Murupolku

Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut ja tukitoimet

Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut ja tukitoimet

Osa vammaispalvelulain tarkoittamista palveluista ja tukitoimista on määrärahasidonnaisia palveluja tai tukitoimia. Näitä harkinnanvaraisia palveluja ja tukitoimia myönnetään yksilöllisen tarpeen ja harkinnan perusteella.

Harkinnanvaraisia palveluja ovat:

  • Päivittäisistä toimista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet: muun muassa autoavustus, jossa ensisijaisesti myönnetään autoon tarvittavat vamman vuoksi välttämättömät apuvälineet. Jossain tapauksissa voit saada avustusta myös itse auton hankintaan (korvaus on puolet vakiomallisen laitteen tosiasiallisesta hankintakustannuksesta).
  • Sopeutumisvalmennus, johon kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen perheensä/lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennusta on esimerkiksi AAC-ohjaus, joka pitää sisällään puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien arviointia. AAC-ohjauksen tavoitteena on vahvistaa ja tukea kommunikointitaitojasi arjessasi.
  • Ylimääräiset vaatekustannukset ja eritysravinnon kustannukset
  • Vammaispalvelun toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut

Toimi näin

Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa vammaisten harkinnanvaraisiin palveluihin ja tukitoimiin liittyen ota yhteyttä vammaissosiaalityöhön ensisijaisesti puhelimitse. Vammaispalveluiden ammattihenkilö selvittää yhdessä sinun ja läheistesi kanssa tilannettasi ja tuen tarvetta.

Voit hakea harkinnanvaraisia palveluja ja tukitoimia myös vammaispalveluhakemuksella. Liitä hakemukseen tarvittavat liitteet.

Vammaispalveluhakemus (pdf)

Tällä hakemuksella voit hakea vammaisille tarkoitettuja palveluja.

Lomakkeet kannattaa täyttää käyttäen Adobe Acrobat Reader -ohjelmaa.

Sähköinen vammaispalveluhakemus, Hämeenlinna

Sähköinen vammaispalveluhakemus on tarkoitettu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen Hämeenlinnan alueella asuville vammaisille henkilöille. Hakemuksen linkistä pääset tunnistusta vaativaan palveluun.

Tarvitset verkkopankkitunnukset tai muun luotettavan tunnistautumisen, esim. mobiilivarmenteen, jotta voit täyttää hakemuksen. Huomaa, että tunnukset ovat henkilökohtaiset.

Hakemukseen tarvitaan myös liitteitä, eli erilaisia selvityksiä elämäntilanteestasi. Jos sinulla on liitteitä sähköisenä, voit lisätä ne hakemukseen. Voit kuitenkin myös lähettää liitteet postissa hakemuksen käsittelijälle. Muista laittaa kirjekuoreen oma nimesi selkeästi.

Lainsäädäntö

Vammaispalveluasetus

Vammaispalvelulaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380

Puhelinluettelo