Murupolku

Potilaan tai omaisen vaaratilanneilmoitus

Potilaan tai omaisen vaaratilanneilmoitus (Haipro)

Rekisterinpitäjä

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
y-tunnus 3221307-8
Viipurintie 1–3
​​​​​​​13200 Hämeenlinna

Rekisteristä vastaava viranhaltija

Johtajaylilääkäri Arja Tomminen

Rekisterin yhteyshenkilö

Asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö Niina Göransson
potilasturvallisuus(at)omahame.fi

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)omahame.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseen, hoidon 
ja palveluiden turvallisuuden ja laadun kehittämiseen. Lisäksi järjestelmässä tallennettuja 
tietoja käytetään tutkimustoiminnassa sekä toiminnan kehittämisessä.

Vaaratilanneilmoitus täytetään verkkolomakkeelle, jossa ilmoittaja voi halutessaan jättää 
sähköpostiosoitteen yhteydenottoa varten. Ilmoitukset vastaanottaa asiakas- ja 
potilasturvallisuusyksikkö, joka välittää ne tapahtumayksikköön käsiteltäväksi. Henkilötietoja
käsitellään vain yhteydenottoja varten.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen 
noudattamiseksi ja se perustuu mm. seuraaviin säädöksiin
- EU tietosuoja-asetus, 6 artiklan 1 c) ja e) kohdat, 33 artiklan 5 kohta

Rekisteritietoja käytetään profilointiin tai automatisoituihin yksittäispäätöksiin

Ei.

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisterissä on potilaan itsensä tai hänen omaisensa kirjoittama vaaratilanteen 
tapahtumakuvaus joko läheltä piti -tilanteesta tai haittatapahtumasta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittaja itse.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta muihin käyttötarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle. 

Rekisteritietojen säilytys 

Henkilötietoja säilytetään järjestelmätoimittaja Awanic Oy:n tietoturvallisissa palvelintiloissa, 
jotka sijaitsevat Suomessa. Henkilötietoja säilytetään 3 vuotta rekisterimerkinnän synnystä, 
jonka jälkeen Awanic Oy poistaa henkilötiedot. Sopimuksen päättyessä Awanic Oy poistaa 
tiedot palvelinympäristöstään.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan 
tiedonohjaussuunnitelmilla ja tietoturva-ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti 
tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain tietoihin oikeutettu 
henkilö. Sopimuskumppanit hyväksyvät tietosuojasopimuksen ja käsittelijät salassapitoa 
koskevan sitoumukset. Järjestelmätoimittaja Awanic Oy ei tallenna IP-osoitteita tai muita 
teknisiä tunnistetietoja, joilla voisi tunnistaa ilmoituksen lähettäjän.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Kanta-Hämeen 
hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.omahame.fi/tietosuoja