Potilasasiavastaava

Potilasasiavastaava

Jos olet tyytymätön terveydenhuollossa saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit olla yhteydessä potilasasiavastaavaan.

Potilasasiavastaava neuvoo potilaslain (laki potilaan asemasta ja oikeuksista) soveltamiseen liittyvissä asioissa. Potilasasiavastaavat voivat myös avustaa tarvittaessa muistutuksen teossa sekä edistää muutenkin potilaan oikeuksia. Potilasasiavastaavaan voivat ottaa yhteyttä potilaat, heidän lailliset edustajansa, omaiset tai muut läheiset.

Potilasasiavastaavan tehtävänä on myös neuvoa, miten esimerkiksi:

• kantelu

• oikaisuvaatimus

• valitus

• vahingonkorvausvaatimus, potilas- tai lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus

• muu potilaan terveydenhuollon oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa.

Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta.

Huomioithan, että potilasasiavastaava ei tee hoitoa koskevia päätöksiä eikä voi muuttaa mm. terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemiä hoitoa koskevia ratkaisuja. Potilasasiavastaava ei voi toimia potilaan asiamiehenä, eikä edustaa tätä tuomioistuimessa.

Toimi näin

Ongelmat voivat usein ratketa siellä, missä ne ovat syntyneet.

Jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai hoitoon, ole ensin yhteydessä suoraan sinua hoitaneeseen ammattilaiseen tai asioimasi palveluyksikön lähijohtajaan, jonka kanssa tilannetta voidaan lähteä selvittämään.

Jos tilanne ei selviä ja haluat potilasasiavastaava apua, ota yhteyttä potilasasiavastaavaan puhelimitse tai sähköpostitse. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön tekstiviestillä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen potilasasiavastaavina toimivat Kirsi Vilpa ja Tiina Ketola Mäcklin.

Potilasasiavastaavien sähköpostiosoitteet: kirsi.vilpa@omahame.fi

tiina.ketola-macklin@omahame.fi

Potilasasiavastaavan puhelinasiointi

Potilasasiavastaavan tehtäviä:

  • Tiedottaa potilaan oikeuksista terveydenhuollon eri palveluissa.
  • Potilasasiavastaava voi neuvoa potilasta tai henkilökuntaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvontaa voidaan antaa esimerkiksi itsemääräämisoikeutta, tiedonsaantia tai hoidon saatavuutta koskevissa asioissa.

Potilasasiavastaava ei tee hoitoa koskevia päätöksiä eikä voi muuttaa mm. terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemiä hoitoa koskevia ratkaisuja.

Asiakastapaamisiin pitää varata aika etukäteen. Voit varata ajan soittamalla potilasasiavastaavalle tai jättämällä yhteydenottopyynnön tekstiviestitse. Käytössä on takaisinsoittopalvelu. Kello kahteentoista (12) mennessä tulleisiin soittopyyntöihin vastataan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

  • Potilasasiavastaavan puhelinnumero (takaisinsoittopalvelu) puh. 036293204
  • Yhteydenottopyyntö tekstiviestitse (numeroon ei ole mahdollista soittaa tai laittaa multimediaviestejä). puh. +358 406296191

Normaalit aukioloajat

Takaisinsoittopalvelu on auki:
  • Maanantai - Torstai 08:00 - 12:00

Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Potilasasiavastaavan asiointipaikka, Hämeenlinnan yksikkö

Potilasasiavastaavan tapaamisiin sinun tulee varata aika etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla.

Osoite

Kanta-Hämeen keskussairaala, Hämeenlinnan yksikkö, C-rakennus.

Parantolankatu 6, 13530 HÄMEENLINNA

Muut yhteystiedot

Puhelin
Verkkosivu

Kunnat:

Hämeenlinna

Potilasasiavastaavan asiointipaikka, Riihimäen yksikkö

Varaa potilasasiavastaavan tapaamista varten aika etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla.

Osoite

Kontiontie 77, 11120 RIIHIMÄKI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Riihimäki, Hausjärvi, Loppi

Potilasasiavastaavan asiointipaikka, Forssan sairaala

Potilasasiavastaavan tapaamiseen sinun tulee varata aika etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse.

Osoite

2. kerros

Urheilukentänkatu 9, 30100 FORSSA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Jokioinen, Forssa, Tammela, Ypäjä, Humppila

Hoitoon, palveluun ja kohteluun liittyvä muistutus

Asiakkaalla tai potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää hoitoa, palvelua ja kohtelua. Palveluunsa, hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön asiakas (tai poikkeustapauksissa myös hänen omaisensa) voi tehdä kirjallisen muistutuksen sosiaalihuollosta tai terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Ennen muistutuksen tekemistä sinun kannattaa yrittää selvittää asiaa sinua (tai omaistasi) hoitaneen henkilökunnan kanssa.

Jos haluat valittaa hoidosta tai kohtelusta, voit tehdä sen oheisella lomakkeella. Lähetä lomake turvasähköpostilla: https://www.turvaposti.fi/viesti/omahame@omahame.fi

Lainsäädäntö

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista (739/2023)

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2023/20230741