Navigointivalikko

Toimintaterapia lapsille ja nuorille

Toimintaterapia lapsille ja nuorille

Toimintaterapian tavoitteena on vahvistaa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja näin tukea lapsen osallistumista arkipäivän tilanteisiin ikänsä mukaisesti. Palvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten arviointi-, ohjaus- ja neuvontakäynteihin. Kuntoutustarve arvioidaan aina yksilöllisesti.

Lapsilla tai nuorilla, jotka ohjautuvat toimintaterapeutin tutkimuksiin, voi olla haasteita esimerkiksi:

* Leikkitaidoissa (ikätasoinen leikki ei onnistu)

* Itsestä huolehtimisessa (esim. pukeutuminen)

* Toiminnanohjauksessa (esim. tarkkaavuuden suuntaaminen)

* Aistitiedon käsittelyssä (osallistumista estävät haasteet)

* Motoriikassa (esim. kädentaidot, liikkuminen)

* Kehonhahmottamisessa (esim. heikko koordinaatio)

* Näönvaraisessa hahmottamisessa (esim. rakentelut)

Toimintaterapeutti arvioi lapsen taitoja ja valmiuksia sekä toimintamahdollisuuksia haastattelemalla, havainnoimalla, toiminnallisin menetelmin, testein sekä kyselyin. Toimintaterapeutti tekee yhteistyötä perhekeskus toimijoiden, päivähoidon ja koulun henkilökunnan kanssa. Jatkosuunnitelma laaditaan yhdessä huoltajan sekä muiden perheen ja lapsen kanssa toimivien tahojen kanssa. Kuntoutuksen tavoitteet ja menetelmät valitaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Paikkakuntavalinta

Valitse paikkakunta ja saat näkyviin yhteystiedot, sähköiset palvelut ja muut palveluun liittyvät tiedot.

Valitse paikkakunta:

Lasten toimintaterapia, Riihimäen seutu

Lasten toimintaterapian palvelupaikka ja -numero Riihimäen seudulla.


Osoite


Kallionkatu 10-16, E-ovi, 4. krs., 11100 RIIHIMÄKI


Normaalit aukioloajat

Puhelinajat:
  • Tiistai 12:00 - 13:00
  • Torstai 12:00 - 13:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Hausjärvi, Loppi, Riihimäki

Toimintaterapia, Janakkala

Toimintaterapia sijaitsee Turengin terveyskeskuskorttelissa. Toimintaterapeutti työskentelee alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten kanssa.


Osoite


Tapailanpiha 13 B, 14200 TURENKI


Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Janakkala

Toimintaterapia, Forssan seutu

Toimintaterapian palvelupiste sijaitseen Korkeavahan Terveysasemalla


Osoite


Linikkalankatu 2, 30100 FORSSA


Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Ypäjä, Humppila, Jokioinen, Forssa, Tammela

Puhe- ja toimintaterapian vastaanotto, Hämeenlinna

Toiminta- ja puheterapian toimipiste sijaitsee Perhekeskus Uppiksessa.


Osoite


Birger Jaarlin katu 33, 13100 HÄMEENLINNA


Normaalit aukioloajat

  • Maanantai - Perjantai 08:00 - 16:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Hämeenlinna

Sosiaalisen raportoinnin lomake

Sosiaalisen raportoinnin lomakkeella voit ilmoittaa hyvinvointialueella ilmenevistä sosiaalisista ilmiöistä ja asioista, joihin tulisi puuttua.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat:

* Sinulla on herännyt huoli jostain asiasta ja haluaisit tuoda sen viranomaisten tietoon.

* Olet havainnut jonkin ajankohtaisen tai toistuvan ilmiön tai ongelman, joka olisi hyvä saattaa viranomaisten tietoon ja ratkaistavaksi.

* Olet huomannut jotain ilahduttavaa ja positiivista kehitystä.

Kerätyn tiedon avulla voimme vaikuttaa palveluihin ja pääsemme kiinni ongelmiin jo silloin kun ne ovat vasta aluillaan. Saatamme tiedon poliittisten päättäjien ja viranomaisten tietoon, jotta he voivat vaikuttaa palveluihin ja niiden parantamiseen ja kehittämiseen.

Forssa:

Mikäli lapsellasi on hankaluuksia yllä olevissa asioissa, tuo huolesi esille neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa, jota kautta lapsesi saa arvion myös toimintaterapian tarpeesta ja mahdollisen lähetteen.

Hämeenlinna:

Mikäli lapsellasi on hankaluuksia yllä olevissa asioissa, tuo huolesi esille konsultoiville varhaiskasvatuksen erityisopettajille tai neuvolassa, jota kautta lapsesi saa arvion myös toimintaterapian tarpeesta ja mahdollisen lähetteen.

Alakouluikäisen vanhempana voit tuoda huolesi esiin ensin opettajalle, kouluterveydenhoitajalle tai oppilashuollon psykologille, jota kautta lapsesi saa arvion myös toimintaterapian tarpeesta ja mahdollisen lähetteen.

Janakkala:

Mikäli lapsellasi on hankaluuksia yllä olevissa asioissa, tuo huolesi esille konsultoiville varhaiskasvatuksen erityisopettajille tai neuvolassa, jota kautta lapsesi saa arvion myös toimintaterapian tarpeesta ja mahdollisen lähetteen.

Alakouluikäisen vanhempana voit tuoda huolesi esiin ensin opettajalle, kouluterveydenhoitajalle tai oppilashuollon psykologille, jota kautta lapsesi saa arvion myös toimintaterapian tarpeesta ja mahdollisen lähetteen..

Riihimäki:

Mikäli lapsellasi on hankaluuksia yllä olevissa asioissa, tuo huolesi esille neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa, jota kautta lapsesi saa arvion myös toimintaterapian tarpeesta ja mahdollisen lähetteen.

Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille.

Toimintaterapia aikuisille

Toimintaterapia aikuisille

Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan toiminnallista suoriutumista, jota sairastuminen, vammautuminen tai ikääntyminen on heikentänyt.

Toimintaterapian tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäistä toimintakykyä ja osallistumista hänen toimintaympäristössään itselleen merkityksellisissä toiminnoissa.

Toimintaterapian keinoina voivat olla esim. arjen toimintojen arviointi ja siihen liittyvä tarvittavien apuvälineiden löytäminen sekä asiakkaan toimintaympäristön muokkaaminen (esim. asunnonmuutostyöt). Toimintaterapeutti valmistaa myös yksilöllisiä yläraajaortooseja ja tukia. Toimintaterapia-arvio/terapia voi toteutua vastaanotolla, terveyskeskuksen osastolla tai kotikäyntinä yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa.

Paikkakuntavalinta

Valitse paikkakunta ja saat näkyviin yhteystiedot, sähköiset palvelut ja muut palveluun liittyvät tiedot.

Valitse paikkakunta:

Toimintaterapia, Forssan seutu

Toimintaterapian palvelupiste sijaitseen Korkeavahan Terveysasemalla


Osoite


Linikkalankatu 2, 30100 FORSSA


Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Ypäjä, Humppila, Jokioinen, Forssa, Tammela

Aikuisten toimintaterapia, Riihimäen seutu

Aikuisten toimintaterapian palvelupaikka ja -numero Riihimäen seudulla.


Osoite


1. krs.

Kontiontie 77, 11120 RIIHIMÄKI


Normaalit aukioloajat

Puhelinaika:
  • Maanantai 08:00 - 09:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Hausjärvi, Loppi, Riihimäki

Sosiaalisen raportoinnin lomake

Sosiaalisen raportoinnin lomakkeella voit ilmoittaa hyvinvointialueella ilmenevistä sosiaalisista ilmiöistä ja asioista, joihin tulisi puuttua.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat:

* Sinulla on herännyt huoli jostain asiasta ja haluaisit tuoda sen viranomaisten tietoon.

* Olet havainnut jonkin ajankohtaisen tai toistuvan ilmiön tai ongelman, joka olisi hyvä saattaa viranomaisten tietoon ja ratkaistavaksi.

* Olet huomannut jotain ilahduttavaa ja positiivista kehitystä.

Kerätyn tiedon avulla voimme vaikuttaa palveluihin ja pääsemme kiinni ongelmiin jo silloin kun ne ovat vasta aluillaan. Saatamme tiedon poliittisten päättäjien ja viranomaisten tietoon, jotta he voivat vaikuttaa palveluihin ja niiden parantamiseen ja kehittämiseen.

Asiakas voi ohjautua toimintaterapeutin arvioon sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. Asiakas tai hänen läheisensä voivat myös itse olla yhteydessä toimintaterapeuttiin.

Palvelu on maksullinen 18 vuotta täyttäneille.

Apuvälinekäynnit ovat maksuttomia.