Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luototus tarkoittaa sitä, että lainaat rahaa hyvinvointialueelta. Palvelu on tarkoitettu hyvinvointialueen pienituloisille ja vähävaraisille asukkaille. Luototus voi ehkäistä syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä auttaa selviämään vaikean tilanteen yli itsenäisesti.

Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattavissa oleva luotto takaisinmaksuehtoineen.

Voit hakea sosiaalista luottoa, jos olet vähävarainen ja

 • haluat saattaa taloutesi hallintaan
 • katkaista velkakierteen
 • turvata asumisesi
 • elämässäsi on yllättävä kriisi
 • sinun täytyy tehdä hankintoja kotiin.

Voimme myöntää vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa sosiaalista luottoa. Takaisinmaksuaika on enintään viisi vuotta. Jos haet luottoa, toiminta hyvinvointialueelle selvitys kaikista veloistasi ja varoistasi.

Et voi saada sosiaalista luottoa, jos

 • tarvitset yli 10 000 euroa luottoa
 • tulosi eivät riitä luoton maksamiseen
 • voit saada lainan kohtuullisilla ehdoilla muualta
 • sinulla on akuutti peli- tai päihderiippuvuus
 • sinulla on voimassa oleva velkajärjestely tai sosiaalinen luotto
 • aiot rahoittaa luotolla yritystoimintaa.

Toimi näin

Ota yhteyttä taloudellisen tuen neuvontaan soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Yhteystiedot löytyvät kohdasta "puhelinasiointi".

Ammattilainen arvioi tilanteesi sekä luoton saamisen edellytyksiäsi. Arvion jälkeen ohjaamme sinut joko hakemaan luottoa tai tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.

Käsittelemme luottopäätöksen taloudellisen tuen yksikössä.

Taloudellisen tuen yksikkö puhelinasiointi

Taloudellinen tuen puhelinasiointi.

Voit ottaa yhteyttä taloudellisen tuen yksikön puhelinneuvontaan aina, kun arjen raha-asiat askarruttavat, oman talouden hoidossa on ongelmia tai rahat eivät tunnu riittävän. Puheluun vastaavat sosiaalihuollon ammattilaiset.

Normaalit aukioloajat

Puhelinpalvelu avoinna
 • Maanantai 09:00 - 12:00
 • Keskiviikko 09:00 - 12:00
 • Perjantai 09:00 - 12:00

Kunnat:

Tausta

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa lainanantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Hyvinvointialue voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Luotto voidaan perustellusta syystä myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada luottoa kohtuullisin ehdoin ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Luottoa harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet. Sosiaalisista luotoista vastaa hyvinvointialue.

Lainsäädäntö

Laki sosiaalisesta luototuksesta

Laki sosiaalisesta luototuksesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021133
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021133
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2002/20021133

Taloudellisen tuen yksikkö