Lähde mukaan järjestötoimintaan

Lähde mukaan järjestötoimintaan

Järjestöt lisäävät osallisuutta ja antavat vaikuttamismahdollisuuksia henkilöille, joiden ääni kuuluu muuten heikosti yhteiskunnassa. Kanta-Hämeen järjestöyhteistyön verkkosivustolle kootaan ja päivitetään tietoa kantahämäläisestä järjestötoiminnasta, verkostoista ja yhteistyöstä. 

Lähellä.fi

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla löydät merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen, sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa.  

Lue lisää Lähellä.fi-verkkopalvelusta


OLKA-toiminta

OLKA-pisteiltä saa tietoa potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon tukimuodoista. OLKA-pisteet tarjoavat aikaa kohdata kasvokkain sekä tietoa vertaistuesta ja vertaistuen välitystä. OLKA tarjoaa myös tietoa potilasjärjestöjen ja sairaalan tukimuodoista.

Lue lisää OLKA-toiminnasta

Vaikuta järjestöjen kautta

Vaikuta järjestöjen kautta

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta tekee järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi. Se edistää kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksia, tekee aloitteita ja lausuntoja. Lisäksi se edistää yhteistyötä järjestöjen, julkisen sektorin, seurakuntien ja elinkeinoelämän välillä. 

Lisätietoa järjestöneuvottelukunnan toiminnasta:

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta