Murupolku

Palveluseteli

Palveluseteli

Palveluseteli on hyvinvointialueen myöntämä maksusitoumus, jonka avulla asiakas voi ostaa sosiaali- ja terveyspalveluja yksityisiltä palveluntarjoajilta. Palvelusetelin saamisen edellytyksenä on Oma Hämeen sosiaali- tai terveysalan ammattilaisen tekemä palvelutarpeen arvio.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on käytössä seuraavat palvelusetelit:

 • Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen
 • ikäihmisten tilapäinen kotihoito
 • ikäihmisten palveluasuminen, Hämeenlinnan ja Hausjärven alue (31.12.2023 asti)
 • ikäihmisten säännöllinen kotihoito
 • vammaisten henkilökohtainen apu ja omaishoidon tuki
 • vammaisten päivätoiminta
 • kehitysvammaisten asumispalvelu
 • kuntouttava työtoiminta
 • sosiaalinen kuntoutus
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • erikoissairaanhoidon lääkinnällinen kuntoutus (fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia)
 • perusterveydenhuollon lääkinnällinen kuntoutus (fysioterapia, toimintaterapia, lymfaterapia ja puheterapia) ja jalkaterapia
 • peruukkipalvelu
 • tukipohjallispalvelu
 • rintamaveteraanien kuntoutus

Palvelusetelisääntökirjat

Oletko palvelusetelituottaja ja etsit ohjeita?

Palvelusetelituottajat ja yksityiset tukipalveluiden tuottajat

Palvelusetelituottajat ja yksityiset tukipalveluiden tuottajat

 

Sosiaalipalvelujen palvelusetelituottajat

Palveluntuottajat vastaavat itse tietojensa ajantasaisuudesta. Muutokset yhteystiedoissa tai muissa palveluntuottajan tiedoissa voi ilmoittaa osoitteeseen valvonta(at)omahame.fi.

Terveyspalveluiden palvelusetelituottajat löytyvät palse.fi -portaalista.

Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, jotka mahdollistavat kotona asumisen mahdollisimman itsenäisesti. Tukipalveluja ovat ateriapalvelu, vaatehuoltopalvelu, siivouspalvelu, asiointipalvelu ja osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu rinnastetaan tukipalveluihin.

Rekisteröidyt yritykset voivat tarjota tukipalveluja arvonlisäverottomasti, mikäli palvelujen saaja on sosiaalihuollon tarpeessa ja palveluntuottaja täyttää arvonlisäverottomuuden muut edellytykset. Arvonlisäverottomana ostetusta palvelusta voi myös saada kotitalousvähennyksen, jos palvelu on vähennykseen oikeuttavaa. Lisätietoa kotitalousvähennyksestä löytyy Verohallinnon sivuilta.

Forssan seudun tukipalvelutuottajat
Hattulan tukipalvelutuottajat
Hausjärven tukipalvelutuottajat
Hämeenlinnan tukipalvelutuottajat
Janakkalan tukipalvelutuottajat
Lopen tukipalvelutuottajat
Riihimäen tukipalvelutuottajat

Palveluntuottajat vastaavat itse tietojensa ajantasaisuudesta. 1.1.2024 alkaen Valvira ja Aluehallintovirastot vastaavat rekisterin ylläpidosta.

Palveluntuottajarekisteri Soteri - Aluehallintovirasto (avi.fi)