Ptv Service Display

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävä toimeentulotuki auttaa silloin, jos sinulla ja perheelläsi on erityisiä tarpeita tai olosuhteita, joiden menot haastavat taloutenne. Tuen avulla voit turvata toimeentuloasi tai edistää itsenäistä suoriutumista. Voit saada tukea erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten lapsen syntymän tai läheisen hautaamisen kuluihin.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Voimme myöntää sinulle sosiaalihuollon harkinnan mukaan myös ehkäisevää toimeentulotukea. Tuki edistää sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja voi ehkäistä syrjäytymistä tai riippuvuutta pitkäaikaisesta toimeentulotuesta.

Voit hakea ehkäisevää toimeentulotukea esimerkiksi, jos haluat

 • turvata asumistasi
 • vähentää taloudellisen tilanteen äkillisen heikkenemisen aiheuttamia vaikeuksia
 • edistää omatoimista suoriutumistasi muulla tavalla

Voit saada tukea esimerkiksi silloin, jos olet ylivelkaantunut tai taloudellinen tilanteesi on heikentynyt äkillisesti.

Paikkakuntavalinta

Valitse paikkakunta ja saat näkyviin yhteystiedot, sähköiset palvelut ja muut palveluun liittyvät tiedot.

Valitse paikkakunta

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sähköinen hakemus

Tällä hakemuksella voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea sähköisesti Kanta-Hämeen alueella.

Lomakkeella on käytössä vahva tunnistautuminen. Muista liittää hakemukseesi tarvittavat liitteet käsittelyn nopeuttamiseksi.

Liitä hakemukseen:

 • tiliotteet kaikista tileistäsi 2 kk:n ajalta takautuvasti
 • kaikki muut tositteet, joilla haluat perustella hakemustasi

Huomaathan, että jos et asu Hämeenlinnassa, saat hakemuksen lähetyksen jälkeen virheilmoituksen Hakemus peruutettu. Hakemus on ilmoituksesta huolimatta vastaanotettu ja käsittelyn jälkeen saat päätöksen postitse.

Verkkosivu

Käytön tuki

 • Sosiaalipalveluiden neuvonta, Ma, ti, to, pe klo 9-12 ja ke klo 13-15

Taloudellisen tuen yksikkö puhelinasiointi

Taloudellinen tuen puhelinasiointi.

Voit ottaa yhteyttä taloudellisen tuen yksikön puhelinneuvontaan aina, kun arjen raha-asiat askarruttavat, oman talouden hoidossa on ongelmia tai rahat eivät tunnu riittävän. Puheluun vastaavat sosiaalihuollon ammattilaiset.

Puhelin

Normaalit aukioloajat

Puhelinpalvelu avoinna
 • Maanantai 09:00 - 12:00
 • Keskiviikko 09:00 - 12:00
 • Perjantai 09:00 - 12:00

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Hautausavustushakemus

Sosiaalitoimiston toimeentulotukena myönnettävä hautausavustus on tarkoitettu varattomille tai vähävaraisille vainajille. Hautausavustusta voi hakea kirjallisesti hautausavustuslomakkeella. Vainajan varat ja omaisuus sekä lesken tulot ja varat (ei avopuolison tuloja ja varoja) otetaan huomioon hautausavustusta määriteltäessä.

Toimita hakemus oman alueesi sosiaalitoimistoon.

Hautausavustushakemus

Lisätiedot

Postita hautausavustushakemus osoitteella

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Taloudellisen tuen yksikkö

PL 505

13101 Hämeenlinna

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Tällä hakemuksella voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Täytä lomake huolellisesti, muista omat yhteystietosi, kerro omin sanoin mihin ja miksi haet tukea. Muistathan liittää hakemukseen tositteet hakemukseen liittyvistä menoista sekä viimeisen tiliotteesi. Hakemuksen käsittelyaika on 7 päivää.

Hakemuksen voit postittaan osoitteella Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Taloudellisen tuen yksikkö, PL 505, 13101 Hämeenlinna.

Lisäksi voit jättää paperisen hakemuksen Forssan, Hämeenlinnan tai Riihimäen toimipisteisiin, josta se lähetetään postitse taloudellisen tuen yksikköön.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Lomakkeen toimitustiedot

Sosiaalitoimisto, Forssan toimipiste

Turuntie 18 30100 FORSSA

Toimita hakemus Sosiaalipalvelujen neuvontapisteeseen sen aukioloaikoina.

Sosiaalipalvelujen neuvontapiste, Hämeenlinna

Rauhankatu 1 13100 HÄMEENLINNA

Sosiaalikeskus, Riihimäki

Eteläinen Asemakatu 4 11130 RIIHIMÄKI

Lisätiedot

Postita toimeentulotukihakemus osoitteella Kanta-Hämeen hyvinvointialue Taloudellisen tuen yksikkö PL 505 13101 Hämeenlinna

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea alueen sosiaalihuollosta sen jälkeen, kun hän on ensin saanut Kelasta päätöksen perustoimeentulotuesta. Hakemuksen voi jättää Kelaan samalla, kun hakee perustoimeentulotukea. Toimeentulotuesta saa päätöksen viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa. Jos tilanne on kiireellinen, päätöksen voi saada jo hakemuksen jättämistä seuraavana arkipäivänä.

Tuen tarkoituksena on turvata henkilön toimeentulo ja edistää tämän itsenäistä suoriutumista. Tukea voi saada myös erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi lapsen syntymästä tai läheisen hautaamisesta koituviin kuluihin.

Ehkäisevää tukea voi saada elämäntilanteen kohentamiseen välttämättömiksi katsottavista syistä. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

 • Hae ensin perustoimeentulotukea Kelasta.
 • Merkitse Kelan hakemukseen, että haluat hakemuksen siirtyvän hyvinvointialueelle täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyyn. Silloin Kela siirtää hakemuksesi hyvinvointialueelle sähköisesti
 • Jos sinulla on Kelan päätös perustoimeentulotuesta tai hakemus Kelassa vireillä, hae täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea suoraan hyvinvointialueelta
 • Toimita hakemuksen mukana tarvittavat liitteet

Voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea riippumatta siitä, hyväksyikö Kela perustoimeentulotuen hakemuksen vai ei.

Voit hakea toimeentulotukea hyvinvointialueelta

1. sähköisellä lomakkeella. Valitse silloin "Sähköiset asiointikanavat"

2. paperisella hakulomakkeella.Valitse silloin "Lomakkeet", josta saat tulostettavan lomakkeen.

Teemme päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta seitsemän aikapäivän kuluessa. Jos tilanne on kiireellinen, voit saada päätöksen jo hakemuksen jättämistä seuraavana arkipäivänä.

toimeentulotuki

Harkinnanvaraista toimeentulotukea tarvitsevan palvelupolku

Tutustu harkinnanvaraista toimeentulotukea tarvitsevan palvelupolkuun

Harkinnanvaraista toimeentulotukea tarvitsevan palvelupolku ohjaa ja neuvoo eteenpäin taloudellisissa ongelmatilanteissa. Palvelupolun alkuun on koottu tietoa siitä, miten voi itse toimia eri tilanteissa ja mitä kautta on tarvittaessa mahdollista saada ammattilaisten apua taloudellisiin haasteisiin. Palvelupolussa kuvataan toimeentulotuen kokonaisuus sekä eri toimijoiden roolit, painottuen erityisesti harkinnanvaraisen toimeentulotuen käsittelyyn Kanta-Hämeen hyvinvointialueella.

Harkinnavaraista toimeentulotukea tarvitsevan palvelupolku