Murupolku

Harkinnanvaraiset palvelut ja tukitoimet

Harkinnanvaraiset palvelut ja tukitoimet

Osa vammaispalvelulain tarkoittamista palveluista ja tukitoimista on määrärahasidonnaisia palveluja tai tukitoimia. Näitä harkinnanvaraisia palveluja ja tukitoimia myönnetään yksilöllisen tarpeen ja harkinnan perusteella.

Harkinnanvaraisia palveluja ovat:

  • Päivittäisistä toimista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet: muun muassa autoavustus, jossa ensisijaisesti myönnetään autoon tarvittavat vamman vuoksi välttämättömät apuvälineet. Jossain tapauksissa voit saada avustusta myös itse auton hankintaan (korvaus on puolet vakiomallisen laitteen tosiasiallisesta hankintakustannuksesta).
  • Sopeutumisvalmennus, johon kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen perheensä/lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennusta on esimerkiksi AAC-ohjaus, joka pitää sisällään puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien arviointia. AAC-ohjauksen tavoitteena on vahvistaa ja tukea kommunikointitaitojasi arjessasi.
  • Ylimääräiset vaatekustannukset ja eritysravinnon kustannukset
  • Vammaispalvelun toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut

Toimi näin

Mikäli tarvitset tietoa ja neuvontaa vammaispalveluihin liittyen, voit ottaa yhteyttä asuinalueesi vammaissosiaalityöhön. Vammaispalveluiden ammattihenkilö selvittää yhdessä sinun ja läheistesi kanssa tilannettasi ja tuen tarvetta, sekä neuvoo ja ohjaa sinut oikean palvelun piiriin.

Voit hakea harkinnanvaraisia palveluja ja tukitomia vammaispalveluhakemuksella.

Autoavustushakemuksessa sinun tulee antaa auton käyttötarpeesta mahdollisimman tarkka selvitys sekä perustella autonvaihdon syy. Kustannuksista on oltava arvio tai dokumentit, jos kustannus on jo toteutunut.Tarvittavista liitteistä voit kysyä tarkemmin oman asuinalueesi vammaissosiaalityön toimipisteestä.

AAC-ohjauksen hakemukseen tarvitaan asiantuntijalausunto.

Ylimääräisten erityisravintokustannusten hakemukseen sinun tulee selvittää valmisteiden laatu ja määrät sekä niistä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

Ylimääräisten vaatekustannusten hakemukseen sinun tulee antaa selvitys vaatteiden lisäkustannuksista, jotka aiheutuvat vammastasi tai sairaudestasi.

Vammaispalveluhakemus (pdf)

Tällä hakemuksella voit hakea vammaisille tarkoitettuja palveluja.

Sähköinen vammaispalveluhakemus, Hämeenlinna

Sähköinen vammaispalveluhakemus on tarkoitettu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen Hämeenlinnan alueella asuville vammaisille henkilöille. Hakemuksen linkistä pääset tunnistusta vaativaan palveluun.

Tarvitset verkkopankkitunnukset tai muun luotettavan tunnistautumisen, esim. mobiilivarmenteen, jotta voit täyttää hakemuksen. Huomaa, että tunnukset ovat henkilökohtaiset.

Hakemukseen tarvitaan myös liitteitä, eli erilaisia selvityksiä elämäntilanteestasi. Jos sinulla on liitteitä sähköisenä, voit lisätä ne hakemukseen. Voit kuitenkin myös lähettää liitteet postissa hakemuksen käsittelijälle. Muista laittaa kirjekuoreen oma nimesi selkeästi.

Lainsäädäntö

Vammaispalvelulaki

Vammaispalveluasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759