Muun kuin oma terveysaseman palveluiden tilapäinen käyttö

Muun kuin oman terveysaseman palveluiden tilapäinen käyttö 

Jos asut tai oleskelet säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti kotikuntasi ulkopuoleisella hyvinvointialueella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieston tai muun vastaavan syyn vuoksi, voit käyttää hoitosuunnitelmasi mukaisen hoidon toteutumiseen myös muun kuin oman hyvinvointialueesi perusterveydenhuollon palveluja. Tällöin hoidostasi vastaava terveyskeskus ei muutu.

Toimi näin:

  • Tee ilmoitus tilapäisen oleskelupaikkakunnan terveyskeskukseen palveluiden tarpeesta vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. 
  • Tuo omalta terveysasemaltasi sinulle tehty hoitosuunnitelma.

Esimerkki:

Tervakoskelainen henkilö viettää kesää mökillä Virroilla. Hänellä on hoitosuunnitelman mukaan Marevan-hoito, jota pitää kontrolloida kesälläkin. Tervakoskelainen haluaa asioida kesäajan mökkikunnassaan Virroilla.

Henkilö ilmoittaa vähintään 3 viikkoa etukäteen kotikuntansa ja mökkikuntansa terveyskeskukselle. Sen jälkeen hän pääsee mökkikunnassa laboratoriokokeisiin ja saa tiedon tuloksista ja jatkohoito-ohjeet mökkikunnan terveyskeskuksesta. Mökkikunta laskuttaa hoidosta aiheutuneista kustannuksista kotikuntaa terveydenhuoltolain 58 §:n perusteella ilman maksusitoumusta.