Murupolku

Ajankohtaista terveydenhuollon palveluista

Terveydehuolto-kiireellinen_kiireetön hoito terveysasemilla

Palvelupaikkahakemisto (HVA)

Sisältöjulkaisija

UUTINEN
18.07.2024

Muutoksia Kanta-Hämeen alueen laboratoriopalveluissa 1.8.2024 alkaen

Fimlabin Kanta-Hämeen alueen laboratorioihin on tulossa muutoksia torstaista 1.8.2024 alkaen. Tiettyjen...

Muutoksia Kanta-Hämeen alueen laboratoriopalveluissa 1.8.2024 alkaen

UUTINEN / 18.07.2024

Fimlabin Kanta-Hämeen alueen laboratorioihin on tulossa muutoksia torstaista 1.8.2024 alkaen. Tiettyjen...

UUTINEN / 18.07.2024

Muutoksia Kanta-Hämeen alueen laboratoriopalveluissa 1.8.2024 alkaen

Fimlabin Kanta-Hämeen alueen laboratorioihin on tulossa muutoksia torstaista 1.8.2024 alkaen. Tiettyjen toimipisteiden aukioloajat muuttuvat, ja vuoronumeroasioinnin mahdollisuutta lisätään.

Seuraavien toimipisteiden aukioloajat muuttuvat 1.8.2024 alkaen:

 • Parola: Laboratorio on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8–14.30
 • Hauho: Laboratorio on avoinna keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8–14.30
 • Kalvola: Laboratorio on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 8–14.30
 • Renko: Laboratorio on avoinna torstaisin klo 8–14.30
 • Lammi: Laboratorio on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8–14.45
 • Turenki: Laboratorio on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8–14.30
 • Tervakoski: Laboratorio on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8–11.30
 • Loppi: Laboratorio on avoinna keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8–14.30
 • Oitti: Laboratorio on avoinna torstaisin klo 8–14.30
 • Riihimäen sairaala: Laboratorio on avoinna maanantaista perjantaihin klo 7.30–14.45
 • Forssan sairaala: Laboratorio on avoinna maanantaista perjantaihin klo 7.30–14.45

Vuoronumeroasiointi on käytössä (ajanvarausasioinnin ohessa) 1.8.2024 alkaen:

 • Hämeenlinnan pääterveysaseman laboratoriossa klo 7.30–12
  • erillinen INR-näytteenotto päättyy 31.7.2024
 • Riihimäen laboratoriossa klo 7.30–12

Asiakkaiden kulku Hämeenlinnan keskussairaalan laboratorioon muuttuu 1.8.2024

 • Nopsaan odotetaan jatkossa palvelupisteen edessä lattian nuoliopasteita noudattaen.
 • Ajanvaraus- ja vuoronumeroasiakkaiden ilmoittautuminen siirtyy laboratorion odotustilan toiseen päähän. Seuraa katto- ja lattiaopasteita.

Muiden Kanta-Hämeen alueen laboratorioiden palvelut sekä aukioloajat pysyvät ennallaan. Kanta-Hämeen asukkaat voivat jatkossakin asioida kaikissa alueen laboratorioissa sekä Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen laboratorioissa.

Toimipisteet ja aukioloajat

Oma Hämeen logokuva, jossa on kerrostalo.
UUTINEN
08.07.2024

Asiakaskeskeinen ajattelutapa parantaa sote-palveluja ja mahdollistaa kustannussäästöt Kanta-Hämeessä

Oma Häme on edelläkävijä palvelujen vaikuttavuuden arvioinnissa.

Oma Hämeen logokuva, jossa on kerrostalo.

Asiakaskeskeinen ajattelutapa parantaa sote-palveluja ja mahdollistaa kustannussäästöt Kanta-Hämeessä

UUTINEN / 08.07.2024

Oma Häme on edelläkävijä palvelujen vaikuttavuuden arvioinnissa.

Oma Hämeen logokuva, jossa on kerrostalo.

UUTINEN / 08.07.2024

Asiakaskeskeinen ajattelutapa parantaa sote-palveluja ja mahdollistaa kustannussäästöt Kanta-Hämeessä

Oma Hämeen logokuva.

Oma Hämeessä on käynnissä merkittävä sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuteen ja asiakasohjauksen parantamiseen keskittyvä kehitystyö. Kanta-Hämeessä halutaan ohjata asiakkaat kerralla oikeaan sosiaali- tai terveyspalveluun ja ehkäistä siten kustannusten kasvua. Samalla palvelujen vaikuttavuutta seurataan yksilötasolla, jotta voidaan varmistua resurssien oikeasta kohdentumisesta. 

Perinteisesti palvelujen vaikuttavuutta on arvioitu erikseen terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa. Lisäksi usein toiminnan tehokkuutta tai resurssien käyttöä on arvioitu yksikkökohtaisesti tai tuotantokeskeisesti. Oma Hämeessä toimintaa ja suunnittelua ohjaa nyt asiakaskeskeinen ajattelutapa ja vaikuttavuusperusteinen johtaminen. 

– Aiemmin ei ole ollut kattavaa tietoa missä muualla sinne tullut asiakas on asioinut tai millaisia muita tarpeita asiakkaalla olisi. Asiakkaat ovat asioineet palveluiden hallinnollisesta hajautumisesta johtuen pistemäisesti siellä ja täällä ja asiakkaita on myös jouduttu lähettämään toisiin yksiköihin, mikä on kuormittanut usean yksikön resursseja ja aiheuttanut paljon selvitystyötä, kertoo Oma Hämeen tieto- ja vaikuttavuusjohtaja Katja Antikainen.

– Vaikuttavuusperusteisessa ajattelussa etsitään keinoja, jolla ihminen saadaan kerralla kuntoon ja mahdollisimman oikein. Silloin turhat yhteydenotot ja lisäkäynnit jäävät toteutumatta. Se säästää paitsi asiakkaan aikaa ja vaivaa, myös hyvinvointialueen kustannuksia, painottaa Antikainen.

Hyvinvointialueuudistus on ollut viime aikoina paljon esillä mediassa nimenomaan hallitsemattomasti nousevien kustannusten vuoksi. Oma Hämeessä nähdään kustannusten kasvun hillitsemiselle olennaisena keinona vaikuttavuusperusteinen johtaminen, asiointiprosessien ja asiakassegmenttien kautta. Vaikuttavuusperusteinen johtaminen vaatii paljon tietoa ja niiden analysointia. Kehitystyön saaminen käytäntöön vaatii myös muutoksia asenteissa ja työkulttuurissa. Oma Hämeessä ollaan päästy jo hyvää alkuun.

Pois poislähettämisen kulttuurista

Kuten muutkin hyvinvointialueet, myös Oma Häme on tehnyt paljon toimia taloutensa tasapainottamiseksi. Asiakaskeskeisen ajattelutavan ja palvelujen vaikuttavuuden arvioinnin nähdään Oma Hämeessä vaikuttavan kantahämäläisten palveluihin ja niiden kehittymiseen lopulta enemmän kuin esimerkiksi paljon julkisuudessa esillä olleet palveluverkkomuutokset. 

– Meillä Kanta-Hämeessäkin asiointipaikat tulevat lähivuosina muuttumaan. Usein muutokset koetaan huononnuksina, vaikka asiat paranisivatkin. Haluamme keskittää osaamisen ja palvelut paikkoihin niin, että ne tuottavat varmasti parhaan mahdollisen lopputuloksen asiakkaalle, kerralla. Ei niin, että hän kiertää pienemmistä yksiköistä isompiin, kunnes apu löytyy, selittää Antikainen.

Sote-ammattilaisilta uusi ajattelutapa vaatii totuttelua ja rohkeutta. 

– Usein esimerkiksi erikoissairaanhoidossa koetaan, että joku asia olisi pitänyt hoitaa perusterveydenhuollossa. Ja taas perusterveydenhuollon kiirevastaanotolla on ajateltu, että asiakkaan vaiva hoituu paremmin päivystyksessä. Irtautumista poislähettämisen kulttuurista tuetaan meillä niin, että palveluiden käytöstä ja parhaista käytännöistä kerätään dataa, jolloin päätös hoitopaikasta tai -muodosta perustuu vaikuttavuusarviointiin, muistuttaa Antikainen.

Uuden ajattelu- ja toimintamallin vieminen käytäntöön on helppoa juuri Kanta-Hämeen kokoisella hyvinvointialueella.

– Meillä ei ole yliopistosairaalaa, joka korostaisi erikoissairaanhoidon roolia. Lisäksi Kanta-Hämeessä ei ole taustalla maakunnallista sote-kuntayhtymää, jonka rakenteista pitäisi pyrkiä eroon. Voimme nyt luoda uutta yhdessä. Muualla Suomessa ei olla ehkä niin vielä rohjettu tarttua vaikuttavuuteen, miettii Antikainen.

 Antikainen (kuvassa) on väitellyt hyvinvointialueiden vaikuttavuuden arvioinnista. Aiemmin Eksotessa työskennellessään Antikainen pääsi kokeilemaan sote-palvelujen vaikuttavuuden arviointia.

– Kymmenisen vuotta sitten Eksote oli mukana silloisessa kuntakokeilussa, joka mahdollisti tämän tyyppisen datan hyödyntämisen. Mutta sitä mallia ei ole voitu hyödyntää oikein missään muualla sen jälkeen, koska hyvinvointialueuudistus viivästyi. Oma Hämeen panostukset vaikuttavuuden arviointiin ja vaikuttavuusperusteiseen johtamiseen houkuttelivat minut Kanta-Hämeeseen, sanoo Antikainen. 

Vaikuttavuus perustuu tietoon ja sen analysointiin

Jotta sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuutta pystytään kunnolla arvioimaan, tarvitaan tietoa palveluista ja niiden käyttäjistä. Oma Hämeessä on käytössä yksi merkittävimmistä tiedolla johtamisen työkaluista: tietoallas. Se on data-alusta, jonne voi kerätä ja tallentaa eri muotoista dataa useasta eri lähteestä - esimerkiksi tekstistä, kuvista ja signaaleista. Tietoallas kykenee käsittelemään suuria tietomääriä ja mahdollistaa niiden analytiikan sekä tiedolla johtamisen.

Tietoallas toimii tiedon kokoajana ja yhdistelijänä sekä alustana tekoälyn hyödyntämiselle. Tällöin voidaan esimerkiksi tunnistaa etukäteen asiakkaan mahdollisia palvelutarpeita ja löytää niihin parhaat mahdolliset palvelumuodot.

– Tietoallas kerää kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa kirjattua ja tuotettua tietoa. Niitä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedot ja niihin liittyvät palvelutiedot, kuten käynti- ja osastojaksotiedot. Tietoja ovat myös palveluiden tuottamiseen liittyvät kustannus- ja hintatiedot sekä palveluiden tuottamiseen liittyvät laatutiedot, kuten asiakastyytyväisyyskyselyt, Antikainen selvittää.

Oma Hämeessä on varmistettu, että tietojen käyttö noudattaa tietosuoja- ja tietoturvalakeja sekä eettisiä periaatteita asiakkaiden oikeuksien suojelemiseksi. Tietojen käyttö hyödyttää asiakkaita, koska se auttaa kehittämään toimintaa ja kohdentamaan voimavaroja sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty.

– Tiedolla autamme heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä auttamalla heitä auttavia ihmisiä. Tietojohtaminen on onnistunut, kun esimerkiksi kotihoitajalle jää kirjaamisen sijaan enemmän aikaa ikäihmisten hoitoon ja hoivaan. Tai kun lääkäri saa potilastietojen yhteenvedon sujuvasti ja ehtii paremmin kuunnella potilasta, sanoo Antikainen.

Asiakasohjauksen selkeytyminen säästää kaikkien aikaa

Palvelujen vaikuttavuuteen liittyy olennaisesti asiakasohjaus, jota Oma Hämeessä kehitetään tällä hetkellä muun muassa selkiyttämällä asiakkaiden ensikontaktia palveluihin. Tällä halutaan helpottaa asiakkaan ohjautumista oikean ammattilaisen tai palvelun äärelle sekä itsehoidon pariin. 

Ensikontaktilla tarkoitetaan asiakkaan yhteydenottoa, josta käynnistyy hänen uuden vaivansa tai asian hoitaminen hyvinvointialueen palveluissa. Yhteydenotto voi tulla puhelimitse, digipalvelujen kautta tai toimipisteessä asioidessa. Ensikontaktissa annetaan muun muassa asiakas- ja palveluohjausta, tehdään hoidon arviointeja tai varataan aikoja. Pitkäaikaissairaiden ja muiden asiakkaiden, joilla on jo olemassa oleva hoito- tai palvelusuhde, kuuluu jatkuvuuden turvaamiseksi asioida omien, tuttujen työntekijöiden kanssa. 

Ensikontaktipalveluita on lähdetty kehittämään Oma Hämeessä ensin puhelinasioinnista. Muutokset näkyvät palveluissa vaiheittain, syksyn aikana tullaan asioinnin selkeyttämiseksi keskittämään ja vähentämään tuntuvasti Oma Hämeen palveluiden puhelinnumeroita, esimerkiksi perusterveydenhuollossa. Ensikontaktipalvelujen yhtenäistämisellä tavoitellaan myös alueellista yhdenvertaisuutta asiakkaiden ohjautumisessa.

Keskitettyihin puheluihin vastaavat osaavat ammattilaiset, jotka ratkaisevat asiakkaan asian kerralla kuntoon tai ottavat asian haltuun. Tavoitteena on, ettei asiakkaan tarvitse olla enää ensimmäisen kontaktin jälkeen yhteydessä itse muihin ammattilaisiin tai palveluihin, vaan ammattilainen ohjaa hänet oikealle polulle.   

– Asiakkaiden yhteydensaanti ja pääsy sote-palveluihin tarvetta vastaavalla tavalla on jo pidemmän aikaa ollut haaste koko Suomessa. Selkeyttämällä asiakkaan ohjautumista palveluissamme vältämme turhaa työtä ja ajanhukkaa kaikilta osapuolilta. Ei ole tarkoituksenmukaista, että asiakas joutuu kolkuttelemaan erilaisia ovia saadakseen apua ongelmiinsa. Asia on ratkaistava ammattilaisten päässä, painottaa Oma Hämeen asiakkuusjohtaja Heli Aalto.

Palvelujen keskittäminen ja asiakkaan tarpeen mukainen ohjautuminen tukevat toiminnan vaikuttavuutta. Ideana on tehdä oikeita asioita, oikeaan aikaan. 

Kokemuksia ja tuloksia jaetaan muille hyvinvointialueille

Käytännön kehitystyön lisäksi Oma Hämeessä tehdään palvelujen vaikuttavuudesta myös tutkimusta. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi joulukuussa 2023 Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle lähes miljoonan euron tuen vaikuttavuustutkimukselle, joka liittyy Suomen kestävän kasvun ohjelmaan. Oma Hämeen tutkimus on osa Sisä-Suomen yhteistyöalueen tutkimushanketta, jolle haettiin yhteisrahoitusta ministeriöltä. Kanta-Hämeen lisäksi hankkeessa ovat mukana Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueet. 

Tutkimushankkeessa kehitettävän arviointimallin pitäisi tuoda esille sellaiset vaikuttavat palvelut ja toiminnot, joilla saadaan kustannustehokkaasti paras hyvinvointi alueen asukkaille.

– Jos otetaan esimerkiksi yksi meidän kansansairauksistamme, diabetes. Asiakkaalla voi olla tarve paljon muullekin kuin terveyspalveluille, mikä kannattaisi huomioida sekä asiakkaan hyvinvoinnin että kustannusten näkökulmasta. Esimerkiksi tarve säännölliselle kotihoidolle, asunnon muutostöille tai muulle pitkäkestoisille sosiaalihuollon palveluille on jäänyt aiemmin helposti diabeteksen hoidon ulkopuolelle. Tämä on voinut aiheuttaa päällekkäistä tekemistä tai palveluaukkoja asiakkaalle. Nyt koko sote-palvelujen kokonaisuus saadaan näkyväksi, sanoo Oma Hämeen tieto- ja vaikuttavuusjohtaja Katja Antikainen.

Oma Hämeessä kehitettävää vaikuttavuuden arviointimallia voidaan hyödyntää muillakin hyvinvointialueilla sekä strategisen että operatiivisen johdon tukena. Malli myös tukee päätöksentekoa ja auttaa muuttamaan sote-palvelujärjestelmän painopistettä raskaammista kevyempiin ja ennaltaehkäisevämpiin palveluihin.

Malli on jo herättänyt kiinnostusta – yhteistyötä tehdään useiden muiden hyvinvointialueiden kanssa sekä kansallisella tasolla sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Kokemuksia ja tuloksia jaetaan mielellään, jotta tulokset saataisiin parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksi.

Hyvinvointialueiden velvoitteet palveluiden vaikuttavuuden seuraamiseen ovat kuitenkin kasvamassa. Nykyisellään hyvinvointialueiden yleiskatteisesta rahoituksesta suurin osa perustuu väestön palvelutarpeeseen. Hyvinvointialueiden välillä on suuria eroja esimerkiksi väestön sairastavuudessa, mikä heijastuu palvelutarpeen kautta rahoitukseen.

Hyvinvointialueiden rahoitusmalli on kuitenkin muuttumassa. Avoinna on kuitenkin vielä, milloin ja miten se muuttuu. Rahoituksen uudistaminen vaatii myös kansallisen tason muutoksen tiedon hyödyntämisessä ja ajattelumallissa. 

– Tällä hetkellä rahoitusmalli on palvelutarveperusteinen, eli itse asiassa palvelutuotanto-keskeinen. Eli mitä enemmän väestö sairastaa, niin sitä enemmän saadaan rahaa. Olisi kaikkien kannalta järkevämpää, että rahoitusmalli olisi vaikuttavuusperusteinen ja että tuettaisiin hyvinvointialueiden ennaltaehkäisevää toimintaa ja asukkaiden hyvinvointia, pohtii Antikainen. 

– Meillä Oma Hämeessähän näin toimitaan jo. Voisi ajatella, että me ollaan ymmärretty hyvinvointialueuudistuksen ydin esimerkillisesti, ehkä parhaiten koko maassa. Vaikuttavuuden kasvua ja kustannusten parempaa hallintaahan uudistuksella nimenomaan haettiin, kehaisee Antikainen. 

Henkilöä pistää ampiainen.
UUTINEN
01.07.2024

Ampiaisen pisto? Seksitauti? Lämpöuupumus?

Lue digilääkärin toimintaohjeet kesän terveyshuoliin.

Henkilöä pistää ampiainen.

Ampiaisen pisto? Seksitauti? Lämpöuupumus?

UUTINEN / 01.07.2024

Lue digilääkärin toimintaohjeet kesän terveyshuoliin.

Henkilöä pistää ampiainen.

UUTINEN / 01.07.2024

Ampiaisen pisto? Seksitauti? Lämpöuupumus?

Ampiainen pistää miestä jalkaan.
 

Lue digilääkärin toimintaohjeet kesän terveyshuoliin. Jos kotikonstit eivät auta, saat helposti ja nopeasti apua digipalveluidemme kautta – vaikka kesämökiltä käsin.  

 

Hyönteisten pistot 

Hyönteisten pistot ovat tavallisesti harmittomia ja paranevat itsekseen. Oireet rauhoittuvat tavallisimmin muutaman vuorokauden kuluessa.  

Oireet

 • kipu 
 • punoitus 
 • turvotus 
 • kutina. 

Itsehoito-ohjeet

 • Paikallista kipua voit lievittää viileällä ja kylmällä. 
 • Poista mehiläisen jättämä piikki ihosta varovasti. 
 • Vältä raapimasta ihoa, sillä silloin se saattaa tulehtua. 
 • Kutinaa helpottamaan voit ottaa antihistamiinitabletin pakkauksen ohjeen mukaan. 
 • Miedon kortisonivoiteen käyttö purema-alueella saattaa helpottaa oireita. 
 • Jos pistoksesta seuraa hengenvaarallinen reaktio, soita 112. 

Jos iho-oire pitkittyy tai pahenee, voit ottaa yhteyttä sairaanhoitajachatin kautta ma–pe klo 8–20. Chatin kautta saat lisäohjeita. Saat chatin käyttöösi helposti Oma Häme -sovelluksella tai kirjautumalla osoitteessa omahame.fi.  

Punkin purema

Punkeista noin viidesosa kantaa borreliabakteeria, joka aiheuttaa ihmiselle Borrelioosi-infektion. Bakteerin riski siirtyä ihmiseen kasvaa, jos punkki on ollut ihossa kiinni vähintään vuorokauden.  

Ennaltaehkäisy

Borrelioosiin ei ole rokotetta. Punkin puremaa ehkäiset pukeutumalla kumisaappaisiin, pitkiin housuihin, pitkähihaiseen paitaan ja vaaleaan vaatetukseen, josta punkit on helppo huomata. Iltaisin kannattaa tehdä punkkitarkastus. 

Itsehoito-ohjeet

 • Poista punkki iholta vetämällä se ulos ylöspäin suuntautuvalla liikkeellä. Pidä ote mahdollisimman lähellä ihon pintaa. Apteekista saatavat punkkipihdit ovat tähän hyvä keino. 
 • Vuorokauden sisällä irrotettu punkki vähentää borreliatartunnan riskiä. 

Borrelioosin oireet

 • Lähes kaikille tulee heti pureman jälkeen 2–3 cm halkaisijaltaan oleva punoitus, joka ei vielä ole merkki borrelioosista. 
 • Viikon jälkeen puremasta yli 5 cm halkaisijaltaan oleva, laajeneva punoitus on merkki varhaisvaiheen infektiosta. 
 • Punaisen alueen keskiosa voi laajentua ja puremaa voi ympyröidä vain rengastyyppinen punoitus. 
 • Lievää kutinaa voi olla, yleensä ei aristusta tai kipua. 

Jos viikon päästä puremasta tai pureman epäilystä saat edellä mainitut oireet, ota yhteyttä sairaanhoitajachatin kautta ma–pe klo 8–20. Chatin kautta saat lisäohjeita. Saat chatin käyttöösi helposti Oma Häme -sovelluksen kautta tai kirjautumalla osoitteessa omahame.fi. 

Puutiaisaivotulehdus on toinen punkeista tarttuva tauti, joka siirtyy ihmiseen heti kun punkki on kiinnittynyt ihoon. Puutiaisaivotulehduksen ehkäisyyn on olemassa rokote. THL on listannut riskialueet ja suosittelee rokotteen ottamista alueella oleskeleville.  

Katso puutiaisaivotulehduksen riskialueet (THL)

Rokotusta varten tarvitset reseptin, jonka saat sairaanhoitajachatin kautta.  

Kyyn purema 

Kyyn purema on haitallinen sekä lapsille ja aikuisille.  

Oireet 

 • Kaksi pientä reikää, puremakohta turpoaa ja aristaa. 
 • Ihon punoitus. 
 • Mahdollinen huonovointisuus. 
 • Vaikeissa tapauksissa purema saattaa johtaa sokkiin. 

Ennaltaehkäisy ja itsehoito-ohjeet

 • Älä liikuta raajaa, jossa purema on. 
 • Tue puremakohta lepoasentoon. 
 • Kyypakkauksen tabletit ohjeen mukaan otettuna tai antihistamiini saattaa hidastaa puremasta tulevaa reaktiota. 
 • Vaatii aina yhteydenottoa terveydenhuollon ammattilaiseen, soita päivystysapuun 116 117. 
 • Muista käyttää kyyn yleisimmillä esiintymisalueilla kunnon varsilla varustettuja kumisaappaita, ja huolehdi jäykkäkouristusrokotteesi voimassaolosta. 

Kyykäärmeen puremissa soita kuitenkin hätänumeroon 112, jos: 

 • Kyse on lapsesta tai alle 15-vuotiaasta, vaikka oireita ei olisikaan. 
 • Olet raskaana. 
 • Olet vanhus tai vakavasti sairas, esim. sepelvaltimotautia sairastava. 
 • Puremakohta sijaitsee pään tai kaulan alueella. 
 • Saat joitakin seuraavista oireista: huimaus, pahoinvointi, kylmänhikisyys, ripulointi, päänsärky, puremakohdan nopea turpoaminen, hengitysteiden turpoaminen tai hengitysvaikeuden nopea muodostuminen, rintakipu, tajunnan aleneminen. 

Tärkeintä: älä mene paniikkiin, toimi rauhallisesti, pysy liikkumattomana ja soita 116 117 tai hätänumeroon 112.  

Teltta ja sydän.
 

Seksitaudit 

Seksitaudit tarttuvat pääasiassa suojaamattomassa seksikontaktissa. Yleisimpiä seksitauteja ovat klamydia, kondylooma ja sukuelinherpes.  

Taudit eivät tartu uimisesta, saunomisesta tai esim. WC-istuimesta.  

Seksitaudit voivat olla hyvinkin pitkään tai kokonaan oireettomia. Tutkimuksissa kannattaa herkästi käydä, jos epäilet tartuntaa tai kumppanillasi on todettu tartunta. On erittäin tärkeää, että informoit seksikumppaneitasi, jos sinulla todetaan seksitauti. Näin tartuntaketju saadaan katkaistua.  

Ennaltaehkäisy

Seksitaudeilta suojaa suurimmaksi osaksi kondomin tai suuseksisuojan käyttö. Jotkut taudit, kuten kondylooma tai herpes, voivat silti tarttua suojaamattomien alueiden kautta.

Oireet

 • kirvely virtsatessa 
 • tihentynyt virtsaamisen tarve 
 • poikkeava vuoto virtsaputkesta tai emättimestä 
 • kutina 
 • kirvely  
 • rakkulat, haavaumat tai syylät sukuelinten alueella.

Miten tutkimuksiin? 

Tutkimuksiin voit hakeutua täyttämällä Omaolon oirekyselyn* seksitaudeista ja lähettämällä sen ammattilaiselle. Oirekyselyn voit täyttää 24/7. Tämän jälkeen sinuun ollaan yhteydessä ja annetaan lisäohjeita. Omaolon oirearviot löydät osoitteesta https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot tai kätevästi linkityksenä Oma Hämeen -sovelluksesta. 

Voit myös ottaa yhteyttä sairaanhoitajachattiin ma–pe klo 8–20. Chatin kautta saat lisäohjeita. Saat chatin käyttöösi helposti Oma Häme -sovelluksen kautta tai kirjautumalla osoitteessa omahame.fi.  

Virtsatietulehdus (aikuisilla) 

Virtsatietulehdus on yleisempi naisten vaivana. Tulehdus alkaa tavallisesti siten, että bakteereja nousee omasta suolistosta tai virtsaputken suun läheltä iholta virtsarakkoon. Kylmettyminen ja uiminen eivät lisää virtsatietulehduksen riskiä. 

Oireet 

 • tihentynyt virtsaamistarve 
 • kirvely virtsatessa 
 • alavatsan kipuilu 
 • joskus verta virtsassa 
 • kuume ja selkäkipu muun oirekuvan lisäksi saattaa olla merkki munuaisaltaan tulehduksesta. 

Ennaltaehkäisy ja itsehoito-ohjeet 

 • Huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja intiimihygieniasta. 
 • Nauti riittävästi nesteitä. 
 • Karpalo- tai puolukkamehu saattaa auttaa lieviin oireisiin ja ehkäistä virtsatulehduksen uusiutumista. 
 • Apteekista on saatavilla itsehoitovalmisteita lieviin oireisiin ja ennaltaehkäisyyn. 

Jos sinulla on oireita, kannattaa täyttää Omaolossa* virtsatietulehduksen oirearvio, joka ohjaa eteenpäin hoidossa. Oirekyselyn voit täyttää 24/7. Omaolon oirearviot löydät osoitteesta https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot tai kätevänä linkityksenä Oma Hämeen -sovelluksesta. 

Asian hoitaminen onnistuu myös sairaanhoitajachatin kautta ma–pe klo 8–20. Suosittelemme täyttämään esitietolomakkeen huolellisesti ennen chatin aloittamista. Saat chatin käyttöösi helposti Oma Häme -sovelluksen kautta tai kirjautumalla osoitteessa omahame.fi. 

Huonovointinen henkilö epäilee itsellään auringonpistosta.
 

Lämpöuupumus 

Helteellä ihmisen lämpötasapaino saattaa muuttua tai pettää kokonaan. 

Ylimääräinen lämpö poistuu liki ainoastaan hikoilemalla, jolloin elimistöstä poistuu samalla nesteitä ja suolaa. Tästä voi aiheutua haittaa, jos rasitus jatkuu pitkään. 

Myös ylipaino, ikä ja sairaudet ovat riskitekijöitä herkempään lämpötasapainon muutokseen. 

Oireet 

 • heikotus 
 • pääsärky, huimaus 
 • sekavuus, ärtyneisyys 
 • ruokahaluttomuus 
 • pahoinvointi 
 • kylmänhikisyys 
 • hengityksen muutos, tykyttely 
 • tajuttomuus. 

Ennaltaehkäisy ja itsehoito-ohjeet 

 • Pukeudu riittävän kevyesti ja muista päähine! 
 • Nauti riittävästi nesteitä.
 • Vältä fyysistä rasitusta ja tauota tarvittaessa tekemistä. 
 • Älä jätä ketään helteellä autoon, etenkään lapsia. Lapsen nukuttamista paksujen peitteiden alle vaunuissa tulee välttää. Suositeltavaa on myös kiinnittää huomioita vaunun materiaaliin, koska se toimii lämmönkerääjänä helteellä. 

Ensiapu 

 • Auta lämpöuupumuksesta kärsivä lepoon (viileään paikkaan jos mahdollista) ja vähennä vaatetusta. 
 • Viilennä ihoa esim. vedellä. 
 • Anna juotavaksi pelkkää vettä. 
 • Jos henkilön tajunnantasossa tapahtuu muutoksia, soita heti 112. 

Lämpöuupumus vaatii hoitoa tai hoidon tarpeen arviota, vaikka tila kohenisi. Voit ottaa yhteyttä sairaanhoitajachatissa tai soittamalla 116 117. Vakavassa, henkeä uhkaavassa tilanteessa soita aina 112. 

Auringonpistos 

Auringonpistos syntyy yleensä suorasta päähän kohdistuvasta auringonpaisteesta. Fyysistä rasitusta auringonpistoksen syntymiseen ei tarvita. 

Oireet 

 • päänsärky 
 • pahoinvointi 
 • huimaus 
 • ärtyneisyys. 

Ennaltaehkäisy ja itsehoito 

 • Vältä pitkäkestoista oleskelua suorassa auringonpaisteessa. 
 • Käytä päähinettä. 
 • Juo riittävästi. 

Ensiapu 

 • Auta auringonpistoksesta kärsivä viileään paikkaan ja lepoasentoon. 
 • Viilennä otsaa esim. viileällä kääreellä. 
 • Seuraa vointia. Jos henkilön yleistila heikkenee, ota yhteys terveydenhoidon ammattilaiseen tilanteen arvioimiseksi joko soittamalla 116 117 tai sairaanhoitajachatin kautta. 

Vakavassa, henkeä uhkaavassa tilanteessa soita aina 112. 

 

*Omaolo on CE-merkitty lääkinnällinen laite. 

Euroopan unionin rahoittama.
 

Lataa Oma Häme -sovellus nyt!

Google Playn linkkiApp Storen linkki