Murupolku

Navigointivalikko

Vammaisten perhehoito

Vammaisten perhehoito

Perhehoito on ikäihmisen, vammaisen henkilön tai mielenterveyskuntoutujan hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Tarkoituksena on tarjota asiakkaalle hänen tarpeidensa mukainen kodinomainen hoito.

Hyvinvointialue tekee toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa (Perhehoitolaki 263/2015).

Perhehoidettavalle laaditaan vammaispalveluissa palvelusuunnitelma, jossa kuullaan perhehoidettavan toiveet ja tarpeet sekä sovitaan perhehoidon sisällöstä.

Toimi näin

Ota yhteyttä vammaissosiaalityöhön.

Hakemus perhehoitoon

Hakemus perhehoitoon

Lainsäädäntö


Perhehoitolaki


https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150263

Olisitko sinä vammaispalvelujen perhehoitaja

Olisitko sinä perhehoitaja?

Perhehoitajana voi toimia henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella on soveltuva antamaan perhehoitoa. Ennen kuin henkilö voi toimia perhehoitajana tulee hänen käydä kunnan järjestämässä ennakkovalmennuksessa.
Perhehoito voidaan järjestää toimeksiantosuhteisena. Toimeksiantosuhteinen perhehoito perustuu kunnan ja perhehoitajan väliseen toimeksiantosopimukseen.

Etsimme ikäihmiselle ja kaiken ikäisille vammaisille perhehoitajia!
Kiinnostaisiko sinua

  • tarjota inhimillinen, kotoisa ja turvallinen arki?
  • pitää huolta perhehoidettavan hyvinvoinnista hänen omien tarpeidensa mukaisesti?
  • ottaa perhehoidettava osaksi oma arkeasi?

Perhehoitajana toimiminen edellyttää osallistumista ennakkovalmennukseen. Ikäihmisten ja vammaisten perhehoitajille on omat valmennukset. Mikäli valmennukseen osallistujalla todetaan olevan tarvittavat valmiudet ja koti on soveltuva perhehoitotehtävään, voi ryhtyä perhehoitajaksi.

Jos haluat, voit osallistua myös molempiin ennakkovalmennuksiin, jonka jälkeen voit halutessasi toimia kummankin asiakasryhmän perhehoitajana.

Perhehoitajalle tarjotaan:

  • Ohjausta ja tukea perhehoitajana toimimiseen
  • Mahdollisuus työskennellä ikäihmisten ja/tai vammaisten kanssa
  • Palkkio ja kulukorvaus perhehoidon toimintaohjeen mukaisesti

Lisätietoja:
Perhehoidon vastuutyöntekijä 
Minna Järvinen
minna.jarvinen(at)omahame.fi
050 594 2174

Hakemus perhehoitajaksi

Sähköinen perhehoitopäiväraportti

Perhehoidettavan asiakaskortti

Perhehoitajan toimeksiantosopimus

Lisätietoja

Lisätietoja