Murupolku

Lyhytaikainen huolenpito

Lyhytaikainen huolenpito

Lyhytaikainen huolenpito tarkoittaa palvelua, jota järjestetään vammaisen henkilön läheisten hoitovastuun helpottamiseksi ja jaksamisen tukemiseksi. Tarkoituksena on turvata vammaisen henkilön huolenpito silloin, kun hänestä yleensä huolenpitovastuussa olevat läheiset eivät voi hänestä huolehtia. Samalla se antaa vammaiselle henkilölle mahdollisuuden itsenäistyä ja tehdä niitä asioita, joista hän itse nauttii.

Lyhytaikaista huolenpitoa voivat saada sekä lapset että aikuiset, jos sitä vammansa vuoksi välttämättä tarvitsevat.

Vammaisen henkilön ja hänen perheensä yksilöllinen tarve ratkaisee, miten lyhytaikainen huolenpito on käytännössä toteutettava.

Lyhytaikaista huolenpitoa voidaan järjestää vammaiselle perheenjäsenelle esimerkiksi viikonlopun ajaksi. Sitä voidaan myös järjestää kouluaamuina tai koulun jälkeen iltapäivällä, jos vammainen henkilö ei pärjää yksin kotona tai ei osaa lähteä ilman apua tai tukea kouluun. Myös koulujen loma-aikoina on usein tilapäisen huolenpidon tarvetta.

Lyhytaikaista huolenpitoa (tilapäishoitoa) voidaan järjestää erityishuoltona kehitysvammalain perusteella tai vammaispalvelulain muuna lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisena palveluna. Myös sosiaalihuoltolain perusteella perhehoitona tai omaishoidon tuen vapaina on mahdollista järjestää lyhytaikaista huolenpitoa.

Toimi näin

Mikäli tarvitset tietoa ja neuvontaa vammaispalveluihin liittyen, voit ottaa yhteyttä asuinalueesi vammaissosiaalityöhön. Vammaispalveluiden ammattihenkilö selvittää yhdessä sinun ja läheistesi kanssa tilannettasi ja tuen tarvetta, sekä neuvoo ja ohjaa sinut oikean palvelun piiriin.

Teuvola, Forssa, Vammaisten asumispalvelut

Teuvola on kehitysvammaisten lasten ja nuorten, alle 18-vuotiaiden tilapäishoitopaikka Forssassa.

Teuvolassa on kaksi asiakaspaikkaa yön yli hoitoon ja yksi paikka niin sanottuun päivähoitoon (klo 7 – 21), joka mahdollistaa perheen osallistumisen harrastuksiin ym. mahdollisesti äkillisiinkin tarpeisiin.

Vammaispalveluiden asiakkaaksi voit hakea ottamalla yhteyttä vammaissosiaalityöhön ja asiakasohjaukseen.

Osoite

Isoniityntie 51 A 1, 30300 FORSSA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Ypäjä, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Loppi, Hattula, Riihimäki, Jokioinen, Hämeenlinna, Forssa, Tammela

Vammaispalveluhakemus (pdf)

Tällä hakemuksella voit hakea vammaisille tarkoitettuja palveluja.

Sähköinen vammaispalveluhakemus, Hämeenlinna

Sähköinen vammaispalveluhakemus on tarkoitettu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen Hämeenlinnan alueella asuville vammaisille henkilöille. Hakemuksen linkistä pääset tunnistusta vaativaan palveluun.

Tarvitset verkkopankkitunnukset tai muun luotettavan tunnistautumisen, esim. mobiilivarmenteen, jotta voit täyttää hakemuksen. Huomaa, että tunnukset ovat henkilökohtaiset.

Hakemukseen tarvitaan myös liitteitä, eli erilaisia selvityksiä elämäntilanteestasi. Jos sinulla on liitteitä sähköisenä, voit lisätä ne hakemukseen. Voit kuitenkin myös lähettää liitteet postissa hakemuksen käsittelijälle. Muista laittaa kirjekuoreen oma nimesi selkeästi.

Lainsäädäntö

Sosiaalihuoltolaki

Perhehoitolaki

Kehitysvammalaki

Vammaispalvelulaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150263
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380