Teho ja valvonta

Teho ja valvonta

Teho- ja valvontapotilaan hoito vaatii yleensä elintoimintoja ylläpitävien lääkkeiden ja laitteiden käyttöä. Osastollamme on 5 tehohoitopaikkaa ja 5 valvontapaikkaa. Tarvittaessa hoidamme potilaita myös eristyshuoneissa.

Osastollamme potilasta hoitaa teho- ja valvontahoitoon perehtynyt sairaanhoitaja. Lääketieteellisestä hoidosta vastaa teholla anestesialääkäri ja valvonnassa potilaan erikoisalan mukainen lääkäri.

Osastomme toimintaan kuuluu myös MET-ryhmä (Medical Emergency Team), joka toimii Kanta-Hämeen keskussairaalan sisäisenä ensihoitoryhmänä.

Toimi näin

Osastollamme voi vierailla kaikkina vuorokauden aikoina. Osaston toiminnan luonteen vuoksi toivomme vierailuhetkenne olevan lyhyehköjä (suositus noin 15 min). Potilaamme tarvitsevat runsaasti lepoa, jotta voivat toipua kriittisestä tilastaan.

Pyydämme ymmärrystä tilanteissa, jolloin joudumme rajoittamaan vierailuja.

Annamme tietoja potilaasta vain lähiomaisille.

Teho-osasto

Teho-osastolla on viisi potilaspaikkaa ja osastolla hoidamme kaikkien erikoisalojen potilaita. Anestesialääkäri vastaa potilaan ottamisesta teholle sekä organisoi ja toteuttaa potilaan hoidon yhteistyössä eri erikoisalojen lääkäreiden kanssa. Hoitojaksoja on noin 330 vuodessa ja keskimääräinen hoitoaika on noin kolme vuorokautta.

Teholla hoidettavilla potilailla on äkillinen, henkeä uhkaava yhden tai useamman elintoiminnan häiriö. Yleensä kyse on eri syistä johtuvista hengityksen, verenkierron ja/tai nestetasapainon häiriöistä. Potilasta tarkkailemme keskeytymättä ja hänen elintoimintojaan valvotaan ja ylläpidetään erikoislaittein. Kun potilaan vointi paranee, siirrämme hänet jatkohoitoon vuodeosastolle.


Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Tehostettu valvonta

Tehostetussa valvonnassa on viisi potilaspaikkaa ja osastolla hoidamme kaikkien erikoisalojen vaativaa valvontaa tarvitsevia potilaita. Potilaan hoidossa ja valvonnassa käytämme runsaasti teknisiä apuvälineitä. Hoidosta vastaa kyseisen erikoisalan erikoislääkäri. Potilaan voinnin korjaantuessa hänet siirretään jatkohoitoon vuodeosastolle.

Hoitojaksoja on noin 550 vuodessa ja keskimääräinen hoitoaika on noin kaksi vuorokautta.


Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela