Navigointivalikko

Navigointivalikko

Näppäimistö ja keltaisia post-it-lappuja.

Epäkohtien ilmoituskanava yksityisten sote-palveluntuottajien henkilöstölle on julkaistu

UUTINEN / 08.02.2024

Lomakkeella yksityisten palveluntuottajien henkilöstö voi ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista.

Näppäimistö ja keltaisia post-it-lappuja.

Epäkohtien ilmoituskanava yksityisten sote-palveluntuottajien henkilöstölle on julkaistu

UUTINEN / 08.02.2024

Lomakkeella yksityisten palveluntuottajien henkilöstö voi ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista.

Näppäimistö ja keltaisia post-it-lappuja.

UUTINEN / 08.02.2024

Epäkohtien ilmoituskanava yksityisten sote-palveluntuottajien henkilöstölle on julkaistu

Oma Hämeen verkkosivuilla on otettu käyttöön verkkolomake, jolla yksityisten palveluntuottajien henkilöstö voi ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista asiakkaiden sosiaali- tai terveydenhuollon toteuttamisessa. Vastaava ilmoitusmahdollisuus on ollut käytössä Oma Hämeen omissa palveluissa toukokuusta 2023 lähtien.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain (2023/741) mukaan palveluntuottajan henkilöstöön kuuluvan on viipymättä ilmoitettava palveluyksikön vastuuhenkilölle tai muulle toiminnan valvonnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan tai potilaan sosiaali- tai terveydenhuollon toteuttamisessa, tai muun lainvastaisuuden. Ensisijaisesti henkilöstön tulisi aina käyttää palveluntuottajien omia kanavia ilmoituksen tekemiseen. Mikäli ilmoituksen tekeminen oman palveluyksikön sisällä ei kuitenkaan syystä tai toisesta onnistu, tai ilmoitus ei ole johtanut toimenpiteisiin, henkilöstöllä on mahdollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista myös suoraan hyvinvointialueelle. Ilmoitusmahdollisuus koskee niitä yksiköitä, joissa on Oma Hämeen asiakkaita sekä lisäksi Kanta-Hämeen alueella sijaitsevia lastensuojeluyksiköitä. 

Ilmoituskanavaan on mahdollista jättää ilmoitus joko omalla nimellä tai nimettömänä. Ilmoitukset käsitellään Oma Hämeen ohjaus- ja valvontayksikössä.

Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan henkilöstön käyttöön. Asiakkaat voivat ilmoittaa palvelun tai kohtelun epäkohdista antamalla suoraan palautetta kyseessä olevaan palveluyksikköön tai laatimalla muistutuksen. 

Henkilöstön ilmoitus epäkohdasta sosiaali- ja terveydenhuollon toteutuksessa

Lisätietoa: valvontapäällikkö Sofia Suvanto, sofia.suvanto(at)omahame.fi