Toimintaterapia lapsille ja nuorille

Toimintaterapia lapsille ja nuorille

Toimintaterapian tavoitteena on vahvistaa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja näin tukea lapsen osallistumista arkipäivän tilanteisiin ikänsä mukaisesti. Palvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten arviointi-, ohjaus- ja neuvontakäynteihin. Kuntoutustarve arvioidaan aina yksilöllisesti.

 • Lapsilla tai nuorilla, jotka ohjautuvat toimintaterapeutin tutkimuksiin, voi olla haasteita esimerkiksi:
 • Leikkitaidoissa (ikätasoinen leikki ei onnistu)
 • Itsestä huolehtimisessa (esim. pukeutuminen)
 • Toiminnanohjauksessa (esim. tarkkaavuuden suuntaaminen)
 • Aistitiedon käsittelyssä (osallistumista estävät haasteet)
 • Motoriikassa (esim. kädentaidot, liikkuminen)
 • Kehonhahmottamisessa (esim. heikko koordinaatio)
 • Näönvaraisessa hahmottamisessa (esim. rakentelut)

Toimintaterapeutti arvioi lapsen taitoja ja valmiuksia sekä toimintamahdollisuuksia haastattelemalla, havainnoimalla, toiminnallisin menetelmin, testein sekä kyselyin. Toimintaterapeutti tekee yhteistyötä perhekeskus toimijoiden, päivähoidon ja koulun henkilökunnan kanssa. Jatkosuunnitelma laaditaan yhdessä huoltajan sekä muiden perheen ja lapsen kanssa toimivien tahojen kanssa. Kuntoutuksen tavoitteet ja menetelmät valitaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä. Toimintaterapia voi toteutua sekä yksilö- että ryhmäterapiana.

Paikkakuntavalinta

Valitse paikkakunta ja saat näkyviin yhteystiedot, sähköiset palvelut ja muut palveluun liittyvät tiedot.

Valitse paikkakunta:

Lasten toimintaterapia, Riihimäen seutu

Tämä on lasten toimintaterapian palvelupaikka ja -numero Riihimäen seudulla.

Osoite

Kallionkatu 10-16, E-ovi, 4. krs., 11100 RIIHIMÄKI

Normaalit aukioloajat

Puhelinajat:
 • Tiistai 12:00 - 13:00
 • Torstai 12:00 - 13:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Hausjärvi, Loppi, Riihimäki

Toimintaterapia, Janakkala

Toimintaterapia sijaitsee Turengin terveyskeskuskorttelissa. Toimintaterapeutti työskentelee alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten kanssa.

Osoite

Tapailanpiha 13 B, 14200 TURENKI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Janakkala

Toimintaterapia, Forssan seutu

Toimintaterapian palvelupiste sijaitsee Korkeavahan Terveysasemalla.

Osoite

Linikkalankatu 2, 30100 FORSSA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Ypäjä, Humppila, Jokioinen, Forssa, Tammela

Lasten toimintaterapian vastaanotto, Hämeenlinna, Hattula

Lasten toimintaterapian toimipiste sijaitsee Perhekeskus Uppiksessa.

Huomioithan yhteyttä ottaessa, että Hämeenlinnan kaupunki on jaettu itäiseen ja läntiseen alueeseen.

Osoite

Birger Jaarlin katu 33, 13100 HÄMEENLINNA

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 16:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Hämeenlinna, Hattula

Sosiaalisen raportoinnin lomake

Sosiaalisen raportoinnin lomakkeella voit ilmoittaa hyvinvointialueella ilmenevistä sosiaalisista ilmiöistä ja asioista, joihin tulisi puuttua.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat:

 • Sinulla on herännyt huoli jostain asiasta ja haluaisit tuoda sen viranomaisten tietoon.
 • Olet havainnut jonkin ajankohtaisen tai toistuvan ilmiön tai ongelman, joka olisi hyvä saattaa viranomaisten tietoon ja ratkaistavaksi.
 • Olet huomannut jotain ilahduttavaa ja positiivista kehitystä.

Kerätyn tiedon avulla voimme vaikuttaa palveluihin ja pääsemme kiinni ongelmiin jo silloin kun ne ovat vasta aluillaan. Saatamme tiedon poliittisten päättäjien ja viranomaisten tietoon, jotta he voivat vaikuttaa palveluihin ja niiden parantamiseen ja kehittämiseen.

Forssa:

Mikäli lapsellasi on hankaluuksia yllä olevissa asioissa, tuo huolesi esille neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa, jota kautta arvioidaan myös toimintaterapian tarve ja voidaan tehdä lähete. Toimintaterapeutti on yhteydessä lapsen huoltajiin ajan varaamiseksi, kun aikoja vapautuu. Muissa toimintaterapian asioissa voit olla yhteydessä toimintaterapeuttiin puhelimitse.

Mikäli emme pääse vastaamaan puheluusi, soitamme sinulle takaisin.

Hämeenlinna, Janakkala, Riihimäki:

Toimintaterapeutin arviointikäynnille ohjaudutaan yleensä terveydenhoitajan, lääkärin, koulun oppilashuollon tai lapsiperheiden sosiaalihuollon työntekijän, varhaiskasvatuksen- tai koulun erityisopettajan suosituksesta. Toimintaterapeutti on yhteydessä lapsen huoltajiin ajan varaamiseksi, kun aikoja vapautuu. Muissa toimintaterapian asioissa voit olla yhteydessä toimintaterapeuttiin puhelimitse.

Mikäli emme pääse vastaamaan puheluusi, soitamme sinulle takaisin

Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille.