Murupolku

Ptv Service Display

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumis- ja kuntoutuspalvelut palvelevat yli 18-vuotiaita Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aikuisia. Autamme, kun henkilö tarvitsee tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän mielenterveyteen ja riippuvuuksiin liittyvissä tilanteissa.

Voit ottaa meihin yhteyttä esimerkiksi jos sinulla on:

• vaikeuksia selvitä arjesta

• mielenterveys- tai riippuvuusongelma

Ensin sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja tekee palvelutarpeen arvioinnin ja sen perusteella suunnittelee tilanteeseen sopivat palvelut ja toimintatavat.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumis- ja kuntoutuspalvelujen sosiaalipalveluja ovat muun muassa:

• Ohjaus- ja neuvonta

• Sosiaalityö

• Sosiaaliohjaus

• Tuettu asuminen

• Yhteisöllinen asuminen

• Ympärivuorokautinen palveluasuminen

ARA-asuntojen hakeminen

Asuntoa voit hakea täyttämällä alla olevan asuntohakemuslomakkeen, keräämällä tarvittavat liitteet sekä lähettämällä hakemuksen liitteineen mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumis- ja kuntoutuspalveluihin.

Haettavat mielenterveys- ja päihdekuntoutujien vuokrakohteet

 • Kalevanrinteen kuntoutumisyksikkö (Riihimäki) tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista mielenterveyskuntoutujille.
 • Tiilikadun kuntoutumisyksikkö (Riihimäki) tarjoaa päihteetöntä ympärivuorokautista palveluasumista päihdekuntoutujille.
 • A-klinikka Oy / A-klinikkayhteisö Hämeenlinna tarjoaa päihteetöntä ympärivuorokautista, yhteisöllistä ja tuettua asumista päihdekuntoutujille.

Paikkakuntavalinta

Valitse paikkakunta ja saat näkyviin yhteystiedot, sähköiset palvelut ja muut palveluun liittyvät tiedot.

Valitse paikkakunta

Asiakasmaksut ja laskutus

Nettisivulta löydät lisää tietoa asiakasmaksuihin ja laskutukseen liittyvistä asioissa.

Verkkosivu

Kalevanrinteen ja Tiilikadun kuntoutumisyksiköiden palveluvastaava

Tästä numerosta tavoitat Kalevanrinteen ja Tiilikadun kuntoutumisyksiköiden palveluvastaavan.

Puhelin

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 16:00

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Kalevanrinteen kuntoutumisyksikön puhelinnumero

Kalevanrinne on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Riihimäen keskustassa. Tästä numerosta tavoitat Kalevanrinteen kuntoutumisyksikön työntekijät.

Puhelin

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakasnumerosta vastataan ympäri vuorokauden (24/7). Mikäli olemme kiireellisellä työtehtävällä, emme pysty vastaanottamaan asiakaspuheluita.

Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112.

Hätäkeskus välittää sosiaali- ja kriisipäivystykselle yleiseen hätänumeroon 112 tulleista yhteydenotoista sellaiset, joissa hätäkeskuspäivystäjän arvion mukaan tarvitaan sosiaalitoimen kiireellisiä toimenpiteitä.

Puhelin
 • Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys
 • Hätäkeskukseen soitetaan kiireellisissä tilanteissa virka-ajan ulkopuolella.
  112

Normaalit aukioloajat

Päivystävä sosiaalityöntekijä

Avoinna ympäri vuorokauden.

Hätäkeskus

Avoinna ympäri vuorokauden.

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut, keskitetty palveluohjaus ja -neuvonta

Keskitetty palveluohjaus ja -neuvonta, voit tiedustella muun muassa seuraavanlaisia asioita: paikkatilannetiedot, ajanvaraukset ja -perumiset, laskujen ja muut tiedustelut

Puhelin

Normaalit aukioloajat

Asiakasohjaus
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00
Kotona asumisen tukipalvelut
 • Maanantai - Tiistai 12:00 - 14:00
 • Torstai 12:00 - 14:00
Asumista ja osallisuutta tukevat palvelut
 • Maanantai - Tiistai 12:00 - 14:00
 • Torstai 12:00 - 14:00
Muut asiat
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Palvelualuepäällikkö, mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumis- ja kuntoutuspalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumis- ja kuntoutuspalveluiden palvelualuepäällikön puhelinnumero

Puhelin

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Tiilikadun kuntoutumisyksikön puhelinnumero

Tiilikadun kuntoutumisyksikkö tarjoaa asiakkailleen lyhyt- ja pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista. Tästä numerosta tavoitat kuntoutumisyksikön ohjaajat.

Puhelin

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Kalevanrinteen kuntoutumisyksikkö

Kalevanrinne on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Riihimäen keskustassa.

Kalevanrinne on tarkoitettu kuntoutujille, jotka tarvitsevat jatkuvaa hoitajien apua ja ohjausta suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoistaan vuorokauden kaikkina aikoina. Kuntoutuja tarvitsee tukea muun muassa arjen askareissa, itsensä hoitamisessa, vuorokausirytmin ylläpidossa, lääkehoidossa, sosiaalisten taitojen harjoittelussa ja kaupungilla liikkumisessa.

Kaikessa ohjauksessa otetaan huomioon kuntoutussuunnitelman teon yhteydessä esiin tulleet kuntoutujan omat voimavarat, tiedot ja taidot. Tavoitteena on se, että kuntoutuja selviytyy paremmin arjesta omia voimavarojaan hyödyntäen.

Osoite

Kalevankatu 23 11100 RIIHIMÄKI

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Tiilikadun kuntoutumisyksikkö

Tiilikadun kuntoutumisyksikössä on kaksi selviämishuonetta, joita voidaan käyttää lisäksi yön yli majoitukseen (klo 20.00–08.00). Tiilikadulla on yksi kriisihuone lyhytaikaiseen 1–2 vuorokautta kestävään tilapäisen asumisen tarpeeseen. Lisäksi Tiilikadun kuntoutumisyksikkö tarjoaa asiakkailleen lyhyt- ja pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista. Tillikadun kuntoutumisyksikössä ei anneta katkaisuhoitoa.

Osoite

Tiilikatu 4 11120 RIIHIMÄKI

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen asuntohakemus

Asuntohakemukseen tarvitaan liitteiksi seuraavat selvitykset ennen vuokrasopimuksen tekemistä:

 • palkkatodistukset bruttokuukausiansioista tai tulorekisteriote maksetuista palkoista kaikilta huoneistoon muuttavilta työssäkäyviltä henkilöiltä
 • eläkkeensaajalta todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk) tai viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen osa, josta selviää maksetut eläkkeet
 • viimeisin esitäytetty veroilmoitus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta
 • selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos jollain huoneistoon muuttavista henkilöistä on varallisuutta.

Hakijalta voidaan pyytää lisäksi tarvittaessa seuraavia liitteitä:

 • kiinteistöistä kiinteistöveropäätös
 • selvitykset säästöistä, talletuksista ja pankkitileillä olevista varoista (tarvittaessa pyydetään pankin selvitys rahoitusomaisuudesta esimerkiksi Aran korjausavustushakemuksen liitteellä Pankin selvitys)
 • selvitys ulkomaisesta varallisuudesta
 • avioerotilanteessa todistus avioeron vireilläolosta ja varallisuuden arvostamiseen tarvittaessa ositussopimus tai avioehto
 • tuomioistuimen päätös muuttovelvoitteesta
 • raskaustodistus
 • opintotodistus
 • tulot edelliseltä ja kuluvalta vuodelta, jos henkilön kuukausitulot vaihtelevat kausittain huomattavasti esimerkiksi useita kuukausia kestävän projektityön tai kausiluontoisen työn takia (näissä tapauksissa voi hyödyntää myös veroilmoituksen tietoja keskimääräisen bruttokuukausiansion määrittelyssä)
 • muut mahdolliset todistukset, joihin hakija haluaa vedota tai joilla voi olla vaikutusta hakijan kiireellisyysluokitukseen tai haettavan asunnon kokoon.

Jos hakijaruokakunta muuttaa omistusasunnosta työpaikan takia toiselle paikkakunnalle vuokra-asuntoon, pyydetään hakijalta seuraavat liitteet:

 • selvitys lähtöpaikkakunnalla sijaitsevan oman asunnon käytöstä (varallisuudesta voidaan vähentää oman asunnon arvo, mahdollinen vuokratulo otetaan huomioon hakijaruokakunnan tulona)
 • työnantajan todistus uudesta työpaikasta
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen asuntohakemus

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Jos sinulle on jo nimetty omatyöntekijä, asiointi tapahtuu hänen kanssaan ajanvarauksella.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumis- ja kuntoutuspalveluja haetaan tekemällä hakemus, yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi tai ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta.

Toivomme ensisijaisesti puhelimitse tehtyjen sijaan kirjallisesti tehtyjä hakemuksia, yhteydenottoja ja ilmoituksia. Asiakirjat toimitetaan postitse henkilön kotikunnan mukaisen toimipisteeseen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen sosiaalityön henkilöstölle tai sähköisen asioinnin kautta. Löydät tarvittavat lomakkeet Oma Hämeen kotisivuilta kohdasta Palvelumme - Asioi sähköisesti.

Ohjeet ARA-asuntojen hakemusten lähettämiseen

Oma Hämeen turvapostilla: mipa(at)omahame.fi

Postitse: Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Mielenterveys- ja päihdepalvelut, asumis- ja kuntoutuspalvelut,

Parantolankatu 6, AB 2, 13530 Hämeenlinna

mielenterveyskuntoutujat

palveluasuminen (asumispalvelut)

päihdekuntoutujat

tukimuodot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut_linkki