan ja Riihimäen seuduilla toiminta oli jo aiemmin ulkopuolisen palveluntuottajan tuottamaa.
 
Palveluiden järjestämisestä vastaa Oma Hämeessä perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden tulosalue. Pihlajalinna tuottaa jatkossa vastuulääkäripalvelun Forssan seudulle ja Terveystalo Riihimäen, Hämeenlinnan ja Janakkalan seuduille. Lisäksi Pihlajalinna tuottaa koko alueen etäkonsultaatiopalvelut. Hämeenlinnan keskustan alueella ja osin Riihimäen seudulla lääkäripalveluja tuotetaan myös omana toimintana.

Kilpailutuksen tavoitteena on tuottaa lääkäripalveluita yhtenäisin kriteerein kaikille ikäihmisten kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaille. Samalla halutaan tukea asiakkaiden kotona tai omassa tutussa hoitoympäristössä asumista turvallisesti ilman tarpeetonta siirtymistä esimerkiksi päivystyksiin. Hyvinvointialueen kotisairaala toimii palvelussa tärkeänä yhteistyökumppanina.

– Oikea- aikaisesti aloitettu hoito ja lääkitys parantavat ikäihmisen saaman hoidon laatua. Palvelun lähtökohta on kunkin asiakkaan hoidon saumaton jatkuvuus ja turvallisuus, mikä perustuu muun muassa huolellisesti laadittuun, ennakoivaan hoitosuunnitelmaan, kertoo perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden tulosaluejohtaja Terhi Mäntymaa.

Palveluntuottajat aloittavat toimintansa huhtikuussa. Sitä ennen henkilöstölle kerrotaan uusista toimintavoista sekä heitä koulutetaan vastuulääkäripalvelun ja etäkonsultaatiopalvelun käyttöön. 

Fysioterapeutti taivuttaa naisasiakkaan jalkaa.

Tiedote fysioterapian ja jalkahoidon palveluntuottajille rintamaveteraanikuntoutuksesta

UUTINEN / 01.12.2023

Palveluntuottajahaku avautuu 4. joulukuuta - katso hakuohjeet.

Fysioterapeutti taivuttaa naisasiakkaan jalkaa.

Tiedote fysioterapian ja jalkahoidon palveluntuottajille rintamaveteraanikuntoutuksesta

UUTINEN / 01.12.2023

Palveluntuottajahaku avautuu 4. joulukuuta - katso hakuohjeet.

Fysioterapeutti taivuttaa naisasiakkaan jalkaa.

UUTINEN / 01.12.2023

Tiedote fysioterapian ja jalkahoidon palveluntuottajille rintamaveteraanikuntoutuksesta

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt kokouksessaan 6. marraskuuta uuden rintamaveteraanikuntoutuksen palvelusetelisääntökirjan. Uusi sääntökirja astuu voimaan 1.1.2024. 

Palvelusetelillä tuotettavat palvelut: 
•    Rintamaveteraanikuntoutus fysioterapia 
•    Rintamaveteraanikuntoutus jalkahoito 

Palveluntuottajien tulee rekisteröityä ja jättää hakemus Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle 
Palse.fi -sivuston kautta. Haku avautuu 4. joulukuuta.  

Palvelusetelituottajaksi hyväksytään hakijat, jotka täyttävät hakulomakkeessa ja sääntökirjoissa (palvelusetelisääntökirjan yleinen osa ja rintamaveteraanikuntoutuksen palvelusetelisääntökirja) mainitut ehdot. Sääntökirjat löytyvät Palse.fi -sivustolta.