Murupolku

Yksityiset tukipalveluiden tuottajat

Yksityiset tukipalveluiden tuottajat

Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, jotka mahdollistavat kotona asumisen mahdollisimman itsenäisesti. Tukipalveluja ovat ateriapalvelu, vaatehuoltopalvelu, siivouspalvelu, asiointipalvelu ja osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu rinnastetaan tukipalveluihin.

Hyvinvointialueen ylläpitämään rekisteriin merkityt yritykset voivat tarjota tukipalveluja arvonlisäverottomasti, mikäli palvelujen saaja on sosiaalihuollon tarpeessa ja palveluntuottaja täyttää arvonlisäverottomuuden muut edellytykset. Arvonlisäverottomana ostetusta palvelusta voi myös saada kotitalousvähennyksen, jos palvelu on vähennykseen oikeuttavaa. Lisätietoa kotitalousvähennyksestä löytyy Verohallinnon sivuilta.

Forssan seudun tukipalvelutuottajat
Hattulan tukipalvelutuottajat
Hausjärven tukipalvelutuottajat
Hämeenlinnan tukipalvelutuottajat
Janakkalan tukipalvelutuottajat
Lopen tukipalvelutuottajat
Riihimäen tukipalvelutuottajat

Palveluntuottajat vastaavat itse tietojensa ajantasaisuudesta. Muutokset yhteystiedoissa tai muissa palveluntuottajan tiedoissa voi ilmoittaa osoitteeseen valvonta(at)omahame.fi.

Palvelusetelit

Palveluseteli on hyvinvointialueen myöntämä maksusitoumus, jonka avulla asiakas voi ostaa sosiaali- ja terveyspalveluja yksityisiltä palveluntarjoajilta. Palvelusetelin saamisen edellytyksenä on Oma Hämeen sosiaali- tai terveysalan ammattilaisen tekemä palvelutarpeen arvio.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on käytössä seuraavat palvelusetelit:

 • Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen
 • ikäihmisten tilapäinen kotihoito
 • ikäihmisten palveluasuminen, Hämeenlinnan ja Hausjärven alue (alueilla erilliset sääntökirjat)
 • ikäihmisten säännöllinen kotihoito, Janakkalan, Hattulan, Forssan seudun, Riihimäen ja Hämeenlinnan alue (alueilla erilliset sääntökirjat)
 • vammaisten henkilökohtainen apu ja omaishoidon tuki
 • vammaisten päivätoiminta
 • kehitysvammaisten asumispalvelu
 • kuntouttava työtoiminta
 • sosiaalinen kuntoutus
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • erikoissairaanhoidon lääkinnällinen kuntoutus (fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia)
 • perusterveydenhuollon lääkinnällinen kuntoutus (fysioterapia, toimintaterapia, lymfaterapia ja puheterapia) ja jalkaterapia
 • peruukkipalvelu
 • tukipohjallispalvelu

Palvelusetelisääntökirjat ja ohjeita palvelusetelituottajille

Palvelusetelituottajat

Sosiaalipalvelujen palvelusetelituottajat

Palveluntuottajat vastaavat itse tietojensa ajantasaisuudesta. Muutokset yhteystiedoissa tai muissa palveluntuottajan tiedoissa voi ilmoittaa osoitteeseen valvonta(at)omahame.fi.

Terveyspalveluiden palvelusetelituottajat löytyvät palse.fi -portaalista.