Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

UUTINEN
08.05.2024

Johto-, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen

Suurimmalle osalle irtisanomisuhan alla olevista tarjotaan uutta työtehtävää.

Johto-, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen

UUTINEN / 08.05.2024

Suurimmalle osalle irtisanomisuhan alla olevista tarjotaan uutta työtehtävää.

UUTINEN / 08.05.2024

Johto-, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen

Oma Häme käynnisti tiukan talouskuurin vuoksi maaliskuussa yhteistoimintaneuvottelut johto-, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön kanssa. Neuvottelujen piirissä on ollut vajaat 1 400 henkilöä ja tavoitteena on ollut saavuttaa noin kuuden miljoonan euron säästöt. Neuvotteluiden ulkopuolelle jätettiin pääosa välitöntä asiakastyötä tekevistä ammattilaisista, esimerkiksi lääkärit, sosiaalityöntekijät, hoitajat, pelastajat.

Neuvotteluja on käyty henkilöstöjärjestöjen kanssa hyvässä hengessä ja ne on saatu päätökseen tiistaina 7. toukokuuta. Yhdeksässä neuvottelutapaamisessa on käsitelty sataa erilaista asiakohtaa. Neuvotteluissa käytiin läpi esitysten perusteita, vaikutuksia ja mahdollisia riskejä.

 – Tässä vaikeassa taloustilanteessa tuotannolliset ja taloudelliset neuvottelut ovat olleet viimeisin vaihtoehto. Prosessi on ollut raskas kaikille osapuolille, mutta sitä on käyty rakentavassa hengessä, mistä haluan erityisesti kiittää, sanoo hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.

Henkilöstöedustajat toivat neuvotteluihin henkilöstöltä saatuja esityksiä ja ehdotuksia toimenpiteiksi.  Myös pääsopijajärjestöiden edustajien mukaan neuvottelut sujuivat vaikeista aiheista huolimatta rakentavassa ja huomioivassa hengessä. Edustajat kokevat, että heitä on kuultu ja kuunneltu.  Neuvotteluasiakirjat ovat tulleet hyvissä ajoin ennen neuvotteluita ja niitä on ehditty käydä läpi, toteavat neuvotteluissa mukana olleet pääluottamusmiehet yhteisesti.

– Irtisanomiset ja perustehtäviin osuneet vähennystarpeet olivat kipeimpiä ratkaisuja. Niistä olimme eniten erimielisiä, toteaa Superin pääluottamusmies Päivi Pöyry.

 – Hallinnosta leikkaaminen on osin mahdotonta tässä vaiheessa, kun organisaatio on vasta muovautumassa. Hallinnon kehittämistä ja johtamisjärjestelmän tarkastelua jatketaan edelleen neuvottelujen jälkeenkin, kommentoi Jukon pääluottamusmies Maria Huuhtanen.

Tarjolla uusia tehtäviä ja uudelleenkouluttautumista

Muutosneuvotteluiden tuloksena Oma Hämeen henkilöstö vähenee hallinnossa, johdossa ja tukipalveluissa vajaalla 117 henkilötyövuodella. Henkilöstö vähenee eläköitymisen kautta, määräaikaisuuksien päättymisellä sekä siten, ettei virkoja tai tehtäviä täytetä. Irtisanomista on pyritty välttämään viimeiseen saakka, mitä myös aluehallitus edellytti. Irtisanomisuhan alla on nyt 69 työntekijää. Heistä 17:llä työt ovat päättymässä Oma Hämeessä. 52:lle tarjotaan uutta työtehtävää tai mahdollisuutta kouluttautua uuteen työhön. Oma Hämeellä on lakisääteinen takaisinottovelvoite suhteessa irtisanottaviin työntekijöihin.

Ylimmän johdon virkatehtävien (34) määrää vähennetään kuudella, mikä on noin 18 prosenttia johtajanimikkeisistä virkatehtävistä. Vähennys tarkoittaa muutoksia Oma Hämeen organisaatioon, kun kuusi tulosaluetta lakkautetaan. Muutokset tulevat koskemaan terveyspalveluita, perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluita sekä pelastustoimea. Myös keskijohdossa virkatehtäviin tehdään muutoksia. Keskijohtoon kuuluvat muun muassa erilaiset päällikkö-, ylihoitaja- ja ylilääkärinimikkeiset virkatehtävät. Toimenpiteet koskevat noin 24 prosenttia keskijohdosta eli 31 tehtävää. Muutokset koskevat kaikkia muita toimialoja paitsi ikäihmisten palveluja. Keskijohdossa muutokset tarkoittavat irtisanomisia, nimikemuutoksia, eläköitymisiä, määräaikaisuuksien päättymistä sekä sitä, ettei tehtäviä täytetä.

Samat toimenpiteet kohdistuvat myös lähijohtoon (203 henkilöä). Muutokset koskevat noin kuutta prosenttia lähijohtajista eli 12 tehtävää. Muutokset koskevat terveyspalveluita, ikäihmisten palveluita sekä perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluita.

Muutosten toimeenpano käynnistyy toukokuun puolivälin jälkeen. Toimialat ja tulosalueet käyvät läpi muutoksia ja niiden vaikutuksia yhdessä henkilöstön kanssa. Niihin työntekijöihin, joita muutokset koskevat, ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Tukitoimia tarjolla työntekijöille ja työyhteisöille

Monelle Oma Hämeen johtajalle ja hallinnossa työskentelevälle voi tulla muutoksia työtehtäviin. Suurin osa muutoksista koskee konserni- ja tukipalveluita ja seuraavaksi eniten terveyspalveluita. Muutosten suuruus on linjassa toimialojen työntekijämäärän kanssa.

Henkilöstövähennykset asiantuntija- ja suunnittelijatehtävissä tulevat vaikuttamaan hallinnon valmisteluun ja prosesseihin.

 – Vähennysten seurauksena asioiden valmistelu väistämättä hidastuu. Riskinä tässä on myös se, että jotkut aiemmin hallinnossa ja tukitoiminnoissa hoidetut tehtävät uhkaavat siirtyä hoitajille ja muille ammattilaisille. Muutosten vaikutuksia toimialojen ja tulosalueiden toimintaan pyritään minimoimaan ja niitä seurataan tarkkaan, sanoo konserni- ja tukipalveluiden toimialajohtaja Jussi Savola.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön vähentäminen hidastaa työnjaon siirtämistä oikein eri ammattitehtävien kesken. Tämä tavoite on kirjattu Oma Hämeen strategiaankin, mutta uudet työnjakoprosessit voivat nyt hidastua.

Yt-prosessi on aina työyhteisölle kuluttava ja yksittäisille työntekijöille raskas. Oma Häme on valmistellut erilaisia tukitoimia sekä työntekijöiden että työyhteisöjen tukemiseksi. Tukitoimissa ovat mukana työterveyshuolto, työsuojelu sekä henkilöstöjärjestöt.

 –  Juuri tässä hyvinvointialueen rakentumiskohdassa ja nykyisessä työmäärässä nämä muutokset ovat vaikeita myös työnantajalle. Päätökset ovat olleet erittäin hankalia. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota sekä irtisanottavien tukeen että työyhteisöjen auttamiseen muutoksessa, kertoo henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen.

 – Henkilöstöä on jatkossakin syytä kuulla erittäin herkällä korvalla ja henkilöstön tulee saada osallistua toiminnan kehittämiseen. Hyvinvoiva henkilöstö on kuitenkin koko hyvinvointialueen tärkein pääoma, muistuttaa Tehyn pääluottamusmies Piritta Järvinen