asumisen sivut

Ikääntyvien asuminen

Ikääntyminen tuo muutoksia ihmisen elämään. Oma asunto voi muuttua toimimattomaksi ikääntyessä, asunto ei ehkä ole esteetön tai se ei ole muuten toimiva ikäihmisen tarpeisiin. Ikääntyvän kannattaa pohtia asumiseen liittyviä tarpeita ja vaihtoehtoja riittävän ajoissa, jotta mahdolliset muutokset pystyy tekemään hyvissä ajoin ja omaehtoisesti. Hyvä ja toimiva asunto tukee kotona asumista ja itsenäistä elämää ja on myös turvallinen ja terveellinen. Ikääntyvän on hyvä pysähtyä pohtimaan asunnon lisäksi lähiasuinympäristöään sekä mahdollisuuksia ylläpitää sosiaalisia suhteita. Asumiseen liittyvät tarpeet ja erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat siihen, minkälainen asunto tai asumisen muoto on kullekin sopivin vaihtoehto. Eri toimijat ovat kehittäneet testejä ja tarkistuslistoja ikääntymisen ja asumisen pohtimiseen. 

Kanta-Hämeen kunnat ja kaupungit tarjoavat erilaista vuokra-asumista kuntalaisilleen. Monissa maakunnan kunnista asunnot ovat kunnan tai kuntakonsernin omistaman vuokrataloyhtiön, yhdistyksen tai säätiön omistamia. Suurin osa asunnoista on kaikille soveltuvaa asumista joko kerrostaloissa tai rivitaloissa. Osalla kunnista on tarjolla myös ikääntyville asukkaille suunnattuja asuntoja. Kuntien sivuilla on myös yhteystiedot, joista saa neuvontaa asuntojen hakemiseen. 

•   Forssan Asunnot Oy, Forssan kaupunki: Forssa-Asunnot Oy 
•    Hattulan Kiinteistöt Oy: Hattulan kunta, Vuokra-asuminen
•    Hausjärven kunta: Vuokra-asunnot
•    Humppilan kunta: Vuokra-asunnot
•    Hämeenlinnan kaupunki: Hämeenlinnan Asunnot Oy 
•    Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö sr: Säätiön asunnot
•    Janakkalan kunta: Janakkalan Kodit
•    Jokioisten kunta: Vuokra-Asunnot
•    Lopen kunta: Vuokra-asunnot
•    Riihimäen kaupunki: Riihimäen Kotikulma Oy
•    Tammelan kunta: Vuokra-asunnot
•    Ypäjän kunta: Vuokra-asunnot
 

Kanta-Hämeessä on useita eri toimijoita, jotka tarjoavat ikääntyville suunnattua asumista kaikissa sen muodoissaan. Tähän on koottuna tietoja Kanta-Hämeen asumisen toimijoita, lista ei ole täysin kattava.

Ikäihmisille suunnattua asumista löytyy kootusti KotiOpas-sivustolta, jonne asumisen toimijat itse voivat lisätä tietonsa. Yksityiset palvelutalot, hoivakodit ja senioritalot Suomessa 

 

Monet ikäihmisille suunnatut asunnot ja kuntien vuokra-asunnoista ovat ARA-vuokra-asuntoja. ARA on Valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Tämä tarkoittaa sitä, että valtio on tukenut rakentamista antamalla taloudellista tukea talon rakentajalle. Asukkaiksi on säännösten mukaan ensisijaisesti valittava kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. ARA-rahoitetuissa taloissa vuokra-taso on usein edullisempi.  

ARA: Vuokra-asunnot
Ympäristöministeriö: Vuokra-asuminen

Vapaita asuntoja voi hakea usean eri hakupalvelusivuston kautta. Tähän on koottuna useita palvelusivustoja, joista voi etsiä niin omistus-, vuokra- kuin muitakin asuntoja. 

Ikääntyessä on hyvä varautua myös asumisen taloudelliseen puoleen. Asuminen ei ole ilmaista. Asumisen kalleus riippuu monesta eri osatekijästä, esimerkiksi iäkkään taloudellisesta tilanteesta, eläkkeen suuruudesta, asunnon korjauksista ja lainojen määrästä. Asuintaloon on mahdollisesti tulossa isojakin kunnostuksia tai korjauksista johtuen asuinrakennuksen ikääntymisestä. Asua voi hyvinkin eri tavalla. Asunto voi olla omistusasunto, vuokra-asunto, asumisoikeusasunto tai erityisryhmille tarkoitettu asunto. Asua voi niin omakotitalossa, rivitalossa kuin kerrostalossakin. Joissain tilanteissa asumiseen on mahdollista saada asumistukea Kelalta. 

Suomen Asumisen Apu ry: Asumismuotojen plussat ja miinukset 55+ iässä
Terveyskylä.fi: Millainen asumismuoto sopii minulle?
Kuluttajaliitto: Vuokra-asunto
Kuluttajaliitto: Omistusasunto
Vanhustyön keskusliitto: Talous
Kela: Yleinen asumistuki eri asumismuotoihin
Kela: Eläkkeensaajan asumistuki

Kanta-Hämeen alueella on tarjolla asumisoikeusasuntoja (ASO). Asumisoikeus on vaihtoehto asunnon vuokraamiselle ja omistamiselle. Se on asumismuoto, jossa asukkaalla on asumisoikeus rakennuttajayhtiön omistamaan asuntoon. ASO-asuntoihin haetaan 1.9.2023 alkaen ARA:n kautta. 

ARA: Asumisoikeusasunnot
ARA: Asumisoikeusasuntojen hakeminen
Ympäristöministeriö: Asumisoikeusasuminen 

Nykyisen asunnon pienetkin muutostyöt voivat parantaa asumisen mahdollisuuksia kotona. Valtion varoista myönnetään erilaisia korjausavustuksia. Avustuksia on tarjolla sekä henkilöasiakkaille, taloyhtiöille että ARA-asuntoja omistaville yhteisöille. Asunnonmuutostöihin on saatavilla neuvontaa. Oma Häme ei myönnä avustuksia asunnon muutostöihin. 

ARA: Rahoitusta asunto-olojen parantamiseen 
ARA: Korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen  
Asuntojen korjausneuvonta 

Hämeen korjausneuvonta (pdf), maksuton palvelu
Vanhustyön keskusliitto: Korjausneuvonta

Ikääntyvän on mahdollista hankkia itse kotiinsa on mahdollista erilaisia teknisiä ratkaisuja ja apuvälineitä, joiden avulla voidaan lisätä esimerkiksi asumisen turvallisuutta. Teknologiset ratkaisut kehittyvät jatkuvasti eteenpäin. 

Vanhustyön keskusliitto: Arkiteknologia ja älykodit
Oma Häme: Apuvälinepalvelut

Ikääntyvien asuminen-haitari

Hyödyllisiä linkkejä asumiseen

Tälle sivulle on koottu hyödyllisiä linkkejä ikääntyvien asumiseen liittyen. Löydät sivuilta muun muassa eri toimijoiden laatimia tarkistuslistoja, asumisturvallisuuteen liittyvää tietoa sekä yhteystietoja asunnon vuokraustahoihin. 

Vanhustyön keskusliitto: Asuminen - Boende - Vanheneminen.fi
Vanhustyön keskusliitto: Esteettömän asumisen tarkistuslista (pdf)
Suomen Asumisen Apu ry: Asumisen pikatesti 
Suomen Asumisen Apu ry: Asumissuunnitelma - AsumisenApu
Muistiliitto: Asumisen ennakointi
Miina Sillanpää säätiö: Ikääntyneiden asuminen

Vanhustyön keskusliitto: Kodin turvallisuuden tarkistuslista (pdf)
SPEK: Erityisryhmien asumisturvallisuus
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys: Turvallisia vuosia muistiperheille (pdf)
Kotitapaturmat.fi sivusto: Iäkkäät

Ikääntyvien asuminen

Henkilön puolesta asiointi