Lastensuojelu

Kuva käsistä

Lastensuojelu

Lastensuojelu turvaa lapsen oikeutta turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojelun yhteystiedot

Lastensuojelun yhteystiedot

 

Yhteydenotto puhelimitse

Lastensuojelun työntekijöiden puhelinnumerot löydät linkin takaa avautuvasta puhelinluettelosta. Voit hakea työntekijää nimellä, tittelillä tai esimerkiksi hakusanalla "lastensuojelu". 

Puhelinluettelo

Yhteydenotto sähköpostitse

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)omahame.fi.

Lastensuojelun yhteissähköposti: lastensuojelu(at)omahame.fi Sähköpostiosoitteeseen voit lähettää mm.

  • yleiset kysymykset lastensuojelusta
  • palveluntuottajien kuukausiraportit
  • ilmoitukset kunnan alueille sijoitetuista lapsista

Oma Hämeen kirjaamon sähköposti: omahame(at)omahame.fi. Tähän sähköpostiin voit lähettää mm.

  • lausunto- ja selvityspyynnöt
  • viranomaispäätökset 
  • muistutukset

Lähetäthän salassapidettäviä tietoja ainoastaan suojatulla sähköpostilla.

Turvasähköpostin linkki

Sisältöjulkaisija

Kuvituskuva nukkekodista jossa pahoinpidelty naisnukke ja huonekaluja heiteltynä

Lähisuhdeväkivaltatyö vahvistuu ja yhtenäistyy Oma Hämeessä

UUTINEN / 27.02.2024

Työntekijöitä koulutetaan tunnistamaan lähisuhdeväkivalta.

Kuvituskuva nukkekodista jossa pahoinpidelty naisnukke ja huonekaluja heiteltynä

Lähisuhdeväkivaltatyö vahvistuu ja yhtenäistyy Oma Hämeessä

UUTINEN / 27.02.2024

Työntekijöitä koulutetaan tunnistamaan lähisuhdeväkivalta.

Kuvituskuva nukkekodista jossa pahoinpidelty naisnukke ja huonekaluja heiteltynä

UUTINEN / 27.02.2024

Lähisuhdeväkivaltatyö vahvistuu ja yhtenäistyy Oma Hämeessä

Oma Hämeeseen on perustettu lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö. Se tarjoaa neuvontaa ja tukea ammattilaisille, tukee ja ohjaa asiakkaita lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä tilanteissa ja koordinoi lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevää työtä Kanta-Hämeessä. Yksikkö työskentelee väkivallan eri osapuolien kanssa työparityönä ammattilaisten kanssa. 

– Lähisuhdeväkivalta on viheliäinen ilmiö, joka on syvällä suomalaisuudessa ja periytyy herkästi sukupolvelta toiselle. Siihen liittyy häpeää, joka voi vaikeuttaa avun hakemista. Suunnitelmalliseen lähisuhdeväkivaltatyöhön panostaminen on kannattavaa, perustelee Ankkurin ja lähisuhdeväkivaltatyön johtaja Janne Yrjölä

Kanta-Hämeessä lähisuhdeväkivaltaan resurssointi on nähty tärkeäksi jo vuosia. 

– Lähisuhdeväkivallan alitunnistaminen palveluissa aiheuttaa epäinhimillisen ja kalliin kehän. Tutkimusten mukaan lähisuhdeväkivaltaa kokeneet käyttävät runsaasti sosiaali-, terveys- ja oikeuspalveluita, mutta väkivalta juurisyynä ei välttämättä missään vaiheessa tule ilmi, toteaa lähisuhdeväkivaltatyön koordinaattori Satu Lyytinen

Työntekijöitä koulutetaan tunnistamaan lähisuhdeväkivalta 

Lähisuhdeväkivaltatyö Kanta-Hämeessä saa tukea myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen avainhenkilömallista. Oma Häme on valittu mukaan THL:n pilottiin vuodelle 2024. Malli on ollut maakunnassa käytössä vaihtelevasti jo aiemminkin, mutta nyt menetelmä on tarkoitus vakiinnuttaa toimivaksi käytännöksi koko hyvinvointialueella. Pilotin aikana lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntijat ja Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry järjestävät avainhenkilökoulutusta Oma Hämeen työntekijöille. 

– Keskiössä on ammattilaisten kouluttaminen niin, että he osaavat tunnistaa ja puuttua lähisuhdeväkivaltaan osana normaalia työtään. Tähän asti palveluiden hajanaisuus ja palveluketjujen puutteet ovat voineet johtaa siihen, etteivät väkivallan osapuolet ole saaneet apua oikea-aikaisesti, Satu Lyytinen taustoittaa. 

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö toimii arkisin virka-aikana. Palvelu koskee kaikki ikäryhmiä ja kaikkia Kanta-Hämeen alueen asukkaita. Akuuteissa väkivaltatilanteissa tulee olla yhteydessä hätänumeroon tai Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystykseen. 

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö p. 03 629 6562 (arkisin klo 8–15) 

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys p. 03 629 6560 (avoinna 24/7) 

Hätänumero 112 

Lapsi istuu portaissa nojaa polviin huppu päässä

Uusilla toimintamalleilla monialaisempaa ja parempaa palvelua perheille

UUTINEN / 15.02.2024

Keskeistä on yhdistää eri ammattilaisten osaaminen koko perheen hyväksi.

Lapsi istuu portaissa nojaa polviin huppu päässä

Uusilla toimintamalleilla monialaisempaa ja parempaa palvelua perheille

UUTINEN / 15.02.2024

Keskeistä on yhdistää eri ammattilaisten osaaminen koko perheen hyväksi.

Lapsi istuu portaissa nojaa polviin huppu päässä

UUTINEN / 15.02.2024

Uusilla toimintamalleilla monialaisempaa ja parempaa palvelua perheille

Oma Hämeessä pilotoidaan uusia toimintamalleja lastensuojelun ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Keskeistä on yhdistää eri ammattilaisten osaaminen koko perheen hyväksi. Osa asiakkaista tarvitsee paitsi suojelua myös kuntoutusta ja hoitoa.  

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen strategian ja arvojen mukaista on toiminnan rohkea kehittäminen asiakkaiden parhaaksi. Tämä edellyttää sitoutumista kehittämistyöhön, jossa tavoitellaan vaikuttavia palveluita ja tiedostetaan, että onnistuminen edellyttää luottamusta yli sektorirajojen. Yhteisasiakkuudesta rakentuu yhteinen suunnitelma, joka osoittaa kenen vastuulla on minkäkin tavoitteen edistäminen yhdessä perheen kanssa.  

Toimintamallia kehitetään kevään kuluessa. Tavoitteena on tunnistaa hyvät, jo olemassa olevat käytännöt ja rakentaa uutta, ongelmakohdat korjaavaa mallia. Olennaista työssä on se, että palvelut nivotaan yhteen ja moninaisiin tuen tarpeisiin vastataan yhdessä. 

– Palvelut rakennetaan asiakkaan tarpeiden ympärille niin, että työskentelemme yhdessä ja yhteisen suunnitelman mukaisesti. Ei siis omaa suunnitelmaa psykiatriseen hoitoon, päihdehoitoon ja lastensuojeluun, vaan yksi yhteinen suunnitelma. Palvelun on tarkoitus huomioida koko perhe, mutta lapsi on keskiössä, taustoittaa lastensuojelun tuloaluejohtaja Taija Ylätalo

Ylätalo painottaa, että hyvinvointialueella tulee aidosti tunnistaa lastensuojelun kriittiset kohdat, joissa ”perussujuva tekeminen” ei riitä. 

– Asiakkailla on suojelutarpeen lisäksi tarvetta kuntoutukseen ja hoitoon. Moniammatillinen työskentely voi parhaimmillaan esimerkiksi estää tilanteen, jossa lapsi joudutaan sijoittamaan. Tämä on inhimillistä, mutta myös kustannustehokasta. 

Lopputuloksena tulee olla se, että työntekijät sitoutuvat työskentelemään halutun toimintamallin mukaan. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosaluejohtaja Paula Turunen kokoaa pilottiryhmän helmi- ja maaliskuussa työpajoihin, joissa tunnistetaan hyvät, jo olemassa olevat käytännöt sekä lähdetään rakentamaan uutta, ongelmakohdat korjaavaa toimintamallia. Pilottiryhmään tulee työntekijöitä lastensuojelusta, psykiatriasta ja päihdepalveluista sekä kokemusasiantuntijoita ja ohjelmistoyritys Integritas Oy:n edustus. 

–  Asiakas- ja potilastietojärjestelmistä saatavien tietojen yhdistämisessä on lainsäädännöllisiä haasteita, mikä hidastaa yhteisasiakkuuksien hallintaa. Kehittämistyössä on kuitenkin mahdollista edetä, kunhan asiakkaan suostumus hoidetaan tyylikkäästi ja asianmukaisesti, sanoo Integritasin toimitusjohtaja Kalle Horjamo

Lankapuhelin.

Oma Hämeen puhelinluettelo toimii taas normaalisti

UUTINEN / 14.02.2024

Puhelinluettelon osoite on kuitenkin muuttunut.

Lankapuhelin.

Oma Hämeen puhelinluettelo toimii taas normaalisti

UUTINEN / 14.02.2024

Puhelinluettelon osoite on kuitenkin muuttunut.

Lankapuhelin.

UUTINEN / 14.02.2024

Oma Hämeen puhelinluettelo toimii taas normaalisti

Puhelinluettelon osoite on kuitenkin muuttunut.

Puhelinluettelon löydät nyt täältä