Sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä huolehdimme maakunnan päivystyksellisistä kiireellisistä sosiaalihuollon tehtävistä ja tarjoamme kriisityötä akuutin traumaattisen kriisitilanteen kohdanneelle.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä hoidamme:

• kiireelliset lastensuojeluasiat

• alaikäisten päihteidenkäyttöön ja rikollisuuteen liittyvät tilanteet

• perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet

• akuutit traumaattiset kriisitilanteet ensivaiheesta jatkotyöskentelyyn (esim. läheisen kuolema)

• tilanteet, joissa ikäihminen ei pärjää yksin kotona

• muut tilanteet, joissa tarvitaan kiireellisesti sosiaalitoimen arviota tai ratkaisuja ja jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä annetaan myös konsultaatioapua muille viranomaisille.

Toimi näin

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen suora asiakaslinja on toiminnassa ympäri vuorokauden eli 24/7. Kun olemme kiireellisellä työtehtävällä, emme voi ottaa vastaan asiakaspuheluja.

Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon. Hätäkeskus välittää sosiaali- ja kriisipäivystykselle yleiseen hätänumeroon tulleista yhteydenotoista sellaiset, joissa hätäkeskuspäivystäjän arvion mukaan tarvitaan sosiaalitoimen kiireellisiä toimenpiteitä.

Kun otat yhteyttä omasta tilanteestasi:

• Kerro ammattilaiselle tilanteestasi omin sanoin. 

• Sovi ammattilaisen kanssa jatkotoimenpiteistä ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan.

Kun otat yhteyttä jonkun toisen tilanteesta:

• Pyri keskustelemaan huolenaiheesta suoraan asianomaisen kanssa. Mikäli keskustelu onnistuu, mutta tilanne on silti vaikea ja kiireellinen, kannusta henkilöä itseään ottamaan yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Kiireettömissä tilanteissa yhteydenotto tehdään ikäryhmäkohtaisiin neuvonnan ja ohjauksen palvelunumeroihin, tai sähköisesti lomakkeella.

• Joskus huolenaiheesta puhuminen ei tuota toivottua tulosta. Kun keskustelu asianomaisen kanssa ei auta ja tilanne vaatii kiireellistä puuttumista, voit ottaa yhteyttä suoraan sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Ilmoituksen voit tehdä haluamallasi tavalla ja sen voi tehdä myös nimettömänä, ilman kohteena olevan henkilön suostumusta.

Kiireettömissä tilanteissa tulee aina ensisijaisesti olla yhteydessä alueen neuvonta- ja ohjauspalveluihin

Kiireettömät lastensuojeluilmoitukset sekä muut sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset kaikkia ikäryhmiä koskien tehdään käyttäen sähköistä asiointia.

Hätänumero 112

Suomessa on vain yksi hätänumero. Soita hätänumeroon 112 vain todellisissa hätätilanteissa, kun tarvitset kiireellistä apua viranomaisilta (poliisi, ensihoito, pelastus, sosiaali). Hätänumeroon soittaminen on maksutonta (https://112.fi/hatanumero112).

Voit soittaa hätänumeroon mistä tahansa matkapuhelimesta tai lankapuhelimesta ilman suuntanumeroa. Voit myös soittaa hätänumeroon matkapuhelimesta, joka on lukittu tai jossa ei ole SIM-korttia.

Voit lähettää hätätekstiviestin jos et kuule tai pysty tuottamaan puhetta. Jos haluat käyttää hätätekstiviestipalvelua, sinun on rekisteröidyttävä etukäteen osoitteessa https://112.fi/hatatekstiviesti.

Hätäkeskuslaitoksella on käytössä satelliittipuhelinnumero +3589 2355 0545. Numero on maksullinen, eikä siihen soitetuilla puheluilla ole hätäpuhelun prioriteettia puhelinverkossa. (https://112.fi/satelliittipuhelin).

Soita hätänumeroon 112, kun

  • sinulla on hätätilanne tai tarvitset kiireellistä viranomaisapua
  • tiedät tai epäilet, että jonkun henki, terveys tai omaisuus tai ympäristö on uhattuna tai vaarassa.

Näin ilmoitat hätätilanteesta

  • Kiireellinen hätätilanne?
  • Soita numeroon 112.
  • Vastaa kysymyksiin ja noudata sinulle annettuja ohjeita.

Hätäpuheluihin vastataan aina soittojärjestyksessä. Jos hätänumerossa on ruuhkaa, älä katkaise puhelua vaan odota linjalla.

Normaalit aukioloajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Kunnat:

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakasnumerosta vastataan ympäri vuorokauden (24/7). Mikäli olemme kiireellisellä työtehtävällä, emme pysty vastaanottamaan asiakaspuheluita.

Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112.

Hätäkeskus välittää sosiaali- ja kriisipäivystykselle yleiseen hätänumeroon 112 tulleista yhteydenotoista sellaiset, joissa hätäkeskuspäivystäjän arvion mukaan tarvitaan sosiaalitoimen kiireellisiä toimenpiteitä.

  • Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys puh. 036296560
  • Hätäkeskukseen soitetaan kiireellisissä tilanteissa virka-ajan ulkopuolella. puh. 112

Normaalit aukioloajat

Päivystävä sosiaalityöntekijä Avoinna ympäri vuorokauden.
Hätäkeskus Avoinna ympäri vuorokauden.

Kunnat:

Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa, Humppila, Hattula, Tammela, Janakkala, Hausjärvi, Loppi, Ypäjä, Jokioinen

Tausta

Sinun tulee ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen, kun tarvitset esimerkiksi lastensuojeluun, perhekriiseihin, perheväkivaltaan, elämänhallintaan, mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvää kiireellistä apua. Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisesti. Sosiaalipäivystys toimii yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja muiden viranomaisten kanssa.

Lainsäädäntö

Sosiaalihuoltolaki

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301

Kiireetön ohjaus ja neuvonta

  Kiireetön ohjaus ja neuvonta