Kirjaudu
Valikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

UUTINEN
02.10.2023

Vammaispalvelulain voimaantulo siirtyy - lain soveltamisalaa tarkennetaan vielä ensi vuonna

Tarkoituksena on varmistaa yhdenvertainen palvelujen saanti eri alueilla.

Vammaispalvelulain voimaantulo siirtyy - lain soveltamisalaa tarkennetaan vielä ensi vuonna

UUTINEN / 02.10.2023

Tarkoituksena on varmistaa yhdenvertainen palvelujen saanti eri alueilla.

UUTINEN / 02.10.2023

Vammaispalvelulain voimaantulo siirtyy - lain soveltamisalaa tarkennetaan vielä ensi vuonna

Uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan 1.1.2025. Uuden vammaispalvelulain voimaantulo siirtyi, kun Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen perjantaina. Lain soveltamisalaa tarkennetaan erikseen annettavalla esityksellä ensi vuoden aikana.

Vammaispalvelut järjestetään Kanta-Hämeen hyvinvointialueella voimassa olevan vammaispalveluita koskevan lainsäädännön perusteella, kunnes uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan.

Soveltamisalan tarkentamisella pyritään turvaamaan vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen ja palveluiden saatavuus. Sillä pyritään myös varmistamaan lain yhtenäinen soveltaminen ja yhdenvertainen palvelujen saanti eri alueilla. Erityisen tärkeää on tehdä perus- ja ihmisoikeusvaikutusten sekä taloudellisten vaikutusten arviointi.

Hallitusohjelman mukaan uudistus saa lisätä kustannuksia nykytilanteeseen verrattuna korkeintaan sata miljoonaa euroa vuodessa. Siten soveltamisalan tarkentamisen jälkeen uuden vammaispalvelulain toimeenpanoon olisi käytettävissä enemmän rahaa kuin keväällä 2023 hyväksytyn vammaispalvelulain toimeenpanoon oli varattu.

Muutos koskee vammaispalvelulakia ja kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia sekä neljää niihin liittyvää lakia. Uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamista koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä 2024.