Murupolku

Ohjaus ja valvonta

Ohjaus ja valvonta


Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että asiakas ja potilas saa laadukasta ja turvallista palvelua ja hoitoa. Omavalvonta voidaan jakaa kolmen eri toimijan näkökulmaan: 

 • Työntekijän omavalvonta: Jokaisella työntekijällä on lakisääteinen ja eettinen velvollisuus toimia lain ja laatuvaatimusten mukaisesti. Erityisesti sosiaalihuollon työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista.
 • Palveluntuottajan omavalvonta: Palveluntuottajan omavalvonta perustuu toimintayksikössä toteutettavaan riskienhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakas/-potilasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennalta ehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin epäkohtiin ja kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti. 
 • Palvelunjärjestäjän omavalvonta: Hyvinvointialueella on velvollisuus varmistaa tehtäviensä lainmukainen hoitaminen ja tekemiensä sopimusten noudattaminen sekä velvollisuus ohjata ja valvoa palveluntuottajia.

Ohjaus- ja valvontayksikkö


Oma Hämeessä palveluiden ohjausta ja valvontaa toteutetaan keskitetysti ohjaus- ja valvontayksiköstä. Ohjaus ja valvontayksikön tehtäviä ovat:

 • Oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden laillisuusvalvonta, laadunvalvonta sekä sopimustenmukaisuuden valvonta (suunnitelmallinen ja reaktiivinen valvonta)
 • Oman palvelutuotannon ja yksityisten palveluntuottajien omavalvonnan tukeminen (ohjaus, neuvonta ja koulutukset)
 • Lausunnot yksityisten sosiaalipalvelutuottajien rekisteröintiä ja lupavalvontaa varten 
 • Yksityisten ilmoituksenvaraisten tukipalvelutuottajien rekisteröinti ja rekisteristä poistaminen
 • Palvelusetelituottajien hyväksyntä ja valvonta
 • Muistutusten, kanteluiden ja epäkohtailmoitusten seuranta ja tilastointi
 • Yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa
 • Omavalvontaohjelman ja valvontasuunnitelman laadinta ja ylläpito
 • Omavalvontaohjelman ja valvontasuunnitelman toteutumisen seuranta, raportointi ja julkaisu.

Oma Hämeen omavalvontaohjelma

Oma Hämeen asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Oma Hämeen valvontasuunnitelma