Murupolku

Tietoa Kanta-Hämeen hyvinvointialueesta

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Hyvinvointialue järjestää 1.1.2023 alkaen kaikkien kantahämäläisten asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen ja ensihoidon palvelut. Hyvinvointialue muodostuu 11 Kanta-Hämeen kunnasta: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä.

Kanta-Hämeen karttakuva

Kuva: Visit Häme

 

Hyvinvointialueen vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja ovat muun muassa

 • Terveysasemien palvelut
 • Neuvolapalvelut, oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut
 • Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
 • Lastensuojelu
 • Sosiaalityö
 • Hammashoitoloiden palvelut
 • Ikääntyneiden kotihoito sekä asumispalvelut
 • Vammaispalvelut
 • Erikoissairaanhoidon palvelut

Sote-uudistuksen tavoitteena on

 • turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut kaikille suomalaisille
 • kehittää palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta
 • kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
 • turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin
 • vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin
 • hillitä kustannusten kasvua

Palveluja sovitetaan yhtenäisiksi palveluketjuiksi ja kokonaisuuksiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että eri ammattilaiset toimivat yhteisen suunnitelman mukaisesti ja asiakas saa palvelut oikeasta paikasta oikeaan aikaan. Tavoitteena on, että asukas saa tarvitsemansa avun helposti yhdellä yhteydenotolla sosiaali- ja terveyspalveluihin.