Murupolku

Navigointivalikko

Vammaisten liikkumisen tuki

Vammaisten liikkumisen tuki

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja järjestetään henkilölle, joka vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoistaan. Edellytyksenä on, että julkisen joukkoliikenteen käyttäminen olisi henkilölle vamman tai sairauden johdosta kohtuuttoman vaikeaa.

Vammaisten kuljetuspalvelua voi saada asiointi- ja virkistysmatkoihin sekä tarpeesi mukaan työ- ja opiskelumatkoihin. Kuljetuspalvelulla tarkoitetaan matkustamista taksilla tai muulla yksilöllisellä välineellä. Asiointi- ja virkistysmatkoilla maksettavaksesi jää julkisen liikenteen maksua vastaava omavastuuosuus. Vammaisten kuljetuspalvelua voit käyttää asuinkuntasi ja toiminnallisten lähikuntiesi alueilla. Kuljetuspalvelua ei järjestetä terveydenhuoltoon liittyviin tai muihin matkoihin, joihin saat korvausta muun lain mukaan.

Oikeus vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin arvioidaan aina yksilöllisesti palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella kuljetuspalvelun palveluntuottajana toimii Taksi Helsinki Oy.

Toimi näin

Mikäli tarvitset tietoa ja neuvontaa vammaispalveluihin liittyen, voit ottaa yhteyttä asuinalueesi vammaissosiaalityöhön. Vammaispalveluiden ammattihenkilö selvittää yhdessä sinun ja läheistesi kanssa tilannettasi ja tuen tarvetta, sekä neuvoo ja ohjaa sinut oikean palvelun piiriin.

Hae kuljetuspalvelua asuinalueesi vammaissosiaalityön toimipisteestä. Hakemuksen liitteeksi tarvitset terveydenhuollon lausunnon vamman tai sairauden vaikutuksesta liikkumiseen ja muuhun toimintakykyyn.

* Kyyti tilataan Taksi Helsingin kuljetuspalvelukeskuksen numerosta 03 4108 1617.

* Jos sinulla on aistivamma, voit tehdä tilauksen tekstiviestinä numerosta 045 7398 0156.

* Voit tehdä tilauksen myös selainpohjaisella sovelluksella, joka toimii tietokoneella, tabletilla sekä puhelimella.

* Lisätietoa saat Taksi Helsingin verkkosivuilta.

* Palautteet ja reklamaatiot pyydetään tekemään suoraan Taksi Helsingille nettilomakkeelle.

Kuljetuspalveluissa pyritään mahdollisuuksien mukaan yhdistelemään kyytejä.

.

Vammaisten kuljetuspalveluhakemuksen liite (terveydenhuollon lausunto) (pdf)

Kuljetuspalveluhakemuksen liitteeksi tarvitset terveydenhuollon lausunnon vamman tai sairauden vaikutuksesta liikkumiseen ja muuhun toimintakykyyn.

Vammaisten kuljetuspalveluhakemus (pdf)

Tällä hakemuksella voit hakea vammaisille tarkoitettuja kuljetuspalveluja.

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus, Hämeenlinna

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus on tarkoitettu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen Hämeenlinnan alueella asuville vammaisille henkilöille. Hakemuksen linkistä pääset tunnistusta vaativaan palveluun.

Tarvitset verkkopankkitunnukset tai muun luotettavan tunnistautumisen, esim. mobiilivarmenteen, jotta voit täyttää hakemuksen. Huomaa, että tunnukset ovat henkilökohtaiset.

Hakemukseen tarvitaan myös liitteitä, eli erilaisia selvityksiä elämäntilanteestasi. Jos sinulla on liitteitä sähköisenä, voit lisätä ne hakemukseen. Voit kuitenkin myös lähettää liitteet postissa hakemuksen käsittelijälle. Muista laittaa kirjekuoreen oma nimesi selkeästi.

Lainsäädäntö


Vammaispalvelulaki


Vammaispalveluasetus


https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759

Liikkumisen tuen tärkeät linkit

Tärkeitä linkkejä:

Taksi Helsingin Makupa-verkkosivut

Ohjeet Makupa-matkojen internet-tilaukseen

Palautteen ja reklamaation antaminen

Kuljetuspalveluohje

Kelan matkakorvaus julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon

Kuntien palveluliikenne:

Palveluliikenteestä saat tietoa kuntien omilta verkkosivuilta.