Omaishoidon tuki, ikäihmiset

Omaishoidon tuki, ikäihmiset

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Kokonaisuus koostuu kolmesta osasta: omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista ja omaishoitajaa tukevista palveluista.

Omaishoidon tuki ei ole tarkoitettu kattamaan hoidosta aiheutuneita kuluja (esimerkiksi lääke- ja terveydenhoitokulut), vaan sitä maksetaan hoidon vaativuuden ja sitovuuden perusteella korvauksena tehdystä hoitotyöstä. Omaishoidon tuen päätöksen tekeminen perustuu aina hoidettavan ja hoitajan monipuoliseen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti arjessa tarvittavan avun määrä sekä hoidon sitovuus ja jatkuvuus.

Omaishoitajaksi voi ryhtyä hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen täysi-ikäinen henkilö, jonka hoidettava hyväksyy hoitajakseen. Omaishoitajan tulee myös terveyden ja elämäntilanteen puolesta soveltua omaishoitajaksi.

Omaishoidon tuen päätöksen teko tapahtuu alle 65-vuotiaiden osalta vammaispalveluissa ja yli 65-vuotiaiden osalta ikäihmisten palveluissa.

Omaishoidon tuen toimintaohjeessa kuvataan omaishoidon tuen toimintamalli, omaishoidon tunnistamisesta omaishoidon päättymiseen asti sekä sitä tukevia käytäntöjä.

Toimi näin

Ota puhelimitse yhteyttä omaishoidon tuen palveluohjaajiin.

Ikäihmisten omaishoidon tuen puhelinasiointi, Hausjärvi

Omaishoidon tuen puhelinasioinnin kautta saat tietoa, neuvontaa ja ohjausta omaishoidon tukeen liittyvissä asioissa.

Voit ottaa asiakasohjaukseen yhteyttä myös sähköpostitse: asiakasohjaus.hausjarvi@omahame.fi

 • Jätä viesti, sinulle soitetaan takaisin viimeistään seuraavana arkipäivänä. puh. +358 197584364

Kunnat:

Hausjärvi

Ikäihmisten omaishoidon tuen puhelinasiointi, Riihimäki

Omaishoidon tuen puhelinasioinnin kautta saat tietoa, neuvontaa ja ohjausta omaishoidon tukeen liittyvissä asioissa.

Voit ottaa asiakasohjaukseen yhteyttä myös sähköpostitse: palveluneuvonta.riihimaki@omahame.fi

 • Jätä viesti, sinulle soitetaan takaisin viimeistään seuraavana arkipäivänä. puh. +358 197584364

Kunnat:

Riihimäki

Ikäihmisten omaishoidon tuen puhelinasiointi, Fossa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä

Omaishoidon tuen puhelinasioinnin kautta saat tietoa, neuvontaa ja ohjausta omaishoidon tukeen liittyvissä asioissa.

 • Puhelinasioinnissa on takaisinsoitto, jättäkää asianne viestillä. Vastaamme seuraavana arkipäivänä puh. +358 341916148

Kunnat:

Ypäjä, Humppila, Jokioinen, Forssa, Tammela

Ikäihmisten omaishoidon tuen puhelinasiointi, Janakkala

Omaishoidon tuen puhelinasioinnin kautta saat tietoa, neuvontaa ja ohjausta omaishoidon tukeen liittyvissä asioissa.

Voit ottaa asiakasohjaukseen yhteyttä myös sähköpostitse: asiakasohjaus.janakkala@omahame.fi.

 • Puhelinasioinnissa takaisinsoitto, jättäkää asianne viestillä. Vastaamme seuraavana arkipäivänä puh. +358 197584364

Kunnat:

Janakkala

Ikäihmisten omaishoidon tuen puhelinasiointi, Hattula

Ikäihmisten omaishoidon tuen puhelinasioinnin kautta saat tietoa, neuvontaa ja ohjausta omaishoidon tukeen liittyvissä asioissa.

Voit ottaa asiakasohjaukseen yhteyttä myös sähköpostitse: asiakasohjaus.hattula@omahame.fi

 • Puhelinasioinnissa on takaisinsoitto, jättäkää asianne viestillä. Vastaamme seuraavana arkipäivänä. puh. +358 36296620

Kunnat:

Hattula

Ikäihmisten omaishoidon tuen puhelinasiointi, Hämeenlinna

Omaishoidon tuen puhelinasioinnin kautta saat tietoa, neuvontaa ja ohjausta omaishoidon tukeen liittyvissä asioissa.

Voit ottaa asiakasohjaukseen yhteyttä myös sähköpostitse: ikaihmisten.palveluohjaus.hameenlinna@omahame.fi

 • Puhelinasioinnissa takaisinsoitto, jättäkää asianne viestillä. Vastaamme seuraavana arkipäivänä. puh. +358 36296620

Kunnat:

Hämeenlinna

Ikäihmisten omaishoidon tuen puhelinasiointi, Loppi

Omaishoidon tuen puhelinasioinnin kautta saat tietoa, neuvontaa ja ohjausta omaishoidon tukeen liittyvissä asioissa.

Palveluohjaukseen voit olla yhteydessä myös sähköpostitse: palveluohjaus.loppi@omahame.fi.

 • Puhelinasioinnissa on takaisinsoitto, jättäkää asianne viestillä. Vastaamme seuraavana arkipäivänä puh. +358 341916148

Kunnat:

Loppi

Ikäihmisten omaishoidon tuen palveluohjauksen toimipiste, Janakkala

Ikäihmisten omaishoidon tuen toimipiste Janakkalassa.

Osoite

Tapailanpiha 7 B, 14200 TURENKI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Janakkala

Ikäihmisten omaishoidon tuen palveluohjauksen toimipiste, Hämeenlinna

Ikäihmisten omaishoidon tuen toimipiste Hämeenlinnassa.

Osoite

Talaskuja 3, 13200 HÄMEENLINNA

Muut yhteystiedot

Puhelin
 • puh. +358 36296620 (Keskusta ja Kalvola, itäinen kantakaupunki)
 • puh. +358 36296621 (Eteläinen ja pohjoinen kantakaupunki, Läntinen kantakaupunki ja Renko, Ydin-Häme)

Kunnat:

Hämeenlinna

Ikäihmisten omaishoidon tuen palveluohjauksen toimipiste, Forssan seutu

Ikäihmisten omaishoidon tuen toimipiste Forssan seudulla.

Osoite

Eteläinen Puistokatu 4, 30420 FORSSA

Muut yhteystiedot

Puhelin
 • puh. +358 341916148 (Viestiä voi jättää 24/7. Soitamme takaisin viimeistään seuraavana arkipäivänä.)

Kunnat:

Ypäjä, Humppila, Jokioinen, Forssa, Tammela

Ikäihmisten omaishoidon tuen palveluohjauksen toimipiste, Hattula

Ikäihmisten omaishoidon tuen toimipiste Hattulassa.

Osoite

Vanhainkodintie 5, 13800 KATINALA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Hattula

Ikäihmisten omaishoidon tuen palveluohjauksen toimipiste, Loppi

Ikäihmisten omaishoidon tuen toimipiste Lopella.

Osoite

Opintie 3, 12700 LOPPI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Loppi

Ikäihmisten omaishoidon tuen palveluohjauksen toimipiste, Riihimäki

Ikäihmisten omaishoidon tuen toimipiste Riihimäellä.

Osoite

Eteläinen Asemakatu 4, 11130 RIIHIMÄKI

Muut yhteystiedot

Puhelin
 • puh. +358 405561548 (Jätä viesti, sinulle soitetaan takaisin viimeistään seuraavana arkipäivänä.)

Kunnat:

Riihimäki

Ikäihmisten omaishoidon tuen palveluohjauksen toimipiste, Hausjärvi

Ikäihmisten omaishoidon tuen toimipiste Hausjärvellä.

Osoite

Kuusitie 10-18, 12100 OITTI

Muut yhteystiedot

Puhelin
 • puh. +358 197586626 (Jätä viesti, sinulle soitetaan takaisin viimeistään seuraavana arkipäivänä.)

Kunnat:

Hausjärvi

Sosiaalisen raportoinnin lomake

Sosiaalisen raportoinnin lomakkeella voit ilmoittaa hyvinvointialueella ilmenevistä sosiaalisista ilmiöistä ja asioista, joihin tulisi puuttua.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat:

 • Sinulla on herännyt huoli jostain asiasta ja haluaisit tuoda sen viranomaisten tietoon.
 • Olet havainnut jonkin ajankohtaisen tai toistuvan ilmiön tai ongelman, joka olisi hyvä saattaa viranomaisten tietoon ja ratkaistavaksi.
 • Olet huomannut jotain ilahduttavaa ja positiivista kehitystä.

Kerätyn tiedon avulla voimme vaikuttaa palveluihin ja pääsemme kiinni ongelmiin jo silloin kun ne ovat vasta aluillaan. Saatamme tiedon poliittisten päättäjien ja viranomaisten tietoon, jotta he voivat vaikuttaa palveluihin ja niiden parantamiseen ja kehittämiseen.

Hakemus ikäihmisten palveluihin

Hakemus ikäihmisten palveluihin

Lainsäädäntö

Laki omaishoidon tuesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937