Navigointivalikko

Adoptioneuvonta

Adoptioneuvonta

Adoptioprosessi alkaa aina adoptioneuvonnalla ja se on sinulle maksutonta sosiaalipalvelua. Adoptioneuvonnassa valvotaan lapsen etua ja autetaan kaikkia adoption osapuolia. Voit saada adoptioneuvontaa, mikäli harkitset oman lapsesi adoptioon antamista, toivot adoptiolasta tai haluat adoptoida puolisosi lapsen.

Mikäli toivot adoptiolasta, adoptioneuvonnan keskeinen tehtävä on arvioida kykyäsi ryhtyä adoptiovanhemmaksi, ja samanaikaisesti antaa sinulle riittävästi tietoa ja valmennusta, jotta voit arvioida omia valmiuksiasi adoptiovanhemmuuteen.

Adoptioneuvonnassa sinua tuetaan myös adoptioprosessin jälkeen uudessa elämäntilanteessa ja arvioidaan perheesi mahdollisia muita tuen tarpeita.

Toimi näin

Kun harkitset adoptiota, ota yhteyttä Pelastakaa Lapset ry Länsi-Suomen aluetoimistoon Tampereelle adoptioneuvontaa varten puh. 0108435140.

Perheoikeudellinen yksikkö tekee adoptiolain mukaisen lausunnon perheestä ja myöntää mahdollisen maksusitoumuksen Pelastakaa lapset ry:n antamaan adoptioneuvontaan.

Tausta

Jos toivot yksin tai yhdessä aviopuolisosi kanssa adoptiolasta, sinun tai teidän tulee hakeutua adoptioneuvontaan. Neuvontaa voivat antaa kunnat ja luvan saaneet alan järjestöt. Adoption eli lapseksiottamisen tarkoituksena on edistää lapsen etua. Adoptioneuvonnassa autetaan hakijoita arvioimaan valmiuksiaan adoptiovanhemmiksi ja valmistautumaan vanhemmuuteen. Neuvonnassa selvitetään, ovatko adoption edellytykset olemassa ja onko edellytyksiä sopia lapsen ja tämän aikaisempien vanhempien yhteydenpidosta. Adoptioneuvonnassa hakijat ohjataan hakemaan adoptiolupaa ja tarvittaessa hakemaan kansainvälistä adoptiopalvelua. Neuvojien tehtäviin kuuluu myös huolehtia lasten sijoittamisesta adoptioperheisiin. Lapsen sopeutumista uuteen perheeseen tuetaan ja seurataan.


Lainsäädäntö


Adoptiolaki


http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120022
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2012/20120022