Murupolku

Tukea ja tietoa päihteettömyyteen

Päihteettömyys

Päihteettömyydellä, päihteiden käytön vähentämisellä tai lopettamisella kokonaan on myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin.

Päihteettömyys ja sen tuomat hyödyt näkyvät usein elämänilona, parempana jaksamisena ja mielialana. Se auttaa nukkumaan paremmin ja tuntemaan olon virkeämmäksi päivisin. Keskittyminen paranee. Jää enemmän aikaa ja rahaa esimerkiksi harrastuksille, perheelle, ystäville ja muille elämän tärkeille asioille. Samalla vältät perheen, ystävien ja muiden sinulle tärkeiden ihmisten huolen, sillä päihteidenkäyttö vaikuttaa aina myös läheisiin. Esimerkiksi lapset kokevat ja näkevät maailmaa omalla tavallaan ja moni aikuisille harmiton asia voi lapsen silmin olla hämmentävää ja pelottavaa.

Jokaisen on hyvä aika ajoin arvioida päihteidenkäyttöään ja sen mahdollisesti aiheuttamia haittoja. Päihteidenkäyttö saattaa lisääntyä vähitellen ja muuttua huomaamatta ongelmakäytöksi puhuttiin sitten tupakkatuotteista, alkoholista tai huumausaineista.

Seuraavilla kysymyksillä voit arvioida alkoholinkäyttöäsi tarkemmin
Kuinka usein juot alkoholia?
Kuinka usein olet humalassa?
Miten juomisesi vaikuttaa käyttäytymiseesi?
Miten juomisesi vaikuttaa perheeseesi ja muihin ihmisiin?