Murupolku

Ohjaus ja valvonta

Ohjaus ja valvonta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden asiakkaalla on oikeus laadukkaaseen palveluun ja hoitoon. Jokaisen Oma Hämeen ammattihenkilön ja palveluntuottajan vastuulla on huolehtia siitä, että asiakkaan oikeudet toteutuvat. Palveluiden laatua ja asiakas- ja potilasturvallisuutta valvotaan ensisijaisesti palveluntuottajien toteuttamalla omavalvonnalla. Lisäksi palveluiden ohjausta ja valvontaa toteutetaan keskitetysti Oma Hämeen ohjaus- ja valvontayksiköstä.  


Palveluiden laatua valvovat myös mm. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Omavalvonnan toteuttaminen on kuvattu tarkemmin Kanta-Hämeen hyvinvointialueen omavalvontaohjelmassa.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen omavalvontaohjelma (pdf)

Liite 1. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma (pdf)

Liite 2. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valvontasuunnitelma (pdf)

Palaute palveluista

Ensisijaisesti palautetta kannattaa antaa suoraan palvelua tai hoitoa antaneelle työntekijälle tai hänen esihenkilölleen. Jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palvelun laatuun, voit tehdä myös kirjallisen muistutuksen. Lisätietoa muistutuksen tekemisestä ja asiakkaan ja potilaan oikeuksista löydät Oma Hämeen sivuilta.

Lisätietoa

Ohjaus- ja valvontayksikkö

valvonta[at]omahame.fi