Tiimin vaihtaminen terveysaseman sisällä

Tiimin vaihtaminen terveysaseman sisällä

Hyvinvointialueella toimimme palvelualueen käytännön mukaisesti tiimeissä tai työpareina.

Sinulla on mahdollisuus esittää toiveesi sinua hoitavasta tiimistä tai työparista. Jos toiveesi on

mahdollista toteuttaa, velvoitamme sinut sitoutumaan valintaasi vähintään yhden vuoden ajaksi.

Pyrimme huomioimaan toiveesi, mutta asiakasmäärien tasapainon vuoksi emme välttämättä

kykene toteuttamaan toivetta tietystä lääkäri-hoitajatyöparista. Jos vaihdon toteutus ei ole

mahdollista, ilmoitamme asiasta sinulle henkilökohtaisesti.

Toimi näin

Jos haluat vaihtaa sinua hoitavan tiimin tai työparin

  • Tulosta ja täytä Tiiminvaihto terveysaseman sisällä -tulostettava lomake.
  • Palauta lomake postitse tai vie se terveysasemalle
  • Voit palauttaa lomakkeen myös sähköpostitse lomakkeessa mainitun oman alueesi henkilön sähköpostiin.

Tiiminvaihto terveysaseman sisällä, tulostettava lomake

Tiiminvaihto terveysaseman sisällä, tulostettava lomake

Lainsäädäntö

Terveydenhuoltolaki (1326/2010, 49 §)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L6P49