Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luototus on tarkoitettu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen pienituloisille ja vähävaraisille asukkaille.

Sen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattavissa oleva luotto takaisinmaksuehtoineen.

Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla:

 • talouden hallintaan saattaminen
 • velkakierteen katkaiseminen
 • asumisen turvaaminen
 • sosiaalisen kriisin ylittäminen
 • kodin hankinnat

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella luottoa voidaan myöntää minimissään 500 euroa ja enimmillään 10 000 euroa. Takaisinmaksuaika on enimmillään viisi vuotta. Luoton hakijan tulee toimittaa selvitys kaikista veloistaan ja varoistaan.

Sosiaalisen luoton mahdollisia esteitä ovat:

 • tarvitsemasi summa on yli 10 000 euroa
 • käytettävissäsi olevat tulot eivät riitä luoton hoitamiseen
 • voit saada kohtuuehtoista luottoa normaaleilta markkinoilta
 • akuutti peli- tai päihderiippuvuus
 • voimassa oleva velkajärjestely tai sosiaalinen luotto
 • yritystoiminnan rahoittaminen
 • Näin hakeudut palveluun

Sosiaalista luottoa voit hakea ottamalla yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse taloudellisen tuen neuvonnan kautta. Yhteydenottosi jälkeen sosiaalihuollon ammattihenkilö arvioi alustavasti kokonaistilanteesi ja luoton saamisen edellytykset. Alkukartoituksen perusteella ohjaamme joko sosiaalisen luototuksen hakemiseen tai tarvittaessa muiden palveluiden piiriin (sosiaalitoimi, Kela).

Luottopäätöksesi käsitellään taloudellisen tuen yksikössä.

Taloudellisen tuen yksikkö puhelinasiointi

Taloudellinen tuen puhelinasiointi.

Voit ottaa yhteyttä taloudellisen tuen yksikön puhelinneuvontaan aina, kun arjen raha-asiat askarruttavat, oman talouden hoidossa on ongelmia tai rahat eivät tunnu riittävän. Puheluun vastaavat sosiaalihuollon ammattilaiset.

Normaalit aukioloajat

Puhelinpalvelu avoinna
 • Maanantai 09:00 - 12:00
 • Keskiviikko 09:00 - 12:00
 • Perjantai 09:00 - 12:00

Kunnat:

Tausta

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa lainanantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Hyvinvointialue voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Luotto voidaan perustellusta syystä myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada luottoa kohtuullisin ehdoin ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Luottoa harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet. Sosiaalisista luotoista vastaa hyvinvointialue.

Lainsäädäntö

Laki sosiaalisesta luototuksesta

Laki sosiaalisesta luototuksesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021133
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2002/20021133
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021133

Taloudellisen tuen yksikkö

Taloudellisen tuen yksikkö

Taloudellisen tuen yksikkö auttaa sinua toimeentuloon liittyvissä asioissa. Voit hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea sen jälkeen, kun olet ensin hakenut perustoimeentuloa Kelasta. Hoidamme myös Kanta-Hämeen alueen välitystilejä ja myönnämme tarvittaessa sosiaalista luototusta. 

Sähköposti

taloudellinentuki(at)omahame.fi

Osoite

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Taloudellisen tuen yksikkö
PL 505
13101 Hämeenlinna