Bannerin Web-sisältö

Sydämmen muotoinen kulho jossa marjoja

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut

 

Hyvinvointialue järjestää 1.1.2023 alkaen kaikkien kantahämäläisten asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen ja ensihoidon palvelut. Hyvinvointialue muodostuu 11 Kanta-Hämeen kunnasta. 

Hyvinvointialue

Info Laatikon Web-sisältö

Tervetuloa Oma Hämeen sivustolle! Tavoitat meidät edelleen tutuista palvelupaikoista ja numeroista, jotka löytyvät kuntien ja kuntayhtymien sivustoilta. Kehitämme ja täydennämme sivustoamme kevään 2023 aikana.

Jos tarvitset nopeasti neuvoja, soita päivystysapuun

116 117

Hätätilanteessa soita

112

Sisältöjulkaisija

Uutiset

Asiakkaiden palvelut toimivat turvatusti yksityisiä sosiaalipalveluyrityksiä koskeneen lakon aikana

UUTINEN / 29.05.2023

Lakko ei vaatinut hyvinvointialueelta turvaamistoimia.

Asiakkaiden palvelut toimivat turvatusti yksityisiä sosiaalipalveluyrityksiä koskeneen lakon aikana

UUTINEN / 29.05.2023

Lakko ei vaatinut hyvinvointialueelta turvaamistoimia.

UUTINEN / 29.05.2023

Asiakkaiden palvelut toimivat turvatusti yksityisiä sosiaalipalveluyrityksiä koskeneen lakon aikana

Yksityisiä sosiaalipalveluyrityksiä koskeva lakko päättyi viikonloppuna. Kanta-Hämeessä lakkotoimet koskivat neljää yksityistä, ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköä, joilta hyvinvointialue hankkii palveluja. Yksiköissä on yhteensä noin 260 asukasta ja 165 työntekijää. 

Lakko ei vaatinut hyvinvointialueelta turvaamistoimia, vaan yksiköt pystyivät itse huolehtimaan asukkaista lakon aikana. 

Oma Hämeen tilannekuvaryhmä seurasi tilannetta ja potilasturvallisuutta päivittäin viisipäiväisen lakon aikana. Oma Häme oli palvelujen järjestäjänä varautunut turvaamaan tilannetta, jos yksityiset palveluntuottajat eivät olisi kyenneet itse järjestämään yksiköihin riittävästi henkilökuntaa. 

Parhaillaan Oma Häme varautuu ensi viikolla mahdollisesti laajenevaan lakkoon, joka koskisi henkilökohtaisia avustajia koko maassa.

Hoitaja pitää vanhuksen kättä omissa käsissään

Oma Hämeen kotihoito varautuu kesään

UUTINEN / 26.05.2023

Hoitohenkilöstön saatavuushaasteiden vuoksi toimintaan saattaa tulla lomakautena muutoksia.

Hoitaja pitää vanhuksen kättä omissa käsissään

Oma Hämeen kotihoito varautuu kesään

UUTINEN / 26.05.2023

Hoitohenkilöstön saatavuushaasteiden vuoksi toimintaan saattaa tulla lomakautena muutoksia.

UUTINEN / 26.05.2023

Oma Hämeen kotihoito varautuu kesään

Hoitohenkilöstön saatavuushaasteiden vuoksi toimintaan saattaa tulla lomakautena muutoksia. 

Oma Hämeen kotihoito pyrkii turvaamaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti sovitut ja suunnitellut palvelut kesäaikana. Lomakautena saattaa kuitenkin tulla tiukkoja tilanteita, sillä sijaisten saamisessa on haasteita. 

– Kotihoidossa tarvitaan hoitoalan ammattilaisia, joilla on pätevyys toimia yksin asiakkaiden kanssa. Valitettavasti emme ole onnistuneet rekrytoimaan riittävästi koulutettuja sijaisia henkilöstömme lomien ajaksi, pahoittelee kotihoidon tulosaluejohtaja Anne Hintsala

– Oman henkilöstömme ja sijaistemme lisäksi käytämme eri henkilöstövuokrausyrityksiltä ostettua lisätyövoimaa. Asiakkaalle tämä voi näkyä henkilökunnan tiheämpänä vaihtuvuutena.  

Hintsala rohkaisee kotihoidon säännöllisen asiakkuuden piirissä olevia kokeilemaan kuvapuhelinpalveluita ja lääkehoitoautomaatteja. Asiakkaat ja heidän läheisensä saavat teknologiasta tietoa kotihoidon työntekijöiltä. 

– Hyvin suunnitellut ja asiakkaalle soveltuvat etäkäynnit ovat hyvä vaihtoehto normaalien kotihoitokäyntien rinnalle, tai voivat joissakin tilanteissa korvata kokonaan lähikäynnit.  

Äärimmäisissä tilanteissa kotihoito saattaa joutua organisoimaan käyntien sisällöt niin, että asiakkaan luona tehdään vain välttämättömimmät asiat, kuten hygieniatoimet, lääkehoito ja ravitsemuksesta huolehtiminen. Mikäli kesän aikana tulee yksittäisiä hyvin tiukkoja tilanteita, asiakkaisiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. 

Kotihoito myös kannustaa läheisiä osallistumaan mahdollisimman paljon asiakkaiden hoitoon kesän aikana ja ilmoittamaan siitä kotihoitoon. 

– Mikäli olette asiakkaamme luona ja ette tarvitse kotihoidon apuja kyseisenä hetkenä, pyydämme kertomaan siitä kotihoidon tiimille mahdollisimman pikaisesti. Näin voimme suunnitella työtämme paremmin hyvissä ajoin, Hintsala sanoo. 

Kotihoito tiedottaa jokaista asiakasta myös suoraan kirjeellä. 

Nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminta on päässyt vauhtiin kevään aikana

UUTINEN / 24.05.2023

Asukkaat ja palvelujen käyttäjät voivat vaikuttaa Oma Hämeen toimintaan vaikuttamistoimielinten kautta.

Nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminta on päässyt vauhtiin kevään aikana

UUTINEN / 24.05.2023

Asukkaat ja palvelujen käyttäjät voivat vaikuttaa Oma Hämeen toimintaan vaikuttamistoimielinten kautta.

UUTINEN / 24.05.2023

Nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminta on päässyt vauhtiin kevään aikana

Hyvinvointialueella on kolme erilaista vaikuttamistoimielintä, joiden kautta asukkaat ja palvelujen käyttäjät voivat vaikuttaa Oma Hämeen toimintaan.

Vammaisneuvosto koolla maaliskuussa. Kuva: Tuula Salminen/ Oma Häme

Vaikuttamistoimielimillä on tärkeä rooli demokratian toteutumisessa hyvinvointialueella. Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto ovat yksi tapa mahdollistaa asukkaiden osallistuminen hyvinvointialueen toimintaan ja kehittämiseen. 

Oma Hämeen vaikuttamistoimielimiin on nimetty jäsenet Kanta-Hämeen kuntien vastaavista toimielimistä. Aluehallitus vastaa nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaedellytyksistä. 

Oma Hämeen vaikuttamistoimielimet järjestäytyivät helmikuussa. Toiminnan käynnistämiseen ovat kuuluneet muiden muassa toimintasuunnitelmien tekeminen ja hyvinvointialueen toimintaan tutustuminen.

– Olemme aloittaneet työmme uuden edessä innostuneesti. Uskomme, että työllämme on merkitystä. Nuorissa on tulevaisuus, ja olemme merkittävä osa hyvinvointialueen kasvutarinaa, painottaa nuorisovaltuuston puheenjohtaja Lempi Lintukorpi Tammelasta.

Vaikuttamistoimielimillä on mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. 

– Olemme tarttuneet toimeen tarmokkaina tunnustaen tehtävän vakavuuden. Puheenjohtajana olen valmis isojen saappaiden täyttämiseen, ja vammaisneuvostona olemme yhdessä tekemässä työtä hyvinvointialueemme vammaisten etujen eteen, kertoo vammaisneuvoston puheenjohtaja, hämeenlinnalainen Pia-Nina Mohr.

Vaikuttamistoimielimiä tulee kuulla hyvinvointialueella: ne ovat lakisääteisiä, mutta niillä ei ole päätösvaltaa, eivätkä niiden jäsenet ole hyvinvointialueen luottamushenkilöitä.

– Yksityiskohtiin ulottuvat vaikutukset jäävät päätöksenteossa ja kehittämisessä usein huomiotta. Tällöin paras asiantuntija on se väestöryhmä, joka tarvitsee palveluita eniten.  Vanhusneuvosto tuo kokemusta sekä tietoa paikallisesta tilanteesta ja paikallisen väestönosan tarpeista, sanoo vanhusneuvoston puheenjohtaja Eero Halmesmäki Riihimäeltä.

Nuorisovaltuusto koolla helmikuussa. Etualalla hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen. Kuva: Jaana Hymmi/ Oma Häme

Kantaottavaa vaikuttamista


Kevään aikana vaikuttamistoimielimet ovat antaneet myös lausuntonsa Oma Hämeen strategiaan, palvelustrategiaan ja talouden tasapainottamisohjelmaan. 

– On hyvä, että vanhusneuvostoa on kuultu, koska strategian ja talouden tasapainottamisohjelman toteutuksessa muutokset koskevat kaikkein eniten juuri vanhusväestöä. Vanhusneuvostolta on pyydetty myös lausuntoja valtuustoaloitteisiin ja asumispalveluihin, jotka ovat koskeneet vanhusväestöön liittyviä hyvinvointialueen palvelu- ja toimintamuutoksia, listaa Eero Halmesmäki.

Hyvinvointialueen toiminta käynnistyi vuodenvaihteessa ja sen jälkeen päätöksentekoon on tullut vauhdilla isoja asioita. Työtä on ollut paljon niin virkamiehillä, aluevaltuutetuilla kuin vaikuttamistoimielinten jäsenilläkin. 

– Palvelustrategian ja talouden tasapainottamisohjelmaluonnoksen lausuntopyynnöt tulivat todella lyhyellä varoitusajalla, ja aineisto oli laaja. Saimme silti koottua asiallisen ja hyvän lausunnon. Tulevina tärkeinä tehtävinä näen edelleen lausuntojen antamisen, mutta myös edunvalvonnan, yhteydenpidon kunnallisiin vammaisneuvostoihin sekä eri ohjausryhmien asiantuntijaroolit, sanoo Pia-Nina Mohr. 

Väestön ikääntyminen Kanta-Hämeessä luo paineita uudistaa erityisesti ikäihmisten palveluja. Lisäksi palvelutuotantoa voidaan joutua ohjaamaan niihin yksiköihin, joihin riittävä henkilöstö on mahdollista turvata. Talouden tasapainottamisen vaateet ja muut Oma Hämeen haasteet ovat hyvin tiedossa myös vaikuttamistoimielimillä. 

– Hyvinvointialueella tulee nyt etsiä avoimesti uusia toimintatapoja ja menetelmiä. Luopuminen sattuu aina, mutta mikään asia ei saisi olla kiveen hakattu. Hyvinvointialueen vanhusneuvosto onkin valmis olemaan mukana kaikessa kehittämisessä ja toteutuksissa, jotka koskevat vanhusväestöä. Vanhusneuvosto ei revi, vaan rakentaa yhteistyössä tulevaisuuden palveluita jokaiselle, painottaa Eero Halmesmäki.

Hyvinvointialueet ovat tuoneet mukanaan uusia demokraattisia tapoja vaikuttaa sote- ja pelastuspalveluihin, kun ääni- ja aloiteoikeudet ovat laajentuneet kunnista hyvinvointialueille. Nuorisovaltuustolla sekä vanhus- ja vammaisneuvostoilla on myös merkittävä rooli osallisuuden lisäämisessä.

– Osalla ikääntyneistä asukkaista ei ole juuri mitään tietoa vaikuttamismahdollisuuksistaan hyvinvointialueen asioihin. Lisäksi eri kunnilla on hyvin erilaisia panostuksia ja toimintoja ikäihmisiä varten, muistuttaa Halmesmäki. 

– Meidän on tehtävä vielä töitä sen eteen, että päättäjät ottavat meidän mielipiteemme huomioon ja luottavat näkemyksiimme, lisää nuorisovaltuuston puheenjohtaja Lempi Lintukorpi.

Oma Häme ja vammaisneuvosto järjestävät kuntien vammaisneuvostojen kanssa yhteisen seminaarin 12. kesäkuuta Hämeenlinnassa. Muutoin vaikuttamistoimielinten toiminta ja kokoukset jatkuvat syksyllä. Voit lukea lisää niiden toiminnasta sivuiltamme.

TeleQ-takaisinsoittojärjestelmä toimii jälleen

UUTINEN / 23.05.2023

Vika saatiin korjattua alkuillasta.

TeleQ-takaisinsoittojärjestelmä toimii jälleen

UUTINEN / 23.05.2023

Vika saatiin korjattua alkuillasta.

UUTINEN / 23.05.2023

TeleQ-takaisinsoittojärjestelmä toimii jälleen

TeleQ-takaisinsoittojärjestelmä on jälleen toiminnassa. Puhelinliikenne on palautunut normaaliksi, mutta palvelussa saattaa esiintyä hitautta ja ajoittaisia häiriöitä.

Takaisinsoittojärjestelmä kaatui päivällä Kanta-Hämeen alueella, mutta vika saatiin korjattua klo 18 maissa. Pahoittelemme häiriöstä mahdollisesti aiheutunutta haittaa.

verensokerin mittaus sormenpäästä diabetes

Tukea tyypin 2 diabeteksen itsehoitoon – tietoa sairaudesta ja elintapaohjausta tarjolla uusissa etäryhmissä

UUTINEN / 23.05.2023

Maksuttomat etäryhmät mahdollistavat kaikkien osallistumisen.

verensokerin mittaus sormenpäästä diabetes

Tukea tyypin 2 diabeteksen itsehoitoon – tietoa sairaudesta ja elintapaohjausta tarjolla uusissa etäryhmissä

UUTINEN / 23.05.2023

Maksuttomat etäryhmät mahdollistavat kaikkien osallistumisen.

UUTINEN / 23.05.2023

Tukea tyypin 2 diabeteksen itsehoitoon – tietoa sairaudesta ja elintapaohjausta tarjolla uusissa etäryhmissä

Oletko sairastunut juuri tyypin 2 diabetekseen? Tai haluatko kerrata sen hoitoon liittyviä asioita? Tule mukaan maksuttomaan etäryhmään! Hoitamalla hyvin diabetesta voit vaikuttaa merkittävästi terveyteesi. 

Kuva: Tuukka Tähti / Oma Häme


Oma Häme aloittaa etäryhmät tyypin 2 diabetesta sairastaville. Teams-yhteydellä toimivat ryhmät ovat tarkoitettuja kaikille Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asukkaille. Ne ovat uusi vaihtoehto perinteiselle ryhmätoiminnalle. 

–  Ryhmätoimintaa ei ole ollut tarjolla joka paikkakunnalla resurssien tai osallistujien vähyyden vuoksi. Etäryhmät mahdollistavat näidenkin asukkaiden osallistumisen ryhmätoimintaan ja ammattilaisten osaamisen jakamisen laajalle koko hyvinvointialueelle, kertoo perusterveydenhuollon suunnittelija Tiina Nikkanen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeesta. 

– Asiakkaat saavat osallistua ryhmään mistä vain, eli ne eivät sido tiettyyn paikkaan tai vaadi siirtymistä. Ryhmässä voi olla mukana nimettömänä, mutta siellä saa myös osallistua halutessaan keskusteluun. 

Tietoa tyypin 2 diabeteksesta -etäryhmät koostuvat kolmesta eri osiosta. Ensimmäisessä osiossa käydään läpi itse sairautta, verensokerin mittaamisen periaatteita ja diabetekseen liittyviä erityistilanteita arjessa. Toisessa osiossa keskitytään diabeteksen hoidon kulmakiveen eli elintapahoitoon. Viimeisen osuuden sisältö koostuu Diabetesliiton ja paikallisyhdistysten toiminnan esittelystä sekä diabeetikon suun terveydenhoidosta. Oman kiinnostuksen mukaan voi kuunnella kaikki osiot tai vain jonkin osion. 

Etäryhmien ajat: 

8.6. klo 16.30–18 (tietoa sairaudesta) 

15.6. klo 16.30–18 (elintavat) 

20.6. klo 15.00–16.30 (Diabetesliitto ja -yhdistys + suunterveys) 

Tietoa tyypin 2 diabeteksesta -etäryhmiä järjestetään jatkossa säännöllisesti keväisin ja syksyisin. Jos etäryhmään osallistuminen on mahdotonta, ryhmätoimintaa voi tiedustella oman paikkakunnan terveysasemalta. 

Ryhmiin pääsee osallistumaan Etäryhmät-sivun kautta. Sivulta löytyy Plandisc-vuosikello, jonka sektoria klikkaamalla aukeaa lisätietoja ryhmän sisällöistä, aikatauluista sekä Teams-linkki ja ohjeet osallistumiseen. 

Etäryhmään osallistuminen on maksutonta eikä vaadi kirjautumista. Osallistuminen vaatii tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden. 

Teams-alustan tietosuojasta voi lukea täältä ja Plandiscin tietosuojasta voit lukea täältä.  Kun osallistut tapahtumaan, hyväksyt näiden alustojen käytön. 

Lisätietoja: 

Tiina Nikkanen, perusterveydenhuollon suunnittelija, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke, tiina.nikkanen@omahame.fi 

Aluehallitus päätti tietotekniikkapalveluiden ulkoistamisesta

UUTINEN / 22.05.2023

Lisäksi aluehallitus päätti käynnistää selvityksen tukipalveluiden yhtiöittämisestä.

Aluehallitus päätti tietotekniikkapalveluiden ulkoistamisesta

UUTINEN / 22.05.2023

Lisäksi aluehallitus päätti käynnistää selvityksen tukipalveluiden yhtiöittämisestä.

UUTINEN / 22.05.2023

Aluehallitus päätti tietotekniikkapalveluiden ulkoistamisesta

Maanantaina kokoontunut aluehallitus päätti, että Oma Hämeen perustietotekniikkapalvelut ulkoistetaan 2M-IT Oy:lle. Perustietotekniikkapalveluilla tarkoitetaan muun muassa tukipalveluita, laitehallinta-, kyberturvallisuus- ja valvomopalveluita sekä pilvipalveluiden hallintapalveluita. Aluehallituksen hyväksymä sopimussuunnitelma on minimissään nelivuotinen ja kokonaisarvoltaan noin 24,3 miljoonaa euroa. 

Aluehallituksen kokouksessa Juhani Lehto (vas.) esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun, mitä Johannna Häggman (kesk.) kannatti. Lehdon esitys hävisi äänestyksessä 11-2, joten Oma Häme voi solmia ulkoistussopimuksen 2M-IT:n kanssa.

Oma Häme haluaa hakea perustietotekniikan kumppanin sidosyksikkö-asemassa toimivien yhtiöiden joukosta, koska hyvinvointialueen perustietotekniikan kehittämisellä on kiire. Ulkoistamispäätöksen pohjaksi Oma Häme pyysi tietoja neljältä yhtiöltä, jotka toimivat inhouse-yhtiön asemassa hyvinvointialueella. Yksi yhtiö jättäytyi pois tietopyyntövaiheesta, mutta hyvinvointialue sai vastaukset Kuntien Tiera Oy:lta, Istekki Oy:lta ja 2M-IT Oy:lta.

Saatujen vastausten perusteella Oma Hämeen kumppaniksi valikoitui 2M-IT. Sen valintaa puolsivat kustannusten lisäksi yhtiön kokemus sote-alasta sekä heidän tukipalveluidensa sopivuus Oma Hämeen tarpeisiin.  

Palveluasumisen vuokriin korotus

Lisäksi aluehallitus päätti käynnistää selvityksen ruoka-, laitoshuolto- ja kiinteistöhuoltopalveluiden yhtiöittämisestä. Tarkoituksena on selvittää yhtiöittämisen edut ja haitat sekä vertailla vaikutuksia asiakkaiden, henkilöstön ja hyvinvointialueen näkökulmasta. Erityisesti halutaan selvittää millä keinoilla ja miltä osin talouden tasapainottamisohjelmassa asetettu 2,5 miljoonan euron säästötavoite saadaan toteutettua yhtiöittämisratkaisulla. Selvityksen on oltava valmis syyskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen voidaan arvioida yhtiöittämisen toteuttamista. 

Aluehallitus hyväksyi lisäksi korotuksen palveluasumisen vuokriin. Oma Häme yhtenäistää tämän vuoden aikana hyvinvointialueelle siirtyneiden asumispalveluiden vuokrasopimukset. Asukkaille tiedotetaan muutoksista erikseen. Vuokrasopimusten yhdenmukaistamisessa huomioidaan asukkaiden nykyiset sopimusehdot. Uudet vuokrat astuvat voimaan 1. syyskuuta niissä asumispalveluyksiköissä, jotka ovat siirtyneet hyvinvointialueen vastuulle. Viiden prosentin korotus koskee vain niitä asukasvuokria, joiden vuokrantarkistusta ei ole vielä vuoden 2023 aikana tehty.

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 29. toukokuuta.
 

Sisältöjulkaisija

Tapahtumat

Ilmoittautuminen: Päihde- ja riippuvuusalan järjestöt tutuiksi -webinaari

TAPAHTUMAT / 15.05.2023, klo 14:00-15:00

Paikka: Teams

Ilmoittautuminen: Päihde- ja riippuvuusalan järjestöt tutuiksi -webinaari

TAPAHTUMAT / 15.05.2023, klo 14:00-15:00

Luvassa tietoa järjestöjen toiminnasta sekä tarjolla olevista apu- ja tukimuodoista.

Ilmoittautuminen: Päihde- ja riippuvuusalan järjestöt tutuiksi -webinaari

TAPAHTUMAT / 15.05.2023, klo 14:00-15:00

Luvassa tietoa järjestöjen toiminnasta sekä tarjolla olevista apu- ja tukimuodoista.

Ilmoittautuminen: Päihde- ja riippuvuusalan järjestöt tutuiksi -webinaari

TAPAHTUMAT / 15.05.2023, klo 14:00-15:00

Paikka: Teams

Päihde- ja riippuvuusalan järjestöt kertovat toiminnastaan, tarjolla olevista apu- ja tukimuodoista sekä siitä, miten järjestöjen toimintaan pääsee mukaan. Webinaari on suunnattu Kanta-Hämeessä sote- ja sivistyspalveluissa työskenteleville ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tavoitteena on lisätä tietoa järjestötoiminnasta sekä helpottaa asiakasohjausta järjestöjen avun ja tuen piiriin.

Esittelyssä: 

  • Riippuvuushoidon palvelupolku Kanta-Hämeessä
  • A-klinikkasäätiö ja A-klinikka
  • Al-Anon
  • EHYT

Webinaari järjestetään Teamsissa ja osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille viimeistään päivää ennen tilaisuutta. 

Ilmoittautuminen webinaariin viimeistään 9.5.2023 mennessä tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/0C4EE589F15124F9

Lisätietoja:

Tiina Saarinen, kehittämispäällikkö, järjestölähtöisen päihdetyön kehittäminen, A-klinikkasäätiö, tiina.saarinen(at)a-klinikka.fi, puh. 050 5671173 

Mini-interventio ennaltaehkäisyn välineenä, päihdetyö

TAPAHTUMAT / 11.05.2023, klo 13:00-15:30

Paikka: Teams

Mini-interventio ennaltaehkäisyn välineenä, päihdetyö

TAPAHTUMAT / 11.05.2023, klo 13:00-15:30

Tietoa päihteistä, riippuvuuksista ja mini-interventiomenetelmästä.

Mini-interventio ennaltaehkäisyn välineenä, päihdetyö

TAPAHTUMAT / 11.05.2023, klo 13:00-15:30

Tietoa päihteistä, riippuvuuksista ja mini-interventiomenetelmästä.

Mini-interventio ennaltaehkäisyn välineenä, päihdetyö

TAPAHTUMAT / 11.05.2023, klo 13:00-15:30

Paikka: Teams

Kaikille avoin maksuton koulutustilaisuus sisältää tietoa päihteistä, riippuvuuksista ja mini-interventiomenetelmästä. Mini-interventio on tutkitusti vaikuttava menetelmä alkoholin, muiden päihteiden- ja riippuvuuksien puheeksiotossa. Tervetuloa mukaan!

Liity koulutukseen napsauttamalla tästä

Toinen samansisältöinen koulutus on 4.5. klo 13–16. Liity koulutukseen napsauttamalla tästä

Jos haluat syventää osaamistasi niin olet tervetullut motivoinnin avainosaajakoulutukseen 25.5. klo 13-16. Avainosaajakoulutukseen osallistuminen edellyttää osallistumista 4.5. tai 11.5. koulutukseen. Motivoinnin avainosaajia toivotaan ilmoittautuvan Kanta-Hämeen alueen eri organisaatioista, jotta saamme osaamista eri yksiköihin. Koulutus järjestetään Teams-sovelluksella ja linkin saat ilmoittautumisen jälkeen. Ilmoittautumiset: christa.ahonen(at)omahame.fi

Kouluttajana molemmissa tilaisuuksissa toimii koulutussuunnittelija Jukka Oksanen, A-klinikka Oy.

Itsetuhoisuuden puheeksiotto ja alkuvaiheen auttamiskeinot

TAPAHTUMAT / 09.05.2023, klo 14:00-15:00

Paikka: Teams

Itsetuhoisuuden puheeksiotto ja alkuvaiheen auttamiskeinot

TAPAHTUMAT / 09.05.2023, klo 14:00-15:00

Kuinka otan itsetuhoisuuden puheeksi? Millainen on hyvän hoidon malli? Miten rakennan turvasuunnitelman?

Itsetuhoisuuden puheeksiotto ja alkuvaiheen auttamiskeinot

TAPAHTUMAT / 09.05.2023, klo 14:00-15:00

Kuinka otan itsetuhoisuuden puheeksi? Millainen on hyvän hoidon malli? Miten rakennan turvasuunnitelman?

Itsetuhoisuuden puheeksiotto ja alkuvaiheen auttamiskeinot

TAPAHTUMAT / 09.05.2023, klo 14:00-15:00

Paikka: Teams

Itsetuhoisuus muodostuu vähitellen kasaantuvista riskitekijöistä, kuten mielenterveyshäiriöistä. Tämän lisäksi usein myös suojaavat tekijät, kuten sosiaalinen tukiverkosto, heikentyvät vähitellen ja lopulta puuttuvat. Itsemurhaan johtavassa kehityskulussa on lähes aina kyse kasaantuvista elämän ongelmista (THL).

Kuinka otan itsetuhoisuuden puheeksi? Minkälainen on hyvän hoidon malli? Miten rakennan turvasuunnitelman?

Sähköisten palveluiden hyödyntäminen (Mielenterveystalo.fi, Terapianavigaattori) työssä.

Tervetuloa tiistaina 9.5 klo 14–15 kuuntelemaan HUS psykiatrian ylilääkäri Tero Levolan luentoa itsetuhoisuuden puheeksiottamisesta ja alkuvaiheen auttamiskeinoista!

Liity koulutukseen napsauttamalla tästä

Tilaisuus on tarkoitettu perustason sote-ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuus on maksuton eikä ennakkoon tarvitse ilmoittautua.

Lisätietoja: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke, mielenterveystyön projektiasiantuntija Heidi Kemmo, heidi.kemmo@omahame.fi, p. 050 593 5695.