Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävä toimeentulotuki

Voimme myöntää täydentävää toimeentulotukea menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista tai jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Sosiaalihuollon harkinnan mukaan sinulle voidaan myöntää myös ehkäisevää toimeentuloa. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää sinulle muun muassa:

 • turvaamaan asumista
 • lieventämään vaikeuksia, jotka aiheutuvat taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä
 • edistämään muulla tavoin omatoimista suoriutumista

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarkoitus on tarjota sinulle tai perheellesi tilapäistä taloudellista tukea vaikeassa elämäntilanteessa. Niiden avulla ei voida kattaa säännöllisesti toistuvia menoja. Lisätietoja toimeentulotuista saat taloudellisen toimeentulotuen yksiköstä.

Toimi näin

Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Tarvitset päätöksen perustoimeentulotuesta, vaikka hakisit vain täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea sekä myönteisen että kielteisen Kela-päätöksen perusteella.

Voit merkitä Kelan perustoimeentulotuen hakemukseen, että haluat hakemuksesi siirrettävän hyvinvointialueelle täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyyn. Tällöin Kela siirtää hakemuksesi hyvinvointialueelle sähköisesti.

Mikäli sinulla on jo Kelan antama päätös perustoimeentulotuesta, hae täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan hyvinvointialueelta. Huolehdithan, että toimitat hakemuksen lisäksi tarvittavat liitteet. Hakemukseen tarvitaan liitteitä tapauskohtaisesti ja liitteiden tarve riippuu toimeentulotuen käyttötarkoituksesta.

Asuinalueestasi riippuen voit

 • jättää sähköisen tukihakemuksen
 • tulostaa ja täydentää tulostettavan hakulomakkeen ja toimittaa sen taloudellisen tuen yksikköön
 • käydä alueesi sosiaalihuollon toimipisteessä ja täyttää paperisen lomakkeen siellä

Taloudellisen tuen yksikön sosiaaliviranomainen tekee päätöksen täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta seitsemän arkipäivän kuluessa.

Taloudellisen tuen yksikkö puhelinasiointi

Taloudellinen tuen puhelinasiointi.

Voit ottaa yhteyttä taloudellisen tuen yksikön puhelinneuvontaan aina, kun arjen raha-asiat askarruttavat, oman talouden hoidossa on ongelmia tai rahat eivät tunnu riittävän. Puheluun vastaavat sosiaalihuollon ammattilaiset.

Normaalit aukioloajat

Puhelinpalvelu avoinna
 • Maanantai 09:00 - 12:00
 • Keskiviikko 09:00 - 12:00
 • Perjantai 09:00 - 12:00

Kunnat:

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sähköinen hakemus

Tällä hakemuksella voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea sähköisesti Kanta-Hämeen alueella.

Lomakkeella on käytössä vahva tunnistautuminen. Muista liittää hakemukseesi tarvittavat liitteet käsittelyn nopeuttamiseksi.

Liitä hakemukseen:

 • tiliotteet kaikista tileistäsi 2 kk:n ajalta takautuvasti
 • kaikki muut tositteet, joilla haluat perustella hakemustasi

Huomaathan, että jos et asu Hämeenlinnassa, saat hakemuksen lähetyksen jälkeen virheilmoituksen Hakemus peruutettu. Hakemus on ilmoituksesta huolimatta vastaanotettu ja käsittelyn jälkeen saat päätöksen postitse.

Hautausavustushakemus

Hautausavustushakemus

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Tausta

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea alueen sosiaalihuollosta sen jälkeen, kun hän on ensin saanut Kelasta päätöksen perustoimeentulotuesta. Hakemuksen voi jättää Kelaan samalla, kun hakee perustoimeentulotukea. Toimeentulotuesta saa päätöksen viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa. Jos tilanne on kiireellinen, päätöksen voi saada jo hakemuksen jättämistä seuraavana arkipäivänä. Tuen tarkoituksena on turvata henkilön toimeentulo ja edistää tämän itsenäistä suoriutumista. Tukea voi saada myös erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi lapsen syntymästä tai läheisen hautaamisesta koituviin kuluihin. Ehkäisevää tukea voi saada elämäntilanteen kohentamiseen välttämättömiksi katsottavista syistä. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Lainsäädäntö

Laki toimeentulotuesta

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1997/19971412
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412

Harkinnanvaraista toimeentulotukea tarvitsevan palvelupolku

Tutustu harkinnanvaraista toimeentulotukea tarvitsevan palvelupolkuun

Harkinnanvaraista toimeentulotukea tarvitsevan palvelupolku ohjaa ja neuvoo eteenpäin taloudellisissa ongelmatilanteissa. Palvelupolun alkuun on koottu tietoa siitä, miten voi itse toimia eri tilanteissa ja mitä kautta on tarvittaessa mahdollista saada ammattilaisten apua taloudellisiin haasteisiin. Palvelupolussa kuvataan toimeentulotuen kokonaisuus sekä eri toimijoiden roolit, painottuen erityisesti harkinnanvaraisen toimeentulotuen käsittelyyn Kanta-Hämeen hyvinvointialueella.

Harkinnavaraista toimeentulotukea tarvitsevan palvelupolku

 

Taloudellisen tuen yksikkö

Taloudellisen tuen yksikkö

Taloudellisen tuen yksikkö auttaa sinua toimeentuloon liittyvissä asioissa. Voit hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea sen jälkeen, kun olet ensin hakenut perustoimeentuloa Kelasta. Hoidamme myös Kanta-Hämeen alueen välitystilejä ja myönnämme tarvittaessa sosiaalista luototusta. 

Sähköposti

taloudellinentuki(at)omahame.fi

Osoite

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Taloudellisen tuen yksikkö
PL 505
13101 Hämeenlinna

Sosiaalisen luototuksen linkki