Ptv Service Display

Psykiatria

Psykiatrian yksikössä tutkimme, hoidamme ja kuntoutamme erilaisia vaikea-asteisia psyykkisistä sairauksista ja mielenterveydenhäiriöitä. Psykiatrian yksikköön kuuluu poliklinikka intensiiviyksikkö sekä neljä eri osastoa.

Psykiatrian poliklinikalle pääsen vastaanotolle yksin tai ryhmässä. Voimme myös tulla kotikäynnille luoksesi. Intensiiviyksikössä puolestaan saat tehostettua avohoitoa, eli hoito tapahtuu päiväaikaan.

Osastolla hoidamme psykoosisairauksia, mielialahäiriöitä sekä persoonallisuushäiriötä. Osastohoito voi olla vapaaehtoista tai tahdosta riippumatonta.

Paikkakuntavalinta

Valitse paikkakunta ja saat näkyviin yhteystiedot, sähköiset palvelut ja muut palveluun liittyvät tiedot.

Valitse paikkakunta

Oma Häme- mobiilisovellus

Oma Häme- mobiilisovellus kokoaa hyvinvointialueen palvelut yhteen sovellukseen. Sovelluksesta löydät tietoa hyvinvointisi ja terveytesi tueksi.

 • Voit tarkastella ajanvarauksiasi, laboratoriotuloksiasi sekä ammattilaisten kirjauksia.
 • Olet turvallisesti yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiseen videoyhteyden tai chatin välityksellä.
 • Asioit läheisesi tai lapsesi puolesta. Sovelluksesta löydät myös linkityksen OmaKantaan, Omaoloon, OmaKelaan ja Kansalaisen terveyspalveluihin.

Voit asioida palvelussa myös nettiselaimen kautta. Kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen joko pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Verkkosivu

Sosiaalisen raportoinnin lomake

Sosiaalisen raportoinnin lomakkeella voit ilmoittaa hyvinvointialueella ilmenevistä sosiaalisista ilmiöistä ja asioista, joihin tulisi puuttua.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat:

 • Sinulla on herännyt huoli jostain asiasta ja haluaisit tuoda sen viranomaisten tietoon.
 • Olet havainnut jonkin ajankohtaisen tai toistuvan ilmiön tai ongelman, joka olisi hyvä saattaa viranomaisten tietoon ja ratkaistavaksi.
 • Olet huomannut jotain ilahduttavaa ja positiivista kehitystä.

Kerätyn tiedon avulla voimme vaikuttaa palveluihin ja pääsemme kiinni ongelmiin jo silloin kun ne ovat vasta aluillaan. Saatamme tiedon poliittisten päättäjien ja viranomaisten tietoon, jotta he voivat vaikuttaa palveluihin ja niiden parantamiseen ja kehittämiseen.

Verkkosivu

Akuuttikuntoutusosasto P4K

Osasto on 17-paikkainen suljettu hoito- ja kuntoutusosasto Ahvenistossa. Osastolle pääsee lähetteellä toiselta psykiatriselta osastolta tai avohoidosta.

Osastolla hoidamme ja kuntoutamme mielenterveys- ja syömishäiriöistä kärsiviä. Hoidon tavoitteena on tukea pärjäämistä osaston ulkopuolella. Osastolla harjoitellaan arkielämän taitoja ryhmä- tai yksilötapaamisissa. Hoidossa huomioidaan aina potilaan tarpeet ja voimavarat. Teemme yhteistyötä eri ammattiryhmien sekä avohoidon kanssa. Jos haluat, läheisesi voi olla mukana hoidossasi. Hoitojaksojen pituudet ovat kestoltaan rajattuja.

Osoite

Ahvenisto-rakennus, 4. kerros.

Ahvenistontie 20 13530 HÄMEENLINNA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Akuuttipsykiatrian osasto P2

Osasto P2 on suljettu hoito- ja kuntoutusosasto. Osastolle tullaan vastaanotto-osaston kautta. Osastolla hoidamme akuutteja mielenterveyshäiriöitä, kuten psykoosia, vaikeita persoonallisuushäiriöitä ja kaksisuuntaisia mielialahäiriöitä.

Teemme yhteistyötä eri ammattilaisten ja avohoidon kanssa. Saat hoitoa ja kuntoutusta hoitosuunnitelmasi mukaisesti ja siinä otetaan huomioon sinun tarpeesi ja voimavarasi. Käytössämme on erilaisia hoitomenetelmiä, kuten SCIT, DKT sekä Safewards. Lisäksi meillä on erilaisia kuntoutumista tukevia ryhmiä. Hoidon aikana kartoitamme myös somaattisen tilan sekä sosiaalisen tuen tarvetta.

Osoite

Ahvenisto -rakennuksen 2. kerros.

Ahvenistontie 20 13530 HÄMEENLINNA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Akuuttipsykiatrian osasto P5

Potilaat tulevat osastolle lääkärin lähetteellä kotoa, päivystyksestä, psykiatrian poliklinikalta tai osaston P3P kautta.

Osastolla tutkitaan ja hoidetaan vaikeasti oireilevia psykiatrisia potilaita. Toteutamme hoitoa moniammatillisesti yksilö- tai ryhmäkäynteinä ja tarvittaessa tapaamme myös läheisiä tai muuta verkostoa. Olemme erikoistuneet mielialahäiriöiden hoitoon sekä ect- hoitoihin.

Hoitoaika on aina yksilöllinen. Ennen kotiutumista arvioidaan palveluiden tarve sekä sovitaan yhdessä jatkohoito yhteistyötahojen kanssa.

Osoite

Ahvenistontie 20 13530 HÄMEENLINNA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Psykiatrian poliklinikka, Forssa

Toteutamme hoitoa yksilö- tai ryhmäkäynteinä ja tarvittaessa tapaamme myös läheisiä tai muuta verkostoa. Ohjaamme tarvittaessa tehostettuun avohoitoon tai osastohoitoon.

Akuuttiryhmässä hoidamme akuutteja kriisejä ja vaikeita mielenterveyshäiriöitä, joissa tiivis hoito on aloitettava nopeasti. Akuuttiryhmän vastaanotolle pääset ilman lähetettä. Hoitajan kanssa arvioidaan hoidon tarvetta ja tehdään alustava hoitosuunnitelma. Tarvittaessa hoitajalla on mahdollisuus konsultoida psykiatrian erikoislääkäriä.

Virka-ajan ulkopuolella akuutteja kriisejä hoitaa Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys.

Osoite

Linikkalankatu 2 30100 FORSSA

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Torstai 08:00 - 15:15
 • Perjantai 08:00 - 14:00

Muut yhteystiedot

Puhelin
 • Toimisto (puhelimeen vastataan varmimmin klo 8.00–14.00)
 • Akuuttiryhmä
 • Virka-ajan ulkopuolella ota tarvittaessa yhteys sosiaali- ja kriisipäivystykseen

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Psykiatrian poliklinikka, Hämeenlinna

Poliklinikalla työmuotoinamme ovat yksilö- ja perhetapaamiset, kotikäynnit ja ryhmähoidot. Erilaisilla ryhmillä on keskeinen merkitys hoidossa. Työryhmämme tarjoaa myös konsultaatiopalveluita Kanta-Hämeen keskussairaalan yksiköissä tutkimuksessa tai hoidossa oleville aikuisille ja heitä hoitaville työntekijöille. Toteutamme myös määräaikaisia tutkimus- ja hoitojaksoja.

Osoite

Toimipisteemme sijaitsevat Ahvenistolla 1.,3. ja 5. kerroksessa sekä Keinusaaressa.

Parantolantie 6 13530 HÄMEENLINNA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Psykiatrian poliklinikka, Riihimäki

Poliklinikalla työmuotoinamme ovat yksilö- ja perhetapaamiset, kotikäynnit ja ryhmähoidot. Erilaisilla ryhmillä on keskeinen merkitys hoidossa. Työryhmämme tarjoaa myös konsultaatiopalveluita Kanta-Hämeen keskussairaalan yksiköissä tutkimuksessa tai hoidossa oleville aikuisille ja heitä hoitaville työntekijöille. Toteutamme myös määräaikaisia tutkimus- ja hoitojaksoja. Riihimäellä toimii Ketterä-alkuarvioyksikkö, jonne ohjataan lähetteellä asiakkaat, jotka tarvitsevat tarkempaa kartoitusta tarpeenmukaisimman hoitopaikan selvittämiseksi.

Osoite

Sisäänkäynti poliklinikalle, rappu A.

Penttilänkatu 5 11100 RIIHIMÄKI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Psykiatrian vastaanotto-osasto P3P

Osasto P3P on päivystysosasto. Osastolle pääsee lähetteellä, kun tarvitaan akuuttia psykiatrista sairaalahoitoa.

Osastolla arvioidaan potilaan jatkohoitotarve. Syitä, joiden vuoksi potilaat tulevat hoitoon ovat esimerkiksi aistiharhat, harhaluulot, masennus tai ahdistuneisuus. Hoidossa tuetaan esimerkiksi psyykkistä vointia ja vuorokausirytmin paranemista. Hoitoaika on aina yksilöllinen, mutta keskimääräinen hoitoaika on noin seitsemän vuorokautta.

Osoite

Ahvenisto-rakennuksessa sijaitseva päivystysosasto.

Ahvenistontie 20 13530 HÄMEENLINNA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Tehostetun avohoidon yksikkö, Hämeenlinna

Tehostetun avohoidon yksikköön kuuluvat akuuttityöryhmä ja intensiivityöryhmä.

Akuuttityöryhmä

 • Vastaamme kiireellisellä lähetteellä saapuvien potilaiden hoidon tarpeen arviosta ja akuuttihoidoista. Potilaidemme suunniteltu hoitoaika on kolme kuukautta.
 • Akuuttityöryhmään tarvitset lääkärin lähetteen 1-7- päivän kiireellisyydellä.
 • Keskitymme akuuttihoitoon, teemme tarvekartoituksen ja hoidontarpeen arvion.
 • Toimintamuotoinamme ovat keskustelut ja arviointitapaamiset.
 • Tapaamme asiakasta hoitosuunnitelman mukaisesti 1- 3 kertaa viikossa tai 1-2 kertaa kuukaudessa.

Vastaavat palvelut toteutetaan Riihimäen poliklinikalla omana toimintana.

Intensiivityöryhmä

Intensiivityöryhmässä tarjoamme palveluita aikuispotilaille koko hyvinvointialueen psykiatrian erikoissairaanhoidossa.

Tavoitteenamme on mm.

 • Tiivistää avohoitoa osana polikliinistä hoitoa.
 • Ehkäistä sairaalahoitoja.
 • Asiakkaan kotiin siirtymisen nopeuttaminen psykiatrian vuodeosastohoidosta.
 • Asiakkaan portaittainen kotiin siirtyminen psykiatrisen osastohoidon jälkeen.
 • Asiakkaan hoidon tiivistäminen silloin, kun hoitotyöryhmän tuki ei riitä.

Osoite

Ahvenisto rakennuksessa 2. ja 3. kerroksessa sekä Riihimäen poliklinikan tiloissa.

Parantolankatu 6 13530 HÄMEENLINNA

Normaalit aukioloajat

Intensiivityöryhmä
 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 21:00
 • Lauantai - Sunnuntai 15:00 - 21:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Tehostetun avohoidon yksikkö Purola, Forssa

Purola on erikoissairaanhoidon tehostetun avohoidon yksikkö, jossa tarjoamme tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta vaikeista ja/tai pitkäaikaisista mielenterveyshäiriöistä kärsiville. Hoidon tarve ja hoitomuodot arvioidaan yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä, lähettävän tahon ja Purolan työntekijöiden kanssa psykiatrian erikoislääkärin johdolla. Tarvittaessa hoitoon osallistuvat myös toimintaterapeutti, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Verkostoyhteistyötä tehdään mm. kotihoidon, TE-toimiston ja koulujen kanssa.

Purola A

Hoidon tavoitteena on parantaa itsenäistä selviytymistä, sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja sekä toiminta-, opiskelu- ja työkykyä. Hoitomuotoina ovat yksilöhoitosuhteet, hoidolliset ryhmät, toimintaterapia ja tarvittaessa kotikuntoutus. Hoitojaksot ovat kestoltaan rajattuja.

Purola B

Yksikössä tehtävän työn tavoitteena on, että potilas saa ohjausta, tukea ja hoitoa niin, että hän toipuu ja kuntoutuu normaaliin arkeensa mahdollisimman hyvin. Hoito toteutuu vastaanottokäynteinä, kotikuntoutuksena, toimintaterapiana ja ryhmätoimintana yksilöllisen tarpeen ja hoitosuunnitelman mukaan. Potilaan sitoutuminen omaan hoitoonsa on edellytys hoidon onnistumiselle.

Hoitoon päästäksesi tarvitset psykiatrian poliklinikalta lähetteen.

Osoite

Sairaalankuja 2 30100 FORSSA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat

Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä

Tehostetun avohoidon yksikkö Suvanto, Forssa

Toteutamme yksikössä yksilö- sekä ryhmähoitoa mielenterveys- ja päihdeasiakkaille, teemme kotikäyntejä ja hoidon tarpeen ollessa epäselvä toteutamme myös arviointikäyntejä. Yksikössä toimii myös lääkepoliklinikka. Hoitoon hakeudutaan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä.

Osoite

Forssan sairaala, 2 kerros.

Urheilukentänkatu 9 30100 FORSSA

Normaalit aukioloajat

Päiväosaston aukioloajat:
 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 18:00
Kotiimi:
 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 20:00
 • Lauantai - Sunnuntai 08:30 - 15:00
Konsultaatiot ja päivystys (pelkkä puhelinasiointi):
 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 20:00
 • Lauantai - Sunnuntai 08:30 - 15:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä

Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä

Saat tarvittaessa lääkäriltä lähetteen psykiatrian yksikköön. Lähetteen saapumisen jälkeen saat joko poliklinikka- tai soittoajan. Palautamme lähetteen kirjallisen konsultaatiovastauksen kanssa, jos arvioimme lähetteen perusteella, että erikoissairaanhoidolle ei ole tarvetta.

mielenterveyshäiriöt

tahdonvastaisuus

aikuiset

erikoissairaanhoito

mielenterveyspalvelut

psykoosit

mielenterveys

psykiatrian poliklinikat