Murupolku

Palveluverkkosuunnitelman tausta

Palveluverkkosuunnitelma

Aluevaltuusto päätti sosiaali- ja terveyspalveluita koskevista palveluverkkomuutoksista kokouksessaan 9. huhtikuuta. Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti palveluverkkosuunnitelman mukaiset linjaukset, joilla tavoitellaan menojen kasvun hillitsemistä vähintään 30,5 miljoonalla eurolla vuoden 2026 loppuun mennessä. Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi periaatteen, jonka mukaan hyvinvointialueen palvelurakenteen kiinteinä toimipisteinä toimivat palvelukeskukset ja palvelupisteet.

Palvelukeskuksia on jatkossa kolme: Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Lisäksi perustetaan yhdeksän palvelupistettä, jotka sijaitsevat  

 • Jokioisissa 
 • Hauholla (Hämeenlinna) 
 • Kalvolassa (Hämeenlinna) 
 • Lammilla (Hämeenlinna)  
 • Lopella 
 • Oitissa (Hausjärvi) 
 • Parolassa (Hattula) 
 • Tervakoskella (Janakkala) 
 • Turengissa (Janakkala) 

Lue lisää aluevaltuuston päätöksistä

Muutosten lisäksi tehdään uudistuksia

Huhtikuun päätöksen jälkeen palveluverkon muutokset toteutuvat vaiheittain lähivuosina. Ratkaisuja on kehitetty hyvinvointialueella toiminnan alusta saakka ja sitä ennen pitkään muun muassa erilaisissa sote-kehittämishankkeissa. Palveluverkkomuutoksia on suunniteltu viime syksystä lähtien ja syksyllä tehtiin myös palveluverkkoselvitys.

Oma Hämeen palveluverkkoon suunnitellaan muutoksia, jotka koskevat hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelumuotoja, saatavuutta ja toimipisteitä. Sosiaali- ja terveyspalveluita sekä niiden rakenteita uudistetaan rinnakkain palveluverkkomuutosten kanssa.  Alla olevassa animaatiossa kuvataan muutoksen suuntaa.

Alla on kooste palveluverkkosuunnitelman luonnoksesta Prezi-alustalla. Sen kautta palveluverkosuunnitelmaan voi tutustua helposti seutukunnittain tai toimialoittain.

UKK palveluverkkoselvitys

Usein kysytyt kysymykset UKK

Lähetä oma kysymyksesi viestinta(at)omahame.fi

Palveluverkkoselvitystä koskeva päätöksenteko alkoi Oma Hämeessä joulukuussa 2023, kun aluevaltuusto käsitteli palveluverkon määritysperiaatteita, palveluverkkoselvityksen pohjalta laadittuja tulevaisuuskuvia sekä päätti palveluverkon suunnittelua ohjaavista periaatteista.

Lue aluevaltuuston joulukuun 2023 päätöksistä tarkemmin

Maaliskuun 26. päivä aluevaltuusto päättää palveluverkon muutoksista. Tällöin on tarkoitus linjata Oma Hämeen toimipisteiden ja terveysasemien sijainti vuodesta 2026 eteenpäin. Kokousta voi seurata suorana Oma Hämeen Youtube-kanavalta. Striimilinkki löytyy lähempänä ajankohtaa Tapahtumista.

Maaliskuun alussa hyvinvointialuejohtaja tekee oman esityksensä palveluverkon muutoksista, joista aluehallitus alkaa käsitellä osaltaan 11. maaliskuuta.

Hyvinvointialueella asioista päättää 59-henkinen, vaaleilla valittu aluevaltuusto. Aluehallitus voi ottaa kantaa asioihin ja ohjaa valmisteluprosessia. Esimerkiksi marraskuussa 2023 aluehallitus päätti, mitä lisäselvityksiä on tehtävä varsinaisen palveluverkkoselvityksen lisäksi.

Hyvinvointialueen virkajohto valmistelee asioita ja tekee esityksiä aluehallitukselle ja aluevaltuustolla, jotka päättävät muutoksista.

Hyvinvointialueen lautakunnat ja vaikuttamiselimet antavat lausuntoja valmisteltaviin asiakokonaisuuksiin.

Muutoksia tarvitaan, jotta yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut pystytään turvaamaan nykyisellä rahoituksella. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu valtionrahoitukseen ja hyvin pieneltä osin asiakasmaksuihin. Hyvinvointialueella ei ole verotusoikeutta. 

Valtion myöntämässä rahoituksessa ei ole huomioitu mitenkään niitä muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi rahoitustilanteeseen. Ukrainan sota, inflaatio ja henkilöstön, valtakunnallisten työehtosopimusten palkankorotukset ovat muun muassa sellaisia asioita. Kanta-Hämeen hyvinvointialue tulee tänä vuonna ottamaan 90 miljoonaa velkaa palvelujen tuottamiseksi. Velkaa kertyy 250 000 euroa joka päivä. Näin emme voi jatkaa, vaan meidän on tehtävä muutoksia palvelurakenteeseen.

Palvelupisteisiin ja palvelumuotoihin on tehtävä muutoksia myös siksi, että henkilöstö riittäisi palvelujen tuottamiseen. Lisäksi  muutoksilla halutaan myös vastata ikäihmisten määrän kasvun ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja palvelutarpeiden muutoksiin. 

Kaikkea suunnittelua ohjaavat neljä reunaehtoa: palveluiden tarve, henkilöstön saatavuus, kiinteistöjen kunto ja hyvinvointialueen rahoitus.

Maaliskuun päätöksen jälkeen palveluverkon muutokset toteutuvat vaiheittain lähivuosina, ei yhdellä kertaa. Isoin osa muutoksista alkaa näkyä asiakkaiden palveluissa vuoden 2025 loppupuolella. Käytännön muutoksia ryhdytään valmistelemaan päätösten jälkeen yhdessä henkilöstö kanssa. Myös asukkaiden osallistuminen jatkuu kevään aikana.

Palveluverkkomuutoksia on suunniteltu viime syksystä lähtien ja syksyllä tehtiin myös palveluverkkoselvitys. Ratkaisuja asukkaiden palvelutarpeiden muutoksiin on kehitetty hyvinvointialueella toiminnan alusta saakka ja sitä ennen pitkään muun muassa erilaisissa sote-kehittämishankkeissa.

Tavoitteena on ollut alusta saakka, että muutoksista käydään avointa keskustelua ennen päätöksentekoa. Vaikutuksia arvioidaan monin eri tavoin ja eri näkökulmista. Palveluverkkosuunnitelmalle on tehty myös oma osallistamissuunnitelmansa. 

Asukkaille, asiakkaille ja henkilöstölle tiedotetaan säännöllisesti siitä, missä vaiheessa prosessi on. Esimerkiksi palveluverkkoon ehdotuksista muutoksista on kerrottu tiedotteissa, podcasteissa, seutukuntakierroksella ja infotilaisuuksissa. Asukkailla on ollut mahdollisuus käydä keskustelua verkkoalustoilla ja livetilaisuuksissa. Sidosryhmille on lisäksi pidetty omia tilaisuuksia.

Lautakunnat tekevät vaikutusten arviointia muutosesityksistä. Lisäksi vaikuttamistoimielimiltä ja sidosryhmiltä on pyydetty lausunnot. 

Kaikki lausunnot ja saadut näkemykset toimitetaan valtuutetuille päätöksenteon tueksi.

Yhteinen suunnittelu jatkuu myös maaliskuun päätöksenteon jälkeen.

Nykyiset sote-palvelut perustuvat kuntapohjaiseen rakenteeseen. Muutossuunnitelmat on taas  tehty hyvinvointialueen näkökulmasta, jossa kuntarajoilla ei ole merkitystä. 

Palvelujen saavutettavuudessa on otettava huomioon paitsi väestön asumiskeskittymät, palvelupisteiden maantieteellinen etäisyys, myös ajallinen ulottuvuus: kuinka usein palvelua on asiakkaiden saatavilla ja missä laajuudessa. Kanta-Häme on maantieteellisesti suhteellisen tiivis alue, ja etäisyydet ovat maltillisia.

Myös henkilöstön saatavuus vaikuttaa siihen, missä palveluja kannattaa tarjota asiakkaille. Samoin kiinteistöjen kunto ja tilatehokkus, kun rahaa on niukasti, ei voida maksaa turhista seinistä.

Suunnitelma perustuu palvelukeskusten ja palvelupisteiden muodostamaan palveluverkostoon. Palvelupisteen palvelut voidaan tuottaa eri tavoin: liikkuvina, siirrettävinä, digitaalisina tai kivijalkapalveluina. Palveluita koottaisiin yhteisiin toimipisteisiin. 

Aluevaltuuston joulukuussa 2023 hyväksymien määritysperiaatteiden mukaan palvelut tuotetaan pääsääntöisesti hyvinvointialueen omissa toimipisteissä. Vuokratiloja hyödynnetään tarvittaessa. 

Tavoitteena on lisätä merkittävästi digitaalisesti ja etänä tapahtuvan asioinnin määrää. Asiakas- ja palveluohjausta yhtenäistetään niin, että asiakas ohjautuu kerralla oikean palvelun piiriin. Oma Hämeen tärkeimmät palvelukanavat ovat puhelinasiointi ja chat-palvelut. Syksyllä käyttöön otettu Oma Häme -sovellus myös helpottaa ja nopeuttaa asiointia. 

Digitaaliset palvelut eivät varsinaisesti korvaa mitään, täydentävät olemassa olevia palveluja. Kaikki asiakkaat eivät voi esimerkiksi chat-palvelua käyttää, eikä se sovi kaikkien asioiden hoitamiseen. Mutta osalle asiakkaista mobiilisovellus ja chat-asiointi helpottaa ja nopeuttaa asioiden hoitamista, esimerkiksi pitkäaikaissairaiden kontrolleissa ja yhteydenpidossa. 

Lue lisää chat-palvelustamme

Palveluverkkoselvitys osa1

Palveluverkkoselvitys

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella tehtiin syksyllä 2023 palveluverkkoselvitys, joka toteutettiin yhteistyössä kuntien ja valittujen kumppanien kanssa. Selvityksellä kartoitettiin hyvinvointialueen palveluverkon nykytilannetta, henkilöstön saatavuutta, toimitilojen kuntoa sekä väestön tulevia palvelutarpeita päätöksenteon pohjaksi.  

Hyvinvointialueen rahoitus tai henkilöstö riitä nykyisten palveluiden ylläpitämiseen. Siksi palvelurakenteeseen on tehtävä merkittäviä muutoksia. Palveluverkkoselvitykseen on koottu tietoa Oma Hämeen palveluista ja tiloista. 

Asukkaita, henkilöstöä ja sidosryhmiä kuultiin vuoden 2023 lopussa selvitykseen liittyen. Lue lisää tästä tiedotteesta: Asukaskyselyiden tulokset ja lausunnot ovat päättäjien tukena 

Lue tästä laajemmin asukkaiden keskustelusta Polis-alustalla

palveluverkkoselvityksen tiedostot

Sisältöjulkaisija

aluevaltuusto koolla Ahveniston luentosalissa
UUTINEN
10.04.2024

Aluevaltuusto päätti palveluverkkomuutoksista maratonkokouksessaan

Aluevaltuusto lisäsi palvelupisteen Hauholle äänestyksen jälkeen.

aluevaltuusto koolla Ahveniston luentosalissa

Aluevaltuusto päätti palveluverkkomuutoksista maratonkokouksessaan

UUTINEN / 10.04.2024

Aluevaltuusto lisäsi palvelupisteen Hauholle äänestyksen jälkeen.

aluevaltuusto koolla Ahveniston luentosalissa

UUTINEN / 10.04.2024

Aluevaltuusto päätti palveluverkkomuutoksista maratonkokouksessaan

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sijainnista äänestettiin useasti. Aluevaltuusto lisäsi palvelupisteen Hauholle. 


Aluevaltuusto päätti sosiaali- ja terveyspalveluita koskevista palveluverkkomuutoksista pitkässä kokouksessaan Hämeenlinnassa tiistai-iltana. Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti palveluverkkosuunnitelman mukaiset linjaukset, joilla tavoitellaan menojen kasvun hillitsemistä vähintään 30,5 miljoonalla eurolla vuoden 2026 loppuun mennessä. Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi periaatteen, jonka mukaan hyvinvointialueen palvelurakenteen kiinteinä toimipisteinä toimivat palvelukeskukset ja palvelupisteet.  

Palvelukeskuksia on jatkossa kolme: Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Palvelukeskusten paikoiksi hyväksyttiin Hämeenlinnassa joko Hämeenlinnan keskusta-alueella sijaitsevat kiinteistöt, Hämeenlinnan kaupungin kanssa solmitun aiesopimuksen mukaisesti tai hyvinvointialueen omistuksessa oleva Ahvenistonmäen kiinteistö ja tarvittavissa vuokrakohteissa kantakaupungin alueella. Riihimäen palvelukeskus sijaitsee Riihimäen sairaalassa ja tarvittavissa vuokrakohteissa kaupungin alueella. Forssan palvelukeskus toimii Forssan sairaalassa ja tarvittavissa vuokrakohteissa kaupungin alueella. 

Aluevaltuutettu Tiina Metsäranta (vkk.) esitti palveluverkkosuunnitelman palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Metsäranta peräsi vaihtoehtoja terveysasemien lakkauttamisille ja tiiviimpää yhteistyötä kuntien, kolmannen sektorin ja muiden hyvinvointialueiden kanssa. Muutosesitystä kannattanut valtuutettu Petri Laine (ps.) peräsi suunnitelmien vaikutuksista tarkempia laskelmia. Metsärannan esitys hävisi kuitenkin äänestyksessä äänin 51–8. 

Aluevaltuuston tiistainen kokous venyi pitkäksi. Palveluverkkomuutokset olivat kolmelta alkaneen kokouksen ensimmäinen asia, mutta päätös palvelupisteiden sijainnista saatiin vasta iltayhdeksän aikaan. Kokonaisuudessaan palveluverkkomuutokset saatiin käsiteltyä kello 23 mennessä. 

Aluevaltuuston kokousta seurasi verkon kautta parhaimmillaan yli 400 henkilöä. Voit katsoa kokouksen tallenteen täältä. Aluevaltuusto käsitteli kokouksessa palveluverkkomuutosten lisäksi myös toista talouden tasapainottamisohjelmaa, muutostalousarviota ja Forssan sairaalan kiinteistökauppaa. Edellä mainitut päätökset sekä kokouksessa tehdyt henkilövalinnat on kerrottu tämän tiedotteen lopussa. Kokouksen esityslista löytyy täältä

 

Hauho lisättiin palvelupisteeksi äänestyksellä 

Palvelupisteiden sijainneista Kanta-Hämeen kunnissa aluevaltuusto keskusteli perusteellisesti ja päätös syntyi vasta useamman äänestyksen jälkeen. Aluehallituksen esityksessä palvelupisteitä oli kahdeksan: Jokioisissa, Kalvolassa, Lammilla, Lopella, Oitissa, Parolassa, Tervakoskella ja Turengissa. Useat valtuutetut eri valtuustoryhmistä tekivät muutosesityksiä palvelupisteiden sijaintiin. Palvelupisteitä esitettiin sijoitettavaksi myös Hauholle, Humppilaan, Renkoon, Tammelaan, Tuulokseen ja Ypäjälle.  

Aluevaltuusto äänesti Lammin palvelupisteestä ja sen vaihtoehdoista sekä aluehallituksen pohjaesitykseen lisättävistä palvelupisteistä. Helena Lehkonen (kok.) esitti Lammin palvelupisteen tilalle Ydin-Hämeen palvelupistettä, joka olisi Hauhon, Tuuloksen ja Lammin yhteinen. Esitys Ydin-Hämeestä hävisi äänestyksessä äänin 38–19. 

Johanna Häggman (kesk.) esitti Tammelan lisäämistä palvelupisteiden listalle. Esitys kaatui äänestyksessä äänin 31–28. Häggman esitti listalle lisättäväksi Hauhoa, joka hyväksyttiin palvelupisteeksi äänin 26-33.  

Häggmanin esitys Humppilasta kaatui äänestyksessä äänin 36–23. Myöskään Tiina Metsärannan (vkk.) esitys Ypäjän lisäämisestä palvelupisteeksi ei saanut riittävää kannatusta, vaan hävisi äänestyksessä 37–21. Prabhakaran Ranjithkumar (sd.) ja Tea Jaakkola (ps.) esittivät palvelupistettä Renkoon, mutta esitys kaatui äänestyksessä 36–23.  

Aluevaltuuston päätöksellä Oma Häme perustaa yhdeksän palvelupistettä, jotka sijaitsevat  

 • Jokioisissa 
 • Hauholla (Hämeenlinna) 
 • Kalvolassa (Hämeenlinna) 
 • Lammilla (Hämeenlinna)  
 • Lopella 
 • Oitissa (Hausjärvi) 
 • Parolassa (Hattula) 
 • Tervakoskella (Janakkala) 
 • Turengissa (Janakkala) 

Myös lähipalvelukonsepti keskustelutti aluevaltuustoa. Kyse on vuoden 2026 alusta käyttöön otettavasta palvelusta, joka on suunniteltu sille väestönosalle, jonka palveluiden saanti, hoidon jatkuvuus tai hoitoon hakeutuminen voi merkittävästi vaarantua etäisyyksien tai julkisen liikenteen puutteiden tai muun vastaavan seikan vuoksi.  

Johanna Häggman (kesk.) esitti, että palvelukonsepti otettaisiin käyttöön erityisesti niillä alueilla, joilta terveysasema lakkaa. Häggmanin esitys kaatui äänestyksessä täpärästi 30–29. Häggman esitti myös, että lähipalvelukonseptin käyttäminen mahdollistettaisiin myös muille kuin määritellylle kohderyhmälle, jos resurssit sen sallivat. Myös tämä esitys kaatui äänestyksessä 33–26. Hannele Saari (kd.) esitti, että aluevaltuusto määrittelisi lähipalvelukonseptin tarkemman sisällön ennen sen käyttöönottoa. Muutosesitys kaatui tiukassa äänestyksessä 30–29. Muut palveluverkkomuutoksia koskevat yksityiskohdat aluevaltuusto hyväksyi pienin tekstimuutoksin. 

Vuoden tärkein valtuustokokous houkutteli myös mediaa paikalle.

Talousasiat hyväksyttiin pienin muutoksin

Palveluverkkomuutosten lisäksi aluevaltuusto käsitteli tiistain kokouksessaan toista talouden tasapainottamisohjelmaa sekä muutostalousarviota, joita tarvitaan hyvinvointialueen vaikean taloustilanteen vuoksi. Toukokuussa 2023 hyväksytyllä ensimmäisellä tasapainottamisohjelmalla tavoiteltiin vuoden 2025 loppuun mennessä 32 miljoonan euron säästöjä palvelurakenteiden ja toiminnan muutoksilla. Joulukuussa 2023 aluevaltuusto hyväksyi talousarviokäsittelyn yhteydessä uusia tasapainottamistoimia, joilla tavoitellaan noin 125 miljoonan säästöjä. Tämä koostuu käyttötalouden sopeuttamisesta, palveluverkkosuunnitelmasta sekä toisesta tasapainottamisohjelmasta, jolla halutaan hillitä kustannusten nousua vähentämällä henkilöstön sairauspoissaoloja ja ylitöitä. 

Säästöjä haetaan toisessa tasapainottamisohjelmassa myös kehittämällä hankintojen johtamista sekä lisäämällä työntekijöiden välitöntä asiakastyötä ja työpanoksen joustavaa käyttöä. Näillä tasapainottamistoimilla tavoitellaan yhteensä 57 miljoonan euron säästöjä vuoden 2026 loppuun mennessä. Aluevaltuusto hyväksyi toisen tasapainottamisohjelman Minna Belikin (vas.) esittämällä lisäyksellä. Sen mukaan henkilöstön työpanoksen joustavan käytön tulee perustua ensisijaisesti työntekijän vapaaehtoisuuteen. Belikin esittämä lisäys hyväksyttiin äänin 29–30.

Aapo Reima (vas.) teki muutosesityksiä tämän vuoden muutostalousarvioon. Reiman mukaan Oma Hämeellä on velvollisuus hakea valtiolta lisärahoitusta, jos on riski, etteivät rahat riitä asukkaiden perustuslaillisiin oikeuksiin perustuvien palveluiden järjestämiseen. Reima esitti, että hyvinvointialue selvittää, millaisia puutteita palveluissa on perusoikeuksien osalta ja tarvittaessa hakee lisärahoitusta viimeistään syksyllä. Reiman esitys hävisi äänestyksessä äänin 34–25. Juhani Lehto (vas.) jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä. Lisäksi Reima esitti 200 000 euron lisämäärärahaa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Tämä esitys hävisi äänestyksessä 33–25.

Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi Forssan sairaalan kiinteistökaupan. Oma Häme ostaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä kiinteistöjä reilulla kahdeksalla miljoonalla eurolla. Kauppa koskee Forssan sairaalaa, Korkeavahan terveysasemaa sekä kolmea pienempää kiinteistöä. Kaupan toteutuminen edellyttää, että valtiovarainministeriö myöntää siihen valtuuden. Forssan sairaalaan on tarkoitus perustaa yksi Oma Hämeen kolmesta sote-palvelukeskuksesta.

Aluevaltuusto asetti tilapäisen valiokunnan

Aluevaltuusto päätti asettaa tilapäisen valiokunnan, jonka tehtävänä on huolehtia, että aluehallituksen ja elämänkaarilautakunnan paikkajako vastaa vaali- ja neuvottelutulosta. Valiokunnan tarve johtuu aluehallituksen varajäsenen, Petri Hakamäen, eroamisesta Keskustan valtuustoryhmästä. Hakamäki ilmoitti aluevaltuuston kokouksessa 19. joulukuuta eroavansa Keskustan valtuustoryhmästä ja perustavansa oman valtuustoryhmän. Hakamäki ei kuitenkaan ole eronnut aluehallituksen varajäsenen tehtävästä, eikä Keskustan aluevaltuustoryhmä halua Hakamäen toimivan puolueen mandaatilla hyvinvointialueen luottamustehtävissä. 

Aluevaltuusto valitsi tilapäiseen valiokuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Varsinaisia jäseniä ovat Piia Olkinuora (sd.), Juha Isosuo (kok.), Heini Ristavaara (kesk.), Mika Lartama (ps.), Juhani Lehto (vas.), Anne Lindgren (vihr.) ja Elise Oikari (kd.). Tilapäisen valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Piia Olkinuora ja varapuheenjohtajaksi Juha Isosuo.

Aluevaltuusto teki tiistain kokouksessaan myös muita henkilövalintoja. Teppo Turjan (ps.) tilalle aluevaltuustoon nousee Tea Jaakkola. Turjan tilalle integraatiovaliokuntaan valittiin Mika Lartama ja hänen tilalleen varajäseneksi Jukka Lintukangas

Muut asiat aluevaltuusto hyväksyi esityslistan mukaisesti. Aluevaltuuston seuraava kokous on 14. toukokuuta.
 

Oma Hämeen logo, jossa on teksti palveluverkkomuutokset.
UUTINEN
05.04.2024

Aluevaltuusto kokoontuu päättämään palveluverkkomuutoksista

Hämeenlinnassa tiistaina 9.4. pidettävää kokousta voi seurata suorana verkosta.

Oma Hämeen logo, jossa on teksti palveluverkkomuutokset.

Aluevaltuusto kokoontuu päättämään palveluverkkomuutoksista

UUTINEN / 05.04.2024

Hämeenlinnassa tiistaina 9.4. pidettävää kokousta voi seurata suorana verkosta.

Oma Hämeen logo, jossa on teksti palveluverkkomuutokset.

UUTINEN / 05.04.2024

Aluevaltuusto kokoontuu päättämään palveluverkkomuutoksista

Aluevaltuusto kokoontuu päättämään palveluverkkomuutoksista Hämeenlinnaan 9. huhtikuuta. Ahveniston luentosalissa pidettävää kokousta voi seurata suorana klo 15 alkaen.

Aluevaltuusto päättää nyt pitkään valmistelluista muutoksista, jotka vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteisiin, palvelumuotoihin ja toimipisteisiin. Aluevaltuuston piti päättää muutoksista alun perin jo 26. maaliskuuta. Kokousta siirrettiin kuntien kanssa käytyjen vuokraneuvottelujen vuoksi. 

Nyt päätöksenteossa oleva palveluverkkosuunnitelma perustuu aluevaltuuston joulukuussa hyväksymiin palveluverkon määritysperiaatteisiin. Palveluverkkosuunnitelma ja siihen liittyvät muutosesitykset on valmisteltu hyvinvointialueen toimiala- ja tulosaluejohdon yhteistyönä. Aluehallitus ja aluevaltuusto ovat käyneet keskustelua suunnitelman sisällöstä ja muutosten vaikutuksista seminaareissaan ja infoissaan alkuvuoden aikana. 

Lue lisää palveluverkkosuunnitelmasta

Palveluverkkosuunnitelman lisäksi aluevaltuusto päättää muun muassa toisesta talouden tasapainoittamisohjelmasta ja muutostalousarviosta. Lisäksi kokouksessa käsitellään Forssan sairaalan kiinteistökauppaa sekä tehdään henkilövalintoja.

Aluevaltuuston 9.4.2024 kokouksen esityslista

Oma Hämeen logo ja teksti palveluverkkomuutokset
UUTINEN
25.03.2024

Aluehallitus päätti kantansa palveluverkkosuunnitelmaan: toimipisteiden sijainneista äänestettiin

Aluehallitus hyväksyi maanantaina myös viime vuoden tilinpäätöksen.

Oma Hämeen logo ja teksti palveluverkkomuutokset

Aluehallitus päätti kantansa palveluverkkosuunnitelmaan: toimipisteiden sijainneista äänestettiin

UUTINEN / 25.03.2024

Aluehallitus hyväksyi maanantaina myös viime vuoden tilinpäätöksen.

Oma Hämeen logo ja teksti palveluverkkomuutokset

UUTINEN / 25.03.2024

Aluehallitus päätti kantansa palveluverkkosuunnitelmaan: toimipisteiden sijainneista äänestettiin

Aluehallitus käsitteli maanantain kokouksessaan Oma Hämeen palveluverkkosuunnitelmaa ja hyvinvointialuejohtajan päivitettyä esitystä palveluverkkoon tehtävistä muutoksista. Aluevaltuusto päättää palveluverkon muutoksista 9. huhtikuuta.

Aluehallitus hyväksyi osaltaan palveluverkkosuunnitelman mukaiset linjaukset, joilla tavoitellaan menojen kasvun hillitsemistä vähintään 30,5 miljoonalla eurolla vuoden 2026 loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipisteiden sijainneista aluehallitus keskusteli perusteellisesti ja aluevaltuustolle annettava päätösesitys syntyi useamman äänestyksen jälkeen. 

Palveluverkkosuunnitelman mukaan sosiaali- ja terveyspalveluja olisi tulevaisuudessa tarjolla Kanta-Hämeessä lähipalveluina palvelukeskuksissa ja palvelupisteissä. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että hyvinvointialue perustaa kolme laajasti sote-palveluja tarjoavaa palvelukeskusta.

Hämeenlinnan palvelukeskukselle on kaksi vaihtoehtoa. Palvelukeskus voisi toimia Hämeenlinnan keskusta-alueella sijaitsevissa kiinteistössä, Hämeenlinnan kaupungin kanssa solmitun aiesopimuksen mukaisesti. Toinen vaihtoehto on palvelujen keskittäminen Ahvenistonmäelle ja tarvittavien vuokrakohteiden käyttö kantakaupungin alueella. Riihimäen palvelukeskus toimisi Kontiontiellä sairaalan tiloissa ja tarvittavissa vuokrakohteissa kaupungissa. Forssan palvelukeskus toimisi Forssan sairaalassa ja tarvittavissa vuokrakohteissa kaupungissa. 

Lisäksi Oma Häme perustaa palvelupisteitä, joissa sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan palvelukeskuksia suppeammin. Aluehallitus päätti äänestysten jälkeen esittää perustettavaksi kahdeksan palvelupistettä, jotka sijaitsisivat:
•    Jokioisissa
•    Kalvolassa (Hämeenlinna)
•    Lammilla (Hämeenlinna) 
•    Lopella
•    Oitissa (Hausjärvi)
•    Parolassa (Hattula)
•    Tervakoskella (Janakkala)
•    Turengissa (Janakkala)

Palvelupisteiden sijainnista aluehallitus äänesti useasti. Tarja Filatov (sd). teki Merja Taposen kannattamana esityksen, että Tuuloksen palvelupisteen sijainti vaihdetaan Lammiksi. Helena Lehkonen (kok.) esitti Aino Närkin (kok.) kannattamana Tuuloksen tilalle Ydin-Hämettä, joka kattaisi Hauhon, Lammin ja Janakkalan. Lehkosen esitys hävisi äänestyksessä Filatovin esitykselle äänin 2-8, yksi tyhjä. Filatovin esitys taas voitti hyvinvointialuejohtajan pohjaesityksen äänin 9-2. 

Filatov teki lisäksi Mia Heinosen (sd.) ja Taposen kannattamana muutosesityksen, että palvelupisteiden listalle lisätään Tervakoski Janakkalassa. Tämä lisäys voitti äänestyksessä hyvinvointialuejohtajan pohjaesityksen äänin 8-2, yksi tyhjä. Sen sijaan Taposen muutosesitykset Hauhon ja Tammelan lisäämisestä palvelupisteiksi eivät saanut äänestyksissä riittävästi kannatusta. 

Muilta osin aluehallitus hyväksyi palveluverkkosuunnitelman esityslistan mukaisesti. Verrattuna maaliskuun alussa julkaistuun hyvinvointialuejohtajan pohjaesitykseen vain suun terveydenhuollon palveluihin tuli pieniä täsmennyksiä. Nyt päätöksenteossa oleva palveluverkkosuunnitelma perustuu aluevaltuuston joulukuussa hyväksymiin palveluverkon määritysperiaatteisiin.

Muutoksia nykyiseen palveluverkkoon tarvitaan, jotta yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut pystytään järjestämään nykyisellä rahoituksella ja saatavana olevalla henkilöstöllä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Uusi lähipalvelukonsepti käyttöön 2026

Oma Häme on käynyt maaliskuussa alueen kuntien kanssa neuvotteluja vuokratiloista, vuokrista ja muista sopimusehdoista. Kaikki kunnat ovat olleet halukkaita etsimään yhteisiä ratkaisuja, koska sote-palvelujen säilyttämistä nykyisissä toimipisteissä tai kunnan alueella pidetään tärkeänä. Kunnilla on valmius neuvotella vuokrahinnoista ja ratkaisuista, joissa hyvinvointialue vuokraisi vain osan rakennuksesta tai maksaisi tiloista vuokraa vain todellisen käytön mukaan. 

Kuntien joustavuus mahdollistaa hyvinvointialueelle lähipalvelukonseptin käyttöönoton. Vuoden 2026 alusta käyttöön otettava lähipalvelukonsepti on suunniteltu sille väestönosalle, jonka palveluiden saanti, hoidon jatkuvuus tai hoitoon hakeutuminen voi merkittävästi vaarantua etäisyyksien tai julkisen liikenteen puutteiden tai muun vastaavan seikan vuoksi. 

Palvelu tuotettaisiin ensisijaisesti nykyisten terveysasemien tiloissa – sillä edellytyksellä, että tilat soveltuvat palveluun, vuokra on kohtuullinen ja muut sopimusehdot ovat riittävän joustavat. Palvelu voidaan toteuttaa myös muissa hyvinvointialueen kiinteissä tai siirrettävissä toimipisteissä. Näissä toimipisteissä ei ole päivystysluonteista vastaanottoa, eivätkä pisteet ole valinnanvapauden piirissä. Tarkoituksena on tarjota lähipalvelua niille, jotka siitä eniten hyötyvät ja jotka sitä eniten tarvitsevat - ei kaikille alueen asukkaille. 

Hämeenlinnan kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta Oma Häme on solmimassa erillistä aiesopimusta. Aluehallitus hyväksyi maanantaina kiinteistöjärjestelyjä koskevan aiesopimuksen, jonka mukaan osapuolet luovuttaisivat toisilleen omistuksessaan olevia kiinteistöjä. Sopimuksen mukaan Assi-sairaalan valmistuttua Ahvenistonmäeltä vapautuvat tilat siirtyisivät Hämeenlinnan kaupungille ja hyvinvointialue jatkaisi niissä vuokralaisena määräaikaisesti.

Vastaavasti Oma Häme saisi omistukseensa Viipurintien terveysaseman, paloaseman Kutalantieltä, Voutilakeskuksen ja Uppsala-talon. Kiinteistöjärjestelyjen tarkoituksena on turvata sosiaali- ja terveyspalvelut Hämeenlinnan kantakaupungin väestölle sekä vähentää Hämeenlinnan kaupungin ja Oma Hämeen toimitilakuluja. 

Kiinteistöjen vaihto perustuu kiinteistöjen tasearvoon ja järjestelyn yksityiskohdat täsmentyvät vielä selvitysten myötä. Edellytyksenä kiinteistöjärjestelylle on se, että siitä syntyy molemmille taloudellista hyötyä tai että järjestely on kustannusneutraali ja siitä syntyy toiminnallista hyötyä molemmille.

Tilapäinen valiokunta tulossa

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se päättää tilapäisen valiokunnan asettamisesta. Valiokunnan on tarkoitus valmistella aluehallituksen ja elämänkaarilautakunnan eroa. Valiokunnan tehtävä on huolehtia, että aluehallituksen ja elämänkaarilautakunnan paikkajako vastaa jälleen vaali- ja neuvottelutulosta. Valiokuntaa tarvitaan, koska Keskusta ei halua valtuustoryhmästä eronneen Petri Hakamäen toimivan puolueen mandaatilla aluehallituksen varajäsenenä tai elämänkaarilautakunnan jäsenenä. Aluevaltuusto tulee valitsemaan tilapäiseen valiokuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 

Lisäksi aluehallitus käsitteli maanantain kokouksessaan Oma Hämeen taloutta. Muutostalousarvion aluehallitus hyväksyi osaltaan esityslistan mukaisesti. Aapo Reima (vas.) teki muutosesityksen, jonka mukaan mielenterveys- ja päihdepalveluihin lisättäisiin 200 000 euron määräraha. Hannele Saari (kd.) kannatti Reiman esitystä, jonka mukaan määräraha kohdennettaisiin lasten ja nuorten palveluiden järjestämiseen. Reiman esitys hävisi äänestyksessä äänin 11-2.

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen, joka on noin 60 miljoonaa alijäämäinen. Ensimmäisen toimintavuoden tulos on ennakoitua parempi, mutta talouden kokonaistilanne on heikko.

– Aluehallitus sai kattavan selvityksen taloustilanteesta. Kävimme kokouksessa yksityiskohtaisesti läpi talouden toteumaa ja tilinpäätöstä, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola (sd.). 

Tilinpäätöksestä on kerrottu tarkemmin tässä uutisessa.

Palvelusetelisääntökirjan päivitystä koskeva asia palautettiin uudelleen valmisteluun. Muut asiat aluehallitus päätti esityslistan mukaisesti. Aluehallituksen seuraava kokous on 8. huhtikuuta. 

Aluehallituksen 25.3.2024 kokouksen esityslista

Oma Hämeen logo
UUTINEN
19.03.2024

Aluehallitus ei päättänyt vielä kantaansa palveluverkkomuutoksista

Valtuustolle esitetään Teppo Turjan eroanomuksen hyväksymistä.

Oma Hämeen logo

Aluehallitus ei päättänyt vielä kantaansa palveluverkkomuutoksista

UUTINEN / 19.03.2024

Valtuustolle esitetään Teppo Turjan eroanomuksen hyväksymistä.

Oma Hämeen logo

UUTINEN / 19.03.2024

Aluehallitus ei päättänyt vielä kantaansa palveluverkkomuutoksista

Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli jälleen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteisiin, palvelumuotoihin ja toimipisteisiin suunniteltuja muutoksia. Aluehallitus ei tehnyt vielä päätöstä omasta esityksestään valtuustolle, joka päättää asiakokonaisuudesta 9. huhtikuuta. Parhaillaan selvitetään vielä muun muassa kiinteistö- ja vuokra-asioita Kanta-Hämeen kuntien kanssa.

Aluehallitus jätti pöydälle vuoden 2024 talousarviomuutokset, koska ne käsitellään yhtä aikaa palveluverkkomuutosten kanssa.

Sen sijaan talouden toisen tasapainottamisohjelman aluehallitus hyväksyi osaltaan edellyttäen, että ohjelman toteutumista raportoidaan säännöllisesti hyvinvointialueen toimielimille. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy toisen tasapainottamisohjelman.

Aluehallitukselle vastuu hyte-työstä

Aluehallitus päätti maanantaina myös nimetä itsensä vastuutahoksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 7 §:n mukaisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestyöstä. Hyte- työ koskee kaikki Oma Hämeen toimialoja ja siten myös jokaista lautakuntaa. Siten on luontevaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona toimii aluehallitus, joka vastaa hyvinvointialueen lautakuntien toiminnasta kokonaisuudessaan. Vastuutahon tehtävään kuuluu vastata hyte-työstä ja siihen liittyvistä strategisista linjauksista. 

Aluehallitus käsitteli myös perussuomalaisten valtuutetun, Teppo Turjan eroa luottamustoimistaan. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että Turjalle myönnetään eron aluevaltuustosta ja integraatiovaliokunnasta ja hänen tilalleen nimetään uudet henkilöt. 

Lisäksi aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle tilapäisen valiokunnan asettamista. Esitys liittyy aluehallituksen varajäsenen, Petri Hakamäen, eroamiseen Keskustan valtuustoryhmästä. Tilapäisen valiokunnan asettamisesta on kerrottu tarkemmin tässä tiedotteessa.

Aluehallituksen seuraava kokous on 25. maaliskuuta. Maanantain 18.3.2024 kokouksen esityslista