Murupolku

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on

  • toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua niissä (tavanomaisen elämän) asioissa, joita henkilö ei pysty kokonaan tai osittain itse vamman tai sairauden vuoksi tekemään
  • itsenäisen elämän mahdollistaja vammaiselle henkilölle
  • palvelu, jota tulee myöntää vammaispalvelulain mukaiset edellytykset täyttävälle vammaiselle henkilölle

Henkilökohtaista apua järjestetään vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista toimistaan.

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella:

• päivittäisissä toimissa

• työssä ja opiskelussa

• harrastuksissa

• yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja

• sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Henkilökohtaista apua on oikeus saada sen verran, mitä päivittäisissä toimissa, työssä tai opiskelussa vammainen henkilö välttämättä tarvitsee. Lisäksi vapaa-ajan toimintoihin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen on mahdollista saada henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei ole arvioitu pienemmän tuntimäärään riittävän.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää palvelusetelillä, ostopalveluna tai työnantajamallin avulla (vammainen henkilö toimii itse työnantajana avustajalle).

Toimi näin

Voit hakea vammaispalveluja hakemuksella tai ottamalla yhteyttä vammaissosiaalityöhön.

Vammaispalveluhakemus (pdf)

Tällä hakemuksella voit hakea vammaisille tarkoitettuja palveluja.

Sähköinen vammaispalveluhakemus, Hämeenlinna

Sähköinen vammaispalveluhakemus on tarkoitettu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen Hämeenlinnan alueella asuville vammaisille henkilöille. Hakemuksen linkistä pääset tunnistusta vaativaan palveluun.

Tarvitset verkkopankkitunnukset tai muun luotettavan tunnistautumisen, esim. mobiilivarmenteen, jotta voit täyttää hakemuksen. Huomaa, että tunnukset ovat henkilökohtaiset.

Hakemukseen tarvitaan myös liitteitä, eli erilaisia selvityksiä elämäntilanteestasi. Jos sinulla on liitteitä sähköisenä, voit lisätä ne hakemukseen. Voit kuitenkin myös lähettää liitteet postissa hakemuksen käsittelijälle. Muista laittaa kirjekuoreen oma nimesi selkeästi.

Henkilökohtaisen avun valtakirjalomake

Henkilökohtaisen avun valtakirjalomake

Henkilökohtaisen avustajan kokemuslisähakemus

Henkilökohtaisen avustajan kokemuslisähakemus

Henkilökohtaisen avustajan työtuntilomake

Henkilökohtaisen avustajan työtuntilomake

Lainsäädäntö

Vammaispalvelulaki

Vammaispalveluasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759

Henkilökohtaisen avun lisätietoja

Ohjeistus työtuntilomakkeen palautukseen:

Työtuntilomakkeella raportoidaan henkilökohtaisen avustajan tekemät työtunnit, silloin kun vammainen henkilö itse toimii työnantajana. Lomake on käytössä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen alueilla, joissa on käytössä Oima-palvelu henkilökohtaisen avun avustajan palkkojen maksuun.

Alueet ovat: Riihimäki, Loppi, Hausjärvi, Janakkala ja Hattula.

Palauta lomake asuinkuntasi mukaisesti em. paikan vammaissosiaalityön toimipisteeseen palvelusihteerille. Merkitse kuoreen Vammaispalvelut/palvelusihteeri ja lisäksi "henkilkökohtaisen avun tunti-ilmoitus".

Työtuntilista mahdollisine liitteineen on toimitettava mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kuluvan kuukauden työtunnit on tehty. Lomake on oltava oman asuinalueen vammaissosiaalityön toimipisteessä viimeistään seuraavan kuukauden 2. päivään klo 14.00 mennessä, jotta palkka voidaan maksaa palkanmaksupäivänä.

Tarkemmat osoitteet:

Riihimäki, Eteläinen asemakatu 4, 11130 Riihimäki

Loppi: Yhdystie 5, 12700 Loppi

Hausjärvi: Keskustie 2 - 4, 12100 Oitti

Janakkala: Tapailanpiha 7 B, 14200 Turenki

Hattula: Vanhainkodintie 5, 13800  Katinala