Oma Häme -sovellus tarjoaa nopeaa apua ja neuvoja

Oma Häme -sovellus tarjoaa nopeaa apua ja neuvoja.

Ajankohtaista palveluista

Värilllinen: Ajankohtaisia ja tärkeitä linkkejä

Sisältöjulkaisija

Olemme mukana SuomiAreenassa
UUTINEN
12.06.2024

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen tarvitaan kaikkia – Oma Häme mukana SuomiAreenassa

Keskustelemassa on monipuolinen joukko asiantuntijoita.

Olemme mukana SuomiAreenassa

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen tarvitaan kaikkia – Oma Häme mukana SuomiAreenassa

UUTINEN / 12.06.2024

Keskustelemassa on monipuolinen joukko asiantuntijoita.

Olemme mukana SuomiAreenassa

UUTINEN / 12.06.2024

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen tarvitaan kaikkia – Oma Häme mukana SuomiAreenassa

Oma Häme on mukana järjestämässä SuomiAreenassa Porissa keskustelua lasten ja nuorten hyvinvoinnista. SuomiAreena on maamme suurin yhteiskunnallinen keskustelufestivaali. Oma Hämeen keskustelun otsikkona on Tanssiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi tarvitaan kaikkia – älä jää seinäruusuksi! Ajankohta on torstai 27.6. klo 13–13.45 ja paikka Porin kaupungintalon pihan lava. 

Suomen lastenkulttuurikeskuksen liiton Kaisa Järvelinin jututettavina ovat nuorten edustajan Ethan Kankaanpään lisäksi psykologi ja tietokirjailija Keijo Tahkokallio, Suomen Vanhempainliitto ry:n toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones ja Vuoden Rehtori 2020 Pekka Paappanen, joka edustaa Suomen Rehtorit ry:tä. 

Huomioitavaa keskustelussa on, että nyt ei korjata lasta, vaan hänen toimintaympäristöjään, muistuttaa opiskeluhuollosta ja nuorten palveluista vastaava palvelupäällikkö Sari Tuomivaara Oma Hämeestä. 

– Jokaiselle vähänkään hankalammalle asialle tuntuu nykyään olevan asiantuntijansa. Totuus kuitenkin on, että kaikki vaikuttaa kaikkeen; perheenjäsenet, läheiset, koulujen ja oppilaitosten aikuiset, harrastustoiminnan ohjaajat. Lapset ja nuoret itsekin rakentavat hyvinvointia erilaisissa arjen toimintaympäristöissä koulutuksestaan ja elämänkokemuksistaan riippumatta. 

– Tittelillä ei ole merkitystä, vaan sillä, miten kohtaamme ja kohtelemme arjessa toisiamme. Tämä on tanssi, jota kaikki osaavat tanssia, kun vain uskaltaa lähteä mukaan.  Vastuuta ei voi sysätä jonnekin muualle, vaan jokaisen on tehtävä oma osuutensa lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi, Tuomivaara painottaa.  

Keskustelun yleisön toivotaan osallistuvan myös ajatusten vaihtoon. Yleisöä aktivoimassa on nuoria sekä nuorisotyön päällikkö Mervi Hiltunen Hämeenlinnan kaupungilta ja yliopisto-opettaja Taina Laitinen Jyväskylän yliopistosta. Oma Hämeestä paikalla ovat Sari Tuomivaara ja koululääkäri Marke Hietanen-Peltola. Keskustelun kustannuksista vastaa Hauhon Säästöpankkisäätiö.

Linkit:
Oma Hämeen keskustelu SuomiAreenan ohjelmassa (suomiareena.fi)
SuomiAreenan striimit (MTV Katsomo)

puheenjohtajan nuija kokouspöydällä
UUTINEN
11.06.2024

Aluehallitus käsitteli talousasioita ja lakkautti tulosalueita

Tulosalueita lakkautetaan keväällä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena.

puheenjohtajan nuija kokouspöydällä

Aluehallitus käsitteli talousasioita ja lakkautti tulosalueita

UUTINEN / 11.06.2024

Tulosalueita lakkautetaan keväällä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena.

puheenjohtajan nuija kokouspöydällä

UUTINEN / 11.06.2024

Aluehallitus käsitteli talousasioita ja lakkautti tulosalueita

Maanantaina 10.6. kokoontunut aluehallitus esittää aluevaltuustolle vuoden 2024 talousarviomuutosten hyväksymistä. Talousarvio vuodelle 2024 oli lähes 67 miljoonaa euroa alijäämäinen. Hyvinvointialueen tulee kattaa alijäämänsä vuoden 2026 loppuun mennessä. Aluevaltuusto on huhtikuun kokouksessaan hyväksynyt ensimmäisen muutostalousarvion, jossa alijäämän yhteismäärä oli reilut 66 miljoonaa euroa ja muutokset keskittyivät siinä tasapainottamisohjelma 2:n tuomiin muutoksiin. 
 
Kesäkuun muutostalousarvion muutosten vaikutuksena hyvinvointialueen toimintakate heikkenee miljoona euroa ja tilikauden alijäämä pienenee 0,9 miljoonaa euroa. Kevan tasausmaksua korotetaan 1,0 miljoonaa euroa, mikä vaikuttaa hyvinvointialueen toimintakatteeseen. Rahoitustuottojen ja -kulujen nettomuutos on 1,9 miljoona euroa positiiviseen suuntaan. Muilta osin kesäkuun muutostalousarvion muutokset ovat pääosin teknisiä, toimialojen sisäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Tilikauden tulos muutetussa talousarviossa on reilut 65,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. 
 
Aluehallitus käsitteli ja lähetti aluevaltuustolle hyväksyttäväksi myös täsmennetyn investointisuunnitelman. Investointisuunnitelma toimii lainanottovaltuuden muutosprosessin perusteena. Aluevaltuusto käsittelee hyvinvointialueen lopullista investointisuunnitelmaa joulukuussa 2024. 
 
Kuusi tulosaluetta lakkautetaan 
 
Kanta-Hämeen hyvinvointialueella keväällä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena toimialojen tulosaluejako muuttuu. Aluehallitus teki muutokset hyvinvointialuejohtajan esityksen mukaan. 
 
Pelastustoimen nykyiset tulosalueet eli pelastustoimintapalvelut, onnettomuuksien ehkäisyn palvelut, ensihoitopalvelut ja toimialasidonnaiset tukipalvelut lakkautetaan 1.8. lukien. Perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialan päivystykselliset sosiaalipalvelut -tulosalue lakkautetaan 1.11. lukien. Terveydenhuollon toimialan kliiniset tukipalvelut ja diagnostiikka -tulosalue lakkautetaan 1.1.2025 lukien. 
 
Muutosten kohteena olevat tulosalueet järjestellään uudelleen, yhdistetään toisiin tulosalueisiin, muutetaan palvelualueiksi tai lakkautetaan tarpeettomana. 
 
Asiakasmaksuihin muutoksia 
 
Oma Häme kokeilee syksyllä ikäihmisten yhteisöllistä asumista lyhytaikaisena palveluna. Kyseessä on Kotia kohti -niminen puolivuotinen pilotti, joka toteutetaan Forssassa KuntoTyyki-yksikössä. Kotihoidon palveluja tarjotaan asiakkaille, joilla ei ole tarvetta ympärivuorokautiselle asumispalvelulle tai sairaalahoidolle, mutta joille suoraan omaan kotiin siirtyminen ei ole mahdollista. Palveluvuorokausi uudessa yksikössä maksaa 30 euroa. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle asiakasmaksun vahvistamista. 
 
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle myös, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen maksut 1.1.2024 alkaen Kanta-Hämeen hyvinvointialueella -ohjekirjan kohtaan 1.3. täsmennetään: Asiakkaan siirtyessä välittömästi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen järjestämästä laitoshoidosta toiseen laitoshoitoon, lähettävä yksikkö ei laskuta lähtöpäivää. 
 
Edelleen hallitus esittää valtuustolle, että sosiaalihuoltolain tilapäisestä asumisesta peritään tasasuuruinen asiakasmaksu 20 euroa vuorokausi, ja että mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteisöllisessä asumisessa peritään sosiaalista kanssakäymistä edistävästä toiminnasta tasasuuruinen asiakasmaksu 35 euroa kuukaudessa. 
 
Keskustelun aikana Aapo Reima (vas.) teki Tarja Filatovin (sd.) kannattamana esityksen sosiaalihuoltolain tilapäisen asumisen asiakasmaksun poistamisesta. Muutosesitys kaatui äänestyksessä äänin 8–5. Reima jätti päätökseen eriävän mielipiteen. 
 
Muut käsittelyssä olleet asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. 

UUTINEN
11.06.2024

Kesä ruuhkauttaa päivystystä, miten toimia, kun tarvitset apua?

Kesän myötä päivystyspalvelut ruuhkautuvat, kun alueen kesätapahtumat ja lomailijat lisäävät...

Kesä ruuhkauttaa päivystystä, miten toimia, kun tarvitset apua?

UUTINEN / 11.06.2024

Kesän myötä päivystyspalvelut ruuhkautuvat, kun alueen kesätapahtumat ja lomailijat lisäävät...

UUTINEN / 11.06.2024

Kesä ruuhkauttaa päivystystä, miten toimia, kun tarvitset apua?

Kesän myötä päivystyspalvelut ruuhkautuvat, kun alueen kesätapahtumat ja lomailijat lisäävät terveydenhuollon palveluiden tarvetta. Jotta päivystyksen resurssit voidaan kohdentaa kiireellisimpiin tapauksiin, on tärkeää hakeutua päivystykseen vain silloin, kun sairaus tai vamma vaatii ehdottomasti välitöntä hoitoa ja ei voi odottaa seuraavaan päivään. Kiireettömät terveysasiat tulee hoitaa omalla terveysasemalla. Helle, loma-aika ja lisääntynyt alkoholin käyttö lisäävät potilasmääriä päivystyksessä kesäisin. Potilasmäärät nousevat yleensä juhannuksen aikaan ja pysyvät korkealla elokuun loppuun. Helteinen sää on jo alkanut lisätä päivystykseen joutuvien potilaiden määrää. On tärkeää muistaa juoda nestettä ja hakeutua varjoon kuumalla säällä.

Asuntojen lämpeneminen vaikuttaa erityisesti vanhuksiin, joilla elimistön nestetasapaino häiriintyy helposti. Kaikille on hyvä neuvo juoda tasaisesti pitkin päivää. Juomisen lisäksi pitää muistaa syödä, jotta hikoilun kautta menetettyä suolaa saadaan takaisin elimistöön. Kuumista asunnoista kannattaa päiväsaikaan hakeutua ulos varjoon, koska ulkona varjossa on usein vilpoisampaa kuin sisällä asunnossa. Päivystyksen toiveena on, että päihtyneenä ei noustaisi skuutin tai pyörän selkään, eikä muutenkaan temppuiltaisi.

Pitkittyvä helle pidentää päivystyksen odotusaikoja

Helteen aiheuttamat sairauskohtaukset, yleistilan lasku ja tapaturmat alkavat pidentää odotusaikoja päivystyksessä. Viikonloppuisin kiireellisten potilaiden hoito keskittyy keskussairaalan päivystyksen lisäksi Riihimäen ja Forssan kiirevastaanotoille. Odotusajat päivystyksessä ovat todennäköisesti jo tulevana viikonloppuna pitkiä. Aina ennen päivystykseen lähtemistä pyydetään soittamaan päivystysavun numeroon 116 117, jotta hoidon tarve ja kiireellisyys voidaan arvioida ja ohjata oikeaan hoitopaikkaan.

–Päivystykseen hakeudutaan vain, jos sairaus tai vamma vaatii ehdottomasti välitöntä hoitoa ja ei voi odottaa seuraavaan päivään. Kiireettömät terveysasiat tulee hoitaa omalla terveysasemalla. Näin voimme varmistaa, että päivystyksen resurssit riittävät niille, jotka tarvitsevat välitöntä apua, toteaa päivystyksen osastonylilääkäri Ville Hällberg.

Oma Hämeellä on myös sairaanhoitaja-chat, josta saa apua nopeasti ja helposti, ilman että tarvitsee jonottaa puhelimessa.  Chatissa on mahdollisuus myös lääkärin konsultaatioon. Voit asioida sairaanhoitaja-chatissa sellaisissa oireissa tai sairauksissa, jotka sopivat hoidettavaksi etäpalvelussa. Ammattilainen arvioi aina tapauskohtaisesti, voidaanko asia hoitaa etäpalvelussa ja ohjaa tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Chat toimii sovelluskaupasta ladattavasta Oma Häme-sovelluksessa tai osoitteessa www.omahame.fi.

–Kesä on vilkasta aikaa, ja sen myötä päivystyksen kuormitus kasvaa merkittävästi. Chat-palvelumme on erinomainen tapa saada nopeasti yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen ja vähentää siten päivystyksen ruuhkaa, toteaa perusterveydenhuollon avopalveluiden palvelualueylilääkäri Suvi Hämäläinen.


Päivystyksen vinkit kesäajalle

Hakeuduthan päivystykseen vain, jos sairaus tai vamma vaatii ehdottomasti välitöntä hoitoa ja ei voi odottaa seuraavaan päivään. Kiireettömät terveysasiat tulee hoitaa omalla terveysasemalla.


Päivystys ruuhkautuu usein kesäaikaan

Alueella on paljon kesätapahtumia, jotka tuovat huomattavan määrän lisää kansalaisia palveluja käyttämään. Tämä puolestaan kasvattaa kesäajan kuormitusta ja jonotusaikoja päivystyksessä.

 

Soita aina ennen päivystykseen hakeutumista 116 117

Ennen päivystykseen hakeutumista on aina syytä soittaa päivystysapunumeroon 116 117. Numero toimii valtakunnallisesti, eli soita samaan numeroon myös lomareissullasi. Numero ohjautuu alueen Päivystysapuun.

Numerossa terveydenhuollon ammattilainen arvioi hoidon tarpeen ja kiireellisyyden, sekä antaa kotihoito-ohjeita ja ohjaa oikeaan hoitopaikkaan. Kannattaa huomioida, että viikonloppuisin myös puhelinpalvelu voi ruuhkautua ja takaisinsoittoa voi joutua odottamaan normaalia pidempään.

 

Muista myös chat-palvelut ja Oma Häme-sovellus

Oma Hämeen chat on käytössä läpi kesän ja saat neuvontaa sekä ohjausta arkisin klo 8-20. Chatin avulla saat hoidettua asiasi nopeammin kuin soittamalla ja sinulle vastaa kokenut sairaanhoitaja. Chatata voi koko aukioloajan – ruuhkaisin aika chatpalvelussa on aamuisin. Chatissa on aina mahdollisuus myös lääkärin konsultaatioon. Chat palveluihin pääset joko Oma Häme-sovelluksen kautta tai www.omahame.fi.

Hätätilanteessa soita 112

Henkeä uhkaavissa tilanteissa, esimerkiksi kova rintakipu, äkillinen hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet, kouristelu, soita hätänumeroon 112.

vanhuksen käsi hoitajan kädessä
UUTINEN
10.06.2024

Oma Häme kokeilee lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen mallia syksyllä Forssassa

KuntoTyyki-yksikössä tarjotaan uudenlaista, kuntouttavaa asumista ikäihmisille.

vanhuksen käsi hoitajan kädessä

Oma Häme kokeilee lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen mallia syksyllä Forssassa

UUTINEN / 10.06.2024

KuntoTyyki-yksikössä tarjotaan uudenlaista, kuntouttavaa asumista ikäihmisille.

vanhuksen käsi hoitajan kädessä

UUTINEN / 10.06.2024

Oma Häme kokeilee lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen mallia syksyllä Forssassa

KuntoTyyki-yksikössä tarjotaan uudenlaista, kuntouttavaa asumista ikäihmisille. Kyseessä on ensimmäinen lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisen kokeilu Kanta-Hämeessä. 

Oma Häme kokeilee syksyllä ikäihmisten yhteisöllistä asumista lyhytaikaisena palveluna. Kotia kohti -pilotissa kotihoidon palveluja tarjotaan lyhytaikaisesti yhteisöllisen asumisen yksikössä. Palvelua tarjotaan asiakkaille, joilla ei ole tarvetta ympärivuorokautiselle asumispalvelulle tai sairaalahoidolle, mutta joille suoraan omaan kotiin siirtyminen ei ole mahdollista.  

Näitä asiakasryhmiä voivat olla esimerkiksi kuntoutus- ja arviointiasiakkaat, sairaalasta kotiutuvat asiakkaat ja gerontologisen sosiaalityön asiakkaat. Tavoitteena on, että palvelujakson ja kuntouksen jälkeen asiakas voi asua omassa kodissaan tai muussa soveltuvassa palvelussa. 

– Odotamme, että voimme uudenlaisella palvelumallilla vastata palvelutarpeisiin, joihin aiemmin on vastattu raskaammilla palvelumuodoilla kuin ehkä olisi ollut tarpeen, koska muitakaan vaihtoehtoja ei ole ollut. Joillakin ikääntyneillä on sairaalahoidon päättyessä vielä sellaisia avun, hoidon ja kuntoutumisen tarpeita, että suoraan kotiin paluu kotihoidonkaan turvin ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, kertoo asiakasohjauksen tulosaluejohtaja Annukka Kuismin Oma Hämeen ikääntyneiden palveluista. 

Aiemmin nämä asiakkaat ovat olleet ympärivuorokautisessa hoivassa lyhytaikaisasiakkaina. He eivät kuitenkaan ole tarvinneet sellaista määrää hoitoa ja hoivaa, huolenpitoa, mitä tällaisissa yksiköissä annetaan. Pilotissa tutkitaankin myös tapaa estää palvelu- ja hoitoketjujen ruuhkautumista. 

– On asiakkaiden ja palveluiden tuottajien etu, että jokainen saisi sellaista apua ja palveluja kuin tarvitsee oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kotia kohti -mallia on testattu jo toisella hyvinvointialueella, ja uskomme sen sopivan ja tuovan apua myös meille Kanta-Hämeeseen, Kuismin sanoo. 

Pilottiyksikkönä toimii Forssassa entinen ympärivuorokautisen hoivan yksikkö Amerikka, jossa on kymmenen asiakaspaikkaa. Yksikkö on nimetty uudelleen KuntoTyykiksi. Ympärivuorokautisen hoivan palvelut loppuivat Amerikassa toukokuussa, ja nyt tiloja valmistellaan uutta palvelumuotoa varten. 

– KuntoTyyki sijaitsee aivan Forssan keskustassa monipuolisten yhteiskunnan tarjoamien palvelujen äärellä. Lisäksi kotihoito operoi yksikön ympärillä olevaa isompaa palvelutalomaista konseptia. Luotamme siihen, että tämä on sekä asiakkaiden että henkilöstön näkökulmasta houkutteleva ja toimiva ratkaisu, sanoo kotihoidon asiantuntija Maria Mantere

Asiakkaat uuteen yksikköön tulevat ikäihmisten palveluiden asiakasohjauksen kautta. Palveluvuorokausi uudessa yksikössä maksaa 30 euroa. Aluehallitus esittänee aluevaltuustolle asiakasmaksun vahvistamista kokouksessaan maanantaina 10.6. Kotia kohti -pilotti käynnistyy elokuussa ja sitä testataan puoli vuotta, minkä jälkeen arvioidaan sen tuloksia ja toimivuutta.  

Ahvenisto-rakennus Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella.
UUTINEN
04.06.2024

Aluehallitus hyväksyi kiinteistökaupan Hämeenlinnan kaupungin kanssa

Kauppa vaatii vielä aluevaltuuston sekä ministeriöiden hyväksynnät.

Ahvenisto-rakennus Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella.

Aluehallitus hyväksyi kiinteistökaupan Hämeenlinnan kaupungin kanssa

UUTINEN / 04.06.2024

Kauppa vaatii vielä aluevaltuuston sekä ministeriöiden hyväksynnät.

Ahvenisto-rakennus Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella.

UUTINEN / 04.06.2024

Aluehallitus hyväksyi kiinteistökaupan Hämeenlinnan kaupungin kanssa

Ahvenisto-rakennus Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella.
Ahvenisto-rakennus on yksi kohteista, jotka kuuluvat kiinteistökauppaan Kanta-Hämeen keskussairaalan alueella 

Maanantaina kokoontunut aluehallitus hyväksyi osaltaan Oma Hämeen ja Hämeenlinnan kaupungin kiinteistökaupan. Kiinteistöjärjestelyistä on olemassa jo aiesopimus, jonka mukaan osapuolet luovuttavat toisilleen omistuksessaan olevia kiinteistöjä. Sopimuksen mukaan Ahveniston sairaala-alue ja rakennukset siirtyisivät Hämeenlinnan kaupungille ja hyvinvointialue jatkaisi niissä vuokralaisena määräaikaisesti. Vastaavasti Oma Häme saisi omistukseensa Viipurintien terveysaseman, paloaseman Kutalantieltä, Voutilakeskuksen ja Uppsala-talon. 

Kiinteistökauppa vaatii vielä aluevaltuuston päätöksen sekä hyväksynnän ministeriöiltä. Aluevaltuusto käsittelee kauppaa kokouksessaan 18. kesäkuuta. Kaupalla halutaan turvata sosiaali- ja terveyspalvelut Hämeenlinnan kantakaupungin väestölle sekä vähentää Hämeenlinnan kaupungin ja Oma Hämeen toimitilakuluja. Lue lisää kiinteistökaupasta

Aluehallitus päätti maanantain kokouksessaan myös, että Oma Häme hakee lainanottovaltuuden muuttamista ministeriöiltä. Muutos tarvitaan, jotta hyvinvointialueelle syntyy laskennallinen lainanottovaltuus Hämeenlinnan kaupungin kanssa tehtävien kiinteistöjärjestelyjen toteuttamiseksi. Oma Häme ei tarvitse pitkäaikaista lainaa kiinteistökauppaan ja sen myötä hyvinvointialueen vuokravastuut kokonaisuutena laskevat. Hyvinvointialue voi rahoittaa Forssan sairaalan oston kiinteistökaupasta saatavilla rahoilla. 

Silmäpoliklinikan laiteinvestointeihin tarvitaan hyväksyntä

Lisäksi Oma Häme hakee ministeriöiltä lupaa muuttaa lainanottovaltuuden perusteena olleen investointisuunnitelman kohdennuksia sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelman osalta. Muutos tarvitaan Forssan sairaalan silmätautien poliklinikan laiteinvestointeja varten. 

Aiemmin Oma Häme on ostanut silmätautien hoitoon liittyviä palveluita Forssassa Silmäasema Julkiset palvelut Oy:ltä. Syyskuusta eteenpäin Oma Häme aikoo tuottaa palvelut itse. Forssan sairaalassa on valmiina sopivat tilat ja henkilöstö, mutta laitteet silmätautien poliklinikalle sekä kaihileikkaustoimintaan puuttuvat.

Omalla palvelutuotannolla tavoitellaan säästöjen lisäksi toiminnan tehostamista, koska silmätautien hoidon saatavuus ei ole ollut Kanta-Hämeessä lainmukaisella tasolla. Omaa toimintaa kokeillaan kahden vuoden pilottina, jonka perusteella jatko arvioidaan ennen ASSI-sairaalaan siirtymistä. Silmätautien investointihankinnat voidaan tarvittaessa hyödyntää ASSI-sairaalassa.

Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi Assi-sairaalanhankkeeseen liittyvät raportit. Aluehallitus merkitsi tiedoksi myös talouden toteuman ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä toteumaennusteen. Aluehallitus edellyttää, että toimialat valmistelevat menoleikkaustoimia, joilla korjataan tämän vuoden budjetin ylittymiset. Menoleikkaustoimia käsitellään vuoden 2025 talousarvioraamin käsittelyn yhteydessä aluehallituksen kokouksessa 17. kesäkuuta. 

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 10. kesäkuuta.

Terapeutti ja asiakas huoneessa istumassa vastakkain.
UUTINEN
04.06.2024

Oma Häme turvaa toisen asteen opiskeluhuollon psykologipalveluja

Etäpsykologeilla varmistetaan palvelujen riittävyys ja vastataan kysyntään.

Terapeutti ja asiakas huoneessa istumassa vastakkain.

Oma Häme turvaa toisen asteen opiskeluhuollon psykologipalveluja

UUTINEN / 04.06.2024

Etäpsykologeilla varmistetaan palvelujen riittävyys ja vastataan kysyntään.

Terapeutti ja asiakas huoneessa istumassa vastakkain.

UUTINEN / 04.06.2024

Oma Häme turvaa toisen asteen opiskeluhuollon psykologipalveluja

Terapeutti ja asiakas huoneessa istumassa vastakkain.
Oma Hämeen uudet etäpsykologit tekevät myös lähityötä opiskeluhuollossa. Kuvituskuva. 

Oma Hämeen opiskeluhuollon psykologipalvelut toisen asteen oppilaitoksissa ovat olleet esillä mediassa viime päivinä. Maakunnan oppilaitokset ovat huolissaan psykologipalveluiden riittävyydestä ja saatavuudesta. Media on kertonut oppilaitosten yhteisestä kannanotosta, jolla ne ilmaisevat huolensa etäpsykologien palkkaamisesta.

Oma Häme on palkannut kevään aikana yhdeksän, pääosin etänä työskentelevää, psykologia paikkaamaan toisen asteen oppilaitosten opiskeluhuollon psykologipulaa. Etäpsykologeja tarvitaan, koska Oma Häme luopuu ostopalvelupsykologeista taloussyistä. Osa uusista psykologeista tekee lähityötä viikoittain, osa kuukausittain tai harvemmin. Kaikki jalkautuvat oppilaitoksiin tarvittaessa.

– Etäpsykologien rekrytointi lähti liikkeelle kokeiluna. Halusimme kokeilla, saammeko siten paremmin rekrytoitua ammattilaisia. Oma Häme ei ole tehnyt linjausta siitä, että psykologipalveluja tarjottaisiin toisella asteella ainoastaan etänä, painottaa perhekeskuspalvelujen tulosaluejohtaja Riikka Lammintausta-Mäkelä

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella oppilashuollossa hoitoon pääsee sujuvasti, sillä merkittävää jonoa ei ole kuraattoreille eikä myöskään psykologeille. Lakisääteinen mitoitus, 780 opiskelijaa yhtä psykologia kohden, toteutuu Kanta-Hämeessä. Tilanne nyt parempi kuin ennen hyvinvointialueen toiminnan alkamista, sillä aiemmin toisen asteen opiskeluhuollon psykologipalveluja oli maakunnassa tarjolla hyvin vaihtelevasti. Etäpsykologien turvin palvelut pystytään jatkossakin turvaamaan. Peruskouluissa psykologit tekevät edelleen pääsääntöisesti lähityötä.

Lue lisää etäpsykologien rekrytoinnista

Osa nuorista suorittaa opintojaan toisella asteella pääasiassa etänä, joten myös opiskeluhuoltopalvelujen tulee olla mahdollisia etänä. Etätyöstä saatiin kokemuksia korona-aikana, ja valtakunnallisesti psykologien etätyö on jo arkea. Oma Hämeen neuvolapalveluissa on kokeiltu etäpsykologipalvelua, ja siitä on saatu hyviä kokemuksia.

Oma Häme toivoo tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa

Oma Hämeen oppilashuolto haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, jotta psykologien etätyö onnistuu mahdollisimman hyvin. Jokaiselle oppilaitokselle on nimetty psykologi, jolla on säännölliset tapaamiset muiden opiskeluhuollon toimijoiden ja tarvittaessa oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa.

Opiskelijoille ollaan tekemässä ohjeita siitä, miten etäpsykologin vastaanotolle hakeudutaan. Käyttöön tulee videovastaanotto. Oppilaitosten oppilashuoltoryhmien toiminta jatkuu niin, että suurin osa tapaamisista pidetään livekokoontumisina. Toimintatapoja kehitetään yhdessä oppilaitosten kanssa.

–  Edelleen Oma Häme mahdollistaa pääsyn psykologille opiskeluhuoltolain vaatimassa seitsemässä arkipäivässä. Pyrimme järjestämään lakisääteiset palvelut parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo Lammintausta-Mäkelä.

Opiskeluhuoltopalvelujen kehittäminen etenee osana hyvinvointialueen perhekeskuspalvelujen kokonaiskehittämistä. Kanta-Hämeessä on käynnistetty tiivis yhteistyö kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa, jotta lasten, nuorten ja perheiden palvelut olisivat tulevaisuudessa entistä paremmin yhteen sovitettuja ja perheiden kokonaistilanteet huomioivia. Myös etäpsykologin palvelu kiinnittyy perheen muuhun palvelukokonaisuuteen yhteisten toimintamallien rakentamisen kautta.

Sisältöjulkaisija

Kuvassa on sosiaalityöntekijä Eemeli Kuvaja
ARTIKKELI
29.04.2024

Eemeli Kuvaja: “On parempi avoimesti ihmetellä ja kysyä kuin vetää omia johtopäätöksiä”

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijä haluaa avoimuudellaan muuttaa maailmaa paremmaksi.

Kuvassa on sosiaalityöntekijä Eemeli Kuvaja

Eemeli Kuvaja: “On parempi avoimesti ihmetellä ja kysyä kuin vetää omia johtopäätöksiä”

ARTIKKELI / 29.04.2024

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijä haluaa avoimuudellaan muuttaa maailmaa paremmaksi.

Kuvassa on sosiaalityöntekijä Eemeli Kuvaja

ARTIKKELI / 29.04.2024

Eemeli Kuvaja: “On parempi avoimesti ihmetellä ja kysyä kuin vetää omia johtopäätöksiä”

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksessä työskentelevä Eemeli Kuvaja kiittää työpaikkaansa yhdenvertaisuudesta. Kuvaja tietää, kuinka vaikeita tilanteita lyhytkasvuiset kohtaavat niin työ- kuin siviilielämässä, ja haluaa avoimuudellaan muuttaa maailmaa paremmaksi. 

Eemeli Kuvaja viihtyy hyvin töissä Oma Hämeessä. ​​​– Saan tehdä töitä samoin kuin muutkin ja voin luottaa työkavereihin. 

Eemeli Kuvaja, 34, valmistui sosiaalityöntekijäksi tänä keväänä. Hän kertoo tienneensä jo pitkään, että sosiaalityö on maailman paras työ, ja että hän sopii hommaan hyvin. 

–  Puhtaan sattuman ja tuttujen henkilöiden kautta päädyin aikoinaan kesätöihin sihteeriksi sosiaalitoimeen. Lopulta tein töitä aika laajalla skaalalla. Minusta näkyi kunnioitus työtä kohtaan sekä kyky oppia ja mukautua, joten työkaverit kehottivat lähteä opiskelemaan alaa, Kuvaja muistelee. 

Opiskeluiden aikana hän kokeili jo sosiaali- ja kriisipäivystystä ja on tehnyt myös vapaaehtoista pelastustyötä. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella eli Oma Hämeessä pesti on jatkunut pian vuoden, ja työhaastattelusta lähtien kaikki on sujunut mallikkaasti. 

Koska Kuvaja on lyhytkasvuinen, kohtaaminen uusien ihmisten kanssa tuo aina hetken hämmennyksen. Rohkeus kysyä kuitenkin laukaisee tilanteen. 

 –  Lähijohtajani Terhi Saloranta soitti vielä työpaikkahaastattelun jälkeen ja uskalsi kysyä, että pystynkö esimerkiksi poistumaan nopeasti tai kantamaan pienen lapsen autoon. Nostan hänelle hattua rohkeudesta! Olen fyysinen tyyppi, ja tiesin, ettei noissa tule ongelmia. 

–  Minun on hyvä olla täällä, saan tehdä töitä samoin kuin muutkin ja voin luottaa työkavereihin. 

“Harvoin he ehtivät jännittää tai kummastella”

Kohtaamiset asiakkaiden kanssa ovat myös sujuneet hyvin, Kuvaja kertoo. 

–  Sosiaali- ja kriisipäivystyksen kentällä asiakkaiden tilanteet ovat usein niin vaikeita, että harvoin he ehtivät minua jännittää tai kummastella. Päinvastoin he saattavat ajatella, että tuo työntekijäkin ymmärtää omakohtaisesti jotain siitä, kun on vaikeaa. 

–  Ajattelen, että lastensuojelun pitää olla yhdessä tekemistä, ei ylhäältä sanomista. Koen olevani sovittelija ja tulkki, ja siksi lyhytkasvuisuuteni on etu ja rikkaus, jos sen avulla pääsen lähelle asiakasta. 

“Minulla sattuu olemaan tosi vahva resilienssi ja itsetuntemus” 

Kuvaja haluaa avoimuudellaan auttaa niitä lyhytkasvuisia, joilla ei mene niin hyvin. Hän teki gradunsakin lyhytkasvuisten yksinäisyyden kokemuksista, jotka usein linkittyvät myös työelämään. 

On luonnollista vähän hämmentyä, kun tapaa vähemmistöön kuuluvan ihmisen, Kuvaja sanoo. Asenteet ja ennakkoluulot ohjaavat kuitenkin liikaa ajattelua. Harva tietää, että lyhytkasvuisen toimintakyky on usein huomattavasti parempi kuin monissa muissa vammoissa. Jos ei uskalleta kysyä, tehdään vääriä johtopäätöksiä.  

–  Lyhytkasvuisuus tulee näkyviin joka päivä. Ihmiset tuijottavat, suhtautuvat kuin lapseen tai pitävät toimintakyvyttömänä. Vaatii vahvaa persoonaa, ettei tämä kaikki vaikuttaisi yksityiselämään ja töihin pääsemiseen. Toivon siis, että mieluummin ihmetellään ja kysytään avoimesti, Kuvaja rohkaisee. 

–  Minulla sattuu olemaan tosi vahva resilienssi ja itsetuntemus, mutta monien muiden lyhytkasvuisten tilanne on toinen. Olisi hienoa, että hekin pääsisivät puhkeamaan kukkaan. 

“Emme naura heille, vaan heidän kanssaan” 

Kuvaja on mukana MTV3:n Tabu-ohjelmassa, jossa nauretaan yhdessä asioille, joille ei saisi nauraa. Lyhytkasvuisten jakso esitettiin huhtikuun viimeisenä viikonloppuna.  

–  Huumori on älyttömän hyvä keino päästä asioiden äärelle. Ohjelman ydin on se, että emme naura heille, vaan heidän kanssaan. Tiedostamme ongelmat ja taustat, mutta olemme samalla puolella, se on tie eteenpäin. 

–  Päätin lähteä ohjelmaan etenkin siksi, että voisin auttaa muita lyhytkasvuisia. Toivon, että ihmiset kohtaisivat paremmin ja rohkeammin kaltaisiani, joilla ei mene niin hyvin. 

Kun esimerkiksi työn saaminen on ison kiven takana, motivaatio arvostaa työtä on todennäköisesti tosi korkealla ja se näkyy tekemisessä, Kuvaja muistuttaa. Ja nauraa päälle: 

–  Olemme positiivinen riski työnantajalle! 

  

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys 

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakasnumero 03 629 6560 on avoinna ympäri vuorokauden. Mikäli olemme kiireellisellä työtehtävällä, emme pysty vastaanottamaan asiakaspuheluita. 

Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112. 

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä hoidamme: 

• kiireelliset lastensuojeluasiat 

• alaikäisten päihteidenkäyttöön ja rikollisuuteen liittyvät tilanteet 

• perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet 

• akuutit traumaattiset kriisitilanteet ensivaiheesta jatkotyöskentelyyn (esim. läheisen kuolema) 

• tilanteet, joissa ikäihminen ei pärjää yksin kotona 

• muut tilanteet, joissa tarvitaan kiireellisesti sosiaalitoimen arviota tai ratkaisuja ja jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään 

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä annetaan myös konsultaatioapua muille viranomaisille. 

ARTIKKELI
05.04.2024

Blogi: Linja auki yliopistoon – yhteydet opiskelijoihin tärkeitä

Kohtaamiset rikastuttavat sekä opiskelijoita että ammattilaisia, kirjoittavat Taija Ylätalo ja Rita Juvonen.

Blogi: Linja auki yliopistoon – yhteydet opiskelijoihin tärkeitä

ARTIKKELI / 05.04.2024

Kohtaamiset rikastuttavat sekä opiskelijoita että ammattilaisia, kirjoittavat Taija Ylätalo ja Rita Juvonen.

ARTIKKELI / 05.04.2024

Blogi: Linja auki yliopistoon – yhteydet opiskelijoihin tärkeitä

Tampereen yliopiston sosiaalityön opiskelijat tutustuivat taannoin Kanta-Hämeen hyvinvointialueen sosiaalityöhön. Yhteinen päivämme Hämeenlinnassa alkoi aamukahvien jälkeen nuotiopiirillä. Nuotiopiirissä sosiaalityöntekijämme kertoivat nykyisestä työstään ja siitä, keitä heillä on asiakkaina, sekä omista urapoluistaan. Sosiaalityöntekijäksi voi tulla hyvin erilaisten polkujen kautta ja se on rikkautta! 

Pienen tauon jälkeen jatkoimme pyöreän pöydän keskusteluissa, joissa opiskelijat saivat kysyä itselleen tärkeitä kysymyksiä ja kuulla lisää meidän ammattilaisten työstä. Kävimme keskustelua myös palvelujen järjestämisestä ja organisaatiosta. Aamupäivä oli täynnä vilkasta puheen sorinaa ja moni tuleva sosiaalityön ammattilainen sai kuulla arvokasta tietoa sosiaalityön arjesta. Myös meille jo työssä oleville sosiaalityöntekijöille opiskelijoiden kohtaaminen antoi paljon uusia ajatuksia ja uutta virtaa. 

Yhteisen lounaan jälkeen opiskelijat suuntasivat omien toiveidensa mukaan tutustumaan vammaissosiaalityöhön ja Virvelinrantaan, Päivätuvalle, Ensi- ja turvakoti ry:n toimintaan, ikäihmisten työhön ja väkivaltatyöhön. Samalla heillä oli mahdollisuus tutustua meidän toimitiloihimme. 

Sysäyksen tutustumispäivälle antoi aiempi vierailumme Tampereen yliopistossa. Kävimme siellä esittelemässä sosiaalityön opiskelijoille hyvinvointialueen sosiaalityötä ja mahdollisuuksia harjoitteluun. Toivomme, että yhteys yliopiston ja opiskelijoiden kanssa säilyy ja jatkuu. 

Taija Ylätalo, tulosaluejohtaja, lastensuojelu 

Rita Juvonen, asiantuntija, ikäihmisten palvelut, asiakasohjaus

Vasemmalta Riitta Kilpinen, Henna Pitkä, Satu Niskanen ja Outi Jäärni
ARTIKKELI
29.02.2024

Uranuskoti houkuttelee työntekijöitä magneetin lailla

Ilmapiirin eteen on tehty vuosien varrella paljon töitä.

Vasemmalta Riitta Kilpinen, Henna Pitkä, Satu Niskanen ja Outi Jäärni

Uranuskoti houkuttelee työntekijöitä magneetin lailla

ARTIKKELI / 29.02.2024

Ilmapiirin eteen on tehty vuosien varrella paljon töitä.

Vasemmalta Riitta Kilpinen, Henna Pitkä, Satu Niskanen ja Outi Jäärni

ARTIKKELI / 29.02.2024

Uranuskoti houkuttelee työntekijöitä magneetin lailla

Hyvä maine kiirii kauas ja työnhakijoita riittää. Kun maineelle on katetta, työntekijät myös jäävät taloon ja viihtyvät. Oma Hämeen riihimäkeläinen ympärivuorokautisen asumisen yksikkö Uranuskoti osoittaa tämä todeksi. 

Riitta Kilpinen (vas.), Henna Pitkä, Satu Niskanen ja Outi Jäärni kehuvat Uranuskotia erinomaiseksi työpaikaksi.


Viime keväänä riihimäkeläinen Satu Niskanen makasi aamuvarhaisella sängyssä ja selasi työpaikkoja. Siihen aikaan hän kävi vielä Helsingissä töissä. 

–  Ajattelin, että en halua väsyttää itseäni enää, että pitää päästä lähemmäs töihin. Silloin huomasin, että katsos, kotipaikkakunnan Uranuskotiin haetaan lähihoitajaa. 

Hakemus lähti matkaan, ja samana päivänä Uranuskodin lähijohtaja otti yhteyttä. 

–  Jo ensivaikutelma puhelimessa toi tunteen, että tämä on minun paikkani. Lähijohtajan nopea yhteydenotto ja se, miten hän kertoi työpaikasta, vakuuttivat minut. Tunne säilyi, kun tulin allekirjoittamaan sopimuksen. Sen jälkeen olikin todella helppoa tulla töihin, Niskanen muistelee. 

Uranuskoti on ikäihmisten ympärivuorokautisen asumisen yksikkö. Se tarjoaa kodinomaiset puitteet reilulle 30 asukkaalleen. 

–  Asukkaiden ystävällinen ja kunnioittava kohtaaminen, ja heidän toiveidensa huomioiminen arjen tiimellyksessä ovat toimintamme kulmakiviä. Päivittäiseen työhömme kuuluu niin hoivaa ja huolenpitoa kuin ravitsemuksesta, lääkityksestä ja virkistyksestä huolehtimista, kuvailee lähijohtaja Henna Pitkä

Pitkä aloitti työskentelyn Uranuskodissa viime kesänä ja aisti heti yksikön kehittämis- ja oppimismyönteisen ilmapiirin. Huomion allekirjoittaa sairaanhoitaja Outi Jäärni, jolla on neljän vuoden kokemus Uranuskodista. 

– Ilmapiirin eteen on tehty vuosien varrella paljon töitä. Mietimme esimerkiksi sitä, miten keikkalaiset otetaan vastaan. Saamme myös vaikuttaa ja suunnitella paljon omaa työtämme. 

Enemmän myönteistä kuin kielteistä puhetta 

Viihtyvyyden eteen tehty työ on tuottanut tulosta. Sana kiertää, ja hoivakoti on saanut viime aikoina poikkeuksellisen paljon hakijoita avoimiin työpaikkoihin. Myös työkiertoon tullut sairaanhoitaja Riitta Kilpinen ihastui kerrasta. 

– Olin aiemmin kotihoidossa ja tykkäsin siitä, mutta ajattelin, että voinhan tehdä jotain muutakin. Tykästyin Uranuskotiin ihan hirveästi ja sain jäädä tänne, hän iloitsee. 

– Hoitajat puhuvat hienosti ja kärsivällisesti asukkaille ja heidän läheisilleen. Täällä on enemmän myönteistä kuin kielteistä puhetta. 

Uranuskodin työntekijät pitävät arvossa hyvää ja arvostavaa käytöstä. Hyvää huomenta toivotetaan aina sekä työkavereille että asukkaille, ja työpäivän päätteeksi on tapana kiittää päivästä. Sijaisilta kysytään, että milloin tulet uudestaan. Pieniä, mutta työilmapiirin rakentamisessa suuria tekoja. 

Työpaikkailmoitukseen kannattaa panostaa 

Hyvän maineen kiiriminen näkyy myös avoinna olevaan työpaikkaan tulevista hakemuksista. Esimerkiksi Uranuskotiin hakeneet ovat todella panostaneet hakemuksiinsa, ja niistä näkee selvästi hakijan motivaation työpaikkaa kohtaan, vahvistaa rekrytointiasiantuntija Jenny Helminen Oma Hämeen henkilöstöpalveluista. 

– Hyvin laaditulla työpaikkailmoituksella voimme edelleen vahvistaa positiivista työnantajamielikuvaa ja herättää hakijan kiinnostuksen. Näin on käynyt myös Uranuskodissa, ja hakijat ovat kehuneet ilmoitusta. 

–  Rekrytiimissä autamme yksiköitämme hakuilmoitusten laatimisessa. Eniten kiinnostusta herättävät kuitenkin työpaikkailmoitukset, joissa näkyy ja kuuluu yksikön oma kädenjälki ja persoona. Yksiköissä tiedetään itse parhaiten omat veto- ja pitovoimatekijät sekä asiat, joita voidaan työntekijälle luvata ja lunastaa, Helminen lisää.

Sisältöjulkaisija

TAPAHTUMAT
14.06.2024, klo 14:00-16:00

Ikäihmisten kyselytunti kesäkuu 2024

Tervetuloa keskustelemaan ikäihmisiä ja heidän läheisiään koskevista asioista. Tilaisuus on kaikille avoin.

Ikäihmisten kyselytunti kesäkuu 2024

TAPAHTUMAT / 14.06.2024, klo 14:00-16:00

Tervetuloa keskustelemaan ikäihmisiä ja heidän läheisiään koskevista asioista. Tilaisuus on kaikille avoin.

Ikäihmisten kyselytunti kesäkuu 2024

TAPAHTUMAT / 14.06.2024, klo 14:00-16:00

Paikka: Teams

Ikäihmisten kyselytunti kesäkuu 2024

TAPAHTUMAT / 14.06.2024, klo 14:00-16:00

Paikka: Teams

Tervetuloa keskustelemaan ikäihmisiä ja heidän läheisiään koskevista aiheista. Tällä kertaa kyselytunnilla keskustellaan digipalveluista. Keskustelussa mukana Oma Hämeen asiantuntijoita. Tilaisuus on kaikille avoin.

Linkki tilaisuuteen: Ikäihmisten kyselytunti kesäkuu 2024

TAPAHTUMAT
06.05.2024, klo 14:00-16:00

Ikäihmisten kyselytunti

Tervetuloa keskustelemaan ikäihmisiä koskevista aiheista. Tilaisuus on kaikille avoin.

Ikäihmisten kyselytunti

TAPAHTUMAT / 06.05.2024, klo 14:00-16:00

Tervetuloa keskustelemaan ikäihmisiä koskevista aiheista. Tilaisuus on kaikille avoin.

Ikäihmisten kyselytunti

TAPAHTUMAT / 06.05.2024, klo 14:00-16:00

Paikka: Teams

Ikäihmisten kyselytunti

TAPAHTUMAT / 06.05.2024, klo 14:00-16:00

Paikka: Teams

Tervetuloa keskustelemaan ikäihmisiä ja heidän läheisiään koskevista aiheista.

Aiheina tässä tilaisuudessa ovat palveluverkkoon liittyvät päätökset, päätöksenteko hyvinvointialueella yleisesti sekä gerbiili -palvelu!

Tarkempi ohjelma täsmentyy vielä lähempänä tilaisuutta.

Liity kokoukseen alla olevasta linkistä:

Liity kokoukseen nyt 

TAPAHTUMAT
09.04.2024, klo 15:00

Aluevaltuuston huhtikuun kokous

Palveluverkkomuutosten päätöksentekoa voi seurata suorana verkosta.

Aluevaltuuston huhtikuun kokous

TAPAHTUMAT / 09.04.2024, klo 15:00

Palveluverkkomuutosten päätöksentekoa voi seurata suorana verkosta.

Aluevaltuuston huhtikuun kokous

TAPAHTUMAT / 09.04.2024, klo 15:00

Paikka: Youtube

Aluevaltuuston huhtikuun kokous

TAPAHTUMAT / 09.04.2024, klo 15:00

Paikka: Youtube

Aluevaltuusto kokoontui päättämään palveluverkkomuutoksista Hämeenlinnaan 9. huhtikuuta. 

Katso kokouksen tallenne

Palveluverkkosuunnitelman lisäksi aluevaltuusto päätti muun muassa toisesta talouden tasapainoittamisohjelmasta ja muutostalousarviosta. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin Forssan sairaalan kiinteistökauppaa sekä tehtiin henkilövalintoja.

Lue tiedote kokouksen päätöksistä