Navigointivalikko

Psykiatria

Psykiatria

Psykiatrian erikoisalalla tutkimme, hoidamme ja kuntoutamme laaja-alaisesti erilaisista vaikea-asteisista psyykkisistä sairauksista ja mielenterveyshäiriöistä kärsiviä aikuisia. Psykiatrian poliklinikka on avohoitoyksikkö, jossa toimintamuotona ovat yksilövastaanotto, ryhmät ja kotikäynti. Intensiiviyksikkö tarjoaa tehostettua avohoitoa ja se koostuu kolmesta työryhmästä.

Osastohoitoa antaa neljä eri osastoa, joissa hoidetaan psykoosisairauksia, mielialahäiriöitä ja persoonallisuushäiriötä sairastavia potilaita, joko vapaaehtoisessa hoidossa tai tahdosta riippumattomassa hoidossa.

Toimi näin

Hoitoon päästäksesi tarvitset lääkärin lähetteen. Lähetteen saapumisen jälkeen ilmoitamme kotiin poliklinikka-ajan tai soittoajan. Jos lähetetietojen perusteella ei tarvita erikoissairaanhoitoa, lähete palautetaan kirjallisen konsultaatiovastauksen kanssa lähetteen tehneelle lääkärille

Sosiaalisen raportoinnin lomake

Sosiaalisen raportoinnin lomakkeella voit ilmoittaa hyvinvointialueella ilmenevistä sosiaalisista ilmiöistä ja asioista, joihin tulisi puuttua.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat:

* Sinulla on herännyt huoli jostain asiasta ja haluaisit tuoda sen viranomaisten tietoon.

* Olet havainnut jonkin ajankohtaisen tai toistuvan ilmiön tai ongelman, joka olisi hyvä saattaa viranomaisten tietoon ja ratkaistavaksi.

* Olet huomannut jotain ilahduttavaa ja positiivista kehitystä.

Kerätyn tiedon avulla voimme vaikuttaa palveluihin ja pääsemme kiinni ongelmiin jo silloin kun ne ovat vasta aluillaan. Saatamme tiedon poliittisten päättäjien ja viranomaisten tietoon, jotta he voivat vaikuttaa palveluihin ja niiden parantamiseen ja kehittämiseen.

Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrista erikoissairaanhoitoa vaativia tilanteita ovat esimerkiksi lapsen vakava itsetuhoisuus, jokapäiväiseen elämään kotona tai koulussa voimakkaasti vaikuttavat masennus-, ahdistus- ja käytösoireet, vaikeat lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen pulmat, vaikeat syömispulmat ja todellisuudentajun horjuminen.

Toimi näin

Lastenpsykiatrian yksikössä lääkäri perehtyy lähetteeseen ja arvioi, kuinka kiireellisesti hoitoa tarvitaan. Joskus todetaan, että jokin toinen hoitopaikka on tarkoituksenmukaisempi kuin Kanta-Hämeen lastenpsykiatrian yksikkö. Silloin lähete palautetaan ja lähettävälle lääkärille annetaan ohjeet siitä, miten toimia

Lastenpsykiatria

Takaisinsoittopalvelu on avoinna ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Virka-ajan ulkopuolella tulleisiin puheluihin vastataan seuraavana arkipäivinä.

Halutessasi voit olla meihin yhteydessä tekstiviestitse. Numeroihin ei ole mahdollista soittaa tai laittaa multimediaviestejä. Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

Ajan peruutus tekstiviestitse:

Kirjoita viestiin: PERUUTUS, potilaan nimi, syntymäaika ja peruttava aika. Lapsen asioita hoidettaessa, muista mainita myös lapsen nimi.

Ajanperuutus on oltava perillä viimeistään edeltävänä arkipäivänä klo 14 mennessä.

Tämän jälkeen perutuista ajoista veloitamme sakkomaksun.

Takaisinsoittopyyntö tekstiviestitse:

Kirjoita viestiin: TAKAISINSOITTO ja lyhyesti, missä asiassa toivot yhteydenottoa.

Lapsen asioita hoidettaessa muista mainita viestissä lapsen nimi.

Muissa asioissa kirjoita asiasi viestiin lyhyesti.


Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Lastenpsykiatrian poliklinikka

Poliklinikalla tutkimme ja hoidamme alle 13-vuotiaita lapsia perheineen. Poliklinikalla toimii akuuttityöryhmä, neuropsykiatrinen työryhmä, pikkulapsipsykiatrian työryhmä ja yleistiimi. Hoidon alkaessa nimeämme kullekin potilaalle hoitotiimin, johon kuuluu vähintään lääkäri ja sairaanhoitaja tai perheterapeutti, usein myös psykologi. Tarpeen mukaan sosiaalityöntekijän ja toimintaterapeutin palvelut ovat käytettävissä.

Työskentely lastenpsykiatrian poliklinikalla alkaa tilanteen arvioinnilla. Joskus se onnistuu yhdellä käyntikerralla, joskus tarvitaan useitakin käyntejä vaativia lisätutkimuksia esimerkiksi lapsen kasvu- ja kehityshistorian selvittelyä, perheen vuorovaikutussuhteiden tutkimusta ja psykologin, lääkärin tai toimintaterapeutin tutkimuksia. Kun lapsen pulmasta ja sen syistä on saatu riittävästi ymmärrystä, suunnitellaan hoito. Se voi sisältää esimerkiksi lapsen omia hoitokäyntejä tai koko perheen hoitokäyntejä tai yhteistyön tekemistä vaikkapa koulun kanssa. Tutkimus- ja hoitokäynnit tapahtuvat monesti muualla kuin sairaalassa, esimerkiksi perheen kotona tai päiväkodissa/koulussa.


Osoite


Parantolankatu 6, 13530 HÄMEENLINNA


Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Lastenpsykiatrian viikko-osasto

Joskus lapsen turvallisuuden takaaminen, hänen pulmiensa hoitaminen tai ymmärryksen saaminen siitä, mistä on kyse, vaatii osastohoitoa. Se voi toteutua joko niin, että lapsi on sairaalassa ympäri vuorokauden tai niin, että hän menee yöksi kotiin vietettyään päivän osastolla. Sairaalajakson pituus riippuu tilanteesta ja vaihtelee kahdesta viikosta useampaan kuukauteen.

Lapsen tutkimukseen ja hoitoon osallistuvat erikoislääkäri, hoitajat, psykologi, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Työskentelytapoja ovat psykiatriset ja psykologiset tutkimukset, omahoitajatyöskentely, yhteisöhoito, toiminnalliset ryhmät sekä perhe- ja verkostokeskeinen työskentely. Jokaiselle lapselle nimetään omahoitaja hoidon alussa. Lapset käyvät voinnin mukaan sairaalakoulua, joka on tarkoitettu osastohoidossa oleville lapsille. Sairaalakoulu sijaitsee osaston välittömässä läheisyydessä. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan erityisvaikeudet ja vahvuudet.


Osoite


Parantolankatu 6, 13530 HÄMEENLINNA


Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Sosiaalisen raportoinnin lomake

Sosiaalisen raportoinnin lomakkeella voit ilmoittaa hyvinvointialueella ilmenevistä sosiaalisista ilmiöistä ja asioista, joihin tulisi puuttua.

Tällaisia voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat:

* Sinulla on herännyt huoli jostain asiasta ja haluaisit tuoda sen viranomaisten tietoon.

* Olet havainnut jonkin ajankohtaisen tai toistuvan ilmiön tai ongelman, joka olisi hyvä saattaa viranomaisten tietoon ja ratkaistavaksi.

* Olet huomannut jotain ilahduttavaa ja positiivista kehitystä.

Kerätyn tiedon avulla voimme vaikuttaa palveluihin ja pääsemme kiinni ongelmiin jo silloin kun ne ovat vasta aluillaan. Saatamme tiedon poliittisten päättäjien ja viranomaisten tietoon, jotta he voivat vaikuttaa palveluihin ja niiden parantamiseen ja kehittämiseen.

Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatrialla hoidamme nuorisopsykiatrista tutkimusta ja hoitoa tarvitsevia 13–17 –vuotiaita nuoria. Hoito jatkuu tarpeen mukaan 18 vuotta täyttäneiden kohdalla avohoidossa.

Useimmat hoitojaksot nuorisopsykiatrialla toteutuvat vapaaehtoisuuden pohjalta. Lähettävä lääkäri voi myös tehdä M1-lähetteen osastolle, joka tarkoittaa tahdosta riippumattoman hoidon lähetettä. Tämä lähete tehdään, jos nuorella epäillään vakavaa mielenterveyden häiriötä, hänen sairautensa oletetaan pahenevan ilman asianmukaista hoitoa ja muut mielenterveyspalvelut ovat soveltumattomia tai riittämättömiä. Tahdosta riippumaton hoito toteutetaan aina osastolla mielenterveyslain mukaisesti.

Yleisimmät hoitoon tulon syyt ovat masennus, ahdistuneisuus, syömishäiriöt, vakavat koulunkäyntiongelmat, vaikeat käyttäytymisen ongelmat sekä vakavat kriisitilanteet. Nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon kannattaa hakeutua, jos edellä mainitut oireet aiheuttavat selkeää toimintakyvyn laskua tai esimerkiksi itsetuhoiset ajatukset ovat voimakkaita.

Nuoren hoito koostuu yksilöllisesti suunnitelluista yksilökäynneistä, perhetapaamisista ja ryhmähoidoista. Hoito toteutetaan nuorisopsykiatrian avohoidossa poliklinikoilla tai osastohoitona.

Toimi näin

Tarvitset lähetteen, joka voidaan tehdä esimerkiksi terveyskeskuksesta, perheneuvolasta tai kouluterveydenhuollosta, sairaalan toisesta yksiköstä, toisesta sairaalasta tai yksityislääkäriltä.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka, Ahvenisto, Hämeenlinna

Jopossa vastataan poliklinikalle saapuviin kiireellisiin kriisilähetteisiin, hoidetaan lähellä täysi-ikäisyyttä olevien nuorten tutkimusjaksot, tehdään tarvittaessa kotikäyntejä myös muissa avohoidon yksiköissä olevien nuorten koteihin tarpeen mukaan ja suoritetaan somaattisen hoidon yksiköistä tulevia konsultaatioita. Jopon työskentely painottuu tutkimusjaksoihin ja toisaalta ryhmämuotoisten hoitojen tuottamiseen. Jos Jopon tutkimusjaksolla arvioidaan nuoren hyötyvän pidempijaksoisista yksilökäynneistä, niin hoito voi tällöin siirtyä hoitojakson alkaessa Keinusaaren tai Riihimäen yksikköön. Jopossa työskentelee nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, apulaisosastonhoitaja ja neljä sairaanhoitajaa. Lisäksi Jopolla on käytettävissä osa toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän, psykologin ja osastonsihteerin työpanoksesta.


Osoite


Sisäänkäynti on psykiatrian rakennuksen B-rapusta ja työryhmä työskentelee rakennuksen kuudennessa kerroksessa.

Parantolankatu 6, 13530 HÄMEENLINNA


Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Nuorisopsykiatrian poliklinikka, Riihimäki

Riihimäen poliklinikalla hoidetaan nuoria, joiden lähettämisen syy voi olla mikä tahansa nuorisopsykiatrinen oire. Riihimäen poliklinikalle ohjautuvat riihimäkeläisten, hausjärveläisten, loppilaisten ja osa janakkalalaisten nuorten lähetteistä. Riihimäen poliklinikalla työskentelee nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, kaksi psykologia, kolme sairaanhoitajaa ja osastonsihteeri. Myös sosiaalityöntekijän palvelut ovat säännöllisesti käytettävissä.


Osoite


A-ovi, 3. krs

Penttilänkatu 5, 11100 RIIHIMÄKI


Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Nuorisopsykiatrian poliklinikka, Keinusaari, Hämeenlinna

Keinusaaren poliklinikalla hoidetaan nuoria, joiden lähettämisen syy voi olla mikä tahansa nuorisopsykiatrinen oire. Keinusaaren poliklinikalle ohjautuvat hämeenlinnalaisten, hattulalaisten ja osa janakkalalaisten nuorten lähetteistä. Keinusaaressa työskentelee kolme nuorisopsykiatrian erikoislääkäriä, kolme psykologia, sosiaalityöntekijä, neljä sairaanhoitajaa, mielenterveyshoitaja, toimintaterapeutti ja osastonsihteeri.


Osoite


Toimintaterapia on C-rapun toisessa kerroksessa ja kaikki muu toiminta kolmannessa kerroksessa. C-rappu löytyy rakennuksen sisäpihan puolelta.

Talaskuja 3 C, 13200 HÄMEENLINNA


Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela