Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

puheenjohtajan nuija kokouspöydällä
UUTINEN
11.06.2024

Aluehallitus käsitteli talousasioita ja lakkautti tulosalueita

Tulosalueita lakkautetaan keväällä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena.

puheenjohtajan nuija kokouspöydällä

Aluehallitus käsitteli talousasioita ja lakkautti tulosalueita

UUTINEN / 11.06.2024

Tulosalueita lakkautetaan keväällä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena.

puheenjohtajan nuija kokouspöydällä

UUTINEN / 11.06.2024

Aluehallitus käsitteli talousasioita ja lakkautti tulosalueita

Maanantaina 10.6. kokoontunut aluehallitus esittää aluevaltuustolle vuoden 2024 talousarviomuutosten hyväksymistä. Talousarvio vuodelle 2024 oli lähes 67 miljoonaa euroa alijäämäinen. Hyvinvointialueen tulee kattaa alijäämänsä vuoden 2026 loppuun mennessä. Aluevaltuusto on huhtikuun kokouksessaan hyväksynyt ensimmäisen muutostalousarvion, jossa alijäämän yhteismäärä oli reilut 66 miljoonaa euroa ja muutokset keskittyivät siinä tasapainottamisohjelma 2:n tuomiin muutoksiin. 
 
Kesäkuun muutostalousarvion muutosten vaikutuksena hyvinvointialueen toimintakate heikkenee miljoona euroa ja tilikauden alijäämä pienenee 0,9 miljoonaa euroa. Kevan tasausmaksua korotetaan 1,0 miljoonaa euroa, mikä vaikuttaa hyvinvointialueen toimintakatteeseen. Rahoitustuottojen ja -kulujen nettomuutos on 1,9 miljoona euroa positiiviseen suuntaan. Muilta osin kesäkuun muutostalousarvion muutokset ovat pääosin teknisiä, toimialojen sisäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Tilikauden tulos muutetussa talousarviossa on reilut 65,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. 
 
Aluehallitus käsitteli ja lähetti aluevaltuustolle hyväksyttäväksi myös täsmennetyn investointisuunnitelman. Investointisuunnitelma toimii lainanottovaltuuden muutosprosessin perusteena. Aluevaltuusto käsittelee hyvinvointialueen lopullista investointisuunnitelmaa joulukuussa 2024. 
 
Kuusi tulosaluetta lakkautetaan 
 
Kanta-Hämeen hyvinvointialueella keväällä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena toimialojen tulosaluejako muuttuu. Aluehallitus teki muutokset hyvinvointialuejohtajan esityksen mukaan. 
 
Pelastustoimen nykyiset tulosalueet eli pelastustoimintapalvelut, onnettomuuksien ehkäisyn palvelut, ensihoitopalvelut ja toimialasidonnaiset tukipalvelut lakkautetaan 1.8. lukien. Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan päivystykselliset sosiaalipalvelut -tulosalue lakkautetaan 1.11. lukien. Terveydenhuollon toimialan kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka -tulosalue lakkautetaan 1.1.2025 lukien. 
 
Muutosten kohteena olevat tulosalueet järjestellään uudelleen, yhdistetään toisiin tulosalueisiin, muutetaan palvelualueiksi tai lakkautetaan tarpeettomana. 
 
Asiakasmaksuihin muutoksia 
 
Oma Häme kokeilee syksyllä ikäihmisten yhteisöllistä asumista lyhytaikaisena palveluna. Kyseessä on Kotia kohti -niminen puolivuotinen pilotti, joka toteutetaan Forssassa KuntoTyyki-yksikössä. Kotihoidon palveluja tarjotaan asiakkaille, joilla ei ole tarvetta ympärivuorokautiselle asumispalvelulle tai sairaalahoidolle, mutta joille suoraan omaan kotiin siirtyminen ei ole mahdollista. Palveluvuorokausi uudessa yksikössä maksaa 30 euroa. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle asiakasmaksun vahvistamista. 
 
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle myös, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen maksut 1.1.2024 alkaen Kanta-Hämeen hyvinvointialueella -ohjekirjan kohtaan 1.3. täsmennetään: Asiakkaan siirtyessä välittömästi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen järjestämästä laitoshoidosta toiseen laitoshoitoon, lähettävä yksikkö ei laskuta lähtöpäivää. 
 
Edelleen hallitus esittää valtuustolle, että sosiaalihuoltolain tilapäisestä asumisesta peritään tasasuuruinen asiakasmaksu 20 euroa vuorokausi, ja että mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteisöllisessä asumisessa peritään sosiaalista kanssakäymistä edistävästä toiminnasta tasasuuruinen asiakasmaksu 35 euroa kuukaudessa. 
 
Keskustelun aikana Aapo Reima (vas.) teki Tarja Filatovin (sd.) kannattamana esityksen sosiaalihuoltolain tilapäisen asumisen asiakasmaksun poistamisesta. Muutosesitys kaatui äänestyksessä äänin 8–5. Reima jätti päätökseen eriävän mielipiteen. 
 
Muut käsittelyssä olleet asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti.