Murupolku

Etsitkö tietoa influenssa- ja koronarokotusten ajanvarauksesta?

Ikäihmisten palvelut

Hoitaja auttaa ikäihmistä kävelemään huoneeseen.

Ikäihmisten palvelut

Oma Hämeen ikäihmisten palveluissa tuetaan ikääntyneiden kotona asumista ja järjestetään tarpeen mukaisia asumispalveluja.

Sisältöjulkaisija

kotihoidon etähoitolaite

Kotihoidon etähoitovalmius pian koko hyvinvointialueella – Janakkala ja Hattula liittyvät mukaan

UUTINEN / 01.12.2023

Etähoitoa toteutetaan aina, kun se on mahdollista.

kotihoidon etähoitolaite

Kotihoidon etähoitovalmius pian koko hyvinvointialueella – Janakkala ja Hattula liittyvät mukaan

UUTINEN / 01.12.2023

Etähoitoa toteutetaan aina, kun se on mahdollista.

UUTINEN / 01.12.2023

Kotihoidon etähoitovalmius pian koko hyvinvointialueella – Janakkala ja Hattula liittyvät mukaan

Etähoidon avulla voidaan tuottaa paremmin aikaan sidottua palvelua, esimerkiksi lääkkeiden ottamisen varmistamista. Ensi vuoden alkupuolella etähoidon mahdollisuus kattaa koko Kanta-Hämeen hyvinvointialueen. 

Kotihoidon etähoitolaite näyttää tältä.


Etähoito on palvelua, jossa kotona asuva asiakas ja kotihoidon hoitaja ovat kuva- ja ääniyhteydessä. Kotihoidon käynnit toteutetaan ensisijaisesti etähoidon käynteinä, mikäli se on mahdollista. Käynnit voidaan toteuttaa joko kokonaan etähoitona tai kokonaan kotikäynteinä – tai niin sanottuna hybridimallina eli osa hoidosta etänä ja osa kotona. 

–  Tällä hetkellä kotihoidon säännöllisistä kotikäynneistä koko hyvinvointialueella noin kolme prosenttia toteutetaan etähoitona, ensi vuodelle tavoite on viisi prosenttia. Tällä hetkellä erot alueilla ovat suuria, kertoo etä- ja digikeskuksen lähijohtaja Niina Päärnä Oma Hämeen kotihoidosta.

Teknologian soveltuvuutta palveluissa arvioidaan säännöllisesti, joten sen käyttö voi lisääntyä tai vähentyä tarpeen mukaan. Teknologiaa hyödynnetään esimerkiksi lääkehoidon, ravitsemuksen ja voinnin ohjaukseen, neuvontaan ja seurantaan.

Etähoidon laajentaminen aloitetaan Janakkalasta vielä tämän vuoden puolella. Hattulaan etähoidon laajentaminen on suunniteltu toteutettavaksi alkuvuodesta. Sen jälkeen etähoitoa voi toteuttaa kaikissa hyvinvointialueen kunnissa.

–  Jokainen etähoidon asiakas arvioidaan aina yksilöllisesti, että soveltuuko hän etähoidon asiakkaaksi. Asiakkaan ei tarvitse osata käyttää laitetta, vaan yhteys avautuu automaattisesti, kun hoitaja soittaa etäyhteydellä videopuhelun, Niina Päärnä selvittää. 

Etähoito sisältyy säännöllisen kotihoidon palvelumaksuun, eikä etähoitolaite maksa asiakkaalle erikseen mitään. Myös omaiset voivat käyttää etähoitolaitetta yhteydenpitoon. Etäkäynnit auttavat pysymään paremmin sovituissa aikatauluissa. Samalla kentällä olevien hoitajien aikaa vapautuu niille käynneille, joissa tarvitaan fyysistä apua. 

–  Vaikka etähoidon käynnit ovat ajallisesti lyhyitä, pyritään niiden aikana antamaan asiakkaalle kokemus merkityksellisestä keskusteluhetkestä. Keskustelu on rehellistä ja avointa, puhutaan asiakkaalle tärkeistä aiheista ja jaetaan kuulumisia. Samalla hoituvat muun muassa lääkkeiden ottaminen ja ravitsemuksen varmistaminen, kuvailee etä- ja digikeskuksen etähoitaja Annika Pylvänen Riihimäeltä. 

Ihminen istuu rappusissa pää painuksissa, huppu päässä.

Oletko huolissasi toisesta ihmisestä?

UUTINEN / 21.11.2023

Voit tehdä huoli-ilmoituksen täyttämällä Tuen tarpeen ilmoitus -lomakkeen.

Ihminen istuu rappusissa pää painuksissa, huppu päässä.

Oletko huolissasi toisesta ihmisestä?

UUTINEN / 21.11.2023

Voit tehdä huoli-ilmoituksen täyttämällä Tuen tarpeen ilmoitus -lomakkeen.

UUTINEN / 21.11.2023

Oletko huolissasi toisesta ihmisestä?

Jos olet huolissasi ihmisestä, joka ei mielestäsi pysty vastaamaan huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, voit tehdä ilmoituksen asiasta. Huolta voi aiheuttaa esimerkiksi yksin asuvan aikuisen tai lapsiperheen elämänhallinnan ongelmat tai ikäihmisen arjen haasteet.
 
Ilmoituksesi perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat avun tarpeen ja millaista apua henkilön tai perheen elämäntilanteeseen voidaan tarjota. 

Kanta-Hämeen kunnilla on ollut aiemmin erilaisia tapoja, miten huolen toisesta ihmisestä on voinut ilmoittaa. Ilmoitukselle on ollut myös erilaisia nimiä, kuten huoli-ilmoitus tai tuen tarpeen ilmoitus.

Ilmoitukset löytyvät nyt keskitetysti hyvinvointialueen eli Oma Hämeen verkkosivuilta nimellä Tuen tarpeen ilmoitukset. Lomakkeita on kolme erilaista: tuen tarpeen ilmoitus aikuisesta, tuen tarpeen ilmoitus ikäihmisestä ja tuen tarpeen ilmoitus lapsiperheestä. Lapsiperheen lomakkeella voit tehdä myös lastensuojeluilmoituksen. Sivuilla on myös sosiaalisen raportoinnin lomake, jolla voi ilmoittaa huolta herättävästä ilmiöstä

Täältä löydät tuen tarpeen ilmoitus -lomakkeet

Pöydällä on aamiaiskattaus, jossa on puurolautanen, hedelmälautanen sekä juomia.

Oma Häme yhtenäistää kotiin toimitettavien aterioiden toimintamallin

UUTINEN / 21.11.2023

Aluehallitus päätti uudesta käytännöstä maanantain kokouksessaan.

Pöydällä on aamiaiskattaus, jossa on puurolautanen, hedelmälautanen sekä juomia.

Oma Häme yhtenäistää kotiin toimitettavien aterioiden toimintamallin

UUTINEN / 21.11.2023

Aluehallitus päätti uudesta käytännöstä maanantain kokouksessaan.

UUTINEN / 21.11.2023

Oma Häme yhtenäistää kotiin toimitettavien aterioiden toimintamallin

Ikäihmisille kotiin toimitettavien aterioiden käytäntö yhtenäistyy Kanta-Hämeessä. Aluehallitus päätti maanantain kokouksessaan, että Oma Hämeessä otetaan käyttöön palveluseteli kotiin toimitettavia aterioita varten. Uusi käytäntö tulee voimaan alkuvuoden 2024 aikana.

Aluehallitus on aiemmin linjannut, että ikääntyneiden palveluissa voidaan järjestää aterioita kotiin asiakkaille, joiden fyysinen tai psyykkinen kunto tai elämäntilanne sitä vaatii. Tähän asti kunnissa on ollut hyvin erilaisia käytäntöjä kotiin toimitettavissa aterioissa. Osa kunnista on käyttänyt ostopalvelua ja joissakin kunnissa on ollut oma ateriapalvelu. Asiakkaita on ollut muutamia kymmeniä kunnittain. Palveluseteliä ei ole ollut maakunnassa aiemmin käytössä.

Ateriapalvelun tavoitteena on tukea kotona asumista ja edistää asiakkaiden toimintakykyä ehkäisemällä vajaaravitsemuksen syntymistä. Palvelusetelillä asiakas voi itse valita aterian tuottajan ja sitä kautta saada mieltymyksensä mukaiset, ravitsevat ateriat. Hyvä ravitsemustila ylläpitää asiakkaan toimintakykyä ja tutkitusti vähentää sairaalassa vietettyjä hoitojaksoja.

Palvelusetelin käyttöönotto vaatii vielä valmistelua hyvinvointialueella. Palvelusetelin arvoa tai sisältöä ei ole vielä määritelty, eikä palvelutuottajien listakaan ole vielä valmiina. Palvelusetelillä on tarkoitus voida ostaa kylmiä tai kuumia aterioita sekä niiden kuljetus. Oma Häme valmistelee lisäksi ostopalvelujärjestelyn siltä varalta, että joku palveluun oikeutettu asiakas kieltäytyy käyttämästä palveluseteliä. 

Perhekeskuspalveluihin uusi lääkärin virka

Maanantain kokouksessaan aluehallitus lisäksi perusti lääkärin viran perhekeskuspalveluihin, perhe- sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialalle. Kasvatus- ja perheneuvonnan konsultoivan lääkärin tehtävää hoidettu tähän saakka ostopalveluna. Uudella viralla saadaan hillittyä kustannusten nousua ja tehostettua omaa toimintaa. 

Palkkiosääntöasian aluehallitus palautti valmisteluun, muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 27. marraskuuta.

Aluehallituksen 20.11.2023 kokouksen esityslista