Palvelusetelit

Palvelusetelit

 

Palveluseteli on hyvinvointialueen myöntämä maksusitoumus, jonka avulla asiakas voi ostaa sosiaali- ja terveyspalveluja yksityisiltä palveluntarjoajilta. 

Palveluseteleiden tarkoituksena on lisätä asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia ja parantaa palvelujen saatavuutta. Palvelusetelin saamisen edellytyksenä on Oma Hämeen sosiaali- tai terveysalan ammattilaisen tekemä palvelutarpeen arvio.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt 14.11.2022 kokouksessaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle käyttöön seuraavat palvelusetelit:

 • Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen
 • ikäihmisten tilapäinen kotihoito
 • ikäihmisten palveluasuminen, Hämeenlinnan ja Hausjärven alue (alueilla erilliset sääntökirjat)
 • ikäihmisten säännöllinen kotihoito, Janakkalan, Hattulan, Forssan seudun, Riihimäen ja Hämeenlinnan alue (alueilla erilliset sääntökirjat)
 • vammaisten henkilökohtainen apu ja omaishoidon tuki
 • vammaisten päivätoiminta
 • kehitysvammaisten asumispalvelu
 • kuntouttava työtoiminta
 • sosiaalinen kuntoutus
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • lääkinnällinen kuntoutus, lymfaterapia ja jalkaterapia
 • peruukkipalvelu
 • tukipohjallispalvelu

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Terveyspalveluiden palvelusetelituottajaksi hakeudutaan sähköisen palvelusetelijärjestelmän (palse.fi) kautta. Sosiaalipalveluiden palvelusetelituottajaksi hakeudutaan täyttämällä hakulomake ja lähettämällä se Oma Hämeen kirjaamoon.

Ennen sosiaalipalveluiden palvelusetelituottajaksi hakeututumista palveluntuottajan tulee olla joko Aluehallintoviraston ja Valviran ylläpitämässä Valveri-rekisterissä tai Oma Hämeen tukipalvelutuottajarekisterissä. Tukipalvelutuottajarekisteriin voidaan rekisteröidä myös henkilökohtaisen avun palvelut. Rekisteröinnin tulee olla voimassa niiden kuntien alueilla, joilla palvelusetelituottaja aikoo toimia.

Palvelusetelituottajan tulee tehdä uusi hakemus palvelusetelituottajaksi, mikäli hän haluaa laajentaa toiminta-aluettaan hyvinvointialueella.

Palvelusetelijärjestelmät, laskutus ja yhteystiedot

Tällä hetkellä käytössä olevien palvelusetelijärjestelmien käyttö jatkuu pääosin ennallaan vuodenvaihteen yli. Terveyspalveluiden palveluseteleissä on käytössä palvelusetelijärjestelmä Effector (palse.fi). Hämeenlinnan ja Janakkalan alueiden sosiaalipalveluissa on käytössä palvelusetelijärjestelmä Vaana (omavaana.fi). Muualla Kanta-Hämeessä sosiaalipalveluiden palveluseteleillä ei ole käytössä erillistä järjestelmää, vaan hyväksytyt palvelusetelituottajat on listattu sivulla Yksityiset palvelut.

Sosiaalipalveluiden palveluseteleiden laskutusohje

Terveyspalveluiden laskutus on ohjeistettu palvelukohtaisissa sääntökirjoissa. Hakuohjeet palvelusetelituottajaksi, hyvinvointialueen palveluseteliasioiden yhteyshenkilöt sekä tarkemmat asiakastietojen käsittelyn ehdot julkaistaan myöhemmin erikseen ja ne voidaan lisätä liitteiksi palveluseteleiden sääntökirjoihin.

Palvelusetelisääntökirjat

Palvelusetelelituottajien hyväksymiskriteerit ja palveluseteleiden arvot määritellään Oma Hämeen palvelusetelisääntökirjoissa, jotka tulevat voimaan 1.1.2023. Sääntökirjat löytyvät alta aihepiireittäin:

Palvelusetelisääntökirjan yleinen osa

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Tilapäinen kotihoito

Henkilökohtainen apu ja omaishoidon tuki

Vammaisten päivätoiminta

Kehitysvammaisten asumispalvelut

Kuntouttava työtoiminta

Sosiaalinen kuntoutus

Lapsiperheiden kotipalvelu

Peruukkipalvelu

Tukipohjallispalvelu

Palveluasuminen

Säännöllinen kotihoito

Lääkinnällisen kuntoutuksen sääntökirja

Hakemus Oma Hämeen palvelusetelituottajaksi