Navigointivalikko

Lastenvalvojapalvelut

Lastenvalvojapalvelut

Isyyden selvittäminen ja tunnustaminen

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys tulisi selvittää. Pääsääntöisesti se voidaan tehdä ennen lapsen syntymää tunnustamalla isyys neuvolassa. Neuvolassa isyyden selvittämistä ei kuitenkaan voida tehdä, jos vanhemmat eivät halua, että tunnustajasta tulee huoltaja, asianosaisten henkilöllisyyttä ei voida todentaa, isyydestä on epäselvyyttä tai tunnustaja ei pysty ymmärtämään tunnustamisen merkitystä. Tällaisissa tapauksissa isyyden selvittäminen tai isyyden keskeyttämispäätöksen tekeminen tapahtuu lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Jos lapsen isyyttä ei ole selvitetty äidin raskausaikana, lastenvalvoja lähettää äidille yhteydenottopyynnön. Mikäli isyydestä on epäselvyyttä, voidaan isyydestä varmistua maksuttomalla oikeusgeneettisellä isyystutkimuksella. Tarvittavat näytteet (posken sivelypinnan näyte) otetaan lastenvalvojan tapaamisella ja lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tutkittavaksi.

Äitiyden selvittäminen ja tunnustaminen

Lapselle voidaan vahvistaa synnyttäjän lisäksi toinen äiti hedelmöityshoitoon suostumisen perusteella. Äitiyden vahvistamisen edellytyksenä on, että lapselle ei voi todeta tai vahvistaa isää.

Äitiyden tunnustaminen voidaan tehdä neuvolassa ennen lapsen syntymää. Tässä tapauksessa tunnustajasta tulee myös lapsen huoltaja. Jos vanhemmat eivät halua, että tunnustajasta tulee huoltaja, tunnustaminen tehdään lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona.

Lapsen elatus, asuminen, huoltajuus ja tapaamisoikeus

Erotilanteessa tai vanhempien asuessa erillään, tulee heidän sopia alaikäisen lapsen elatuksesta, asumisesta, huollosta ja tapaamisoikeudesta. Sopimusten tarkoituksena on turvata lapsen etu, riittävä toimeentulo sekä läheinen ihmissuhde lapsen ja hänen kummankin vanhemman välillä.

Lastenvalvojan luona sopiminen on vapaaehtoista. Tavoitteena on, että vanhemmat pääsevät yhteisymmärrykseen siitä, mitä lapsen asioista sovitaan. Lastenvalvojan tehtävä on avustaa vanhempia lapsen edun mukaisen sopimuksen laadinnassa.

Lastenvalvojan vahvistama sopimus on oikeudellisesti samanarvoinen kuin tuomioistuimen päätös. Lastenvalvoja ei voi vahvistaa sellaista vanhempien välistä sopimusta, joka olisi lapsen edun vastainen. Mikäli vanhemmat eivät kykene sopimaan asioista keskenään tai lastenvalvojan luona, he voivat hakeutua perheasioiden sovitteluun tai hakea asiaan ratkaisua tuomioistuimelta. Vanhemmat voivat tarvittaessa myös muuttaa lasta koskevia sopimuksia.

Toimi näin

Voit varata ajan perheoikeudellisen yksikön lastenvalvojille keskitetyn ajanvarauksen kautta. Lastenvalvojien puhelinaikoina voit saada lastenvalvojilta puhelimitse myös ohjausta ja neuvontaa.

Lastenvalvojien keskitetty ajanvaraus, Kanta-Hämeen perheoikeudellinen yksikkö

Kanta-Hämeen perheoikeudellisen yksikön lastenvalvojien keskitetty ajanvarausnumero. Ajanvaraus on avoinna maanantaista perjantaihin 10.00-12.00.

Normaalit aukioloajat

Ajanvaraus:
  • Maanantai - Perjantai 10:00 - 12:00

Kunnat:

Riihimäki Loppi Hattula Hausjärvi Humppila Forssa Hämeenlinna Janakkala Jokioinen Tammela Ypäjä

Lastenvalvojien puhelinasiointi, Kanta-Hämeen perheoikeudellinen yksikkö

Kanta-Hämeen perheoikeudellisen yksikön lastenvalvojien puhelinasiointi. Lastenvalvojat tarjoavat sinulle ohjausta ja neuvontaa perheoikeudellisista palveluista puhenlinaikoina.

Asiointi lastenvalvojan luona tapahtuu ajanvarauksella. Ajan voit varata lastenvalvojien keskitetyn ajanvarauksen kautta.

  • Lastenvalvoja, Forssan toimipiste, puhelinaika ma, ti ja to klo 11-12 puh. +358 504718935
  • Lastenvalvoja, Hämeenlinnan toimipiste, puhelinaika ti, ke ja pe klo 11-12 puh. +358 504719363
  • Lastenvalvoja, Hämeenlinnan toimipiste, puhelinaika ti, ke ja pe klo 11-12 puh. +358 405858231
  • Lastenvalvoja, Hämeenlinnan toimipiste, puhelinaika ma ja ke klo 11-12 puh. +358 504719171
  • Lastenvalvoja, Hämeenlinnan toimipiste, puhelinaika ma, ke ja pe klo 11-12 puh. +358 504718482

Normaalit aukioloajat

Lastenvalvojien puhelinajat:
  • Maanantai - Perjantai 11:00 - 12:00
Tarkista tarkemmat puhelinajat puhelinnumeron kohdalta. Auki 24/7

Kunnat:

Loppi Hattula Hausjärvi Humppila Forssa Hämeenlinna Janakkala Jokioinen Tammela Ypäjä Riihimäki

Kanta-Hämeen perheoikeudellisen yksikön toimipisteet

Kanta-Hämeen perheoikeudellinen yksikkö tarjoaa perheoikeudelliset palvelut kaikille Kanta-Hämeen alueen asukkaille.

Perheoikeudellisen yksikön toimipisteet löytyvät Hämeenlinnasta, Riihimäeltä ja Forssasta. Asiointi kaikissa toimipisteissä vain ajanvarauksella.


Osoite


Hämeenlinnan toimipiste

Kasarmikatu 23, 1 krs., 13100 HÄMEENLINNA


Riihimäen toimipiste (ti ja to)

Jarrumiehenkatu 15, 11100 RIIHIMÄKI


Forssan toimipiste

Kujalankatu 3, 30100 FORSSA


Muut yhteystiedot


Kunnat:

Loppi Riihimäki Ypäjä Tammela Jokioinen Janakkala Hämeenlinna Forssa Humppila Hausjärvi Hattula