Murupolku

Talous

Talous

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu pääosin valtion yleiskatteiseen rahoitukseen. Hyvinvointialue päättää itse rahoituksen käytöstä ja kohdentamisesta. Rahoituksen taso kohdennetaan alueille laskennallisten kriteereiden perusteella ja tarkistetaan vuosittain.

Oma Hämeen vuosibudjetti on noin 800 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 700 miljoonaa. Loppu koostuu asiakasmaksuista ja muista toimintatuloista.

Hyvinvointialueen on laadittava kullekin kalenterivuodelle talousarvio, jonka aluevaltuusto hyväksyy edellisen vuoden loppuun mennessä. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvio sisältää hyvinvointialueen tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat sekä tuloarviot, ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. 

Oma Hämeen vuoden 2023 talousarvio hyväksyttiin joulukuussa 2022. Se laadittiin Kanta-Hämeen kunnista ja hyvinvointialueelle siirtyvistä organisaatioista kerättyjen taloustietojen perusteella. Talousarviovalmistelun lähtökohdat olivat poikkeuksellisen haastavat ja se jouduttiin tekemään merkittävästi alijäämäiseksi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä todettiin, että tarvitaan muutostalousarvio, kun valtion rahoituksen lopullinen taso ja tasapainottamisohjelman toimenpiteet on määritelty. 

Alkuvuoden aikana muutostarpeiden määrä kasvoi, kun palvelutoiminta ja talouden seuranta käynnistyivät. Talousarviomuutokseen vaikuttivat lisäksi keväällä sovittu palkkaratkaisu, valtion rahoituksen täsmentyminen sekä toukokuussa hyväksytty talouden tasapainottamisohjelma. Aluevaltuusto hyväksyi Oma Hämeen muutostalousarvio kesäkuussa.

Talousaraviot ja -suunnitelmat 2024

Talousarvio_2024_ja_taloussuunnitelma_2024-2026.pdf

Talousaraviot ja -suunnitelmat 2023

Talousarvio 2023 (pdf)

Muutostalousarvio 2023 (pdf)

Muutostalousarvion (2023) liite, Rahoitus ja investoinnit (pdf)

 

Talouden tasapainottamisohjelman laatiminen oli valtion asettama ehto Oma Hämeen lainanottovaltuudelle. Oma Häme tarvitsi lisää lainaa Assi-sairaalahanketta varten.

Talouden tasapainottamisohjelman päätavoitteena on turvata Kanta-Hämeen asukkaiden tarpeita vastaavat, kustannustehokkaat ja vaikuttavat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Ohjelmassa on kuvattu rahoitusvajeen ja henkilöstöpulan aiheuttamat muutospaineet. Lisäksi ohjelmassa kuvataan, millaisilla toimenpiteillä saadaan varmistettua palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä tarkoituksenmukainen palvelurakenne tiukkojen talousraamien puitteissa. 

Aluevaltuusto hyväksyi 9. toukokuuta tasapainottamisohjelman panostukset ja menojen kasvun hillitsemiseen tähtäävät toimenpiteet. Esitys ei pidä sisällään henkilöstön irtisanomisia tai lomautuksia. Tasapainottamisohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden on tarkoitus laskea Oma Hämeen toimintakulujen kasvua vuosina 2023–2025 yhteensä noin 40 miljoonaa euroa. 

 

Talouden tasapainottamisohjelma  (pdf)


Hyvinvointialueen tilikausi on kalenterivuosi. Aluehallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva hyvinvointialueen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta.

Oma Hämeen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 (pdf)

Vanhojen organisaatioiden tilinpäätökset

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tilinpäätös vuodelta 2022 (pdf)

Eteva-kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2022

 

Oma Hämeen  pelastustoimen ja sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksujen ulosmyyntihinnaston löydät alla olevista PDF -tiedostoista. 

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asiakasmaksut (pdf)

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ulosmyyntihinnasto (pdf)

Voit lukea lisää maksuista Asiakasmaksut -sivuilta.