Navigointivalikko

Omaishoidon tuki, vammaiset

Omaishoidon tuki, vammaiset

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Kokonaisuus koostuu kolmesta osasta: omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista ja omaishoitajaa tukevista palveluista.

Omaishoidon tuki ei ole tarkoitettu kattamaan hoidosta aiheutuneita kuluja (esimerkiksi lääke- ja terveydenhoitokulut), vaan sitä maksetaan hoidon vaativuuden ja sitovuuden perusteella korvauksena tehdystä hoitotyöstä. Omaishoidon tuen päätöksen tekeminen perustuu aina hoidettavan ja hoitajan monipuoliseen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti arjessa tarvittavan avun määrä sekä hoidon sitovuus ja jatkuvuus.

Omaishoitajaksi voi ryhtyä hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen täysi-ikäinen henkilö, jonka hoidettava hyväksyy hoitajakseen. Omaishoitajan tulee myös terveyden ja elämäntilanteen puolesta soveltua omaishoitajaksi.

Omaishoidon tuen päätöksen teko tapahtuu alle 65-vuotiaiden osalta vammaispalveluissa ja yli 65-vuotiaiden osalta ikäihmisten palveluissa.

Omaishoidon tuen toimintaohjeessa kuvataan omaishoidon tuen toimintamalli, omaishoidon tunnistamisesta omaishoidon päättymiseen asti sekä sitä tukevia käytäntöjä.

Palveluseteli on mahdollinen omaishoidon vapaiden järjestämistä varten.

Toimi näin

Ota puhelimitse yhteyttä omaishoidon tuen palveluohjaajiin.

Hakemus omaishoidon tuki, alle 65-vuotiaat (pdf)

Tällä hakemuksella voit hakea omaishoidon tukea alle 65-vuotiaalle.

Lainsäädäntö


Laki omaishoidon tuesta


https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937

Tärkeitä linkkejä

Tärkeitä linkkejä

Omaishoidon tuen toimintaohje